Category Archives: Kabala

Kendim İçin Netleştirme

Soru: Kabala bilgeliğinde, herkesin maruz kaldığı Kabalistik duygular ile bilişsel çarpıtmalar arasında ayrım yapmanın mümkün olduğu herhangi bir kriter var mıdır?

Cevap: Bu duygular başkalarına iletilemez. Siz sadece bunun, bilmek, anlamak ve keşfetmek istediğiniz diğer her felsefe, teori ya da bilimin aksine, tam olarak duymak istediklerinizden söz ettiğini hissedersiniz.

Ruh uğruna çalışırken, onu hissedersiniz. Kendiniz için netleştirmeniz gerekir ve hayatınızla ilgili öğrendiğinizi açıkça anlamanız gerekir. Eğer böyle bir hissiyata sahip değilseniz, araştırmalısınız.

Clarifying For Myself

Kabalist’in Tepkileri

Soru: Rahatsız edici, sinirlendiren dışsal şeylere tepkilerinizi ne belirliyor?

Cevap: Gerçek şu ki Kabalistlerin kesinlikle hiç sabrı yoktur ve kendilerini tutmak için mücadele ederler. Çevrelerinde çok fazla sayıda içsel ve dışsal rahatsız edici şey var.

Bir Kabalistin huzur içinde kalması çok zordur; ancak öte yandan da onu bulur. Ancak bu çalışma ve doğru niyetler gerektirir.

A Kabbalist’s Reactions

Kabalistik Dostluk

Soru: Normal dostluk, Kabalistik dostluğa mani olabilir mi?

Cevap: Sıradan dostluk, Kabalistik dostluğa mani olmaz, ancak karşılıklı hedef, araçlar ve tutumlar tamamen değiştiği için çok ciddi değişikliğe uğrar.

Daha önce normal fiziksel bir dostluk içinde olan iki kişi, manevi hayatta tamamen farklı dostlar olurlar.

Kabbalistic Friendship

Kabalist Yalan Söyleyebilir Mi?

Soru: Bir Kabalist tarafından edinilen ihsan etme ve sevgi niteliği, onun dışsal davranışını, küfür edemez, bağıramaz veya hakaret edemez gibi biraz sınırlar mı?

Cevap: Ne olduğuna bağlı. Bir Kabalist affedebilir ve her insanı, her şey için ister istemez affedecektir ve Yaradan’la ilgili olanlar dışında, bir kişinin davranışını bir suç olarak görmeyecek. Bununla birlikte, bir Kabalistte öfke, içerleme ve katlanamama bol miktarda mevcuttur.

Soru: Kabalist yalan söyleyebilir mi?

Cevap: Eh, ben sizi sürekli olarak Kabala bilgeliğine daha fazla çekmek için kandırıyorum. Egoyu her hangi bir şekilde, doğrudan manevi gelişime yönlendirmek olanaksızdır, çünkü itiraz edecektir. Onun üstesinden sadece dolaylı yoldan gelmek mümkündür, “yalan” vasıtasıyla. Duyduğunuz ve öğrendiğiniz her şeyin, egomuza ne kadar çok zarar verdiğini tahmin edemezsiniz.

Soru: Manevi hazzın dünyamızdaki en büyük haz olduğu söyleniyor. Bu bir yalan mı?

Cevap: Manevi haz, yalnızca dünyamızda değil, tüm dünyalardaki en büyük şeydir, ama sadece biz ona ulaştıktan sonra.

Can A Kabbalist Lie?

İnsanlar Neden Yalan Söyler

Soru: Bilim adamları, insanların, değerlerini başkalarının gözünde korumak için yalan söylediklerini söylüyor. Psikologlara göre, bu durumda “beyaz yalan” denen şey kullanılır. Sizin bakış açınızdan yalan nedir?

Cevap: Yalan, kendisini yaralanmış ve aşağılanmış görmek istemeyen bir organizmanın, doğal bir savunma reaksiyonudur. Bunun bir yalan mı yoksa gerçek mi olduğu benim için ne fark eder? Önemli olan kendimi belirli bir seviyede tutmaktır. Eğer yalan söylemem gerekiyorsa, yalan söyleyeceğim ve gerçeği söylemem gerekiyorsa gerçeği söyleyeceğim. Birini ya da diğerini hesaba katmıyorum, yalnızca içsel koşulumu düşünüyorum.

Bu nedenle, insanlar yalanın ya da hakikatin ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değiller. Her şey yalnızca bir kişiye bağlı olarak belirlenir. Birine, “Neden yalan söylüyorsun?” diyemezsin. “Yalan söylemiyorum, benim için gerçek bu” diyecek. Gerçek neden odur? Çünkü bu şekilde kendimi mümkün olan en iyi durumda destekliyorum. Tek gerçek bu!

Tarafsız gerçek yoktur, çünkü doğamız sadece haz alma ve her an kendimizi mümkün olan en üst düzeyde rahatlık koşulunda tutma arzusudur. Bu nedenle, bu durumu destekleyen şey, benim için doğru ve desteklemeyen yalandır.

Soru: Kabalistik anlamda yalan nedir?

Cevap: Kabalistik anlamda, her şey yalnızca yaratılışın amacına göre değerlendirilir. Yaratılışın amacıyla hemfikir olan her şey gerçektir ve hemfikir olmayan her şey yalandır. İhsan etmeye, sevgiye, üst güçle yapışmaya ve bir sonraki seviyeye yükselmeye götüren şey gerçektir. Tam tersi yalandır.

Soru: Eğer bu, yaratılışın amacı ile alakalı değilse ve bu dünyada olduğu gibi mevcutsa? Gerçek mi yoksa yalan mıdır?

Cevap: Hiçbir şey söylenemez. Farklı çağlarda ve farklı kültürlerde gerçek ya da yalan için tamamen farklı ölçütler görürüz.

Soru: Dünyada koordinatsız yaşadığımız anlamına mı geliyor?

Cevap: Elbette. Koordinatlar, egoist kalbimin beni nasıl büktüğünü gösterir. Bir dakika “Evet, gerçek bu” diyebilirim ve bir dakika sonra “Hayır, bu bir yalan” derim.

Why People Lie

Hızlı Kabala İpuçları – 1/15/17

Soru: Yaradan’ı çevre yoluyla etkileyebilir miyim?

Cevap: Elbette! Bu bizim işimizdir, onu etkilemek, O’nu yapılması gerekenleri yapmaya zorlamaktır. Buna “oğullarım beni yendi” deniyor.

Soru: Bilinç nedir?

Cevap: Basitçe söylemek gerekirse, bilinç, var olduğum hissiyatıdır.

Soru: Niyetin keskin bir şekilde odaklanılmış arzu olduğunu söyleyebilir miyiz? Veya niyet bir düşünce midir?

Cevap: Niyet, amaç, peşinden koştuğum, takip ettiğim hedeftir, ancak arzunun kendisi değildir.

Soru: Bilinçaltı nedir?

Cevap: Bilinçaltı, henüz oluşturulmamış bir bilinçtir.

Soru: Bir kişinin zihni yaşla birlikte büyür mü? Yaşlı insanlar için yeni şeyler öğrenmek neden zordur?

Cevap: Fizyolojik bir süreç gibi gözükse de, aslında öyle değildir. Bu sadece üzerinde bulunduğumuz seviyenin işleyişidir.

Soru: Düşünce hayal gücünden nasıl farklıdır?

Cevap: Düşüncelerin aksine, hayal gücümüz arzularımız tarafından halen sınırsızdır ve bu yüzden rüyada olduğu gibi, bu hayal gücü çeşitlilik gösterebilir.

Soru: Zaman arzularımın, düşüncelerimin ve içsel koşullarımın akış hissi midir?

Cevap: Evet, arzularımızın akış hissidir.

Soru: İnsan bir algılama süreci midir?

Cevap: Hayır, insan, Yaradan ile özdeşleşen bir arzudur. Eğer Yaradan hakkında konuşmazsak, bir şeyi doğru şekilde tanımlamak ya da belirlemek imkânsızdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/15/17

Hızlı Kabala İpuçları – 1/8/17, Bölüm 1

Soru: Yaşamın her aşamasında bir bireyin eğitiminden kim sorumludur: Ebeveynleri, öğretmenleri veya bir bütün olarak toplum mu?

Cevap: İlk ve en önemli ebeveynler; bunlar doğal bir hiyerarşik mekanizmadır. Daha sonra gerçekten daha geniş bir çevre, toplum, tüm dünya vardır.

Soru: Bir eğitimcinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap: Bir eğitimci, topluluk ve dünyanın bütünüyle birbirine bağlı olma duygusuna sahip olmalıdır. Bu onu (kadın ya da erkek) diğer her şeye zorlayacaktır.

Soru: Çocukların erken yaşlardan itibaren nasıl yetiştirileceğini anlamak için ne okumamızı önerirsiniz?

Cevap: Sadece web sitemizde bulunan materyalleri.

Soru: Kabala bilgeliğine göre eğitime inanıyorum, ancak tüm insanlık için herhangi bir umut var mı, yoksa sadece belirli seçilmiş bir grup için ayrılmış bir yer mi var?

Cevap: Burası internet üzerindeki herkes için ayrılmıştır ve tüm insanlığa tümüyle ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Soru: Defalarca tekrar edersek, bizi doğru yetişmeye yönlendirebilecek, çevremizdeki kişilere karşı olumlu bir tutum takınabileceğimiz Kabalistik bir ifade var mı?

Cevap: Evet. “Ve sen dostunu kendin gibi seveceksin” (Levililer 19: 18).

Soru: Eğitim sisteminizin dezavantajları nelerdir?

Cevap: Henüz tam olarak şimdiki zamana uyarlanmamıştır.

Soru: Çocuklarla ebeveynler arasında görünmeyen bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Bu bağlantıyı yetiştirmede kullanmak nasıl mümkündür?

Cevap: Bir ebeveyn diğer insanlarla etkileşime başladığında, o (çocuk), bu bağlantıları, onları birbirine bağlayan ipler gibi, kablolar gibi, güçler gibi açıkça görür.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/8/17, Part 1

Hızlı Kabala İpuçları – 1/8/17, Bölüm 2

Soru: Doğduğundan beri tamamen yanlış yetiştirilmiş 60 yaşındaki bir yetişkini düzeltmek nasıl mümkündür?

Cevap: Bir kişinin yaşı önemsizdir. Onun yaşaması için hala ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorsunuz; insanlar bugün yüz yıl veya daha fazla yaşıyor. Onların düzelmesine izin verin.

Soru: Eğitim bilgi olmadan mümkün mü?

Cevap: Kesinlikle! Sonuçta bilgi, matematiğin, fiziğin, kimyanın ve diğer konuların temelleri hakkında bilgidir.

Soru: Eğer ebeveynler ihtiyaç hissetmiyorlarsa, ebeveynleri eğitmekten bahsetmek nasıl mümkündür?

Cevap: Bir çocuğu yetiştirmek için kendilerini eğitmeleri gerekecek.

Soru: Sevgi denilen şey ne olabilir?

Cevap: Sevgi, başkalarına karşı, onların yararı için doğru tutumdur.

Soru: Emek yoluyla eğitim, Kabala açısından ne kadar önemlidir?

Cevap: Çaba en başta; kendi üzerinizde çalışmadır. Bu özellikle gerçek çabadır ve geri kalan her şey robotlar için bırakılacaktır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/8/17, Part 2

Bir Olmak

Soru: İnsanların bir bütün olduklarını hissettikleri koşul nedir?

Cevap: Başka bir şeyle karşılaştırılamayacak bir duygudur. Dünyamızda böyle bir his yoktur. Kendimi egomdan kopararak ve içimde doğmuş olan özgecil parçayı, özgecil parçalarını genel sisteme yerleştirmiş diğer dostlara yapıştırarak, bu tür parçacıkların koleksiyonunu oluştururuz.

Işığı genel sisteme yerleştirdiğimi varsayalım ve benimle birlikte dostlardan her biri Işık’ının parçasına odaklanır. Sonunda, kendimizin üzerine yükselme ve özgecil güçlerle birleşme arzularımıza bağlanırız. Özgecil güçlerin bu karşılıklı birleşmesi “ruh” olarak adlandırılır.

 

 

 

Ruh herkes için tekdir ve onlunun merkezine katılan her kişi, onun aracılığıyla, ruh olarak adlandırılan genel sistemi hissetmeye başlar.

Soru: İnsanları birbirine bağlayan enerji, güç var mı?

Cevap: Sistemin kendisi sabittir ancak ona karşı tutumumuz değildir, çünkü ona ulaşma girişimimizde sürekli hareket halindeyiz. Başka bir deyişle, sistem sabittir, ancak bizler giderek ona daha fazla erişmek için sürekli olarak hareket ediyoruz.

Becoming One

“Bana Emrettiğin Her Şeye Uydum”

Torah, Deuteronomy 26-14: Yasımı tutarken onlardan hiç birini yemedim [ikinci ondalık], ne kirlilerken onlardan birini tükettim; ne de ölü için onlardan birini kullandım. Efendi, Tanrı’ma itaat ettim; Bana emrettiğin her şeye uydum.

Kişi, bunu hayatı boyunca sadece bir kez değil, her derecede söylemelidir.

Yani, her gün mahsullerini, emeğinin meyvelerini toplayıp ve bir şeyler yaptığını gördükten sonra, kişinin içinde olan, baştan sona tüm eylemlerinde ve niyetlerinde, onu yönlendiren ve bütün bunları gerçekleştiren, Yaradan’ın yardımının yanında olduğunu anlamalıdır.

“I Did According To All That You Commanded Me”