Category Archives: Kabala

İki Çizgi Arasında Uyum

Soru: İnsan doğasının temeli egoizm olduğundan, mutluluk sadece orta çizgide mümkündür demiştiniz. Bunu açıklayabilir misin?

Cevap: Orta çizgi, “sol çizgi” olarak adlandırılan, egoistik arzularımızın “sağ çizgi”nin özgecil arzularıyla dengelendiği bir koşuldur ve biz onların arasında uyum içinde çalışırız.

Başka bir deyişle, egomuz sürekli olarak bize başkalarına ihsan etme ve sevme çalışmamızda yardımcı olur. Sonra o, gerçekten yerine getirilir.

In Harmony Between Two Lines

Hızlı Kabala İpuçları 11/27/16, Bölüm 2

Soru: Manevi hissiyatlar benim içimde, ruhumda. Burada diğer insanlarla olan bağ nerede?

Cevap: Eğer başkalarını kendiniz gibi algılayarak O’na ulaşmazsanız, Üst dünyayı, Yaradan olarak bilinen ortak alanı hissetmeye başlayamazsınız. Bunu yapmadığınız sürece üst koşulu hissedebileceğiniz bir algılayıcınız olmayacak.

Soru: Arzunun ıslahı için zıt bir süreç var mı? Ruhlarını ıslah etmiş bir gruba gelen, ıslah olmamış arzuları olan bir kişi, grubun seviyesini düşürür mü?

Cevap: Elbette, ama yine de gelen herkes gruba katılma hakkına sahip olduğundan, onu kabul etmeli ve onu bize çekmeye başlamalıyız. Aynı zamanda, eski ve yeni öğrencilerin grubunu bölebiliriz ve yeni öğrencilerin düzeyini yavaş yavaş eski öğrencilerin seviyesine getirebiliriz. İlerletmenin yolu budur.

Soru: Gerçeği sarsılmaz hale getirmek demek, üzerine herhangi bir yafta koymamak mı demektir?

Cevap: Evet, bu ona katılmamak demektir.

İhsan etme niteliğini edindiğim zaman, arzularını doldurmak için, başkalarına iyilik yapmayı düşünürüm. Kendimi buna dâhil etmem, ancak onlara istediklerini vermek için özlem duyarım. Bu durumda, üst dünya, bana herhangi bir sorun ya da engel olmadan ulaşır ve ben barış içinde buna dâhilimdir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/27/16, Part 2

 

Hızlı Kabala İpuçları 11/27/16, Bölüm 1

Soru: İnsanın maddesel bedeni var. Ruhun bedeni var mı?

Cevap: Ruhun bedenine, ihsan etme arzusu denir.

Soru: Tüm dünyaların ve gerçeğin bütününün içimde olması ve duyguların, her şeyin benim dışımda olması durumunun, kafamı karıştırmaması mümkün müdür?

Cevap: Üst realiteyi hissetmeye başlamazsanız imkânsızdır. Bu arada, bu tamamen felsefi bir sorudur.

Soru: Bu egoistik, maddesel dünyaya ulaşır ulaşmaz, eğer zaten var olduysa, ilk ruh koşulumuzu hatırlar mıyız?

Cevap: Hayır hatırlamayız. Bunu sadece hayal edebilir ve kendi kafamızda canlandırabiliriz, bundan başka bir şey yapamayız. Ancak, bunu yapmamız gerekmiyor. İlerlemeliyiz ve geçmişi araştırmamalıyız.

Soru: Sevme ve ihsan etme kelimelerine manevi anlamda somut bir örnek verebilir misiniz?

Cevap: Gruptaki dostlarınıza, onları benzersiz bir bütün gibi hissettiren bir derecede bağlanın ve aynı zamanda, kendinizi hissetmeyi bırakın. Bu manevi bir hissiyattır. Grup dışında ve dostlar dışında manevi eylemler aramaya çalışmak işe yaramaz.

Soru: Realite, üst gücün çalışmasını bende ve (Kabala bilgeliğinin yardımıyla) etrafımda olanları görmeye başladığımda nasıl değişir?

Cevap: Üst güçle bağ kurduğunda, maddesel gerçekliği değiştirmek için, ona nasıl ihsan edeceğini anlamaya başlar ve hedefe bilinçli olarak odaklanırsın. Aynı zamanda, liderliğin sadece üst kuvveti ile tamamen benzerliğe ve eşitliğe ulaşmaya özlem duyarsın böylece sen ve o güç bir bütün haline geleceksiniz. Kişinin ıslaha gelmesi budur.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/27/16, Part 1

 

Dostluk Nedir?

Soru: Dostluk nedir? İki dostun arasında olması gereken hissiyatlar ve duygular neler?

Cevap: Dostluk, karşılıklılık, güvenli destek, bir sıcaklık hissi ve karşılıklı anlayıştır.

Soru: Bu, hayatın sonuna kadar devam edebilir mi? Bu tür durumlara rastladınız mı?

Cevap: Kabalistler arasındaki dostluk böyle olabilir, çünkü o, yaşam ve ölüm sınırlamalarının ötesindedir. Kişi, hayvan bedenlerimizin dışında üretilmiş, tamamen yeni duygular ve hisler yaşamaya başlar.

Soru: Hayatta bir arkadaşın, başkaları uğruna, hayatını verdiği durumlar vardır. Bu Kabala bilgeliğinde hoş karşılanır mı?

Cevap: Kabala bilgeliği bununla hiçbir şekilde ilgili değildir ve bu konuda bir şey söylemez, ne taraf ne de karşıdır. Her şey duruma bağlıdır.

Soru: Tora’da, kişinin hayatını başkalarının uğruna ne zaman vermek zorunda olduğu ve olmadığı zaman hakkında genel kurallar var mı?

Cevap: Tora’da bunlar gibi genel kurallar ve yükümlülükler yoktur. Ancak, gerekirse, kişi hayatını verir; çünkü içsel bağ çok güçlü olabilir. Ben, bir annenin çocuğunun uğruna hayatını verebileceği, bu gibi durumların bulunduğuna inanıyorum. Bu aynı zamanda iki arkadaşın durumu da olabilir, biri diğerinin kendisinden daha yüksek olduğunu hissederse.

What Is Friendship?

Ceza Yerine Yeniden Eğitim

Açıklama: Yıllar önce bir hırsız bir daire soymuş ve diğer şeylerle birlikte, yanlışlıkla Kabala kitabı almıştı. Onu okuduktan sonra, eski yollarını bıraktı ve kaderi belirgin bir şekilde değişti.

Cevap: Bu kişinin seçme özgürlüğü ile ilgilidir. Kişi, hayatında ne yaptığını ve gerçek idrakinin içerdiği şeyleri görmeli ve hissetmelidir.

Bu dünyada kendisini anlamak zorundadır ve bunu kendisi yapmalıdır, başkası değil.

Bu nedenle hapishane kavramı Tora’da mevcut değildir. Hapsetme, ceza olamaz, çünkü o kişinin gerçekleştirmesinde, anlamasında onu kısıtlar. Kişinin üzerinde çalışması gerekir, böylece kendini doğru bir şekilde gerçekleştirme arzusu geliştirir.

Antik çağlarda cezalandırma değil, yeniden eğitim sistemi vardı! Suçlular kurtarılırdı ve hepsinin çok ciddi bir rehabilitasyon programına girmesi gerekirdi.

Re-Education Instead Of Punishment

Birleşmeyi Öğretmek

Soru: Gerçeğin algılanışının karmaşık zincirinde Kabalistlerin, ruhbilimciler olarak rolü nedir?

Cevap: Kabalistler insanlara birbirleriyle birleşmeyi öğretmelidirler. Bu nedenle onluları inşa ediyoruz ve uygulamalı birleşme örneğini gösteriyoruz.

Soru: Bunu başkalarına öğretmek için bir insanın sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap: Kendisi aktif olarak birleşmeye katılmalı, bu uygulamadan öğrenmeli ve daha sonra bunu başkalarına öğretebilmelidir. Kabala, en pratik, gerçekçi bilimdir.

Teaching Unification

Tora’nın Şifresi

Soru: Tora’nın şifresi bir bilgisayar şifresine benziyorsa, orada derlenmiş ve çalıştırılabilir bazı cihazlar olmamalı mı? Bu şifreyi nasıl etkinleştiririz?

Cevap: Aktive etmiyoruz. Bu şifre zaten çalışıyor. Kendi içsel mekanizması olan Işık, onu harekete geçirir. Soru şu ki, bu eyleme nasıl adapte edebiliriz, böylece o bizi işletecek. Bunu yapmak için Kabalist olmalıyız.

Kabala bilgeliği, önümüzde akan bir bilgi nehri, bir şifre olduğunu açıklar. Eğer bir kişi ona girmek ve onunla birlikte yüzmek istiyorsa, kendisini hazırlamalı, dikkatli bir şekilde girmeli ve sonra yavaş yavaş nehir merkezine yüzmeli ve kendisini sonsuz akış içinde bulmalıdır.

The Code Of The Torah

Ruhun Kırılması Nedir?

Soru: Ruhun kırılması nedir? Bir ruh nasıl kırılabilir? Kırık bir kalbin hissiyatına mı benzemektedir?

Cevap: Kırılmış ruh, yaratılanın, devasa bir arzunun, birbiriyle bağlantılı hissettirmeyen küçük parçalara bölünmüş olduğu bir koşuldur. Günümüzde bu, tamamen tüm insanlığın koşuludur. İnsanlar birbirine bağlı veya birbirine bağımlı hissetmez; onlar bir bedendeki hücreler gibi tek bir bütünün parçası olduklarını hissetmiyorlar. Bu bizim bütün sorunumuz.

Yaradan’ın rolü, aramızdaki bağı ve bir ortak kolektif ruhun içinde toplanmanın gerekliliğini hissetmemizi gerektiren olaylar yoluyla, insanları ileriye doğru itmektir.

Bu arada, her birimiz kolektif ruhtaki yerimizi hissetmediğimizden, ya onun bir parçası olarak ya da bir nokta olarak var oluyoruz.

What Is The Breaking Of The Soul?

Ruh Ve Yaradan

Soru: Yaradan kavramı ruhla bağlantılı mıdır? Ruhun veya Yaradan’ın içinde insanlık bulunur mu?

Cevap: Ruh ve Yaradan aynı şeydir; yalnızca birkaç bileşene bölünürler.

Ruhun arzusu, Yaradan ya da Işık tarafından yaratılan bir özdür. Ruhun tamamlanması, Işık veya Yaradandır. Ve aralarındaki ilişki, çalışmalarımıza ve çabalarımıza bağlıdır.

Ruh, iki bölümden oluşur, öz, yani başkalarına ihsan etme niyetiyle alma arzusu ve nihai olarak Yaradan’a ihsan etmek ve Işık olarak adlandırılan tamamlanmadır. Işık aracılığıyla mutlak tamamlanma, Yaradan olarak adlandırılır.

Soul And Creator

Manevi Doğumun Eşsiz Noktası

Soru: Kabala bilgeliği açısından Roş Haşanah’ın (Yeni Yıl) anlamı nedir?

Cevap: Roş Haşanah, Adem’in manevi doğum günüdür. Adem adını taşıyan kişinin ilk kez manevi dünyayı keşfettiği zamandan bu yana, Roş Haşanah 5777 yıldır kutlanmaktadır.

Böylece manevi dünyayı keşfetme imkânı ve hayvansal koşulu terk ederek, fiziksel dünyamızı terk ederek, O’na doğru yükselişin başlangıcı, insanlar arasında ifşa oldu.

Bu, ilk Adem’in (Adam) manevi dünyaya girdiği, eşsiz bir manevi doğum noktasını ve O’nun bizim için yolu nasıl açtığını anlatıyor. Geri kalan tüm Kabalistler O’nun yolunu izledi ve O’nun, Üst Işık’ı çekerek egoizmin üzerine yükselmeye dayanan metodunu geliştirdiler. Bu tek metottur ve bizler aynı yolu takip ediyoruz, bu yüzden bu tarihi dikkate alırız.

The Unique Point Of Spiritual Birth