Category Archives: Kabala

Kişi Hangi Dilde Kabala Çalışmalı?

Soru: Rus dili ile İbranice arasındaki bağlantı nedir ve Kabala bilgeliğini çalışmada Rus dili nasıl yardımcı olabilir?

Cevap: Rus dilinin yapısı İbraniceye diğer dillerden daha yakın, en azından İngilizce, Fransızca ve Almancadan daha yakın.

Günümüzde İsrail’de yaşayan ve dünyanın her yerinden öğrencilerim İbranice öğreniyorlar. Bazıları bu dilde birçok kelimeyi biliyor ya da konuşuyor ve okuyor.

Kabala bilgeliğini çalışan bir kimse, biraz İbranice bilmekten kaçınamaz, tıpkı bir müzisyen İtalyanca veya bir doktorun Latince bilmekten kaçınamadığı gibi. Kabala bilgeliği ve hatta bir bilimle ilgilenen bütün büyük bilim adamları çoğu kez iyi derecede İbranice biliyordu, çünkü o olmadan, kişi Kabala bilgeliğinin derinliklerine giremez.

İbranicede nasıl okunacağını bilmek çok önemlidir. Konuşulan dili bilmemek mümkündür; asıl şey İbranicenin nasıl okunacağını bilmektir.

In Which Language Should One Study Kabbalah

Makabilerin Savaşı

Soru: Modern dünyada Hanuka hikâyesinde anlatılan eylemleri nasıl fark edebiliriz? Onları anlayabilir miyiz?

Cevap: Modern dünyada yalnızca karanlığı, karşılıklı düşmanlığımızı ve yıkımı, korkunç egoist koşulların birbirlerini tamamen reddetmelerini görebiliriz.

Ancak, mücadelenin kendisini, Makabiler’in savaşlarında anlatılan mücadeleyi görmüyoruz, çünkü bu, Kabala bilgeliğine ulaşan ve bu yöntemle egoizminin üstünde yükselmek isteyen bir kişinin içinde gerçekleşir. Egoya karşı savaş, Makabiler’in savaşı olarak adlandırılır.

Bu savaştaki zafer, kişinin egoizminin üstüne çıkması, ondan ayrılmasıdır. Sonra üst dünyayı hissetmeye başlar. Bu nedenle, Hanuka, Üst Işığın bayramını simgeliyor, dünyamızın karanlığından çıkıp yeni bir koşula, yeni aydınlatılmış sonsuz boyuta girdiğimiz bir bayram.

Dünyamızın çerçevesinde olan bir kişi bunlardan hiçbirini görmez; sadece kutlar ve çörek yer.

The War Of The Maccabees

Manevi Yoldaki Başarı İçin Temel İlkeler

Soru: Kabalist olan bir öğretmen tarafından nasıl desteklenebilirim? Üst gücün böylesine bir armağanını nasıl kullanabildiğimizin birkaç temel ilkesini verebilir misiniz?

Cevap: Öğretmen bir şeyler tavsiye ettiğinde, onu yerine getirmeye çalışmalısınız. Benim en önemli tavsiyem, her gün verdiğim sabah dersine katılmaktır.

İkinci önerim, kendinize bir onlu grubu, tercihen fiziki bir grup bulmanız, sanal bir grup değil ve onlarla bağlantı halinde olmak, birlikte çalışmak ve onlu grupta yaptığımız her şeyi yapmanızdır.

Buna ek olarak, yaşadığınız yerin yakınında bir toplantı/kongre varsa, katılmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve tabii ki zamanınızı ona adayabileceğiniz kadar dağıtıma da gayret etmelisiniz.

Kısacası, en önemli şey sabah dersi, sonra onlu grupta çalışmak, dağıtım ve toplantı/kongrelere katılmaktır. Yapmanız gereken başka bir şey yok.

The Basic Principles For Success Along The Spiritual Path

Ne Zaman Teslimiyete Ulaşırız?

Soru: Kabala bilgeliği, bir kişinin teslim olma niteliğini ilk anladığı an hakkında ne diyor?

Cevap: Teslim olma hissi, üst gücün etki hissinden kaynaklanır.

Soru: Manevi erişimin her aşamasında, bir noktada tevazu olur mu?

Cevap: Evet

When Do We Attain Submission?

Neden Hanuka Mumları Yakarız?

Soru: Neden Hanuka mumları yakıyoruz?

Cevap: Hanuka, bir insanın ıslaha erişmesini ve egoistik materyal hayatının üzerine yükseliş koşulunu temsil eder ve bu dünyada parlayan bir mum gibidir. Başka bir deyişle, mum bir insanın manevi durumunu simgeler ve kişi muma benzer.

Mumu yakan yağ, egoizmimizi simgeler ve eğer onu doğru kullanırsak, yanarken bize ışık verir. Mumun fitili egoizmi iptal ettiğimizde, egonun üzerine yükselmeyi sembolize eder, ancak onu zıt yönde kullanırız.

Fitil yağa batırılmıştır, azar azar onu emer ve fitil (egoizme karşı direnç) sayesinde yağ yanarken ışık verir. Egoizm büyük bir güçtür ve ışık, onun doğru kullanımı simgeler.

Why Do We Light Chanukah Candles?

Öğrenci Öğretmenin Dostu Olabilir mi?

Soru: Bir kişi ya da bir grup, öğrencinin öğretmenin dostu olması için ne yapmalıdır?

Cevap: İnsanlar yükselirken, her şey yavaş yavaş olur ve manevi çalışmayı takdir etmeye başlarlar ve kendilerinin hiçbir şey yapmaya hazır olmadıklarını anlarlar.

Yanılsamalardan kurtulur ve manevi yükselişin ne olduğunu daha iyi anlamaya başlarlar. Ne de olsa, egoistik eylemler ya da çabalar yoluyla manevi yükselişe erişilemez; yolunuzu ite kaka açamazsınız.

Tersine, ilerlemenin tek olası yolu kendimizi biraz ilerletmek, başkalarına daha yakın olmak ve bu uyumlu ilişki içinde Yaradan’ın ifşa olduğu yeri bulmaya çalışmaktır. Bu yer, bağlı olmanın sonucu olarak, özelliklerimin diğer insanların özellikleriyle karşılıklı bütünleşmesinden gelir.

Tüm süreç derece derece gerçekleşir ve bizimle birlikte çalışan biri buna gelecektir.

Soru: Öğrencilerin öğretmenle dost olabilecekleri bir durum var mı?

Cevap: Bir öğrenci-dost veya öğretmen-dost kavramı var, ancak günümüzde bu oldukça belirsiz. Genellikle bunu öğretmen öğrenciyle bire bir çalıştıklarında söylerler.

Genel olarak, bu pek çok öğrenciyle olsa bile kesinlikle mümkündür, ancak henüz bugünkü seviyemizde değil.

Can A Student Become A Friend Of The Teacher?

Özel Bir Edinim Türü

Soru: Siz bir zamanlar, kişi maneviyata eriştiğinde, alfabe bilgisinin ona kendiliğinden geldiğini söylemiştiniz. Bu, Kabala bilgeliğini İngilizce, Rusça ya da başka dillerde öğrenme yoluyla da gerçekleşir mi?

Cevap: Kişi maneviyata eriştiğinde, İbranice dilini bilecek; o hissedecektir. Bu, her şeyin Adem için olduğu gibi, kendisine ifşa olan özel bir edinim türüdür. Bununla birlikte, dili öğrenmenin bu doğal yolu yalnızca özel ruhlar için geçerlidir.

Sonuçta, Adam yüksek güçlerin etkileşimini anladığında, Şekillerde, resimlerde biçimlenmeye başladılar, böylece onların nasıl bir alfabe, 22 harf, şablonlar olduğunu gördü; her biri belirli bir kuvveti simgeliyor, madde ile Işık arasında bir bağı.

Bu nedenle, Kabala’nın bilgeliğini İbranice olarak okumak için dilin bilinmesi yine de arzu edilir.

A Special Type Of Attainment

Reenkarnasyonlarımız Ne Zaman Sona Erecek?

Soru: Mahsom’u geçmeden ölürsek, kalpteki noktayı geliştirmek (ya da geliştirmemek) için tekrar tekrar mı doğarız?

Baal HaSulam ve ARI gibi özel ruhlar yeniden doğduğunda, doğumdan bu yana hem manevî hem de maddi dünyalarda yaşıyorlar mıydı yoksa Mahsom’u tekrar geçmek zorundalar mıydı? Peki ya bizim gibi insanlar?

Dostlarım ve ben Yaradan’ı hissetmeye başladığımızda reenkarnasyon zinciri sona erecek mi?

Cevap: Onlardan daha yüksek olduğunuzda ve asıl arzunuz Yaradan’a memnuniyet vermek olduğunda bu gerçekleşecektir.

When Will Our Reincarnations End?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 159

Soru: Bina’nın ortasının anlamı nedir?

Cevap: Bina’nın ortası, ihsan etme arzusundan alma arzusuna geçiştir.

Soru: Mutlak kötülük var mı, eğer varsa o nedir?

Cevap: Mutlak kötülük, bizim egoizmimizdir. Ego gelişebilir, ihsan etmenin niteliklerini absorbe ederek ve onları dönüştürerek ve Firavun’un formunda Yaradan’a eşit hale getirerek onları kendi iyiliği için kullanır.

Answers To Your Questions, Part 159

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 158

Soru: Birlik üzerinde çalışmak dostların arzularını kendimin gibi hissetmeyi istemek demekse, bu hangi arzulara değiniyor? Bu, dostların tüm arzularına mı, yoksa sadece Yaradan ve maneviyata ilişkin arzularına mı işaret ediyor?

Cevap: Sadece maneviyata dair dostların arzuları.

Soru: Dostlarımın arzularını kendimin gibi hissedersem, birliğe ulaşmış olduğum anlamına mı gelir?

Cevap: Evet

Soru: Prag kongresinde, çemberdeki bir dosta karşı doğrudan nefret hissettim, çünkü çalıştay kurallarından birisini çiğnedi. Çok güçlü bir histi. Bu kişiyi yeryüzünden silmek istedim. Başkalarından da nefret etmeye başladım. Neden bir Kabalist manevi yol boyunca bu tür duyguları yaşamak zorunda kalır?

Cevap: Böylece kendinizi daha iyi tanımaya başlayacaksınız.

Answers To Your Questions, Part 158