Category Archives: Kabala

Hızlı Kabala İpuçları – 5/15/16

Soru: Bulunduğumuz anda var olmayı ve bu anda kalmayı öğrenmek nasıl mümkündür? Kişi, geçmişin acısından ve hatıralarından ve gelecek korkusundan nasıl özgür olabilir?

Cevap: Siz bu şekilde hissediyorsunuz, çünkü Üst Işığı gruptan henüz almadınız, bu nedenle Yaradan ile bir bağlantınız yok. Yaradan ile küçük bir bağlantı noktası içinizde belirir belirmez, tüm şüpheler hemen kaybolacak ve kendiniz hakkında herhangi bir sorununuz olmayacak. Her şeyi belirleyen ve tamamen size hakim olan üst güce bağlıysanız, yalnızca O’nun size yakınlığını hissetmek zorunda kalacaksınız ve bundan sonra da egoizminizden derhal kurtulacaksınız. İlk ve en önemli, elde etmemiz gereken koşul budur.

Soru: Bilgimiz mental bir aldatmaca mıdır?

Cevap: Bu, “Bilgi” sözcüğüyle ne demek istediğinize bağlıdır. Dünyayı araştırdığımızda ve araştırma verilerimize dayanarak dünyada var olduğumuzda, bu bilgidir ve yanılsama değil. Kabala bilgeliği bunu bir nimet kabul eder.

Soru: Bir insan dejavu hissettiğinde ne olur?

Cevap: Geçmişte yaşanan, şu anda gerçekleşen ve gelecekte olacak olan birçok farklı olay vardır ki tahmin etmek gerçekten mümkündür. Geçmişte bir kişiye olan her şeyin, kendi Reşimo’su (bilgi geni) vardır. Bu nedenle, dejavu gibi olgular vardır.

Soru: Kendine acıma da egoizm midir?

Cevap: Kendine acıma, egoizmin yüksekliğidir.

Soru: Milyonlarca kişi Kabala bilgeliğini çalışmaya gelecek ve yüz binlerce soru olacak, ne yapacaksınız?

Cevap: Bu durumda, şimdi yapıyor olduğum gibi kameraya bakacak ve bütün dünyaya yayın yapacağım. On bin öğrenci yerine bir milyon ya da yüz milyon olacak. Endişelenmeyin, korkmuyorum.

Soru: Grup, bu dönemde neden bu kadar önemlidir?

Yanıt: Grup önemlidir, çünkü Üst Işığı kendimize çekmenin mümkün olduğu bir aşamaya girdik, ancak o sadece Onlu bir grup, bağlı olan ve birlik için özlem duyan on kişilik bir grup vasıtasıyla çekilir. Böyle bir durumda, Üst Işık, Onlu grup sayesinde katılımcılarının her birinde ve onlar aracılığıyla bütün dünyaya parlar.

Soru: Üst dünyaya ancak sonsuza dek yaşayan biri ulaşılabilir. Sonsuza dek yaşamanın mümkün olduğunu bilirsek, depresyon olmayacak mı?

Cevap: Sonsuz yaşamla bağlantı nedir? Zamanın boyutu nedir? Bir kalp atışına göre! Öyle bir şey yok. Fiziksel beden 70-100 yıl yaşıyor, ancak hayat sonsuzdur, sadece bir koşuldan diğer koşula geçiştir. Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok. Sonsuza dek var olmaktan başka seçenek yok.

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/15/16

Hangi Realitenin İçinde Yaşıyoruz?

Soru: Hangi realitenin içinde yaşıyoruz?

Yanıt: Biz egoist bir realitede yaşıyoruz, her şeyin yalnızca kendi zevkimiz veya kendi güvenliğimiz için olduğunu düşündüğümüz bir koşulda.

İçinde bulunduğumuz sınırsız, bütünüyle sonsuz koşulun, yalnızca küçük bir bölümünü hissedebiliriz; egoist filtrelerimizden geçer ve içimizde dünyamız farz edilen, çarpık bir şekilde yeniden yaratılır. Bu, bu dünyanın sanal olduğu, içimizde var olduğu ve egomuz tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Yalnızca egomuz için iyi veya kötü olan şey buna yansır ve beş duyumuz ile algıladığımız tek şey budur.

Realitede algılamıyoruz, görünüşte uyuyoruz, biz bunu hissedemiyoruz çünkü egoist arzumuzun içindeyiz ve yalnızca bize zevk getiren şeyi çekebiliriz ya da bize acı verebilen şeyleri reddedebiliriz ve bu, aslında içimizde artı ve eksi, karanlık ve aydınlık vb. arasında tezat oluşturan şeydir.

Soru: Gerçek realitenin yüzde kaçını göremiyoruz?

Cevap: Hiçbir şey görmüyoruz. İçimizde egoizmimizde işleme koyduğumuz ve yeniden yarattığımız şey, gerçek yaratma hacminin bir parçası sayılmaz.

Cevap: Egoizmimizde, içimizde yönlendirdiğimiz ve yeniden yarattığımız şey, gerçek yaratılışın hacminin bir parçası sayılmaz.

What Reality Are We Living In?

Dünyamızda İhsan Etme Eylemleri Var mı?

Soru: Bir kişi benden biraz su istese ve ben ona versem, ihsan etme eylemi mi yaparım?

Yanıt: Şunu söylemekten üzgünüm ki Üst Işık bizi ıslah etmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir eylemde hiç bir ihsan etme yoktur. Bütün eylemlerimiz sadece almak için gizlenmiş eylemlerdir. Eylemlerimiz utanç ya da böyle büyüdüğümüz için vb.den kaynaklanır.

Bu, Kabalistik perspektiften, dünyamızda ihsan etmenin hiçbir örneği bulunmadığı anlamına gelir.

Dünyada hiçbir ihsan veya sevgi yoktur, sadece egoistik alma vardır.

Are There Actions Of Bestowal In Our World?

Bir İnsana Yardım Etmek Nasıl Mümkün?

Cevap: İlk ve en önemlisi, bir grupta çalışması gerekir. Fiziksel beden içinde bir erkek veya bir kadın hakkında konuşursak bu fark etmez. Örneğin, eğer önümdeki ekranda arkada oturan bir adam ve geriye kalanların hepsinin kadın olduğu bir grup görüyorsam, onlarla aslında bir erkek grup gibi ilgiliyim, çünkü onları özlemlerine göre algılarım.

Bu insanların çok güçlü olduğunu görüyorum. Onlar manevi gelişim için çabalıyor ve özlem duyuyorlar. Gerçekten de, onların formu dişidir, ancak bu sadece bir maskedir ve benzersiz bir fizyolojidir, bundan başka bir şey değildir.

Maneviyatta doğum yapmak, beslemek, vermek, emzirmek ve gelişmek, Kabalistik seviyede bir erkeğin eylemleridir. Kendi içinden büyür ve kendini bir sonraki seviyeye doğurur. O gelişir, besler ve onunla ilgilenir. Peki, bu bir kadının mı yoksa erkeğin mi rolüdür?

Her şeyi kişinin manevi işlerine ve eylemlerine göre düşünmemiz gerekmektedir.

How Is It Possible To Help A Man?

Bir Çiftin Manevi Gelişimi

Soru: Bir çift arasındaki, Yaradan’ın ifşa olduğu bir aileyi hayal etmeyi durduramıyorum. Kocam Yaradan’a özlem duymazsa, bu benim rüyamın gerçekleşmesine müdahale edecek mi?

Cevap: Onun tavrı ona bağlı değildir, bu yüzden onu herhangi bir şekilde suçlayamazsınız! Bir kişiye Yaradan için özlemi veren Yaradan’ın kendisidir. Yaradan, kişiyi Kabala bilgeliğini çalışmaya getirir. On Sefirot’un Çalışmasına Giriş, madde 4’e göre, Yaradan, adamın elini iyi kısmetin üzerine koyar ve şöyle der: “Al, bunu seç.”

Eğer içinizde Yaradan’ın ifşası için bir arzu ortaya çıktıysa, bu size Yaradan tarafından verildi, oysa kocanıza bu arzu verilmedi. Bu nedenle, arzuyu yerine getirmesi gereken kişi sizsiniz, o değil. O, tamamen özgürdür.

Ne tür bir ruha sahip olduğunu ve kendini ne zaman tamamlayacağını bilemezsiniz. Zaten kendisini çoktan tamamlamış ve aslında, şu anda, burada yanınızda, bu pasif yolla, yalnızca sizin kendinizi tamamlamanıza yardımcı olmak için bulunuyor olabilir.

The Spiritual Development Of A Couple

Kabala Bilgeliğine Ve Dine Göre İnanç

Soru: Kabala bilgeliğine (mantık ötesi inanç) göre inanç ve dine göre inanç arasındaki fark nedir?

Cevap: Kabala’nın bilgeliğine göre inanç, egonuzun üzerinde olma gücüdür. Bu güç, Saran Işığın etkisiyle bir kişide ortaya çıkar. Dine göre inanç, belirsiz/kesin olmayan bir şeyde, psikolojik bir güvenlik duygusudur.

http://laitman.com/2016/12/faith-according-to-the-wisdom-of-kabbalah-and-according-to-religion/

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 155

Soru: Yeni doğmuş, yani dokuz ayda değil de neredeyse on ayda doğmuş (doğumlarda bu gibi durumlar bilinmektedir) bir bebek sahibi olmanın Kabalistik anlamı nedir?

Cevap: Maddi dünyamızda olan her şey manevi dünyanın yalnızca egoistik bir yansımasıdır.

Soru: Evli olmayan bir erkek neden egosunun ıslahına çalışamaz?

Cevap: Maneviyatta, evlenmemiş bir erkek, henüz Malhut özelliğini kazanmamış bir kişiyi sembolize eder; bu yüzden, düzeltmesi gereken hiçbir şeyi yoktur.

http://laitman.com/2016/12/answers-to-your-questions-part-155/

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 154

Soru: Kişi Kabala bilgeliğini ne zaman çalışmaya başlıyor?

Cevap: Yaradan’a ulaşmanın, hayatının merkezi arzusu haline geldiğinde ve diğer her şey, yalnızca bu arzudaki Yaradan’ı keşfetmek için olduğunda.

Soru: Siz “Kabalist, bir dereceye kadar, evrende var olan her şeyi kendinin gibi algılar” dediniz. Çoğunlukla, insanlığın arzusunu kendi arzusu gibi hisseder.

“Ve hiç de kolay değil. Bu onun dünya üzerindeki izleniminde büyük bir değişiklik getiriyor, onun içinde karşılık gelen tepkiler getiriyor. ”

Bunun anlamı, iki ana Mitzvot’un (emirler) varlığı, temel olarak kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerektiği anlamında, Yaradan’ı bütün kalbinizle ve zihninizle sevmek midir? Aslında, bu Mitzva’yı yerine getirdiğiniz anlamına mı geliyor “Ve dostunu kendin gibi seveceksin” (Levililer 19:18) ve Üst Işık ile doldurulmanın anlamı bu mudur?

Cevap: Genel olarak evet, bu kelimeleri farklı şekillerde yorumlamak da mümkündür.

Answers To Your Questions, Part 154

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 153

Soru: Mahsom’dan (bariyer) sonra bile, kişi fiziksel acı çekecek mi, yoksa sadece, bunun yerine manevi Işığın eksikliği mi hissedecek?

Cevap: Her türlü fiziksel acı, yaratılışın amacına, ıslahın tamamlanmasına kadar bize eşlik edecektir, aksi takdirde bu amaca ulaşamayacağız.

Soru: İçimizde bize en yakın ve en sevdiğimiz insanları nasıl dâhil edeceğiz? Yapmamıza değer şey nedir, ne düşünmeliyiz?

Cevap: Bize en yakın ve en sevilen insanlar, tek bir ruh halinde bizimle birlikte olanlardır, çünkü onlar aracılığıyla, Yaradan’a ihsan edebilir, form eşitliğine ulaşabilir ve O’na bağlanabiliriz.

Answers To Your Questions, Part 153

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 152

Soru: Kendim için dualar yazabilir miyim?

Cevap: Tabii ki, tıpkı Kral Davud’un yazdığı, Mezmurlar gibi.

Soru: Şamati makaleleri, dalların dilinde mi yazıldı? Demek istediğim, metindeki sözcüklerin anlamlarını, genellikle bu dünyada açıklandığı gibi anlamak mümkün müdür?

Cevap: Hayır!

Answers To Your Questions, Part 152

Toplam 63 sayfa, 30. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2829303132...405060...Son »