Category Archives: Kabala

Öğretmeni Geçmek

Soru: Öğrenci öğretmeninin seviyesini geçebilir mi?

Cevap: Geçebilir. Tarihte böyle pek çok olay var. Böyle bir örnek, Varşova yakınlarındaki küçük bir kasabada, öğretmeni Pursov’u geçen Baal HaSulam’dır. Baal HaSulam, öğretmeninden daha fazla alabileceği bir şey olmadığını ve öğretmeninin Yaradan’a kavuştuğunu fark ettiğinde, ayrıldı ve İsrail’e gitti.

Herkesin öğretmenlerini geçmesini ve ilerlemeye devam etmesini ve sizi geçecek öğrencilere sahip olmanızı diliyorum.

Surpassing The Teacher

Öğretmeni Duyma

Soru: Kişi nasıl sadece öğretmeni dinlemek yerine, aynı zamanda sonuçta öğretmenin ne dediğini duyabilir?

Cevap: Öğretmenin söylediklerini duymak bir sorundur. Bunu yapmak için, öğretmenle veya Yaradan ile belirli bir bağlantı içinde olmalısınız.

Duyma Bina seviyesidir, kişinin öğretmen ya da Yaradan hakkında ne duyarsa duysun, kesinlikle tarafsız olabildiği zamandır. Bu, birinin yalnızca duymak ve sonra mümkün olduğunca yerine getirmek istediği bir seviyedir, ancak Bina seviyesinin ne olduğuna bağlı olduğu için mutlaka gerekli değildir.

Öte yandan Hohma seviyesi uygulama seviyesidir.

Hearing The Teacher

Öğrenci Veya Serbest Dinleyici

Soru: Bir öğrenci mi yoksa sadece bir dinleyici mi olduğunuza hangi kritere göre karar verirsiniz?

Cevap: Bir öğrenci, belirli bir öğretmenle çalışmak, söylediklerini yapmak, talimatlarını izlemek ve ondan almak isteyen bir kişidir.

Öte yandan bir dinleyici bağımsızdır ve ne yapmak istediğini seçebilir: dinlemek isteyip istemediğini. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden yükümlü değildir ve metodu uygulamaz.

A Student Or A Free Listener

Kabalistin Dünyası

Soru: Kabala bilgeliğini doğru bir şekilde çalışan bir kişinin, dünya görüşünün, egoizminin ölçümlere hatalar eklediğini bilen bir bilim adamının yaklaşımına benzediğini söylemek mümkün mü?

Cevap: Kabala bilgeliğini çalışan birisi, kendisiyle, egoizmiyle ve Işığın kalitesiyle doğru bir şekilde çalışmaya başlar, mutlak özgecilik ile anlamına gelir.

İki gücü Işığın gücünü ve egonun gücünü koyar, biri diğerine karşıdır ve hayatındaki bu iki karşıt kuvvetin bir araya getirildiği yeni varoluş biçimlerini bir araya getirmeye başlar. Kişi onların arasında orta çizgi olarak var olur. Kendini bu şekilde inşa eder.

Bu nedenle, Kabala bilgeliği çok pratik bir bilimdir. Bu, bir kişinin bu dünyanın olumlu gücünü ve olumsuz gücünü elde etmesinin derecesine göre kendisini, dünyasını inşa etmesi ve Tapınak denilen, olumsuz güç ile olumlu güç arasındaki bağlantıda ve içinde Yaradan’ı keşfettiği, onun ruhu denilen bir yer yaratması anlamına gelir.

The World Of A Kabbalist

Her Şey Manevi Bir Köke Sahiptir

Soru: Kabala bilgeliğini tüm dillerde eşit olarak çalışmak mümkün müdür?

Cevap: İbranice olan kelimeler bir kod taşır; Bu nedenle çalışma aynı olmayacaktır. Örneğin, siz “Bina, Hohma” diyorsanız, O zaman kelimenin kendisinin yazılışı, belirli kuvveti temsil eden sembollerin belirli bir kombinasyonunu taşır, başka bir dilde ise bu olmayacaktır.

Yine de, her dil, dünyamızda her insan, nesne ve olgu gibi bir “manevi köke” sahiptir. Aksi takdirde, bu dal mevcut olmazdı.

Everything Has A Spiritual Source

Her İnsan Kalpteki Noktaya Sahip Midir?

Soru: Her insan kalpteki noktaya sahip midir?

Cevap: Evet, ama kalpteki noktası daha 200 yıl içlerinde ifşa olmayacak insanlar var ve günümüzde daha önceden ifşa olmuş olanlar var.

Kalpteki noktanın bir insanda ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyoruz, bu yüzden Kabala bilgeliğini zorlama olmaksızın, herhangi bir baskı olmadan yaymaktayız. Bunu isteyen biri, bu metodun söylediği biri, gelecek ve öğrenecektir.

Does Every Person Have A Point In The Heart?

Çalışmanın Doğruluğunu Nasıl Kontrol Edebiliriz?

Soru: Kabala bilgeliğinde tek gerçek çalışmaysa, kalpteki hissiyat haricinde bunu kontrol etmenin bir yolu var mıdır? Sonuçta, bir ömür, binlerce metodun kontrol edilmesi için yeterli değildir; her biri kendisinin tek gerçek yöntem olduğunu iddia ediyor. Ne tavsiye edersiniz?

Cevap: İstediğiniz kadar kontrol edebilirsiniz. Kabala bilgeliği her şeyin nereden kaynaklandığını bize anlatır. Herhangi bir metoda körü körüne inanmamalısınız.

Kaynaklar üzerinde çalışmalısınız ve eğer gerekirse onları daha da geliştirmenize yardım edeceğiz. Her tür kurslar var ve Rusçada çok miktarda tamamlayıcı materyal hazırladık. Dünyada farklı ülkelerdeki arkadaşlarımızın çoğu Rusça konuşanlardır ve onlar memnuniyetle size yardımcı olacak ve destekleyeceklerdir.

Her şeyi bırakmanız gerektiğini söylemiyorum. Çalışmaya basitçe yaklaşmalı ve yaşamın anlamını akıllıca bir şekilde çözmeye çalışmalısınız. Yaratılışın resmini, üzerinizde etki eden güçleri ve bunları sonraki dünya için ertelememekle birlikte bu yaşamda nasıl kullanabileceğinizi keşfetmelisiniz.

How Can We Check The Truthfulness Of The Study?

Bir Kabalist’in Görevi

Soru: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişinin görevi nedir?

Cevap: Kabala bilgeliğini çalışan bir kişi, bir adamı değil insanı vurguluyorum, yaratılış ya da Adem (Adam) olarak adlandırılan genel sistemdeki rolünü mükemmel biçimde ıslah ettiğinden emin olmalı; cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan doğa seviyelerinde, tüm yaratılmış varlıklar ile olan ilişkilerinde ve bunlar aracılığıyla Yaradan ile olan ilişkilerinde.

Yaptığı şey buysa, ona dünyamızda, erkek ya da kadın olması önemli değil, Yaradan’a benzeyen adam, Adem denir. Dünyamızda bir erkek bir kadından çok daha yoğun çalışabilir, çünkü daha büyük bir egoya ve Yaradan için daha az özleme sahiptir.

A Kabbalist’s Mission

Dillerin ve Ulusların Ortadan Kalkmasının Nedeni

Soru: Neden bazı diller ve uluslar tükenip, unutulup gidiyor ve ortadan kalkıyor?

Cevap: Çünkü bu sistemler biter, işlerini tamamlarlar ve tıpkı bir roket atışındaki sahne gibi yanar kaybolur ve hepsi bu kadardır.

Diğer yandan İbranice dili kalır çünkü üst liderliğin kökünden kaynaklanır ve onu açıklar. Tüm 22 güç (İbrani alfabesinin harfleri) ve son beş harf, üst güçlerin dünyamıza indiği ve yönettiği ilk köklerden gelen liderlik sistemini tarif eder.

The Reason For The Disappearance Of Languages And Nations

Dünya Bereketle Yaratıldı

Soru: Dünya neden ilk harf “Aleph – א” değil, ikinci harf “Bet – ב” ile yaratılmıştır?

Cevap: Gelişim hiyerarşisinde, “Aleph” harfi çok daha sonra Atzilut dünyasında görünür. Üst dünyada “Yud – י” harfi önce görünür ve “Bet” harfi dünyamızı üst dünyada yarattı “Bereşit” (başlangıçta) çünkü bu harf özellikle başlangıç hakkında öğretir.

Zohar Kitabı’nın önsözünde, “Haham Hamnuna-Saba’nın Mektupları” adlı yazı, İbranice alfabenin tüm harflerini anlatıyor.

Soru: O makalede her harfin Yaradan’a “yaklaşmak” ve dünyanın yaratılmaya başlaması “istemek” olduğu ve Yaradan’ın her harfte bir kusur bulduğu söylenir. Harf yaklaştı ve “benimle başla” diye rica etti ne anlama gelir?

Cevap: Bu, Yaradan’ın, her harfi, O’nun gelişim programının başlangıcı olup olmasına bakmaksızın, O’nun Işığına olan tavrını ortaya çıkardığı anlamına gelir. Sadece “Bet” harfinin dünyayı yaratma “kabiliyeti” olduğu açıktı çünkü “Bracha” (bereket) sözcüğü onunla başlar.

“Bet” harfinde, zaten Kli (yaratılan) ve Yaradan (Işık) olan, harfin kendisiyle arasında bir bağlantı vardır. Böyle bir içsel bağlantı başka hiçbir harfte mevcut değildir.

Bereket olmadan, “Bet” harfinde bulunan asıl nitelik olmadan, harflerin geri kalanı Işık’tan mahrum kalmış olurdu ve onun enerjisini, gücünü iletemeyecek veya tutamayacaktı.

The World Was Created With A Blessing

Toplam 66 sayfa, 30. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020...2829303132...405060...Son »