Category Archives: Kabala

İlerlemenin Sonucu

Soru: Beklenmedik problemlerle karşılaşan bazı yeni öğrenciler, problemlerin Kabala çalışmasıyla ilgili olduklarını düşünüyor. Öyle mi?

Cevap: Hayır. Kabala çalışmasındaki problemler, sadece dostlar reddetmeye ve düşmanlık hissetmeye başladığında, grubun içinde ortaya çıkar. Bu, ilerlemeden kaynaklanır böylece her seferinde kişi bu engellerin üzerine çıkacaktır, başka bir şey değil.

Soru: Bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu hissi nereden gelir? Belki hassasiyet mi artar?

Cevap: Hassasiyet de artar. Eğer onları hissetmezsek, onların üzerine daha da yükselmek ve maneviyatı daha fazla tanımlamak için her türlü engelleri başka nasıl aşabiliriz? Daha önce de var olan engeller, şimdi kendilerini daha fazla ortaya çıkarırlar çünkü bunu hak ediyoruz ve onların üzerine yükselebiliriz.

Consequence Of Advancement

 

Geleceğim Ve Öğreteceğim

Soru: “Göremeyen/anlayışsız” öğrenciler, yaşamları boyunca manevi bir vizyona ulaşmak için zamanları yoksa görebilen bir öğretmen olmadan nasıl çalışabilirler?

Cevap: Bu sorun değildir. Ari bu konuda çok ilginç bir yolla yazar. Ölürken öğrencilerinden biri ona: “Bize ne olacak?” diye sordu. Ari cevapladı: “Öğrenmeye devam etmelisiniz, sonra ben geleceğim ve size öğreteceğim.”

“Şimdi ölürsen bize nasıl öğreteceksin?”

“ Sizi ilgilendirmez, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz.” Ve o öldü.

Bu yüzden, sizi ilgilendirmez diyebilirim. Endişelenmeyin. Ben geleceğim ve öğreteceğim.

I Will Come And I Will Teach

 

Her Şey Ruhun Köküne Bağlıdır

Soru: Her yerde ve her zaman “Ben” imi ayırım. Diğer insanlardan soyutlanma hissi, onlarla bağ kurmamı engellemekte. Onları uzaklaştırmaktayım. Ne yapmalıyım?

Cevap: Seni tamamen anlıyorum. Ama bir tek sen değilsin. Neredeyse herkeste böyledir.

Diğer insanlarla kolayca iletişim kuran insanlar vardır. Diğerleri içinse bu zordur ve diğer insanları hiç hissetmezler. Etraflarında insanlar değil, bitkiler varmış gibi kendi başlarına yaşarlar. Yaradan bizi böyle yarattı.

Bu nedenle, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmamalısınız ve kırılmamalısınız. Bu ruhunuzun köküne bağlıdır. Kabalistik olarak gelişerek, her şeyin bu kökten ortaya çıktığını keşfedeceksiniz. Ruh, içinizdeki her şeyi tamamen belirleyen kendi Reşimo’suna (manevi gen) sahiptir.

Her birimiz, kendine özgü, diğerlerine hiç benzemeyen, manevi bir gene sahibiz. Bu bizim genel sistemdeki, ortak ruhtaki yerimizdir. Bu sadece benim, sadece senin, sadece onun ve diğerlerinindir.

Bu yer, tüm özelliklerimizi belirler: fiziksel, biyolojik, genetik, manevi, hangisi olursa olsun. Aynı yer kaderimizi de belirler.

Manevi genimizi, onun yerini ve ortak ruhtaki koordinatlarını bilseydik, bizimle ilgili olan her şeyi hesaplayabilirdik. O zaman, ya bizde ya da yaşamımızda, olmuş, olan ya da olacak olan şeylerde, anlaşılmaz bir şey olmazdı.

Ancak, bu şimdilik bizim için kapalıdır. Bu ifşa, manevi gelişiminizde sizi engellemeyeceği, ancak yalnızca yardım edeceği zaman, her şeyi edineceksiniz.

Everything Depends On The Root Of The Soul

 

Kabala İpuçları – 11/4/18

Soru: Sisteme dönmek ile ondan bir cevap alma arasında bir zaman aralığı var mı, yoksa bir Kabalist derhal bir cevap alır mı?

Cevap: Cevabı hemen alırsınız. Asıl soru, cevabı anlayıp anlamadığınızdır.

Soru: Kendinizi ikna etmenin ve anlamanın aynı şey olduğunu söyleyebilir misiniz?

Cevap: Kendinizi ikna etmek yeterli değildir, anlamak, büyük bir sorundur. Ancak bunlar, Yaradan’a, üst sisteme yaklaşımınızın tüm bölümleridir. En üst yönetim sistemine Yaradan denir.

Soru: Doğru talebim, dünyaya yansır mı ve ardından dünyanın ıslah olduğunu görür müyüm?

Cevap: Islah olmaya başladığınız aynı derecede, dünyayı ıslah olmuş olarak görmeye başlayacaksınız.

Soru: Yaradan’a bir taleple grubun merkezine dönmek ve ardından grubun talebimi yukarı taşıması ile benim doğrudan Yaradan’a dönmem arasındaki fark nedir?

Cevap: Eğer sizin talebiniz ve grubun her bir üyesinin talebi ve onların hepsi birlikte uyumlu ise, o zaman müşterek talep Yaradan ile olan ilişkinizi doğrudan etkiler.

Soru: Kişi iyi koşullardayken, Yaradan’a benzer olmayı istemeyi nasıl unutmaz?

Cevap: Bunu yapmak için, size bu konuyu hatırlatacak bir gruba sahip olmalısınız ve siz de onlara hatırlatacaksınız. O zaman, iyi durumlarda, Yaradan’a dönmeyi hatırlayacaksınız. Ancak, kötü durumlarda, hatırlatmaya gerek yoktur; çünkü o zaman egonuz sizi buna zorlayacaktır.

Soru:  Diğer insanlar, Yaradan’ın neden onları duymadığını anlayamazken neden hala Kabala bilgeliği ve bir istekle Yaradan’a dönüp sonuç alabilmek için nasıl doğru talepte bulunma konusunda genel bir bilgiye sahip olmayan insanlar var?

Cevap: Bu tamamen yanlıştır. Bırakın sorsunlar/istesinler. Kabala Bilgeliği’nin önerdiği gibi, bırakın konuşsunlar ve sonra biz konuşmalıyız.

Soru: Başkaları üzerindeki hayali kontrol,  kendini kontrol etmek gibi bir şey midir? Kendini kontrol ederek, başkalarına yardım etmek mümkün müdür?

Cevap: Bu temel olarak doğrudur.

Soru: İlk önce Yaradan’a talep etme arzusu uyandırılmalı mı yoksa kişi istemese bile her tür koşulda talep etmeli midir?

Cevap: İstemeseniz bile, yine de talep etmelisiniz. Bu, içinizde Yaradan ile doğru bağı yavaş yavaş uyandıracaktır. İstediğiniz herhangi bir durumda, dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz; ancak cevap alacağınız, gerçek ve etkili bir talep, grubun içinden geçmelidir.

Soru: Yaradan bizi yalnızca, grubumuzun üyelerinin sorunları hakkında dua edersek mi duyar?

Cevap: Siz ihsan etme, diğerlerini sevme, Yaradan gibi olma niteliğini edinmeyi talep ediyorsunuz; bu nedenle O, bunu duyacaktır.

Soru: Herkes, ruhun köküne göre bile farklıysa, Yaradan’a nasıl eşit olabilir?

Cevap: Tamamen kapalı integral (bütünleyici) bir sistemde, küçük veya büyük yoktur, yakın veya uzak yoktur, herkes kesinlikle aynıdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/4/18

 

Kabala İpuçları – 10/14/18

Soru: Yaradan bizi nereye getirmek istiyor? “Gerçek iyilik” nedir?

Cevap: Yaradan’ın amacı, bizi O’nunla tam bir benzerliğe getirmektir. Buna “İyilik” denir çünkü O, mutlaktır ve bizi mutlak bir duruma getirmek ister.

Soru: Talmut Eser Sefirot’ta, haz alma arzusunun, özünde ne kötü, iyi  ne de aşağı  olduğu yazılıdır. Sadece bizi Yaradan’dan ayırdığı için kötüdür. Öyleyse, Yaradan’a ulaşmak istiyorsak, o zaman bu kötü bir arzu mu?

Cevap: Bu alma arzusunu ifade eder. Eğer beni Yaradan’dan ayırırsa ya da ben egoist bir ihtiyacı yerine getirmek için Yaradan’ı kullanmak istersem, bu arzunun kötü bir kullanımıdır.

Soru: Doğru mu anlıyorum: Yaradan en iyisi için her şeyi yapar ve aralarındaki farkı anlamak ve ilerlememize devam etmek için bize iyilik ve kötülük mü verildi?

Cevap: Evet.

Blitz Of Kabbalah Tips – 10/14/18

 

Kabala’da İnanç Kavramı

Soru: Kabala’da mantık ötesi inançtan bahsettiğimizde, dünyamızda genel olarak kabul edilen “inanç” kelimesiyle aynı anlama mı gelir?

Cevap: Hayır, Kabala bilgeliğindeki inancın, bu kelimenin dünyevi anlayışı ile ilgisi yoktur. İnancın kategorisi, felsefe, psikoloji ya da gündelik yaşamın içinde değildir.

İnanç, içimizde üst gücün etkisi altında oluşan, ihsan etme niteliğidir. Bir şeye inandığımı söylediğimde, bu sadece bazı olgularla belli bir bağım olduğu anlamına gelir. Ancak bu hiçbir şekilde Kabala’nın ima ettiği inançla bağlantılı değildir.

Kabala’da inanç kavramı, üst gücün, üst ışığın etkisi altında olan bir kişide ortaya çıkan özel bir niteliktir. Ancak o zaman, kişi tamamen kendisiyle ilgisi olmayan özgecil eylemler yapabilir. Sanki ek bir vücuda sahiptir – manevi biri ve onun yardımı ile çalışır.

The Concept Of Faith In Kabbalah

 

Kabala İpuçları- 11/11/18

Soru: Değişmemiz gerektiğini söylediniz. Değişmek ve değişime sahip olmak için Kabala kitabı okumalı mıyım, onu tekrar okumalı mıyım, ama farklı bir seviyede vb., son seviyeye kadar?

Cevap: Evet bu doğrudur. Haklısınız.

Soru: Eğer manevi ilişkiler kurmaktan bahsediyorsak, duygusal unsur olan benim, bütün koşullarımın kaynağına, Yaradan’a yapabileceğim etkili bir talebin özellikleri/amaçları nelerdir?

Cevap: Yaradan’a doğru bir şekilde talep etmek büyük problemdir. Yaradan tüm dileklerimizi dinler, ancak yalnızca doğru bir talebi yanıtlar. Bunu başarmak zordur.

Soru: Kişi kıskançlıkla nasıl ilişkilidir?

Cevap: Kişi her zaman kıskançtır. Bir dikiş kursuna katılsam, zaten iyi dikiş dikenleri kıskanmaz mıyım?

Soru: Diyelim ki tam bir şeyi düşündüm ve bu oldu. Bu, doğru bir şekilde gerçekleşmiş özgecil bir arzu mudur?

Cevap: Sorunuza cevap veremiyorum çünkü sizin durumunuzu deneyimlemiyorum. Biz, kişisel koşullardan bahsetmeyiz.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmeye başladığımızda, her şeyi en iyi şekilde doğru yaptığımızdan nasıl emin olabiliriz?

Cevap: Doğru öğretmeni takip edin. Başka yolu yok.

Soru: Yaradan’a grup aracılığıyla dönmenin anlamı nedir?

Cevap: Bunu yapmak için, derslere devam etmeniz ve kongrelere katılmanız gerekir. Grup aracılığıyla dönmek bizim temel çalışmamız, asıl görevimizdir. Bunun nasıl yapıldığını anlamak, hayatta uzun dönem,  uzun zaman alır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/11/18

 

İnsanlar Neden Kabala Çalışmaya Başlar?

Soru: İnsanlar Kabala Bilimi’ne geldiğinde, uzmanlaşma/tam öğrenme sürecinin çok uzun zaman, çok yıllar alacağından korkuyorlar. Bu giderek daha az zaman alacak mı? Belki bir süre sonra, insanlar geçtiğimiz tüm bu koşullardan daha çabuk geçecekler mi?

Cevap: Bir diploma aldığınızı ve duvara astığınızı varsayalım. Sonra ne yapacaksınız?

Not: Muhtemelen insanlar sonsuza kadar yaşarlar.

Benim Yorumum: Yani hızlı bir şekilde sonsuz hayata girmek mi istersiniz? Ama sonsuz yaşam, ihsan etme ve sevgi niteliğini, sadece başkalarını düşünmeyi arzu ettiğiniz anlamına gelir.

Kabala çalışmaya gelen kişi, yeni bir koşulun, yaşama yeni bir bakış açısının, yeni bir insanlığın, insanlar arasında yeni bir etkileşim sisteminin şimdi kendisine açılmış olduğunu anlar. Sonuç olarak bu, sadece geldi, biraz çalıştı diye, kendisine bir yayından belirlenmiş, bir kağıt parçası verilip ve onu duvara asabileceği bir şey değildir.

Kendisini değiştirmeye, üst dünyaya girmeye, onun içinde var olmaya gelir. Bu, Kabala ile olan geçici ilişkinizden çok daha fazlasıdır.

Kabala Bilimi, kişiyi evrenin bir sonraki seviyesine yükseltmekle ilgilenir ve kişi, tüm yöneten güçlerin nereden indiğini ve kendisinin neyle uğraştığını anlamaya başlar.

Why Do People Start Studying Kabbalah?

 

Yaratılışın Amacı

Kabala bilimi, sadece iki gücün varlığına dayanır: alma ve verme. Tüm evren, tüm dünya bunun üzerine kurulmuştur. Kabala, bu iki gücü dengeleyen, onları orta çizgiye yönlendiren sistemdir.

Orta çizgiyi, onun her seviyede istikrarını, dengesini araştırmak – sıfırdan tamamen bütüne, tamamlanmış, kalıcı, sonsuz egoizm – Kabala biliminin konusudur.

Bu, çelişkilerden kurtulmamız için gerekli olan tamamen uygulamalı bir bilimdir ve pratiktir. Dahası, bu çelişkiler teorik değildir, bir şey veya biri arasında değil, yaratılış ile Yaradan arasında, yani biz ve O’nun arasındadır.

Bu çelişkileri dengelemeliyiz, onları ortak bir paydaya, biz ve O’nun arzularımızda, niyetlerimizde ve eylemlerimizde tamamen bir olacağı, sözde orta çizgiye getirmeliyiz.

Bu şekilde, kabul etmede/benimsemede, mümkün olan her seviyede, tüm güçlerde, arzularda ve eylemlerde birbirleriyle kaynaşmış ortaklar, dostlar olacağız.

Dvekut adı verilen, yani tamamen zıt iki güç arasında tam bir birleşme olan yaratılışın amacı budur.

The Purpose Of Creation

 

 

Bireyselliğimizi Nasıl Kullanabiliriz?

Soru: Kişi, kendi bireyselliğini grup ve ilerleme yararına nasıl kullanabilir?

Cevap: Grupla çalışmaya başladığınızda, niteliklerinizin nasıl açıkça dostlara karşı/ters olarak yönlendiğini görürsünüz. İçinizde onlarla bir şekilde bağ kurabilecek hiçbir şey yoktur.

Sizler tamamen farklısınız, birbirinizden uzaksınız. Birbirinizle karşı koyar ve birbirinizden nefret edersiniz. Birbirinizle bağ kurma olanağınızın olduğu yer, kesinlikle burasıdır. O halde öyle olsun.

Soru: Kişi, bunu ıslah olmamış koşulundan yaparsa, grubun, dostların, öğretmenin ve Kabala hakkındaki algısının gerçek olduğunu nasıl doğrulayabilir?

Cevap: Bu önemli değildir. Grupla ilgili olarak çalışmaktasınız, bu nedenle yalnızca dostlarınızla ilgili kendinizi kontrol edin. Endişelenmeyin, bu sabit/yerleşmiş bir metodolojidir. Bu yaratılışın gerçek amacından, aramızdaki bağdan gelir. Başarısız olamaz. Genel itibariyle, dünyada onun dışında hiçbir şey işlemez.

How Can We Use Our Individuality?