Category Archives: Kabalistler

Yukarıdan Bir Hediye

Soru: Sıradan hayattaki korkunç hayal kırıklığımın, üst dünya gerçeğine gelmeme yardımcı olacak bir hediye olduğunu söyleyebilir miyim?

Cevap: Kesinlikle! Bu gerçekten bir hediyedir. Nihayetinde pek çok kişi hala maddi hedeflerin tatmininin peşinde koşuyor.

Aynı zamanda, Kabalistler hiçbir şekilde bir kişinin bir keşiş haline gelmesini, kendini sınırlamanı, açlıktan ölmesini vb. söylemez. Aksine, hayattan zevk al! Vücuda ne istiyorsa ver. Asıl önemli olan onun sana müdahale etmemesi, çok fazla zaman ve çaba gerektirmemesi ve sana daha yüksek doğayı inceleme fırsatı vermesidir.

A Gift From Above

Kabalistler Arası İletişim

Soru: Öğretmeninizle nasıl iletişim kuruyorsunuz ve öğrencilerinizden nasıl öğreniyorsunuz?

Cevap: Öğretmenimle manevi düzeyde iletişim kurarım. Onun bedeninde olmaması ve benim hala olmam bir problem değil çünkü iletişimimiz fiziksel formda değil, manevi eşitlik seviyesindedir. Bu tam olarak benim öğrencilerimle de nasıl iletişim halinde olduğum. Onlar farkında olsun ya da olmasın, aramızda bir içsel bir temas var.

Yorum: Bir öğretmenin öğrencilerinden öğrenebileceği söylenir.

Benim yorumum: Tabii ki. Pratik olarak günlük bir olay. Bütün dünyadaki öğrencilerim birbirleri arasında sürekli iletişim kuruyor, çeşitli sanal gruplar oluşturuyor ve bireysel ruhlar tek bir ortak ruhta birleşiyor. Her öğrenci, manevi Kli’de (kap) kendine özgü bir kalite, nüans gösterir. Onları hissederek, onlar aracılığıyla yeni fırsatlar ifşa ederim. Gözlerim ve kollarım gibidirler.

Soru: Yani burada bir davranışı gözlemlediğimiz ve ondan bir şeyler öğrendiğimiz bazı eylemlerden bahsetmiyoruz.

Cevap: Hayır, bu sadece içsel bir duygu.

Soru: Bu ne sıklıkla oluyor?

Cevap: Her derste, her konuşmada, her zaman. Ve özellikle aralarında belirli bir birlik oluşturduklarında. Sonra bu birlik, iyi akort edilmiş bir piyano gibi mükemmel bir uyum içinde çalar.

Communication Between Kabbalists

İçindeki Hainler

Facebook’tan Soru: Bir kişinin, insanlarda sadece kendi kusurlarını gördüğü nosyonu nereden çıktı? Katiller için de geçerli mi?

Cevap: Evet. Herkeste ve her şeyde kendimizi görürüz, yansımamızı.

Neden? Çünkü her şeyi egoizmimizin aynasında algılıyoruz.

Algımızın böyle yapılandırılmıştır. İçimizde olmayanı göremeyiz. Dünyanın resmi içimizde çizili.

Aslında, önümde beyaz Işık var – ihsan ve sevginin mükemmel niteliği.

Ve bu arka planda kendi özelliklerimi “çiziyorum”. Bu nedenle, bilincimin ekranına yansıtılan her şey, içeriden gelir. Görmekte olduğum dış kötülük benim düzeltilmemiş doğam.

Sonunda, kendimdeki tüm kusurları düzelttikten sonra aynı beyaz ışığı, gerçek sevgiyi ortaya çıkaracağım. Böylelikle Yaratan bizi kendine yönlendirir – bugün bize göründüğü gibi dış dünyanın aldatıcı doğasının aşamalı bir farkındalığıyla. Kabalist psikoloji budur.

The Scoundrels Within

Duygularınız Hakkında Konuşmayın

Posted on February 25th, 2018 at 9:05 am

Soru: Neden bir çalıştayda hislerim hakkında konuşamıyorum? Bu, onları gizlemek zorunda olduğum anlamına mı geliyor?

Cevap: Onları gizlemek zorunda değilsin, ancak egoist hislerine kimse ilgili duymaz; onlarla bizi düzeltemezsin ve yükseltemezsin.

Bir kitaptaki cümleciklerle konuşursanız arkadaşlarınıza ancak ilham verebilirsiniz, çünkü herkes okuduğunuzu ezbere anlatıyor olduğunuzu anlar. Ve kalbinizden de fazla konuşmamalısınız, çünkü biz egoistler, kalbinizde hissettiğiniz şeyleri hissedersek, o zaman seni incitebiliriz.

Genellikle Kabalistler, kendi sözleriyle, ortak yükselişimiz hakkında, Yaradan’ın büyüklüğü hakkında konuşur. Fakat prensip olarak, grup hakkında konuşmak en iyisidir: Yaradan ile yapışmayı başarabildiğimiz ve tüm dünyayı ihtiyaç duyduğu yeni bir koşula getirebildiğimiz sistemin ne kadar özel olduğu hakkında.

Don’t Talk About Your Feelings

Kabbalistler Ve İnsanlık

Soru: Dünyanın geleceğinden kim sorumludur: Kabalistler mi yoksa insanlık mı? Onlardan hangisi daha çaresiz durumda şu anda?

Cevap: İnsanlık daha fazla ve Kabalistler daha az oranda çaresizdir. Bununla birlikte, Kabalistlerin insanlığa göre, daha fazla sorumluluğu vardır.

Kabbalists And Humanity

Kabalistlerin Tavsiyelerini Takip Etmek

Soru: Maneviyatta “ilke” ne demektir? Bu bir kanun mudur? Ve belli bir ilkeye uymazsam ne olacak?

Cevap: Kabalistlerin istek ve önerileri ile sahip olduğumuz tüm ilkeler, yalnızca üst dünyanın hissiyatı üzerine doğru bir şekilde odaklanmamıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu nedenle, tavsiyelerini yerine getirirsek, üst dünyayı algılamaya ve elde etmeye başlayacağız ki ana şey budur ve her şey size kalmıştır.

Birçok Kabala öğrencisi inatçıdır ve içsel olarak hiç bir şey değiştirmek istemez. Dünyanın algısı konusundaki paradigmalarını değiştirmek istemezler. Bu nedenle, bu bilgeliği incelerken bir duvara koşmaya devam edin ve hiçbir şey yapamazsınız.

Soru: Yerçekimi yasasını önemsemezsem, dünyamızda ne olacağını biliyorum, ancak Zohar Kitabında bulunan bir yasayı veya ilkeyi tutmaz veya takip etmezsem ne olacak?

Cevap: Eğer üst dünyanın bir yasasını tutmazsan, onu hissetmeyeceksin.

Soru: Bu olabilecek en kötü şey mi?

Cevap: Çok daha kötü olabilir, çünkü bu dünyadaki tüm gelişimimiz, bizi daha fazla gelişime itmeye çalışmakta: üst dünyanın algısına. Eğer bunu yapmazsak, son derece acı verici ıstıraplarla gelişeceğiz.

Following Kabbalists’ Advice

Kabalistler Neden Aile Kurmayı Tavsiye Ediyor?

Soru: Kabalistler aile kurmayı tavsiye eder. Bu, insanın manevi gelişimini nasıl ve neden etkiler?

Cevap: Belki de geçmişte olduğu gibi bu artık bizim zamanımızda önemli değildir. Fakat ilke olarak, bir aile kurma şartı, her kuşakta ve özellikle de şu anda değişen maddi ihtiyaçlardan kaynaklanmamaktadır; ancak bunun nedeni dünyamızdaki aile birliği içerisindeki yaşam çerçevesinde, Üst dünyaya benzemek zorundayız.

Üst dünyada, karşıtlar arasında daima bir bağlantı vardır ki bu, fiziksel dünyada eril kısım ve dişil kısım olarak yerleştirilmiştir. Bu nedenle, erkek Kabalistlerin evlenmesi için bir gereklilik vardır.

Her zaman kadınlar evlenmek isterken, erkekler bunu istemiyordu. Bizim zamanımızda, her şey tersidir. Erkekler, özellikle de Kabala bilgeliği onları zorladığı için evlenmeyi kabul edebilirlerken; kadınlar artık aileler kurmak istemiyorlar, çünkü onlar için zorunluluk olmadığına inanıyorlar. Bu nedenle, yine de sorun var.

Bu konuyla basitçe ilgileniyorum. Eğer evlenmek istiyorsanız evlenin ve eğer istemiyorsanız evlenmeyin. Ancak eğer evlenirseniz, o zaman yüksek hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak bir eş seçin.

Why Do Kabbalists Recommend Establishing Families?

Bir Kabalistin On Sefirot’u

Soru: Kabalist, dokuz üst Sefirot’un özelliklerine sahip midir?

Cevap: Kesinlikle. Tüm on Sefirot onun içinde vardır. En yükseği Keter’dir (Yaradan). En düşük Malhut’tur (kişinin kendisi). Kalan sekiz Sefirot, kendisi ile Yaradan arasındaki bağlantıdır.

Keter, Kabalistin içinde Yaradan’ı edindiği en yüksek Sefira’dır.

Ten Sefirot Of A Kabbalist

Zohar Kitabının Eşsizliği

Soru: Zohar Kitabının eşsizliği nedir? Sonuçta buna ek olarak Talmud, Mişna ve diğer kutsal yazılar da var.

Cevap: Birincisi, bu kitaplar üst dünyaya erişmiş insanlar tarafından yazılmıştır. İkincisi, hepsine Kedoşim (kutsal) denir ve Kadoş ayrımı, benzersizliği ifade eder.

Zohar Kitabı, eşsizdir çünkü on kişilik bir grup Kabalist tarafından yazılmıştır: Üst dünyayı edinmenin en üst düzeyine ulaşan Rabbi Şimon ve onun dokuz öğrencisi. Bu seviyeden, onlar yükselişlerini ve manevi basamakları, Yaradan’a ulaşmak için basamakların tüm detaylarını tam olarak açıkladılar.

Zohar Kitabı, herkes için uygundur, çünkü on kişinin ara bağlantısıyla neslimiz için yazılmıştır. Uzun süre gizli kalmış ve birkaç yüzyıl önce insanlar tarafından erişilebilir hale gelmiştir, ancak onun içsel anlamı 20. yüzyılın başında yalnızca büyük Kabalist Baal HaSulam tarafından keşfedilmiştir.

Soru: Baal HaSulam, Zohar Kitabını yorumlayan tek kişi miydi?

Cevap: Başka yorumlar var, ancak bütün manevi sistemi açıklamıyorlar. Baal HaSulam, Zohar Kitabı’nın yazarlarıyla aynı seviyedeyken bu açıklamaları yazdı. Kabalistlerin geri kalanı bu seviyeye gelmedi ve bu nedenle bir şey açıklayabilirler, ama bundan fazlasını yapamazlar.

The Uniqueness Of The Book Of Zohar

Kabalistlerin Harika Dünyası

Soru: Neden kötülüğü kontrol edebilen Kabalistler bu dünyayı değiştirmedi?

Cevap: Onu değiştirdiler. Kabalistler, iyilik ve Yaradan’ın Işığıyla dolu güzel bir dünya yarattı. Harika kaderleri, bahtları var.

Soru: Kabalistlerin dünyası nerde?

Cevap: Kabalistlerin dünyasına giremezsiniz. Deneyebilirsiniz, ancak bunu yapmak için onu kendiniz inşa etmelisiniz. Herkes onu inşa edebilir ve yalnızca o zaman yaşadığı dünyayı anlayabilir ve onu haklı çıkarmaya başlar.

Bu durumda, kişi Yaradan’ın kendisiyle bağlantı içinde olduğunu görür. O kaderini yönetiyor ve bu kişiyi, başkalarının aynı keşfe ulaşmasına yardım etmek için kendini teslim etmeye yönlendirir.

The Wonderful World Of Kabbalists