Category Archives: Kabala

Twitter’da düşüncelerim-1-30-18

İbrahim’in inşa ettiği ve öğrettiği yöntem daha sonra “Kabala bilgeliği” olarak adlandırıldı ve bir grupta böyle bir birlik gerçekleştirildikten sonra, bütün olarak insanlığa ulaşana kadar daha da geniş bir şekilde yayılabilir. Tam haber > My full article on @BINAlerts

Kutlama ile birlikte, gerçek kimliğimiz, amacımız ve dünyadaki rolü hakkında farkındalık sağlayabiliriz. Gelecekte birleşebilme kabiliyetimizde ilerleme kaydetmek için neye ihtiyaç duyulduğuna konsantre olabiliriz. Son yazıları okumak için > @BINAlerts

My Thoughts On Twitter, 1/30/18

Kabala Metodolojisi Doğru Bir Şekilde Nasıl Algılanır?

Soru: Hatalı bir anlayış getirmeksizin metodolojiyi nasıl doğru bir şekilde algılarız?

Cevap: Daha fazla okumalıyız, tüm Kabalistik materyalleri, et kıyma makinesinde olduğu gibi, kendimizden geçirmeliyiz.

Ek olarak, onları kaçırmamaya çalışarak, dersleri sistematik olarak dinleyin, çünkü bir sonraki her ders, tamamen farklı bir konuda bile olsa, bir önceki dersi takip eden seviyededir.

How To Correctly Perceive The Methodology Of Kabbalah

Twitter’da düşüncelerim 1-28-18

Kabalist tavsiyesi: Biz neden sorumluyuz?

Geleceğimizden, tüm sistemin geleceğinden. O eşitlik ve toplam birlik getirmemiz için bize verilmiştir – manevi boyuta giriş burada yatar. Işık / Yaradan bize ancak onu talep ettiğimiz ölçüde yardım eder.

My Thoughts On Twitter, 1/28/18

Perde Nasıl Ortaya Çıkar?

Soru: Egoizmin kısıtlamasına ulaştığımızda ve perdeyi edindiğimizde “anlama” hangi noktada ortaya çıkar?

Cevap: Bu, neredeyse belli belirsiz bir şekilde olur; çünkü tüm manevi eylemler çok küçük ayrıntılar, miktarlar ve karşıtlıklar ile başlar. Kişi aniden daha önce onunla hiç bir ilişkisi olmadığını fark etmeye başlar, ancak şimdi onun duygu alanına giren ve ortaya çıkan bir hissiyat, bir duyu vardır.

Soru: Kısıtlama ve perde nedir?

Cevap: Hem kısıtlama hem de perde, bir kişide ortaya çıkan üst gücün hissiyatının bir sonucudur. Kendisini kişinin içinde mevcutmuş gibi gösterir ve kişi buna dayalı olarak belirli bir şekilde davranır. Kendisini nerede, niçin ve ne için kısıtlayacağını anlar. Kısıtlama ve perde kişide doğal bir şekilde ortaya çıkar.

How Does The Screen Appear?

Kabalistik Meditasyon Nedir?

Soru: Kabalistik meditasyon nedir?

Cevap: Çeşitli metodolojilerde, felsefelerde, psikolojilerde ve öğretilerde “meditasyon” teriminin neyi kastettiğini bilmiyorum. Muhtemelen kişinin düşüncelerini belirli bir işe ya da harekete yönlendiren uygulamadır.

Kabala’da meditasyon, beni değiştirmesi, üzerimde bazı eylemler yapması için üst Işık’a bağlanmak istediğimdeki niyete denk gelir. Belki Işık’a yaklaşma arzusu, yani belirli bir içsel isteğe bağlı gayret, meditasyon olarak adlandırılabilir.

Aynı zamanda, kişi tek bir düşünce üzerinde yoğunlaşmalı: “O’ndan başkası yok”, “İyi ve iyilik yapandır.”

What Is Kabbalistic Meditation?

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18 / 2. Kısım

Yaradan sadece bir on yarattı (HAVAYA; OY’ın 4 aşaması) O gelişti; parçalara bölündü ki Yaradan’ı birlikte edinmek için. Bu yüzden onlunun içinde organize olmalı ve 10 = 1 olarak; onlunun Yaradan’ın formu varsayıldığı bir yolda birleşmeliyiz ve Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Tüm ulusların ortak dini; tüm toplumları tüm uluslar için asıl emri yerine getirmeye zorlamalıdır: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Bunun dışında, her ulus kendi geleceğine yapışabilir.

Rabbi Akiva: ( MS 2. yüzyıl): ‘Bu Tora’nın temel kanunudur’

Or Makif yardımı ile sadece 10 dostu 1 olarak birleştirmeye yönelik çabalarda, sevme- ihsan etme niteliğini, Yaradan’ın niteliğini elde ederiz. Yaradan’ı onlunun dışında aramayın. Hatta orada onun gizliliği bile yoktur- bunu da 10’lu içerisinde ifşa ederiz.

Krizin üstesinden gelen kendisinin üstesinden gelir.

Yaradan doğanın bir yasasıdır. Bu yüzden; o hiç bir şeyi değiştirmez. O sabit. Sen başlangıçtan yaradılışın sonuna kadar süren bir bilgisayar programındasın. Ancak onun gibi olduğun sürece; her şeyi ifşa edeceksin. Bu sonsuz hayatın anlayışını verir.

Krizin nedeni? Topluma uyumu olmadan giren tek bir güçtür. Korkuyu savmak sadece onu Yaradan’dan uzak olmanın korkusuyla değiştirerek mümkün. Korkusuz olmak- ihsan etmekte. 10’lu ışık tarafından hissedilir; O’nunla benzer olur. Eşit olma= tamamlayıcısını bulma

Ben sadece kendini düşünen bir egoistim. Bizi düşünmek zor. Tora Yaradan’a benzerlikten bahseden (Adem= benzer), 10’lu bir grup içerisinde özel birlik aracılığıyla ulaşılan. Tam olarak birlik Adem’in simgesini şekillendirmektedir. ( ruh ; Yaradan’la benzerlik) Torah 10’ dan bahseder.

Tora’yı doğru okumak demek, bu dünyayı kendi kendine kavraması değil; bir diğerinden ego sebebiyle ayrılan küçük arzuları kavramaktır. Onlar doğa tarafından çevrilmiş isimlerle adlandırılır; cansız; bitkisel ve hayvansal arzular.

Bir problem ortaya çıktığında; hızlıca onun sen ve Yaradan arasında belirdiğini sapta. Ve Yaradan’a yapış, bir çocuk gibi, probleme onda (yeni ego Reşimot) çözüm ararken. Sonra; onun bir problem değil, seni Ona bağlı kalmaya zorlayan bir araç olduğunu fark et.

Manevi çalışma: Eğer Yaradan olarak grupta dostlara ilişiksem; ve onlar bana doğru ise; Karşılıklı Garanti ile, onun sana yöneldiğini, dünyada tezahür ettiğini hissetmeye başlayacaksın. Gizlilikler ortadan kaybolacak; o bütünün içinde ifşa olmuş olacak. Sadece birliğin içinde insan & Yaradan kalacak.

Yaradan’la eşitlik için arzuların ıslahının yolu çok açıktır. Tora’yı anlama arzusu onun çalışması(kalpteki nokta) olarak, bir kaçına verilmiştir. Tora’nın hikayelerini kişinin arzularının bir ıslahı olarak resmetmek sadece dünyayı ifşa etmek için bir grubun çabasıyla mümkündür.

Kabalistlik terim: Egonun üstesinden gelen kişi= adamdır. Egoya boyun eğen kişi= kadındır. Cinsiyete bakmadan. Üst dünya sen onu içinde inşa ettiğin için ifşa olur. Tüm problemler ortadan kaybolur; eğer Yaradan’ın yönetimini mükemmel olarak kabul edersen. Mükemmellik ile tam bir eş değerlilikte varım.

Ancak bugün; Dünya egoyu tanıyor; yalanları; amaçsızlıkları. Değişim için ihtiyaç, kâbustan kaçma şansı olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yasak bizim zamanımızda kaldırıldı, kendini ve dünyayı düzeltmenin araçları olan Kabala’nın ortaya çıkma yükümlülüğünü ortaya koydu.

Kabala bilgeliği ifşa olmaya başladıkça; dünya onu ego için açık bir formda yeniden yazacaktı. Bu yüzden Kabala bilgeliğinden dinler ortaya çıktı; mistisizm, felsefeler; bilimler. Her şey Kabala bilgeliğinden gelir, çünkü o doğanın ve dünyanın özünün bilimidir.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Twitter’da düşüncelerim, 1/10/18

Jpost yazımdan >> Neden bir teröristler için bir idam cezası terörizm sorunu çözmeyecek… ve ne olacak

Yazı Linki:

http://www.jpost.com/Blogs/Unity-First/Why-a-Death-Penalty-for-Terrorists-Wont-Solve-Terrorism-and-What-Will-533255

Biz özünde Logan’ın nesline, örneklerini, rol modellerini ve şiddetle aşırı doymuş bir medya kültüründen değerlerini almasına izin verdik ve şimdi onların bugünün çocuklarına rol model olmalarına müsaade ediyoruz. Newsmax yazımdan

Yazı Linki >>

https://www.newsmax.com/michaellaitman/logan-paul-suicide-you-tube/2018/01/09/id/836143/

Manevi genler içimizde devamlı olarak yükseliyor ve ilerleme talep ediyor. Manevi genler hayata geçirilmeyi talep etmeye başladığı zaman, kötülüğün & yalanların içinde var olduğumu göreceğiz. Ve ardından mevcut halimizi bir yenisine değiştirmeyi arzulayacağız.

My Thoughts On Twitter, 1/10/18

Twitter’da düşüncelerim, 1-3-18

Bayram; üst dünyanın bir parlaklığıdır. Bayram İbranice’de -Hag- ok (Mahog) ve daire (Hug) kelimesinden gelir. Dünyamızdan farklı olarak; manevi olan zaman- yer- hareketten yoksundur, sadece sevgide ve ihsan etmede düşüşler ve yükselişler vardır. Üst ışık, tarihleri belirler.

Hafetz Haim: İnsanlar kıskançlık ya da düşmanlık olmadan birleştiğinde, her biri diğerleri için iyiliği istediğinde, yaradılış Yaradan tarafından sevilir, sonra Yaradan eylemlerinden memnun olur. Böylece ‘ komşunu sev; ben Yaradan’ım’ hayata geçirilir. Eğer diğerlerini kendiniz gibi severseniz, Yaradan her ikinizin içinde olur.

Sevgili dostlar; hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum, Yaradan’ı ortak birliğimizde ifşa etmek için, herkese hayatın anlamını sağlık ve barışta edinmek için.

Vilno Gaon: Tora’yı çalışmaya onun gizli kısmından; SOD, Asiya dünyasının Tora’sından yani Yaradan’ın tamamen gizlendiği yerden başlarsınız. Daha sonra ifşa olmuş Tora’yı çalışırsınız; REMEZ (Yetzira dünyası) vb. ta ki Atzilut dünyasının Tora’sına kadar, ki burası Yaradan’ın gizliliğinden muaftır.

Bir Kabalistin hazzı, başkalarını doldurma fırsatıdır & onların aracılığıyla; Yaradan’dır. Ben Yaradan’a direkt ihsan edemem/ ondan direkt alamam. Haz; gruba kendini verdiğinde & içinde Yaradan’a bağı keşfettiğindedir. Birlikte; sen- grup-Yaradan grupta buluşursunuz.

Israil, Israil’in eylemlerini netleştirmek için bir organizasyon kuruyor. Bu eski; saf bir kavram. Kabala Yahudilere karşı nefretin doğal olduğunu ve bunun sadece Yahudilerin dünyaya izlemeleri için birliğin bir örneğini gösterdiğinde değişeceğini söylüyor. Bu onların tarihi misyonu.

My Thoughts On Twitter, 1/3/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 197

Soru: Eğer Kabala bilgeliği psikoloji ile alakalı değilse, o zaman tam olarak niyetleri nedir ve Üst Işık’ı hangi seviyede çekerler açıklayın? Soruyorum, çünkü birçok durumda Kabala bilgeliği ile psikolojiyi karıştırmak çok kolay.

Cevap: Kabalistik metinlere göre çalışma anlamına gelen, bir grup, bir öğretmen ve kitaplar olmalıdır.

Soru: Reiki çalışırken Kabala bilgeliğini çalışabilir miyim?

Cevap: Sonuç elde etmek için, tek şey öğrenmenizi öneririm.

Answers To Your Questions, Part 197

Hayatın Anlamını Keşfetmek

Soru: Siz, bütün hayatınız boyunca hayatınızın anlamını araştırıyorsunuz. Ancak hayatın anlamı herkes için benzersiz değil mi?

Cevap: Bu doğrudur. Biz kesinlikle birbirimizden farklıyız ve hepimizin kendi hayatımızın anlamına sahibiz. Ancak bunu bulmak için, elimize hayatımızın anlamını nasıl elde edeceğimize yarayan bir araç yerleştiren, Kabala denen bir sistem var.

Herkes kendi ruhuna, ruhunun köküne, kaderine, hayatın anlamını keşfetmek olan hedefe doğru olan yola sahiptir ve bu nedenle herkes kendi yoluna sahiptir. Ancak yine de bir çıkmaza girmemek, bir yerlerde kaybolmamak, daha sonra büyük bir sapma haline dönüşen, bir derecelik sapma göstermemek için nasıl gidileceğini bilmek gerekir.

Hedefe doğru bir şekilde ulaşmak için belirli kılavuzlara, becerilere, yürümek için bir bastona, yöne, bir referans noktasına, bir haritaya ihtiyacınız vardır; gezgin için hepsi gereklidir. Bu, Kabala’nın bize sağladığı şeylerle ilgilidir.

To Discover The Meaning Of Life