Category Archives: Kabala

Neden Manevi İfşaya Giden Yol Bu Kadar Uzun?

Soru: Neden manevi ifşa için hazırlık süresi bu kadar uzun?

Cevap: Gerçekten, hazırlık süresi çok uzundur. Cevapları almaya ve anlamaya başlamanız 20 veya 30 yıl alabilir. Ancak, bu bir tren bekliyormuşsunuz gibi bir beklenti değildir. Bu, daha ziyade sürekli değişmeniz, gizli, üst dünyayı edinmeye başladığınızdaki koşula sürekli adapte olmanızdır.

Bu nedenle, tüm yolculuğunuz ruhunuzun derinliğine bağlıdır. Ne kadar yüksek olursa, manevi dünyanın ilk ifşasından önceki yolculuk o kadar büyük olacaktır.

Why Is The Path To Spiritual Revelation So Long?

 

Çözüm Doğru Çevrededir

Soru:  İçsel arzularımın ve düşüncelerimin her saniyesini kontrol etmeye nasıl başlayabilirim? Ne de olsa ben bir alıcıyım, verici değil. Bir kişi bu sorunu nasıl çözebilir?

Cevap: Bu problem sadece doğru çevrede çözülebilir. “Çevrenin Etkisi” bölümündeki “Özgürlük” adlı makalesinde Baal HaSulam, kişinin gerçek koşulunun, gelişiminin ve geleceğinin sadece içinde bulunduğu çevreye bağlı olduğunu yazar.

Bu nedenle, doğru çevrenin seçimi ve onunla doğru etkileşim, gelişimimizdeki en önemli şeydir.

Doğru çevrenin etkisine girebilmek ve tüm dikkatinizi ona vermek, hatta o kadar ki kelimenin tam anlamıyla içinde erimek için her şeyi yapmanız gerekir.

Solution Is In The Correct Environment

 

Üst Dünyaya Girme Fırsatı

Soru: Yaradan’dan bana doğrudan bir bağ olduğunu düşünerek ne öğrenebilirim ve öğrenmeliyim?

Cevap: Kabala, bir insana, mantık ötesi inançla kendisinin üzerine yükselmeyi öğretir. Yani, kişinin egoizmine göre hareket etmemesi, sadece (kendisinin dışında, kendinden) ihsan etmede çalışması için yukarıdan manevi güçler almasıdır.

Ancak bu sadece bir gruptaki pratik çalışmalarla yapılır ve hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir. Kadınlar için erkeklerden daha az ölçüde geçerlidir, ancak esas olarak her iki cins de bu çalışmayı yapmalıdır.

Opportunity To Enter The Upper World

Maddi ve Manevi İlgi Alanları

Soru: Neden, Kabala’yı çalışmaya başladığımızda, eski arkadaşlarımızla artık ortak ilgi alanlarına sahip değiliz ve sosyal hayatımız canlılığını yitiriyor gibi gelir?

Cevap: Bir kişi Kabala çalışmaya başladığında, sanki sıradan dünyevi işlerinden kopuyormuş gibidir. İstemeyerek çalışır, ailede gönülsüzce yaşar ve gönülsüzce var olur çünkü ebediyet, mükemmellik ve ruh hakkında konuşan bu bilim tarafından büyülenir ve bu, kişinin maddi yaşamından çok daha derin bir izlenim bırakır.

Fakat yavaş yavaş bu hissiyat kaybolur ve kişi sıradan yaşam algısını manevi yaşamın izlenimleri ile dengeler. Bu deneyimlenmelidir.

Doğal olarak, eski arkadaşlarınızla pek ortak noktalarınız olmayacak, çünkü onların ilgileri bizim dünyamızın seviyesindedir ve sizinkiler üst dünya seviyesindedir. Bu nedenle, Kabala’yı çalışmak için organize ettiğiniz grup sizin için en önemli toplumu temsil edecektir.

Corporeal And Spiritual Interests

Kabala’nın Yolu

Soru: Kabala’nın yolu nedir?

Cevap: Kabala’nın yolu orta çizgidir.

Sol çizgi egoizmin yoludur ve sağ çizgi ihsan etmenin yoludur. İkisinden birinde hareket edemeyiz, çünkü bu iki çizgi de yukardan gelir. Onlar bizim gelişimimizin güçleridir ve bizler onları birbirleriyle uygun bir biçimde birleştirecek şekilde düzenlendik.

Sağ ve sol çizgileri birleştirme ve orta çizgide hareket etme becerisi, tüm çabalarımızın sonucudur.

The Path Of Kabbalah

Üst Dünyayla Bağ

Soru: Kişi Yaradan’ı edindiğinde ve niteliklerinde O’na benzer olduğunda, fiziksel bir bedende kıyafetlenmeyi bırakır mı?

Cevap: Dünyamızda, bizimle bu dünyanın aynı hissiyatı içinde olan birtakım Kabalistler vardır ve biz onlarla bağ kurabiliriz.

Aynı zamanda, onlar manevi dünyada var olmakta ve ona bağlanmamıza imkan vermekteler. Böyle az insan var, ancak çok sayıda kişiye ihtiyaç yoktur. Bu gereksizdir, çünkü bizim dünyamızda maneviyata çok az ihtiyacımız vardır.

Connection With The Upper World

Bir Kabalist’in Duası

Soru: Kabalist’in talebi, sıradan bir inananın duasından nasıl farklıdır?

Cevap: Bir Kabalist, esasen kendi içinde olan dünyayı ıslah etmek için kendi ıslahını ister. Her Kabalist dünya için sorumluluk hisseder. Kişinin yalnızca kendini ıslah etmesi gerekir, diğerlerini değil.

Öte yandan, sıradan bir inanan iyi olmayı, herhangi bir cezadan kurtulmayı, Yaradan’ın kendisine merhamet etmesini ve cennete gitmeyi talep eder. Hepsi kesinlikle bencil taleplerdir.

Kabala genelde kıyaslama ile ilgilenmez. Sadece Yaradan’ı ifşa etmek için hayatın anlamına yönelik içsel bir özlem hissedenlere bu fırsat verilir.

A Kabbalist’s Prayer

Kalpten Gelmeyen Duadan Fayda Var Mıdır?

Soru: Biliyoruz ki doğru dua diğerleri için yapılan duadır. Ancak, gerçekten dua edecek gücüm olmadığında, ki buna rağmen çaba gösteriyorum, böyle bir dua olumlu sonuç getirir mi?

Cevap: Gerçekten getirmez, çünkü bu bir dua değil, doğru olmayan bir taleptir. Yaradan, kişinin sahte değil gerçek arzularını kabul eden, doğanın genel bir gücüdür. Bu gözünüze soğan suyu damlatmaya ve ağlamaya benzer. Bundan bir fayda sağlanır mı? Burada da aynısıdır.

Yapar gibi görünmeye gerek yok. Bizler, üst güçle ilişkimizi, nasıl ve ne için talep edeceğimizi anlamaya çalışarak Kabala’yı incelemeliyiz. Bununla birlikte, taleplerimizin, gelişimimizin yolunu takip etmesini sağlamalı ve bir sonraki, daha yüksek koşullarımız için talepte bulunmalıyız.

Is There Benefit From Prayer That Does Not Come From The Heart?

Kabalistik Bilginin İletilmesi

Soru: Bir Kabalist için sözler nelerdir? Kabalistler hüzünlenebilir mi?

Cevap: Sözler hislerdir. Kabala’da, hislerin her zaman kendine özgü matematiksel ifadeleri vardır.

Onları bir formül biçiminde yazabilir, faks ya da e-posta yoluyla size gönderebilirim ve eğer onu anlarsanız, bu formülü zaten kullanabilirsiniz, yani kendi içinizde yeniden oluşturabilir ve benim hissettiğimi hissedebilirsiniz. O zaman siz ve ben aynı hislere sahip olacağız. Bu yolla Kabalistik bilgiyi birbirimize iletiriz.

Dünyamızda, duyusal bilgiyi birbirimize aktarabiliriz, ancak bu, içimizde farklı hisler ifade edecektir. Belli bir senfoninin çalındığını varsayalım; her birey onu farklı şekilde algılar, çünkü bu her birinde hisler uyandıran sesler empoze eder ve bu nedenle herkes onları kendi içsel deneyimlerine, geçmişlerine, vb. göre anlamlandırır/yorumlar.

Kabala’da durum böyle değildir. Kabalistik bilginin çoğaltılmasında, duyusal olarak içine girersiniz, tüm özünüzü bu bilgiye aktarırsınız, o içinizde canlandırılır. Siz onun yonttuğu ve şekillendirdiği malzeme haline gelirsiniz; bu koşulu yaşarsınız/deneyimlersiniz.

Transmitting Kabbalistic Information

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 233

Soru: Fiziksel koşulumda acı ya da rahatsız edici hisler hissettiğimde, bunu onlu ile yetersiz bağın tezahürü olarak ve onlu ile bağı güçlendirmeye daha fazla çaba harcamak için bir işaret olarak algılamalı mıyım?

Fiziksel koşulumda bir çeşit haz ve hatta sadece iyi bir ruh hali hissettiğimde, bunu da Yaradan’ın bana onluda doğru bir bütünleşme için haz verdiği gerçeğiyle ilişkilendirmeli miyim?

Bunu yapmanın en iyi yolu nedir? Kişi Yaradan’a teşekkür mü etmeli, yoksa sadece koşulumu O’nunla veren olarak bağdaştırmayı başarırsam, O’na memnuniyet verme düşüncesiyle koşula teslim mi olmalı?

Cevap: Duygular hiçbir şeyi belirlemez, çünkü onlar egoisttir. Bu nedenle, eylemlerimizde yalnızca Kabalistlerin tavsiyelerine göre yönlendirilebiliriz.

Soru: Web sitenizde “Yaradan’ın memnun olduğu veya memnun olmadığı bir durum diye bir şey yoktur. Yukarıda memnun olmayan ya da gerçekten tatmin olmuş kimse yok. Doğanın bir kanunundan bahsediyoruz, bu konuda haz veya memnuniyet yok.

“Yaradan’a memnuniyet vermemiz gerektiğini söylediğimde, demek istediğim başkalarına ihsan etmektir. “Yukarısı”, ruhların geri kalanı, insanlığın geri kalanı anlamına gelmektedir. Orada Yaradan yoktur ve üst güç yoktur; aksine orada insanlık vardır.” diye okudum.

Bununla ilgili bir sorum var: Eğer Yaradan, birlikte yaratılmış olan her şey ise ve hepimiz bir arada olduğumuzda bu O ise, Yaradan’ın bizden daha fazla acı çekmesi nasıl olabilir? Kişi bunu doğru bir şekilde nasıl anlayabilir?

Cevap: Tüm materyallerimizi okuyun, anlayış yavaş yavaş gelecektir.

Answers To Your Questions, Part 233