Category Archives: Kabalistler

Gelecek İçin Kapıyı Açma

Rabbi  Akiva, Raşbi’nin (Rabbi Şimon) öğretmeniydi ve doğal olarak Zohar Kitabı’nda yazılan her şeyi biliyordu. Rabbi Şimon’dan daha fazlasını biliyordu ama o bunu açıklayamadı. Bu bilgiyi ifşa etmek için, Rabbi Şimon diğer on kişiyle bir araya geldi ve son ıslah koşulunu yansıtan bir sistem yarattı. Bu nedenle önceden kimsenin açıkça ifade edemediği bir formda açıklama yapabildi.

Kabala’yı, bugün içinde yaşadığımız “son kuşağa” uyarladı, bu nedenle Zohar Kitabına değer veriyoruz. Rabbi Şimon, Kabala bilimini aldı ve son ıslah için doğru Kli’nin içinde kıyafetlendirdi. Bu nedenle, onun grubu sayesinde bize ulaşan ışığı kullanabiliriz.

Opening The Door To The Future

 

Kabalistin Kişisel Sırrı

Soru: Kişisel olarak, manevi dünyanın yasalarının anlayışına ulaştınız mı? Bu, Yaradan ile kişisel bir bağa ulaşmanıza yardımcı oldu mu?

Cevap: Bunun hakkında konuşamam; Kabalistlerin hiçbiri sizin için bu soruları cevaplamayacaktır. Bu Kabalistin kişisel sırrıdır.

“Evet” veya “hayır” dersem size ne faydası olur? Bu size hiçbir şey vermeyecektir. Bu yüzden her şeyi kendinizin başarmaya çalışması ve bunun nasıl olduğunu görmesi daha iyidir.

Personal Secret Of The Kabbalist

 

Bir Kabalistin Dereceleri

Soru: Son derecedeki bir Kabalist, orta veya daha düşük bir derecedeki Kabalist’in yapamayacağı neyi yapabilir?

Cevap: İhsan etme. Her şey sadece ihsan etme becerisi ile değerlendirilir ve ölçülür. Bir insanın egoizmi ne kadar büyük olursa, ihsanı da o kadar büyük olur ve bu nedenle, derece daha büyük. Bu şekilde, kişi, üst dünyadan daha fazlasını, Yaradan’ı ve Yaradan’ın derecesinde kendi koşulunu ifşa eder.

Soru: Egoizmimin gücünü nasıl belirlerim?

Cevap: Şimdilik, egoizminizin gücünü ölçemezsiniz. Bunu sadece üç çizgide bulunuyorsak belirleyebilirsiniz: sağ, sol ve orta çizgi. Daha sonra bir tarafı diğerine göre ölçme fırsatı elde edeceğiz ve manevi dereceler buna göre ortaya çıkacaktır. Egoizmin ölçüsü budur.

The Degrees Of A Kabbalist

 

Üst Dünyayla Bağ

Soru: Kişi Yaradan’ı edindiğinde ve niteliklerinde O’na benzer olduğunda, fiziksel bir bedende kıyafetlenmeyi bırakır mı?

Cevap: Dünyamızda, bizimle bu dünyanın aynı hissiyatı içinde olan birtakım Kabalistler vardır ve biz onlarla bağ kurabiliriz.

Aynı zamanda, onlar manevi dünyada var olmakta ve ona bağlanmamıza imkan vermekteler. Böyle az insan var, ancak çok sayıda kişiye ihtiyaç yoktur. Bu gereksizdir, çünkü bizim dünyamızda maneviyata çok az ihtiyacımız vardır.

Connection With The Upper World

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 234

Soru: Sabah derslerinden birinde, Yaradan’ın duyularımızın dışında var olduğunu hayal etmenin yasak olduğunu ve Yaradan’ın haz ve acı gibi duyguların ötesinde olduğunu söylediğinizi duydum.

Soru şu: Yaradan’ın, duyularımın dışında bile olsa, kendi hazzını yaşayan bir kişi olduğunu varsayarsam ve eğer Yaradan’a (veya O’nun özüne) bu hazzı sağlamak için ihsan eden biri olmaya çabalarsam, ihsan etme niteliğini edinebilecek miyim?

Cevap: Asıl mesele, Kabalistlerin tavsiyelerini yerine getirmektir ve doğru hissiyatlar ve anlayış zamanla yavaş yavaş olacak, içinizde yeni algılar yaratılacaktır.

Answers To Your Questions, Part 234

Sorularınıza Cevaplar Bölüm 235

Soru: Şabat (Sabbath – Cumartesi) takvime bağlı değildir. Bunun göstergeleri nelerdir? Şabat herhangi bir saatte olabilir mi, yoksa daha uzun bir aralığa mı sahip? Durma noktasına gelen ve yukarıdan çözümlenmeyi/uyanmayı bekleyen derin çelişkili duygularla mı nitelendirilir?

Cevap: Dünyamızda her şeyi takvime göre anlamaktayız. Manevi dünyada her şey, bir insanın yedi seviyesinden hangisinde olduğuna bağlıdır.

Soru: Baal HaSulam’ın Kabala bilgeliği çalışmasında, teorik olarak birlik üzerine meditasyon teorisini ve uygulamasını kullandığı doğru mu? Avraham David Fisherman’ın iddia ettiği ve yaydığı şey budur. Eğer bunu Baal HaSulam yapmadıysa, hangi Kabalistler yaptı?

Cevap: Baal HaSulam meditasyon kullanmadı! Bu iğrenç bir yalan. Diğer “Kabalistler” hakkında bir şey bilmiyorum.

Answers To Your Questions, Part 235

Kabala İpuçları – 8/5/18

Soru: Kendinizden çıkmak, bir tür geçici koşul mudur yoksa bir Kabalistin her zaman kendini hissettiği bir seviye midir?

Cevap: Kendinizden çıkmak bazen geçici olabilir, bazen de farklı şekillerde tekrarlanabilir. Daha sonra kalıcı ve sürekli bir hale gelir.

Soru: Doğrudan doğruya üst güçten gelen her şey haz olarak mı hissedilir?

Cevap: Evet, çünkü üst güç Yaradan’ın ihsan etme ve sevgi niteliğidir. Form eşitliği yasasına göre, eğer bizim tarafımızdan aynı şekilde edinilmiş ve hissedilmişse, o zaman haz aldığımız dereceye kadar Yaradan’ı ve O’nunla olan yapışmamızı hissederiz.

Soru: Sorular ve cevaplarla nasıl ilişki kurmalıyım?

Cevap: Cevaplar sorularla birlikte çalışılmalıdır. Eğer cevap alamadıysanız, tekrar sorun. Bir soru sayfası hazırlayın ve onları cevaplayın, soruları ve cevapları düzenleyin. Onlardan defterler veya komple kitaplar yapın. Bu çok önemlidir! Bunun ilerlemenizi hızlandıracağına inanıyorum.

Soru: Benim gerçek “kendim”, kaynağıyla, Yaradan’la bağlı olan kalpteki siyah bir nokta mıdır ve egoizmim benden ayrı mı var olur?

Cevap: Egoizm sizin değildir. O, yukarıdan verilmiştir, böylece onu aşacağız ve yeni dünyayı hissetmeye başlayabileceğiz. Bizim “benimiz” sabit bir noktadır. Onun etrafında yeni ediniminizi inşa edersiniz.

Soru: Bir Kabalist, Yaradan’dan nasıl farklıdır?

Cevap: Bir Kabalist, Yaradan’dan, egoizmin üzerinde ihsan etme ve sevgi niteliğini inşa etmesi bakımından farklıdır. Bu özellik Yaradan’da başlangıçta bulunmaktadır. Bizde sonradan edinilir ve O’nda bu doğaldır.

Soru: Ölüm bir ceza mı yoksa bir ödül müdür?

Cevap: Ölüm diye bir şey yoktur. Kabala çalışması vasıtasıyla egoist bir arzudan özgecil bir arzuya geçiş vardır. Eğer kişi Kabala çalışmazsa, o zaman onun egoist arzusu sıfıra gelinceye kadar yavaş yavaş kaybolur, buna ‘kişinin ölümü’ denir.

Soru: Sürekli olarak çalışmanın gerekli olduğunu söylüyorsunuz ve insanları derslere katılmaya davet ediyorsunuz, bir tür çalışma amacıyla, çalışmayı değiştirmek mümkün müdür?

Cevap: Çalışmanın yerini hiçbir şeyle değiştiremezsiniz, çünkü dersler esnasında üst ışık üzerimize iner.

Soru: Bana sunulan her şey bir illüzyon ise, o zaman bütün yükselişler ve düşüşler aynı tasvirin bir parçası ve dolayısıyla bir illüzyon değil midir? Bu labirentten kurtulmaya çalışmalı mıyız?

Cevap: Zeki olmaya çalışmayın! Yükselişler ve düşüşler manevi koşullardır. Onlar, bu dünyada sizin varlığınızdan sonra geriye kalanlardır. Sahip olduğunuz şey budur. Hem yükselişler hem de düşüşler manevi aşamalarda meydana gelir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 8/5/18

Edinim Merdiveni Sabittir

Soru: Hali hazırda hangi Kabalistleri gözden geçirdiniz, onları daha iyi hissediyor musunuz? Bu yoldaki kişisel deneyiminiz nedir?

Cevap: Gerçek şu ki, tüm Kabalistler tam edinim için, birbirleriyle tam olarak birleşmek için manevi yükseliş merdiveninin çok büyük basamaklarından geçtiler.

Ben onlar kadar yüksekte değilim, onların her birinin nelerden geçtiğini söyleyemem.

En çok hocam Rabaş’ı hissediyorum. Benim için en önemli şey sürekli ona bağlı kalmak. Ben, Üst Işığı ondan alıyorum. Her ifşa, edinim bana sadece onun aracılığıyla gelir.

Manevi hiyerarşide Rabaş’ın üstünde babası Baal HaSulam, sonra Ramhal, Ari ve diğer Kabalistler vardır. Fakat çalışmada, Işığı Rabaş’tan alıyorum. Manevi edinim merdiveninin basamakları sabittir.

The Ladder Of Attainment Is Constant

Doğru Cevapları Nasıl Alabilirim?

Soru: Doğru cevapları alabilmek için, öğretmene nasıl doğru olarak sorabilirim?

Cevap: Yapamazsınız, çünkü hiçbir soru bir cevabı hak etmez ve buna eşlik etmemelidir. Kişi, her şeyi kendinden veya Yaradan’dan istemelidir.

Bazı konularda, ilerlemenin gücünü artırmak için, talimatlar aldığınız öğretmenden ve Yaradan’dan – gelişiminizin, ıslahınızın ve eyleminizin gücü için dostlarınızla görüş alışverişinde bulunmalısınız.

Bu nedenle, ne kadar çok çalışırsak, benden o kadar az cevaplar alacaksınız.

Yorum: Sık sık kendimiz için değil, ama yeni başlayanlar için sorular sormaya çalışırız.

Benim yorumum: Ben her zaman ne yapmam gerektiğini hissederim. Bu nedenle, senin yerine yeni bir öğrenci olursa, ona onun seviyesinde cevap vereceğim ve sen hala bundan hiçbir şey almayacaksın.

How Do I Get The Right Answers?

Kabala İpuçları- 7/1/18

Soru: Dünyada her an milyarlarca değişiklik meydana gelmektedir. Eğer dünya benim içimdeki değişimlere göre, benim için farklı şekilde tasvir edilirse, bu her an değiştiğim anlamına mı geliyor?

Cevap: Evet, özellikle her an değişen kişi sizsiniz ve dünya kendinizin bir yansımasıdır. İçinizde hissettiğiniz şeyleri, dışınızda etrafınızı saran dünyada oluyormuş gibi görmektesiniz.

Soru: Eğer üst yönetim sonsuz ve bütün ise, genel ruh ıslah olduğunda bu nasıl yok olabilir?

Cevap: Üst yönetim yok olmaz. Islah, üst yönetime tam entegrasyonum anlamına gelir.

Soru: Fiziksel dünyanın yok olacağını nereden biliyorsunuz? Manevi yolunuzda benzer durumlar hissettiniz mi?

Cevap: Birincisi, Kabalistik kaynaklarda yazılı olan budur. İkincisi, Kabala bilgeliğini çalışan bir kişi bunu belli bir ölçüde hisseder.

Soru: Yaradan’ın yönetimiyle hem fikir olma ya da anlaşmazlığın ana kriteri nedir?

Cevap: Her koşulda mutlu, iyi yürekli, güler yüzlü, hayattan zevk alan, sade ve uysal/huzurlu olun. Bu, zaten Yaradan’ın size yaptıklarını kabul etmektir.

Soru: Egoistleri birleştirmek istemiyor musunuz? Kabala’nın tüm amacının onları birleştirmek olduğunu düşünmüştüm.

Cevap: Egoistleri birleştirmek imkansızdır. Onları egoizmin üzerine yükseltmek ve onları bu seviyede birleştirmek gerekir. Her birinin farklı arzuları vardır. Alma arzusunda birleşemeyiz – sadece ihsan etme arzusunda birleşebiliriz. Bizler üst dünyayı, aramızdaki ihsan etme arzularının arasındaki birleşmede inşa ederiz.

Soru: Bir balıkçı her zaman bir balıkçıyı uzaktan görür. Kabalistler hakkında da bunu söylemek mümkün müdür?

Cevap: Evet ve hayır. Gerçek şu ki, eğer bir Kabalist bunu istemiyorsa, onu ifşa etmeyecek, onun bir Kabalist olduğunu hissedemeyeceksiniz. Diğer yandan, eğer ikiniz de isterseniz, aranızda konuşabilir ve üst dünyaya dair hisleri paylaşabilirsiniz.

Soru: Bizler hala içindeyken, egonun üzerine yükselmek nasıl mümkün olabilir? Bataklıktan kendini çıkartan Baron Munchausen gibi mi?

Cevap: Hayır. Baron Munchausen için, kendisini bataklıktan çıkarmasına yardım edebilecek hiçbir dış güç yoktu. Ve bizim için, böyle bir güç var – Üst Işık! Biz ona döneriz ve o bizi bataklıktan çeker.

Soru: Bir Kabalist için en korkunç şey nedir: İnsanlarla Yaradan hakkında konuşmak, yani, dağıtıma katılma fırsatı verilmediği zaman mı ya da öğrencileri aralarında ortak bir dil bulamadığı ve grubu bozduğu/dağıttığı an mıdır?

Cevap: Grubun dağılması en korkunç şeydir, çünkü içsel kısım en ince ve en hassas olanıdır. Ancak, kararlara ve çözümlere bir dahaki sefere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmak için, bazen hatalara ihtiyaç duyulur.

Soru: Öğretmenin (Kabalist) yanıtını nasıl doğru bir şekilde anlayabiliriz? “Hayır” dediğinde ve bizi azarladığında, bunu doğrudan kabul mü etmeliyiz?

Cevap: Genel olarak evet. Sizin yararınıza, bu şekilde davrandığını anlamak zorundasınız.

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/1/18