Category Archives: Kabala

İnsanlar Ve Hayvanlar

Soru: Hayvanlarda duyusal algı insanlarda olduğundan daha gelişmiş: görme, koku alma, işitme ve dokunma. Bu insanlardan daha gelişmiş oldukları anlamına mı geliyor?

Cevap: Dünyamızda, hayvanlar doğaya insanlardan daha fazla uyarlanmıştır. Bununla birlikte, doğayla ilgili insanın zayıflığı bir yandan ve gelişmiş zekâsı diğer yandan, tüm doğayı kendisine uyarlamasını sağlar. Bu yüzden, dendiği gibi, bu iki uçlu bir kılıç.

Soru: Maneviyatta, hayvanların duyarlılığı daha mı güçlü?

Cevap: Maneviyatta hayvanlar yoktur. Onlar, ihsan etme özelliklerini almayan insanlar gibi hayvan seviyesinde kalırlar.

Üst dünyaya, ihsan etmenin ve sevginin dünyasına girene kadar, biz hayvan olarak kabul ediliyoruz. Sonuçta, o zamana kadar, bizi hayvan seviyesinin altına düşüren, beş duyu ve birazcık fazla zekâ dışında hiçbir şeye sahip değiliz.

Humans And Animals

İnsanlar Neden Yaratılışın Tacı Olarak Görülüyor?

Soru: Özellikle insanlar neden yaratılmış olan her şeyin tacı olarak adlandırılıyor?

Cevap: İnsanlara yaratılışın tacı deniyor, çünkü tüm yaratılış “Adem” – Adam olarak adlandırılan bir yapıya göre yaratılmıştır ve yaratılışın tüm parçaları bu sistemin bileşenleridir.

Kişi yaratılışı anlamaya başladığında, o içinde, onun bileşen parçaları gibi ortaya çıkar. Kişi yalnızca onun yaratılmış olduğunu ve geri kalan cansız, bitkisel, hayvansal ve insanın, kendi içinde bulunduğunu anlamaya başlar.

Yaratılışı edinmiş her insanın hissetme şekli budur, hatta mantığımıza göre bir insanın her şeyin kendisi içinde olduğunu hissetmesinin bir anlamı yoktur. Bu tam olarak gerçekleşen şeydir, çünkü yaratılış pek çok bağlantıdan oluşan bir sistemdir ve içinde, her insan kendi içinde bütün yaratılışı içerir.

Why Are Humans Considered The Crown Of Creation?

Hızlı Kabala İpuçları – 11/20/16, Bölüm 2

Soru: Kabala bilgeliği hakkında bahsettiğiniz gibi, aynı anda iki dünyada, fiziksel dünyada ve manevi dünyada yaşıyor musunuz?

Cevap: Ben sizinle birlikte yaşıyorum.

Soru: Kendi tecrübelerinizden Yaradan’ın niteliğinin, ihsan etme niteliğinin nasıl edinildiğini bize söyleyebilir misiniz?

Cevap: Sadece grup vasıtasıyla. Kişi gruba karıştığında, kendisini Yaradan’a feshetmek için hazırlar ve Yaradan’la temas, birleşme böyle gerçekleşir.

Soru: Üst kuvvetin niteliğine ulaşan bir kişi, onun arzusunu ve tutkusunu kazanır mı?

Cevap: Hayır, o daima kontrol edemeyeceği tutkuları ve arzuları olduğunu keşfedecek ve Yaradan’dan, üst Işıktan kendisini düzeltmesini istemek zorunda kalacaktır.

Soru: Bir kere bireysel ıslahımızın sonuna geldiğimizde, manevi edinimin tadını kaybeder miyiz? Sonuçta, maneviyata ulaşan bir kişi sis gibi erir.

Cevap: Aksine, içinde çözdüğüm her şey benim olur ve içinde, sonsuz, mükemmel ve mutlak bir lezzet hissederim.

Soru: Başkalarının acı çektiğini gören Kabalist ne hisseder?

Cevap: Acıyı haklı göstermek zorundadır, çünkü onun egosu yüzünden öyle görünüyordur ve sevgi ve ihsan etme niteliğinde tüm acılar muazzam zevk olarak algılanır, çünkü dünyada gerçekten hiçbir acı yoktur.

Soru: Eğer bu dünyanın kaderi beni ilgilendiriyorsa, bu aynı zamanda ihsan etme niteliğiyle mi ilgilidir?

Cevap: Hayır, bu dünyanın kaderi yalnızca insanı ilgilendirir, çünkü bu dünya aracılığıyla Yaradan’ı bilebilir, tüm insanlığın O’nunla yakın olmasını ve onları bütünlük ve sonsuzluk seviyesine yükseltmeyi sağlayabilir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/20/16, Part 2

Evren Akıllı Mı?

Soru: Evren akıllı mı?

Cevap: Kabala bilgeliğine göre, akıl ya da zeka, Hohma’nın Işığı olarak adlandırılır ve yalnızca maneviyatta belirli seviyelere erişen bir kişi bu Işığa sahip olabilir. Bu nedenle, dünyamızda akıllı sayılan insanlar Kabalistik perspektiften bakıldığında gerçekten bir zekâ veya akla sahip değildirler.

Bununla birlikte, ihsan etme niyetiyle, arzularımızla çalışmaya başladığımız zaman, enerji, bizi dolduran Işık, Hohma Işığı (Bilgelik), zihnin gücü olarak adlandırılır. Bu koşulda, yaratılışın kontrol sisteminin sahipleri haline geliriz.

Soru: Kabalistler doğanın ve Yaradan’ın, bir ve aynı olduğunu söylüyorlar. Durum buysa, doğa akıllı mıdır?

Cevap: Ne demek istediğine bağlı. Eğer doğaya değinirken Yaradan’ı kast ediyorsanız, Yaradan akıllıdır. Algılamamızda, O’nun temsil ettiği her şey bilgeliktir (akıldır).

Is The Universe Intelligent?

Eve Dönüş

Soru: Doğa, rolü çocukları taşımak olduğu için, kadınları her anlamda daha güçlü ve enerjik mi yarattı?

Cevap: Tabii ki. Kadınlar doğal olarak sonunda evlerine dönmek zorunda kalacaklardır. Milyarlarca işsiz yeniden sınıflandırılacak ve kadınlar işlerini bırakacak ve erkekler çalışırken çocuk yetiştirme ve ev işleriyle meşgul olacaklar.

Yeni nesil yetiştirmek büyük bir sorundur ve sadece kadınlar bunu çözebilir. Bunu insanlara açıklamak zorundayız, çünkü işler şimdi olduğu gibi devam ederse, sonraki nesil hayatta kalamayacak. Öyle kötü olacak ki hayatın kendisi kadar şüphe uyandıracak.

Bununla birlikte, kadınlar manevi açıdan gelişecek! Boş vakitleri daha fazla olacak; rahatlayacaklar çünkü evleri, kocaları ve çocukları olacak. Çocuklarını pedagojik ve psikolojik olarak yetiştirmesine ve kocasına bakmasına ek olarak, manevi gelişimiyle günde birkaç saat meşgul olabilecektir.

Returning Home

Erkekler Ve Kadınlar: Manevi Çalışmada Farklılıklar

Soru: Erkeklerin ve kadınların doğası fiziksel ve psikolojik açıdan çok farklıdır ve manevi kökleri de farklıdır. Bu farklılıklar, manevi çalışma bağlamında var olabilir mi, bir onlu grup erkekten farklı olarak, bir onlu grup kadın da birleşebilir mi?

Cevap: Manevi çalışmalarda erkek ve kadın grupları arasında hiçbir fark yoktur. Tek şart, onluların ayrı ayrı çalışmasıdır, aksi takdirde karşı cinsteki çekim vb. Kabala ile karıştırılabilir. Bunu başka bir şekilde yapmak imkânsızdır. Erkekler ve kadınlar, etkinlikler, çalıştaylar ve her şeyde çalışırken her biri kendi grupları içinde olmalıdır.

Soru: Eğer erkekleri kadınlardan ayırırsak, tüm dünyanın birliğini nasıl sağlayabiliriz? Manevi çalışmamızda, hepimiz, erkeklerle kadınların, birleşme zamanı geldi mi?

Cevap: Egoyu hissetmeyi bıraktığımızda ve fiziksel bedenlerimizle ilgili olmayı bıraktığımızda, o zaman erkekler ve kadınlar arasındaki fark kaybolacaktır. O zaman kadınlara yönelik cinsel cazibe, üst dünyaya ulaşmamıza müdahale etmeyecektir, çünkü sadece o bizi cezp edecektir o zaman.

Men And Women: Differences In Spiritual Work

Dostluk Nedir?

Soru: Dostluk nedir? İki dostun arasında olması gereken hissiyatlar ve duygular neler?

Cevap: Dostluk, karşılıklılık, güvenli destek, bir sıcaklık hissi ve karşılıklı anlayıştır.

Soru: Bu, hayatın sonuna kadar devam edebilir mi? Bu tür durumlara rastladınız mı?

Cevap: Kabalistler arasındaki dostluk böyle olabilir, çünkü o, yaşam ve ölüm sınırlamalarının ötesindedir. Kişi, hayvan bedenlerimizin dışında üretilmiş, tamamen yeni duygular ve hisler yaşamaya başlar.

Soru: Hayatta bir arkadaşın, başkaları uğruna, hayatını verdiği durumlar vardır. Bu Kabala bilgeliğinde hoş karşılanır mı?

Cevap: Kabala bilgeliği bununla hiçbir şekilde ilgili değildir ve bu konuda bir şey söylemez, ne taraf ne de karşıdır. Her şey duruma bağlıdır.

Soru: Tora’da, kişinin hayatını başkalarının uğruna ne zaman vermek zorunda olduğu ve olmadığı zaman hakkında genel kurallar var mı?

Cevap: Tora’da bunlar gibi genel kurallar ve yükümlülükler yoktur. Ancak, gerekirse, kişi hayatını verir; çünkü içsel bağ çok güçlü olabilir. Ben, bir annenin çocuğunun uğruna hayatını verebileceği, bu gibi durumların bulunduğuna inanıyorum. Bu aynı zamanda iki arkadaşın durumu da olabilir, biri diğerinin kendisinden daha yüksek olduğunu hissederse.

What Is Friendship?

Bir Öğrenci Öğretmene Nasıl Davranmalı?

Soru: Maneviyatta ilerlemek isteyen bir öğrenci, öğretmenle nasıl ilişki kurmalıdır?

Cevap: Bir öğrenci Yaradanla olduğu gibi, öğretmenle ilişkili kurmalıdır. Dostlarıyla da aynı şekilde ilişki kurmalıdır çünkü onlar, Yaradan’ın ifşasına ulaşmanın araçlarıdır. Manevi dünyada, araçlar, hedefle aynıdır.

How Should A Student Treat The Teacher?

Bir Kabalisti Tanımak

Facebook’tan Soru: Önümdeki kişinin Kabalist olup olmadığını nasıl söyleyebilirim?

Cevap: Söyleyebilmenin hiç bir yolu yok, fakat bir Kabalist’in dışsal işaretleri vardır:

  1. Yapabildiğince düzenli olarak Kabala bilgeliğini çalışmak.
  2. Sabah dersi boyunca 3 saat çalışmak.
  3. Dostlar Toplantısı buluşmalarına düzenli olarak katılmak.
  4. Dünyanın ıslahına öncülük etmek için dağıtımda yer almak.
  5. Dünyayı ıslah olmuş bir hale getirmek için aktif çaba sarf etmek.

Buna Kabalist denir.

Soru: Durum buysa, yeni başlayan bir öğrenci bile Kabalist olarak adlandırılabilir mi?

Cevap: Kabala bilgeliğine göre, bir kişiye manevi bir seviyeye ulaşıp ulaşmadığına göre değil, niyet ve amacına göre Kabalist denir. Kendisine, manevi seviyeye odaklanırsa, onun içinde olduğu anlamına gelir.

Identifying A Kabbalist

Aynı Amaca Yönelik İki Yol

Facebook’tan Soru: Düşünüyordum da, manevi dünyaların yüksekliğinden geleceği bilirsiniz, çünkü üst Işık için zaman yoktur ve her şey başlangıçtan itibaren belirlenmiştir. Eğer öyleyse, “olabilirdi, aksi takdirde kötü olacak” vb. şeyleri yorumlamanız nasıl olurdu?

Cevap: Gelecek tamamen kesin gözükse de, Kabala bilgeliği, ona iki farklı yoldan ulaşmanın mümkün olduğunu açıklıyor. Yollardan biri, acı çekmenin, aramanın, darbelerin ve dünya savaşlarının uzun yoludur. İkinci yol hızlı, kolay, keyifli ve neşelidir. Şimdi onların arasında bulunuyoruz ve bunlardan birini seçmek bizim elimizdedir. Eninde sonunda, sonuç aynı olacaktır.

Ancak ya geleceğimizi güzel ve hızlı bir şekilde kabul ediyoruz ya da ne yazık ki, tam tersi. Diyorum ki “aksi halde kötü olacak” çünkü iyi ihtimalle beraber kötü bir olasılık da var. Bu bizim seçme özgürlüğümüzdür. Seçim nihai hedefle değil, onu nasıl başaracağımızla ilgilidir.

Two Ways Toward The Same Goal