Category Archives: Kabalistler

Duygularınız Hakkında Konuşmayın

Posted on February 25th, 2018 at 9:05 am

Soru: Neden bir çalıştayda hislerim hakkında konuşamıyorum? Bu, onları gizlemek zorunda olduğum anlamına mı geliyor?

Cevap: Onları gizlemek zorunda değilsin, ancak egoist hislerine kimse ilgili duymaz; onlarla bizi düzeltemezsin ve yükseltemezsin.

Bir kitaptaki cümleciklerle konuşursanız arkadaşlarınıza ancak ilham verebilirsiniz, çünkü herkes okuduğunuzu ezbere anlatıyor olduğunuzu anlar. Ve kalbinizden de fazla konuşmamalısınız, çünkü biz egoistler, kalbinizde hissettiğiniz şeyleri hissedersek, o zaman seni incitebiliriz.

Genellikle Kabalistler, kendi sözleriyle, ortak yükselişimiz hakkında, Yaradan’ın büyüklüğü hakkında konuşur. Fakat prensip olarak, grup hakkında konuşmak en iyisidir: Yaradan ile yapışmayı başarabildiğimiz ve tüm dünyayı ihtiyaç duyduğu yeni bir koşula getirebildiğimiz sistemin ne kadar özel olduğu hakkında.

Don’t Talk About Your Feelings

Kabbalistler Ve İnsanlık

Soru: Dünyanın geleceğinden kim sorumludur: Kabalistler mi yoksa insanlık mı? Onlardan hangisi daha çaresiz durumda şu anda?

Cevap: İnsanlık daha fazla ve Kabalistler daha az oranda çaresizdir. Bununla birlikte, Kabalistlerin insanlığa göre, daha fazla sorumluluğu vardır.

Kabbalists And Humanity

Kabalistlerin Tavsiyelerini Takip Etmek

Soru: Maneviyatta “ilke” ne demektir? Bu bir kanun mudur? Ve belli bir ilkeye uymazsam ne olacak?

Cevap: Kabalistlerin istek ve önerileri ile sahip olduğumuz tüm ilkeler, yalnızca üst dünyanın hissiyatı üzerine doğru bir şekilde odaklanmamıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu nedenle, tavsiyelerini yerine getirirsek, üst dünyayı algılamaya ve elde etmeye başlayacağız ki ana şey budur ve her şey size kalmıştır.

Birçok Kabala öğrencisi inatçıdır ve içsel olarak hiç bir şey değiştirmek istemez. Dünyanın algısı konusundaki paradigmalarını değiştirmek istemezler. Bu nedenle, bu bilgeliği incelerken bir duvara koşmaya devam edin ve hiçbir şey yapamazsınız.

Soru: Yerçekimi yasasını önemsemezsem, dünyamızda ne olacağını biliyorum, ancak Zohar Kitabında bulunan bir yasayı veya ilkeyi tutmaz veya takip etmezsem ne olacak?

Cevap: Eğer üst dünyanın bir yasasını tutmazsan, onu hissetmeyeceksin.

Soru: Bu olabilecek en kötü şey mi?

Cevap: Çok daha kötü olabilir, çünkü bu dünyadaki tüm gelişimimiz, bizi daha fazla gelişime itmeye çalışmakta: üst dünyanın algısına. Eğer bunu yapmazsak, son derece acı verici ıstıraplarla gelişeceğiz.

Following Kabbalists’ Advice

Kabalistler Neden Aile Kurmayı Tavsiye Ediyor?

Soru: Kabalistler aile kurmayı tavsiye eder. Bu, insanın manevi gelişimini nasıl ve neden etkiler?

Cevap: Belki de geçmişte olduğu gibi bu artık bizim zamanımızda önemli değildir. Fakat ilke olarak, bir aile kurma şartı, her kuşakta ve özellikle de şu anda değişen maddi ihtiyaçlardan kaynaklanmamaktadır; ancak bunun nedeni dünyamızdaki aile birliği içerisindeki yaşam çerçevesinde, Üst dünyaya benzemek zorundayız.

Üst dünyada, karşıtlar arasında daima bir bağlantı vardır ki bu, fiziksel dünyada eril kısım ve dişil kısım olarak yerleştirilmiştir. Bu nedenle, erkek Kabalistlerin evlenmesi için bir gereklilik vardır.

Her zaman kadınlar evlenmek isterken, erkekler bunu istemiyordu. Bizim zamanımızda, her şey tersidir. Erkekler, özellikle de Kabala bilgeliği onları zorladığı için evlenmeyi kabul edebilirlerken; kadınlar artık aileler kurmak istemiyorlar, çünkü onlar için zorunluluk olmadığına inanıyorlar. Bu nedenle, yine de sorun var.

Bu konuyla basitçe ilgileniyorum. Eğer evlenmek istiyorsanız evlenin ve eğer istemiyorsanız evlenmeyin. Ancak eğer evlenirseniz, o zaman yüksek hedefe ulaşmanıza yardımcı olacak bir eş seçin.

Why Do Kabbalists Recommend Establishing Families?

Bir Kabalistin On Sefirot’u

Soru: Kabalist, dokuz üst Sefirot’un özelliklerine sahip midir?

Cevap: Kesinlikle. Tüm on Sefirot onun içinde vardır. En yükseği Keter’dir (Yaradan). En düşük Malhut’tur (kişinin kendisi). Kalan sekiz Sefirot, kendisi ile Yaradan arasındaki bağlantıdır.

Keter, Kabalistin içinde Yaradan’ı edindiği en yüksek Sefira’dır.

Ten Sefirot Of A Kabbalist

Zohar Kitabının Eşsizliği

Soru: Zohar Kitabının eşsizliği nedir? Sonuçta buna ek olarak Talmud, Mişna ve diğer kutsal yazılar da var.

Cevap: Birincisi, bu kitaplar üst dünyaya erişmiş insanlar tarafından yazılmıştır. İkincisi, hepsine Kedoşim (kutsal) denir ve Kadoş ayrımı, benzersizliği ifade eder.

Zohar Kitabı, eşsizdir çünkü on kişilik bir grup Kabalist tarafından yazılmıştır: Üst dünyayı edinmenin en üst düzeyine ulaşan Rabbi Şimon ve onun dokuz öğrencisi. Bu seviyeden, onlar yükselişlerini ve manevi basamakları, Yaradan’a ulaşmak için basamakların tüm detaylarını tam olarak açıkladılar.

Zohar Kitabı, herkes için uygundur, çünkü on kişinin ara bağlantısıyla neslimiz için yazılmıştır. Uzun süre gizli kalmış ve birkaç yüzyıl önce insanlar tarafından erişilebilir hale gelmiştir, ancak onun içsel anlamı 20. yüzyılın başında yalnızca büyük Kabalist Baal HaSulam tarafından keşfedilmiştir.

Soru: Baal HaSulam, Zohar Kitabını yorumlayan tek kişi miydi?

Cevap: Başka yorumlar var, ancak bütün manevi sistemi açıklamıyorlar. Baal HaSulam, Zohar Kitabı’nın yazarlarıyla aynı seviyedeyken bu açıklamaları yazdı. Kabalistlerin geri kalanı bu seviyeye gelmedi ve bu nedenle bir şey açıklayabilirler, ama bundan fazlasını yapamazlar.

The Uniqueness Of The Book Of Zohar

Kabalistlerin Harika Dünyası

Soru: Neden kötülüğü kontrol edebilen Kabalistler bu dünyayı değiştirmedi?

Cevap: Onu değiştirdiler. Kabalistler, iyilik ve Yaradan’ın Işığıyla dolu güzel bir dünya yarattı. Harika kaderleri, bahtları var.

Soru: Kabalistlerin dünyası nerde?

Cevap: Kabalistlerin dünyasına giremezsiniz. Deneyebilirsiniz, ancak bunu yapmak için onu kendiniz inşa etmelisiniz. Herkes onu inşa edebilir ve yalnızca o zaman yaşadığı dünyayı anlayabilir ve onu haklı çıkarmaya başlar.

Bu durumda, kişi Yaradan’ın kendisiyle bağlantı içinde olduğunu görür. O kaderini yönetiyor ve bu kişiyi, başkalarının aynı keşfe ulaşmasına yardım etmek için kendini teslim etmeye yönlendirir.

The Wonderful World Of Kabbalists

Ruh Ve Yaradan

Soru: Yaradan kavramı ruhla bağlantılı mıdır? Ruhun veya Yaradan’ın içinde insanlık bulunur mu?

Cevap: Ruh ve Yaradan aynı şeydir; yalnızca birkaç bileşene bölünürler.

Ruhun arzusu, Yaradan ya da Işık tarafından yaratılan bir özdür. Ruhun tamamlanması, Işık veya Yaradandır. Ve aralarındaki ilişki, çalışmalarımıza ve çabalarımıza bağlıdır.

Ruh, iki bölümden oluşur, öz, yani başkalarına ihsan etme niyetiyle alma arzusu ve nihai olarak Yaradan’a ihsan etmek ve Işık olarak adlandırılan tamamlanmadır. Işık aracılığıyla mutlak tamamlanma, Yaradan olarak adlandırılır.

Soul And Creator

Bir Kabalist’in Görevi

Soru: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişinin görevi nedir?

Cevap: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişi, bir adamı değil insanı vurguluyorum, yaratılış ya da Adem (Adam) olarak adlandırılan genel sistemdeki rolünü mükemmel biçimde ıslah ettiğinden emin olmalı; cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan doğa seviyelerinde, tüm yaratılmış varlıklar ile olan ilişkilerinde ve bunlar aracılığıyla Yaradan ile olan ilişkilerinde.

Yaptığı şey buysa, ona dünyamızda, erkek ya da kadın olması önemli değil, Yaradan’a benzeyen adam, Adem denir. Dünyamızda bir erkek bir kadından çok daha yoğun çalışabilir, çünkü daha büyük bir egoya ve Yaradan için daha az özleme sahiptir.

A Kabbalist’s Mission

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 146

Soru: Ben Katolik Hristiyan’ım ve 55 yaşındayım. 13 yaşımdan beri Yaradan’ı bulmaya çalışıyorum. Hristiyanlık ayinlerine katıldık, İncil’i okuduk, vs. Fakat en odaklı ve ilgili olduğum zamanlarda hayatım düşüşe geçiyordu, işim ve aile hayatım buna dâhil.

Tanrı’nın adını bulmaya çalışırken Kabala’yı bulduk. İlk başta hayatım iyileşmeye başladı, fakat daha sonra kötüye gitmeye başladı.

Yaradan’ımı seviyorum ve gerçeği bulmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum fakat hayatımı da iyileştirmek istiyorum. Ne yapabilirim?

Cevap: Karar sizin. Kabala sadece ruhun ıslahından söz eder.

Soru: Kabala Bilgeliği’ni İbranice çalışmak ile başka bir dilde çalışmak arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap: Hiç bir fark yoktur. En önemlisi kalpte ve de arzuda yatan çalışmadır.

Answers To Your Questions, Part 146

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234