Category Archives: Kabalistler

Kabala İpuçları – 6/3/18

Soru: Manevi gelişim yolunda, dün bana kötü görünen şey, bugün iyi gelebilir mi, ya da tam tersi? Eğer öyleyse, neye inanmalıyım, neye güvenebilirim?

Cevap: Bu doğrudur. Dün bana kötü görünen bir şeyin bugün iyi olacağı kesindir. Ve bunun tersi de olabilir. Neyin kötü ve neyin iyi olduğunu sadece grubunuza göre belirlemek mümkündür, başka bir şekilde bu mümkün değildir.

Soru: Yaradan ile iletişime geçmek için, bir darbe hissetmeli miyim?

Cevap: Egoizminizle özdeşleştirmemeye çalışın; bu darbeleri nasıl hissetmeyeceğinizin yöntemidir.

Soru: Sol çizgi, manevi egoizm mi yoksa dünyamızın egoizmi midir?

Cevap: Sol çizgi her şeyi içerir. Manevi ve fiziksel egoizm arasındaki fark, manevi egoizmin açık bir şekilde Yaradan’a karşı yönlendirilmiş olmasıdır; fiziksel egoizm ise açık/belirgin değildir. Fakat prensip olarak, bu alma gücünün aynısıdır.

Soru: Fiziksel taşıyıcılarda kıyafetlenen manevi güçlerin prensipleri nelerdir?

Cevap: Kabala bilgeliği ile ilgilenirken, fiziksel taşıyıcıları görmeyiz, manevi güçleri görürüz. Bir insan yerine, temsil ettiği gücü ve her şeyi nasıl gerçekleştirdiğini görürüz. Bir kişinin dış görünüşünün benim için bir önemi yoktur, eylemlerinin bile: o bir yerlere mi uçuyor, seyahat mi ediyor, bir şeyler mi yapıyor… Benim için önemli olan sadece bu manevi gücün nasıl çalıştığıdır.

Soru: Yaradan’ın ne yarattığını görmek ilk edinim midir?

Cevap: Herhangi bir şey görmek gerekli değildir. Bizler, ihsan etme niteliğini, üzerimizdeki inancın bilgeliğini, belirleyici bir nitelik olarak hissetmeye başlarız ve bu bizi yöneten şeydir. Başka hiçbir şey gerekli değildir.

Soru: Bir Kabalist arzu ve güç arasındaki bağlantıyı görür mü? Her güç bir arzu mudur? Her arzu bu güç müdür?

Cevap: Evet, arzu ve gücün aynı şey olduğunu söylemek mümkündür.

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/3/18

Bir Kabalist Dünyamızla Nasıl İlgilidir?

Soru: Üst dünyanın en gelişmiş kısmını edinmişlerde, Kabalistler tarafından dünyamızın derin anlayışının tezahürleri nelerdir?

Cevap: Gerçek şu ki, her iki dünya birbirine sürekli bağlıdır. Dünyamızda gerçekleşen her şey üst dünyadan gelir. Bu nedenle bir Kabalist, dünyamızda olup biten her şeyin kökenini anlar.

Bununla birlikte, kural olarak, bununla ilgilenmez, çünkü dünyamızda er ya da geç gerekli değişiklikler gerçekleşecektir. Ayrıca, dünyamızda bir şey değişirse, bu sadece insanların eğitimi ile gerçekleşir.

Bu nedenle, bir Kabalist dünyamızla çok fazla ilgilenmez. Bu dünyayı değiştirmek ister; fakat bunun için Kabala bilgeliğini yaymalı ve insanlara öğretmelidir. Bu şekilde dünyayı değiştirebilir. Yapmaya çalıştığımız şey budur.

How Does A Kabbalist Relate To Our World?

Her Şey Üst Programdan Aşağı İnmektedir

Soru: Tüm yenilemelerin kaynağı, aynı zamanda yenilemelerin yeri midir?

Cevap: Yenileme yeri daima yukarıdan belirlenir ve tek bir kaynaktan gelir. Üst dünyada var olan her şey, yavaş yavaş bulanıklaşır, iner ve bize ulaşır.

Söylenildiği gibi, ‘güneşin altında yeni bir şey yoktur’; başlangıçta ayarlanmış, yaratılışın başlangıcından sonuna kadar olan her şey, üst programdan iner. Bu programı, ya diğer insanlar gibi istemeyerek ya da hali hazırda onu anlayan, kendini ona adapte eden Kabalistler olarak yerine getiriyoruz ve daha sonra onu kendimize uyarlıyoruz ve böylece ilerliyoruz.

Yenilemeler dünyada değil, insanlar içinde ifşa olur. Yine de içsel değişikliklerimize uygun olarak, her seferinde farklı bir dünya görürüz. Bu sanki önümüzde beyaz bir ekran var ve yola bağlı olarak düşüncelerimizi ve arzularımızı yansıtır, onun üzerinde herhangi bir resmi görebiliriz gibidir.

Everything Descends From The Upper Program

Yoldan Çıkmamak İçin

Rabaş, ‘‘Toplumun Önemine Dair’’: Dolayısıyla gerçeğin yolunda çalışma konusunda, kişi kendini diğer insanlardan soyutlamalıdır. Bunun nedeni ise gerçeğin yolu dünyanın fikirlerine karşıt olduğundan, sürekli güçlendirme gerektirir. Dünya bilmek ve almaktır, oysa maneviyat inanç ve ihsan etmektir.

Soru: İnsanlar son neslin grubundan ayrılacaklar mı?

Cevap: Ayrılacaklar, çünkü kişinin son neslin grubunun içinde sürekli ilerleme kaydetmesi için büyük çaba sarf etmesi gerekiyor.

Gerçek şu ki, psikolojik gruplarda veya manevi çalışmayla meşgul olan gruplarda olduğunuzda, o zaman hareket, metodun bilgisi veya gelişimi temelinde gerçekleşir.

Ancak Kabalistik grupta, egoist makine sürekli çalışır ve sizi gruptan uzaklaştırır. Eğer ona karşı sürekli olarak çalışmazsanız, o zaman onun üzerine çıkamaz ve ilerleyemezsiniz. Bu nedenle, Kabalistik grupta, her zaman ek çabalara ihtiyaç duyulmaktadır ve kişi hareketsiz kalamaz. Bu, bir insanı ilerlemeye zorlayan şeydir.

Soru: Neden bir kişi gruptan çıkarıldığında gruba ve/veya yönteme karşı çıkıyor gibi görünür?

Cevap: O kendini egoist olarak haklı çıkarmalı, bu yüzden içinde bulunduğu gruba karşı çıkar. Kendisinin haklı olduğunu ve grubun haksız olduğunu göstermek ister. Bu nedenle, bunu kanıtlamak için grupta kusurları bulmaya çalışır.

Bir kişi gruba geldiğinde, yukarıdan uyandırılmış olan kalpteki noktası, onun içinde konuşur. Aniden ruhunun burada olduğunu hisseder.

Bundan sonra, yerinde kalmak için çaba göstermesi gerekir. Burası manevi çalışmanın yeridir. Bir şekilde, bir süre için devam eder, fakat ciddi bir çaba göstermezse, kişi yoldan uzaklaşır/ayrılır.

Soru: Kişi, hayatı boyunca özümsediği tüm görüşleri temizlemek için nasıl çaba harcayabilir?

Cevap: Kabalistik kaynaklarda her şey yazılmıştır. Onlar bu amaç için yazılmıştır.

In Order To Not Go Astray

Ortak Ağda

Soru: Dünya ruhunun birliği, tarihte var olan tüm Kabalistlerin ruhlarının şu anda bize bağlı olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Modem aracılığıyla bize bağlanmazlar ama hepimiz sürekli tek bir ortak ağdayız.

Soru: Siz bir keresinde onlara doğrudan soru sormamızı önerdiniz. Bunu yapmayı nasıl öğrenebiliriz?

Cevap: Sorular sorun ve belli içsel hissiyatlar geliştirmeye başlayacaksınız.

In The Common Network

Rabaş Makaleleri Kimin İçindir?

Rabaş, Şlavey Sulam, “Toplumun Amacı” (1.1): Bizler burada, Baal HaSulam’ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip, bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik…

Rabaş, gruptaki çalışma üzerine ilk makalesini, benimle parkta bir bankta otururken, bir sigara kağıdına yazdı. Biz daha sonra ona bir daktilo aldık ve bütün gün odasından tuşlara vuruş sesleri geldi. Bu onun hayatıydı. Fikirlerini ifade etmek için doğru yolu düşünmeye devam etti. Makalelerini yazarken, tamamen farklı bir insandı.

Bizler, onun çalışmasının derinliğini hayal bile edemeyiz. Şimdi bile ben sadece yazılarının en üst katmanını anlıyorum.

Soru: 200 kez çalıştığımız bir makalenin bile mi?

Cevap: Fark etmez. Kabala’da, yeni başlayanlar ve ileri seviye Kabalistler için bilginin bölünmesi/ayrılması yoktur. Çünkü metnin derinliği, sadece onu anlayan okuyucuya bağlıdır. Bu makalelerde o, neredeyse her şeyi ortaya koydu. Bunlar, gelişimin hayvan seviyesinden insan (Adam) seviyesine yükselmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Who Are Rabash’s Articles For?

Yukarıdan Bir Hediye

Soru: Sıradan hayattaki korkunç hayal kırıklığımın, üst dünya gerçeğine gelmeme yardımcı olacak bir hediye olduğunu söyleyebilir miyim?

Cevap: Kesinlikle! Bu gerçekten bir hediyedir. Nihayetinde pek çok kişi hala maddi hedeflerin tatmininin peşinde koşuyor.

Aynı zamanda, Kabalistler hiçbir şekilde bir kişinin bir keşiş haline gelmesini, kendini sınırlamanı, açlıktan ölmesini vb. söylemez. Aksine, hayattan zevk al! Vücuda ne istiyorsa ver. Asıl önemli olan onun sana müdahale etmemesi, çok fazla zaman ve çaba gerektirmemesi ve sana daha yüksek doğayı inceleme fırsatı vermesidir.

A Gift From Above

Kabalistler Arası İletişim

Soru: Öğretmeninizle nasıl iletişim kuruyorsunuz ve öğrencilerinizden nasıl öğreniyorsunuz?

Cevap: Öğretmenimle manevi düzeyde iletişim kurarım. Onun bedeninde olmaması ve benim hala olmam bir problem değil çünkü iletişimimiz fiziksel formda değil, manevi eşitlik seviyesindedir. Bu tam olarak benim öğrencilerimle de nasıl iletişim halinde olduğum. Onlar farkında olsun ya da olmasın, aramızda bir içsel bir temas var.

Yorum: Bir öğretmenin öğrencilerinden öğrenebileceği söylenir.

Benim yorumum: Tabii ki. Pratik olarak günlük bir olay. Bütün dünyadaki öğrencilerim birbirleri arasında sürekli iletişim kuruyor, çeşitli sanal gruplar oluşturuyor ve bireysel ruhlar tek bir ortak ruhta birleşiyor. Her öğrenci, manevi Kli’de (kap) kendine özgü bir kalite, nüans gösterir. Onları hissederek, onlar aracılığıyla yeni fırsatlar ifşa ederim. Gözlerim ve kollarım gibidirler.

Soru: Yani burada bir davranışı gözlemlediğimiz ve ondan bir şeyler öğrendiğimiz bazı eylemlerden bahsetmiyoruz.

Cevap: Hayır, bu sadece içsel bir duygu.

Soru: Bu ne sıklıkla oluyor?

Cevap: Her derste, her konuşmada, her zaman. Ve özellikle aralarında belirli bir birlik oluşturduklarında. Sonra bu birlik, iyi akort edilmiş bir piyano gibi mükemmel bir uyum içinde çalar.

Communication Between Kabbalists

İçindeki Hainler

Facebook’tan Soru: Bir kişinin, insanlarda sadece kendi kusurlarını gördüğü nosyonu nereden çıktı? Katiller için de geçerli mi?

Cevap: Evet. Herkeste ve her şeyde kendimizi görürüz, yansımamızı.

Neden? Çünkü her şeyi egoizmimizin aynasında algılıyoruz.

Algımızın böyle yapılandırılmıştır. İçimizde olmayanı göremeyiz. Dünyanın resmi içimizde çizili.

Aslında, önümde beyaz Işık var – ihsan ve sevginin mükemmel niteliği.

Ve bu arka planda kendi özelliklerimi “çiziyorum”. Bu nedenle, bilincimin ekranına yansıtılan her şey, içeriden gelir. Görmekte olduğum dış kötülük benim düzeltilmemiş doğam.

Sonunda, kendimdeki tüm kusurları düzelttikten sonra aynı beyaz ışığı, gerçek sevgiyi ortaya çıkaracağım. Böylelikle Yaratan bizi kendine yönlendirir – bugün bize göründüğü gibi dış dünyanın aldatıcı doğasının aşamalı bir farkındalığıyla. Kabalist psikoloji budur.

The Scoundrels Within

Duygularınız Hakkında Konuşmayın

Posted on February 25th, 2018 at 9:05 am

Soru: Neden bir çalıştayda hislerim hakkında konuşamıyorum? Bu, onları gizlemek zorunda olduğum anlamına mı geliyor?

Cevap: Onları gizlemek zorunda değilsin, ancak egoist hislerine kimse ilgili duymaz; onlarla bizi düzeltemezsin ve yükseltemezsin.

Bir kitaptaki cümleciklerle konuşursanız arkadaşlarınıza ancak ilham verebilirsiniz, çünkü herkes okuduğunuzu ezbere anlatıyor olduğunuzu anlar. Ve kalbinizden de fazla konuşmamalısınız, çünkü biz egoistler, kalbinizde hissettiğiniz şeyleri hissedersek, o zaman seni incitebiliriz.

Genellikle Kabalistler, kendi sözleriyle, ortak yükselişimiz hakkında, Yaradan’ın büyüklüğü hakkında konuşur. Fakat prensip olarak, grup hakkında konuşmak en iyisidir: Yaradan ile yapışmayı başarabildiğimiz ve tüm dünyayı ihtiyaç duyduğu yeni bir koşula getirebildiğimiz sistemin ne kadar özel olduğu hakkında.

Don’t Talk About Your Feelings