Category Archives: Kabala

En Yüksek Huzur

Soru: Biz egoizmden bağımsız fakat Yaradan’a bağlı olmalıyız. Seçme özgürlüğü O’nunla bağlantı kurmak ve bilinçli olarak O’nun kontrolünü gözlemlemek midir?

Cevap: Doğru! Eğer Yaradan’ın beni nasıl kontrol ettiğini hissedersem, o zaman aynı zamanda büyük bir manevi haz duyarım. Yaradan’ın içinizde olduğunu ve sizi kontrol ettiğini hissetmekten daha hoş bir şey yoktur.

Bu en yüksek huzurun koşuludur, çünkü Yaradan hem duyularda hem de akılda hissedilir. Ve sonra bu koşulun hakikati size ifşa olur, onun sonsuzluğu, mükemmelliği ki o kapalı bir sistemdir; üst uyumu anlarsınız.

The Highest Peace

Gimatria – Üst Dünyayı Tanımlamak İçin Dil

Soru: Dünyamızın mantığı maneviyatta mı muhafaza edilir? Örneğin; iki artı iki de dörde eşit midir?

Cevap: Maneviyatta, dünyamızın mantığı muhafaza edilmez. Orada aritmetik yoktur, ancak kişinin üzerinde çalıştığına bağlı olarak, başka birçok farklı hesaplama vardır. Farklı seviyelerde farklı matematiklerimiz olacak.

Soru: Manevi aritmetik, sözcüklerin Gimatria’sı mıdır? Bu arzu ile ilgili midir?

Cevap: Tabii ki, çünkü her harf kendi içinde, her biri belirli bir temel biçim veya başka bir şey yaratan, ihsan etme ve alma güçlerinin çeşitli oranlarının kombinasyonunu temsil eder. Bu nedenle İbranice alfabesinin 22 harfi temeldir.

İlk dokuz harf Bina’nın dokuz Sefirot’una, ikinci dokuz harf Zer Anpin’in dokuz Sefirot’una ve son dört harf ise Malhut’un dört Sefirot’una karşılık gelir. Ayrıca Parsa’dan oluşan beş ek harf daha vardır.

Soru: Harflerin her bir öğesi: nokta, yatay çizgi, dikey çizgi – bunların hepsi güçler midir?

Cevap: Evet. İhsan etme ve alma güçlerinin belirli bir kombinasyonu, harfleri temsil eder. Başka bir kombinasyon yoktur.

Yaradan alma arzusunu yarattı (siyah nokta). Arzunun gelişim süreci boyunca, O sürekli olarak onun üzerinde etkide bulundu ve O’nun etkisinin tüm olası kombinasyonlarını topladı. Bu yüzden siyah nokta beyaz Işık’ın arka planına yansıdığı zaman, Üst Işık ve kendisi arasındaki ilişkiyi, arzularını tasvir eder. Bu 22 modeli oluşturur.

Gimatria yasaları her yerde aynıdır, on Sefirot değişmez. Ancak bu, dünyamızın matematiğine yansımamıştır. Gimatria, üst dünyayı ve onun işleyişini tanımlayan dillerden biridir. Bu Kabala’nın dilidir.

Gematria—The Language For Describing The Upper World

Rekabet ve Nefret

Facebook’tan Soru: İnsanlık tarihi, genellikle nefrete dönüşen rekabete dayanır. Bu genetiktir. Gerçekten hepsini değiştirmeyi umuyor musun?

Cevap: Hayır. Rekabet gereklidir. İlerleme için çok iyi bir araçtır.

Soru: Ve nefret?

Cevap: Nefret, ne için olduğuna bağlıdır. Eğer benim gelişmeme/ilerlememe yardım ediyorsa neden rakibimden nefret edeyim?

Her şey hedefe bağlıdır. Eğer amaç rakibimi ezmek değil sadece hedefe ulaşmaksa yani, üçüncü tarafa ve ben sadece rakibimi ilerlemek için kullanıyorsam o zaman o, bir yardımcı, bir ortak olur. Her şey rekabeti nasıl kullandığımıza bağlıdır.

Dünyadaki hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamıştır. İçimizdeki tüm nitelikler gereklidir ve sadece doğru hedefe doğru şekilde ulaşmak içindir.

Amerikalılar amaçlarına göre şirketlerinde rekabeti getiriyor, çünkü çeşitli düşünceleri kolaylaştırıyor, insanları meşgul ediyor, uyuyamıyor, araştırma yapıyor vb. Eğer her şey yolunda olsaydı, o zaman “sosyalizmin çürüyüşü” olurdu.

Competition And Hatred

Manevi Bir Gen Nasıl Geliştirilir?

Soru: Dünyamızda, bir tohum büyümek için güneşe ve suya ihtiyaç duyar. Ve manevi bir genin gelişimi için güneş ve su nelerdir?

Cevap: Güneş ve su iki güçtür: gelişen ve dolduran.

Su, ihsan etme niteliği, Hasadim Işığı’dır ve güneş, bilgelik Işığı, Hohma Işığı’dır. Onların kombinasyonu ruhu etkiler ve onu geliştirir. Hassadim Işığı genişler ve Hohma Işığı doldurur. Manevi unsurların gelişme şekli böyledir.

Eğer kişi manevi bir gen geliştirmek isterse, Kabala çalışmalıdır.

How To Develop A Spiritual Gene

Bütün Dünya Mısır’dır

Bütün dünyamız, tüm hayatımız, Mısır’dır, sürgün yeridir. Bizler burada doğduk ve kendimizi, yanlış bir gerçeklik içinde, ihsan etme, sevgi, özveri, birlik, yani Yaradan’ın niteliklerinden çok uzakta hissederek büyüdük.

Kabala bilgeliğinin çalışması, bizi dünyanın giderek daha doğru bir vizyonu üzerine ayarlamaya yöneliktir, böylece dünyada sadece tek bir kişi olduğunu görebiliriz.

Herkes kendini sadece bu kişi olarak görmeli. Eğer bütün insanlığı kendi içine alırsa, birlik ve sevgi ve kendi içinde yapması gereken çeşitli düzeltmeler sayesinde, dünyada var olan tek bir insanı gerçekten görecektir.

Bu arada, dünyadaki birbiriyle çelişen ve karşıt olan birçok güç keşfederiz. Bunların tümünü tek bir kaynağa, bir arzuya, hiçbir şeyin olmadığı tek bir güce bağlamalıyız. Bu şekilde, yavaş yavaş, kendi kendini iptal etmenin, her an yapmamız gereken tek eylem olduğu sonucuna varacağız, benden, diğerlerinden, başka herkesten gelen tüm güçleri yok edeceğiz ki böylece her şey üzerinde tamamen hâkim olan sadece bir üst kuvvet kalır.

Bu, bizi Yaradan’ın önüne, O’nun tarafına, O’na bağlı kalmaya ve O’na dahil olmaya zorlayan koşuldur.

The Whole World is Egypt

Kabalistik Muska Var Mıdır?

Soru: Kabalistik muska var mıdır? Kırmızı ipler yardım eder mi?

Cevap: Hiçbir şey yardımcı olmaz! Kesinlikle hiçbir şey! Bana inanın. Kendinize kırmızı bir ipi bağlamayı deneyin ve kendinizi kırmızı paçavralarla sarın. Hiçbir şey yardımcı olmayacaktır!

Soru: Yine de psikolojik olarak yardımcı olabilir mi?

Cevap: Her şey psikolojik olarak yardımcı olabilir. Bir toga yapabilir ve eski Roma’daki gibi giyebilirsiniz. Ama sonra ne olacak?

Manevi psikoloji, sadece grupta birbirlerinin karşılıklı etkilerinden gelir. Gerçi arkadaşlar sadece fiziksel dünyada vardır ve herkes bir egoisttir, onlar birbirlerini etkileyebilir.

Soru: Kırmızı ipliklerden bahseden herhangi bir kaynağa rastladınız mı?

Cevap: Hayır. Bir yerde belirtilse bile, kesinlikle herhangi bir maddesel tezahür anlamına gelmez. Ne Baal HaSulam ne de Rabash bu konuda her hangi bir şey yazmamıştır.

Do Kabbalistic Amulets Exist?

Kabala Bir Kişiyi Ele Geçirdiğinde

Soru: Eğer Kabala metodu bizleri problemlerin üzerine yükseltirse, o zaman kişi dünyadan uzaklaşıp bulutlarda gezinirken, problemlerini fiziksel düzeyde çözmeyi durdurur mu?

Cevap: Hayır, bu yalnızca başlangıçta kişinin metodu ilk keşfettiği zaman olabilir.

Aniden bilim, insanlar, kitaplar ve öğretim ile karşılaşır – dünyamızda her şeyin nasıl düzenlendiğini açıklayan tüm sistem. Bazı insanlar buna özellikle çekilir, diğerleri sorunlarının üstesinden gelme ve farklı koşullara girme fırsatına çekilir, üçüncü bir grup hayatın ve ölümün ne olduğunu anlamak ister, dördüncü grup ruhlara ve onların reenkarnasyonlarına ne olduğunu vb. öğrenmek ister.

Başka bir deyişle, sıradan insanlar Kabala ile karşılaştıklarında çözülen pek çok soruna sahiptirler. Bu bir insanı ele geçirdiğinde, ailesi, işi ya da başka bir şeyden bile vazgeçebilir. Böyle bir sistemin keşfi insanları şaşırttığı için burada çok dikkatli davranmak gerekir.

Bu nedenle, Kabala her nesilde ya da bir sebep olmadan ifşa olmaz. Ancak bizim neslimizde o ifşa olabilir, çünkü insanlık birçok farklı koşullardan geçmiştir ve uygulamada insanlık bir şeyler tarafından zor şaşırtılabilir.

When Kabbalah Captures A Person

Arzularını ve Düşüncelerini Nasıl Ayıklarsın?

Soru: Kabala metodunun, bir kişinin arzularını ayıklayarak, kaderini ifşa etmesine yardım ettiği doğru mu? Bize gelen arzuları ve düşünceleri nasıl ayıklarız?

Cevap: Yapamazsın! – bunu düşünme bile. Arzuları ve düşünceleri ayıklayacak kadar akıllı, gelişmiş ve kabiliyetli olduğunuzu düşünmeyin.

Yapabileceğin tek şey, Üst Işık’a bu işi yapma fırsatı vermek. Bunun gerçekleşmesi için, içsel, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamalı ve Üst Işık’ın seni kontrol etmesi, kendi başına çalışmasına müsade etme konusunda mutabık olmalısın. Üzerindeki etkisini hissetmeye başla.

How To Sort Out Your Desires And Thoughts

Duygular akılla nasıl barışır?

Facebooktan soru: Duyguları akılla nasıl barıştırabiliriz, çünkü duygularımız, dünyanın işlediği akılcı yoldan uzak olan, yaşam olaylarına verilen cevaplar olarak ortaya çıkıyor?

Duygularımızın akılla ilgisi yok. Duygular açığa çıkarlar çünkü arzulardan “atlıyorlar”. Ve arzu doğuştan doğamızdır.

Akıl, duyguları toplamak, onları çözümlemek, karşılaştırmak, frenlemek vb. için tasarlanmış edinilen ek bir sistemdir. Fakat genel olarak, akıl duyguların önünde zayıftır; önce arzular gelir, akıl ikincildir.

Soru: Duyguları frenlemek mümkün müdür?

Cevap: Hiçbir anlamı yok. Duygularınızın dengeli olduğu bir safhaya ulaşmak zorundasınız. Buna karşın olumsuz duygular, pozitif olanlarla dengelenebilir ve onlarla birlikte rahat hissedebilirsiniz, çünkü hem olumsuz, hem de olumlu duygular, yüce bir hedefe doğru birlikte çalışacaktır.

Ve hepsine ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Doğanızla veya etrafınızdaki insanlarla savaşmıyorsunuz. Aksine, birbirinizle uyum içinde olduğunuzda bir safhaya girersiniz. Bir kişinin artısı, bir başkasının eksi tarafından dengelenir. Biz, hepimiz birbirimizle doğru bir şekilde bağlantı kurduğumuz taktirde, ideal bir sistem oluşturacak ve tüm artılarımız – eksilerimiz mükemmel olarak birbirine uyum sağlayacak şekilde yaratıldık.

Soru: Yani artılar ve eksiler birleşmek üzere dünyanın dört bir yanına mı dağıtılmış?

Cevap: İşte sorun budur. Başka seçeneğimiz yok. Birbirimiz arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, hiçbir şeyin yardımcı olmadığı görerek cesaretimiz kırılıyor ve sonunda ölüyoruz.

Ama aslında, kendi kendimize hiçbir şey yapamayacağımızı ve Yaradan’dan bize yardım etmesini istememiz gerektiğini görmemiz gerekiyor. Ardından, doğru mozaikte çabucak bir araya geleceğimiz ve birbirimizi tamamlayacağımız etkinin altında, Yaradan üst Işık ile bizim üzerimizde parlayacak.

O zaman herkesin birbirimizle mükemmel uyumuna ulaşacağız. Tüm olumsuz ve olumlu duygular tamamlanacak, her insan başka biri için gerekli olacaktır. İşte bu şekilde mükemmelliğe ulaşacağız.

How Can Emotions Be Reconciled With Reason?

Kabala ve Zihniyet

Soru: Bir insanın kimi coğrafi yerlere yerleştiğini ve oraların karakterini ve zihniyetini kazandığını varsayalım. Hepsi yukarıda mı belirlendi?

Cevap: Evet.

Soru: Kabala’da bir zihniyet kavramı var mı?

Cevap: Hayır. Üst dünyada bir kişi tamamen yeni özellikler, yeni safhalar edinmeye başladığı için dünyevi insan özellikleri, ruhun özellikleri üzerinde çok küçük bir etkiye sahiptir.

Bununla birlikte, kişi Adem’in genel sistemine dahil edilmesinin sınırlarını ve aynı zamanda hayvan safhalarını, özellikle de maddesel zayıflıklarını ve eğilimlerini görür. Fakat manevi ıslah için gerçekten önemli değil.

Kabbalah And Mentality