Category Archives: Kabala

Neden Kişi Kabala Korkusu Hisseder?

Soru: Neden kişi Kabala’yı uygulamak istendiğinde, aşılamaz bir korku ortaya çıkıyor?

Cevap: Kabala’nın ne olduğuna dair bilgi eksikliği nedeniyle korku ortaya çıkıyor.

Kişinin ruhunun ıslahından daha hoş, daha gerçekçi ve daha gerekli hiç bir şey yoktur. O, sizin dünyamızda fiziksel doğumunuzdan önce var olan ve bedenin ölümünden sonra sizinle birlikte kalacak olan ebedi parçanızdır.

Onu geliştirmek gereklidir, böylece bu dünyada bile, üst dünyayı ruhunuzla hissedeceksiniz ve kendinizi bedenle değil, onunla ilişkilendirmeye başlayacaksınız. Kişi buna ulaşmalıdır. Bunun hakkında göz korkutucu bir şey yok.

Soru: Kişi, Kabala çalışan diğer insanlarla özel bir içsel bağlantıya girerek “güvenlik yastığı” edinebilir ve korkudan kaçabilir mi?

Cevap: Belki şimdi sen, tamamen anlattığın şeylerle yönlendiriliyorsun. Bununla birlikte, prensip olarak, insanlar amaçlarını anlamak için Kabala çalışmaktadır. Kabala’yı korkudan ve kaygılardan kaçmak için bir araç olarak çalışmak da olumludur. Bu dünyada, bu yaşamda korku ve endişeden dolayı kendilerini bir şekilde güçlendirmek için Kabala’ya gelen insanlar var.

Why Does One Feel Fear Of Kabbalah?

Ego Yok Edilemez

Soru: Kabala egonun yok edilmesini önerir mi?

Cevap: Hayır. Kabala, egoizm ile doğru bir şekilde nasıl çalışılacağını ve onun gücünün tam olarak nasıl kullanılacağını ele alan bir metottur. Bu yüzden “Kabala bilgeliği” denir (İbranice’deki “Kabala”, “almak” anlamına gelir), “LeKabbel” kelimesinden (“almak”) gelir.

Soru: Yani egoizmi yok etmek imkânsız mı?

Cevap: Hem imkânsız hem de gereksizdir.

The Ego Cannot Be Destroyed

Dar Boğazda

Av 9’dan önceki üç hafta başladı. Bu günlere Bein ha Metzarim denir (“dar boğaz”). Bu dünyada meydana gelen her şey, üst sistemin etkisidir. Dünyamızdaki eylemler ve koşullar, üst kökten maddesel dala yayılır ve bu dünyada, cansız materyal, bitkisel, hayvansal seviyeler ve insanlarda, zaman ve mekânda dallar olarak somutlaşır. Dalları analiz ederek kökleri incelemeliyiz.

Günümüz itibariyle, üst dallar dünyamızda, son ıslah hariç (Gimar Tikkun) şimdiden gerçekleşmiştir. İfşa olması gereken her şey ifşa olmuştur; geriye kalan her şey son ıslahtır. İşte bu yüzden Baal HaSulam, zaten tamamen ifşa olan yıkımı düzeltmek zorunda kalacak olan son nesil zamanlarında yaşadığımızı söylüyor. Şimdi sadece onun üzerine çıkmak için çaba göstermeliyiz.

Ancak, sistemde var olan bozukluğu ve gerekli başlangıç koşulu olarak, onunla doğru bir ilişkiyi net olarak anlamadan yukarı yükselmek imkânsızdır. Esasen, bu bir günah değildir. Kötü eğilimin yaratılması gerekliydi. “gökyüzü” ve “yeryüzü” her ikisi de gereklidir, çünkü “O, onları birbirine karşıt yarattı”, kötü gücün, iyi güce karşı yaratıldığı gibi.

Realitede, sadece olumluyu vurgular. Çünkü daha sonra ifşa olana kadar, kötülük yoktur. Sadece iyilik eksikliği var. Ayrıca, iyilik, kötülüğün ona karşı oynadığı rolün sonucu olarak çok yönlü şekillerde ifşa olacaktır. Kötülük yoktur, sadece iyinin zıt formunda ifşası vardır.

Kök ve dal arasında bir bağlantı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu, tüm tarihimizin seyri sırasında olduğu gibi, zamanımızda, kökün belirli tarihlerde dallardan ortaya çıktığı ve zaman içinde aynı noktalarda tekrarlandığı anlamına gelir; örneğin, Tammuz’un 17.’si, Av’ın 9’u. Purim etrafındaki zamanlar, genellikle neşeli ve mutluyken bu tarihler her zaman İsrail ulusuna acı çektirmiştir.

Bu nedenle bu günlerde, maddi kaygılarımız da bile özellikle dikkatli olmalı ve Av’ın 9’uncu gününün sonuna kadar riskli eylemlerden kaçınmalıyız. Ondan hemen sonra, bir yas döneminden ayrıldığımızı hissetmeye başlarız ve son ıslaha sevinebilir ve arzulayabiliriz.

Tammuz’un 17’si “dar boğaz” günlerinin başlangıcıdır, Kudüs’ün yıkılışı, Tapınak duvarı ve Tapınağın kendisinin yıkılmasıyla ilgili olarak, İsrail topraklarına vardıktan sonra İsrail ulusunda var olan bağı simgelemektedir. Bu bağ, çölde 40 yıl süren hazırlık ve Bina’nın yardımıyla Malhut’un düzeltilmesinden dolayı Tora’nın alınması sayesinde mümkün olur. Bina “mem – מ” (kırk) harfidir.

Bundan sonra, Birinci Tapınak’ı inşa eder etmez hemen düşmeye başladılar. İlk Tapınaktan daha düşük olan İkinci Tapınak’ı inşa ettiler ama o da yıkıldı. O zaten son yıkımdı. Bütün bu yıkımlar Av’ın 9 uncu günü meydana geldi.

Bizim için bugün, en acil amaç, Şehina’yı (kutsallık) yeniden kurmaktır. Başka bir deyişle, ıslah özellikle aynı günlerde gerçekleşmelidir. Nefret ve yıkımın ifşa olduğu yerde birlik ve sevgi de ifşa olmalıdır.

Between The Straights

Kabala İpuçları – 11/12/17

Soru: Diğer insanların, sizin egoist özelliklerinizin bir yansıması olduğunu görmeye ve hissetmeye başlarsanız, bu hissiyat bir şekilde manevi dünyaya uygulanır mı?

Cevap: Evet. Bu zaten iyi bir adımdır.

Soru: Yaradan neden bana zarar veren arzuları verir? Onlarla nasıl çalışmalıyım?

Cevap: Dünyada zararlı hiçbir şey yoktur! Sizler sadece bir şeyi diğeriyle dengelemelisiniz. Arzuları kısıtlamak ya da reddetmek gerekmez. Sadece bunları dengelemek gereklidir. Dünyada kötülük yoktur; sadece dengesiz iyilik vardır.

Soru: Yaratan bizim dünyamızda tüm insanlara O’nun eylemlerini ifşa etmek için etki eder mi?

Cevap: Kesinlikle.

Soru: Bir yayın sırasında seyirciyi hissediyor musunuz?

Cevap: Genel olarak evet. Ama ister istemez ekranlarda şu anda önümde olan aynı seyirciyi değil.

Soru: Eğer kişi Yaradan gibi olmalıysa, bu kibir değil midir?

Cevap: Burada kibir yoktur. Bu, alma arzusu ve hazzın yaratılışının başlangıcından itibaren, yüksek gücün belirlediği bir görevdir, böylece o haz verme arzusu haline gelir.

Soru: Eğer kişi başkalarına ihsan etme ve verme arzusuna sahipse ancak birdenbire ihsan edecek ve verecek hiçbir şeyi olmadığını fark ederse ne yapılabilir?

Cevap: Başkalarına ihsan etme arzunuzdan başka bir şey vermemelisin. Diğer her şey sonsuz miktarda ve kalitede doğada var.

Soru: Arzuyu kısıtlamak ne demektir?

Cevap: Bu, kendiniz hakkında düşünmemeniz anlamına gelir.

Soru: Sevgi nedir? Dünyamızda, Kabala bilgeliğine ulaşıp ve çalıştıktan sonra, grubun dışında, tüm insanların sıradan yaşamında onu hissetmek mümkün müdür?

Cevap: Sevgi, başkaları için kendinden daha çok endişenin ifadesidir. Hepsi bu. Çok basit.

Soru: Eğer kişi kötü bir şey yaparsa, bu, kötü güçlerin değil, Yaradan’ın bunu yapmasını istediği anlamına mı geliyor?

Cevap: Bunu açıklayamayız. Bunu yapmak için Yaradan’ın bize nasıl davrandığını tam olarak görebildiğimiz bir sisteme girmeliyiz.

Soru: Yaradan’ın gizlenmesi benim eylemlerime mi bağlı, yoksa Yaradan mı kendisini gizliyor?

Cevap: Yaradan’ı zıt özelliklerimiz yüzünden biz gizleriz.

Soru: Bizi yöneten güçler ağının gizlenmesi, Yaradan’ın gizlenmesinin üç nedeninden biriyle mi ilgilidir?

Cevap: Gizlenmenin üç nedenin hepsi aynı anda bizim üzerimizde işlemektedir, bazen biri daha fazla ve bazen bir diğeri.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/12/17

En Yüksek Huzur

Soru: Biz egoizmden bağımsız fakat Yaradan’a bağlı olmalıyız. Seçme özgürlüğü O’nunla bağlantı kurmak ve bilinçli olarak O’nun kontrolünü gözlemlemek midir?

Cevap: Doğru! Eğer Yaradan’ın beni nasıl kontrol ettiğini hissedersem, o zaman aynı zamanda büyük bir manevi haz duyarım. Yaradan’ın içinizde olduğunu ve sizi kontrol ettiğini hissetmekten daha hoş bir şey yoktur.

Bu en yüksek huzurun koşuludur, çünkü Yaradan hem duyularda hem de akılda hissedilir. Ve sonra bu koşulun hakikati size ifşa olur, onun sonsuzluğu, mükemmelliği ki o kapalı bir sistemdir; üst uyumu anlarsınız.

The Highest Peace

Gimatria – Üst Dünyayı Tanımlamak İçin Dil

Soru: Dünyamızın mantığı maneviyatta mı muhafaza edilir? Örneğin; iki artı iki de dörde eşit midir?

Cevap: Maneviyatta, dünyamızın mantığı muhafaza edilmez. Orada aritmetik yoktur, ancak kişinin üzerinde çalıştığına bağlı olarak, başka birçok farklı hesaplama vardır. Farklı seviyelerde farklı matematiklerimiz olacak.

Soru: Manevi aritmetik, sözcüklerin Gimatria’sı mıdır? Bu arzu ile ilgili midir?

Cevap: Tabii ki, çünkü her harf kendi içinde, her biri belirli bir temel biçim veya başka bir şey yaratan, ihsan etme ve alma güçlerinin çeşitli oranlarının kombinasyonunu temsil eder. Bu nedenle İbranice alfabesinin 22 harfi temeldir.

İlk dokuz harf Bina’nın dokuz Sefirot’una, ikinci dokuz harf Zer Anpin’in dokuz Sefirot’una ve son dört harf ise Malhut’un dört Sefirot’una karşılık gelir. Ayrıca Parsa’dan oluşan beş ek harf daha vardır.

Soru: Harflerin her bir öğesi: nokta, yatay çizgi, dikey çizgi – bunların hepsi güçler midir?

Cevap: Evet. İhsan etme ve alma güçlerinin belirli bir kombinasyonu, harfleri temsil eder. Başka bir kombinasyon yoktur.

Yaradan alma arzusunu yarattı (siyah nokta). Arzunun gelişim süreci boyunca, O sürekli olarak onun üzerinde etkide bulundu ve O’nun etkisinin tüm olası kombinasyonlarını topladı. Bu yüzden siyah nokta beyaz Işık’ın arka planına yansıdığı zaman, Üst Işık ve kendisi arasındaki ilişkiyi, arzularını tasvir eder. Bu 22 modeli oluşturur.

Gimatria yasaları her yerde aynıdır, on Sefirot değişmez. Ancak bu, dünyamızın matematiğine yansımamıştır. Gimatria, üst dünyayı ve onun işleyişini tanımlayan dillerden biridir. Bu Kabala’nın dilidir.

Gematria—The Language For Describing The Upper World

Rekabet ve Nefret

Facebook’tan Soru: İnsanlık tarihi, genellikle nefrete dönüşen rekabete dayanır. Bu genetiktir. Gerçekten hepsini değiştirmeyi umuyor musun?

Cevap: Hayır. Rekabet gereklidir. İlerleme için çok iyi bir araçtır.

Soru: Ve nefret?

Cevap: Nefret, ne için olduğuna bağlıdır. Eğer benim gelişmeme/ilerlememe yardım ediyorsa neden rakibimden nefret edeyim?

Her şey hedefe bağlıdır. Eğer amaç rakibimi ezmek değil sadece hedefe ulaşmaksa yani, üçüncü tarafa ve ben sadece rakibimi ilerlemek için kullanıyorsam o zaman o, bir yardımcı, bir ortak olur. Her şey rekabeti nasıl kullandığımıza bağlıdır.

Dünyadaki hiçbir şey gereksiz yere yaratılmamıştır. İçimizdeki tüm nitelikler gereklidir ve sadece doğru hedefe doğru şekilde ulaşmak içindir.

Amerikalılar amaçlarına göre şirketlerinde rekabeti getiriyor, çünkü çeşitli düşünceleri kolaylaştırıyor, insanları meşgul ediyor, uyuyamıyor, araştırma yapıyor vb. Eğer her şey yolunda olsaydı, o zaman “sosyalizmin çürüyüşü” olurdu.

Competition And Hatred

Manevi Bir Gen Nasıl Geliştirilir?

Soru: Dünyamızda, bir tohum büyümek için güneşe ve suya ihtiyaç duyar. Ve manevi bir genin gelişimi için güneş ve su nelerdir?

Cevap: Güneş ve su iki güçtür: gelişen ve dolduran.

Su, ihsan etme niteliği, Hasadim Işığı’dır ve güneş, bilgelik Işığı, Hohma Işığı’dır. Onların kombinasyonu ruhu etkiler ve onu geliştirir. Hassadim Işığı genişler ve Hohma Işığı doldurur. Manevi unsurların gelişme şekli böyledir.

Eğer kişi manevi bir gen geliştirmek isterse, Kabala çalışmalıdır.

How To Develop A Spiritual Gene

Bütün Dünya Mısır’dır

Bütün dünyamız, tüm hayatımız, Mısır’dır, sürgün yeridir. Bizler burada doğduk ve kendimizi, yanlış bir gerçeklik içinde, ihsan etme, sevgi, özveri, birlik, yani Yaradan’ın niteliklerinden çok uzakta hissederek büyüdük.

Kabala bilgeliğinin çalışması, bizi dünyanın giderek daha doğru bir vizyonu üzerine ayarlamaya yöneliktir, böylece dünyada sadece tek bir kişi olduğunu görebiliriz.

Herkes kendini sadece bu kişi olarak görmeli. Eğer bütün insanlığı kendi içine alırsa, birlik ve sevgi ve kendi içinde yapması gereken çeşitli düzeltmeler sayesinde, dünyada var olan tek bir insanı gerçekten görecektir.

Bu arada, dünyadaki birbiriyle çelişen ve karşıt olan birçok güç keşfederiz. Bunların tümünü tek bir kaynağa, bir arzuya, hiçbir şeyin olmadığı tek bir güce bağlamalıyız. Bu şekilde, yavaş yavaş, kendi kendini iptal etmenin, her an yapmamız gereken tek eylem olduğu sonucuna varacağız, benden, diğerlerinden, başka herkesten gelen tüm güçleri yok edeceğiz ki böylece her şey üzerinde tamamen hâkim olan sadece bir üst kuvvet kalır.

Bu, bizi Yaradan’ın önüne, O’nun tarafına, O’na bağlı kalmaya ve O’na dahil olmaya zorlayan koşuldur.

The Whole World is Egypt

Kabalistik Muska Var Mıdır?

Soru: Kabalistik muska var mıdır? Kırmızı ipler yardım eder mi?

Cevap: Hiçbir şey yardımcı olmaz! Kesinlikle hiçbir şey! Bana inanın. Kendinize kırmızı bir ipi bağlamayı deneyin ve kendinizi kırmızı paçavralarla sarın. Hiçbir şey yardımcı olmayacaktır!

Soru: Yine de psikolojik olarak yardımcı olabilir mi?

Cevap: Her şey psikolojik olarak yardımcı olabilir. Bir toga yapabilir ve eski Roma’daki gibi giyebilirsiniz. Ama sonra ne olacak?

Manevi psikoloji, sadece grupta birbirlerinin karşılıklı etkilerinden gelir. Gerçi arkadaşlar sadece fiziksel dünyada vardır ve herkes bir egoisttir, onlar birbirlerini etkileyebilir.

Soru: Kırmızı ipliklerden bahseden herhangi bir kaynağa rastladınız mı?

Cevap: Hayır. Bir yerde belirtilse bile, kesinlikle herhangi bir maddesel tezahür anlamına gelmez. Ne Baal HaSulam ne de Rabash bu konuda her hangi bir şey yazmamıştır.

Do Kabbalistic Amulets Exist?