Category Archives: Kabala

Kabala İpuçları- 11/11/18

Soru: Değişmemiz gerektiğini söylediniz. Değişmek ve değişime sahip olmak için Kabala kitabı okumalı mıyım, onu tekrar okumalı mıyım, ama farklı bir seviyede vb., son seviyeye kadar?

Cevap: Evet bu doğrudur. Haklısınız.

Soru: Eğer manevi ilişkiler kurmaktan bahsediyorsak, duygusal unsur olan benim, bütün koşullarımın kaynağına, Yaradan’a yapabileceğim etkili bir talebin özellikleri/amaçları nelerdir?

Cevap: Yaradan’a doğru bir şekilde talep etmek büyük problemdir. Yaradan tüm dileklerimizi dinler, ancak yalnızca doğru bir talebi yanıtlar. Bunu başarmak zordur.

Soru: Kişi kıskançlıkla nasıl ilişkilidir?

Cevap: Kişi her zaman kıskançtır. Bir dikiş kursuna katılsam, zaten iyi dikiş dikenleri kıskanmaz mıyım?

Soru: Diyelim ki tam bir şeyi düşündüm ve bu oldu. Bu, doğru bir şekilde gerçekleşmiş özgecil bir arzu mudur?

Cevap: Sorunuza cevap veremiyorum çünkü sizin durumunuzu deneyimlemiyorum. Biz, kişisel koşullardan bahsetmeyiz.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmeye başladığımızda, her şeyi en iyi şekilde doğru yaptığımızdan nasıl emin olabiliriz?

Cevap: Doğru öğretmeni takip edin. Başka yolu yok.

Soru: Yaradan’a grup aracılığıyla dönmenin anlamı nedir?

Cevap: Bunu yapmak için, derslere devam etmeniz ve kongrelere katılmanız gerekir. Grup aracılığıyla dönmek bizim temel çalışmamız, asıl görevimizdir. Bunun nasıl yapıldığını anlamak, hayatta uzun dönem,  uzun zaman alır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/11/18

 

İnsanlar Neden Kabala Çalışmaya Başlar?

Soru: İnsanlar Kabala Bilimi’ne geldiğinde, uzmanlaşma/tam öğrenme sürecinin çok uzun zaman, çok yıllar alacağından korkuyorlar. Bu giderek daha az zaman alacak mı? Belki bir süre sonra, insanlar geçtiğimiz tüm bu koşullardan daha çabuk geçecekler mi?

Cevap: Bir diploma aldığınızı ve duvara astığınızı varsayalım. Sonra ne yapacaksınız?

Not: Muhtemelen insanlar sonsuza kadar yaşarlar.

Benim Yorumum: Yani hızlı bir şekilde sonsuz hayata girmek mi istersiniz? Ama sonsuz yaşam, ihsan etme ve sevgi niteliğini, sadece başkalarını düşünmeyi arzu ettiğiniz anlamına gelir.

Kabala çalışmaya gelen kişi, yeni bir koşulun, yaşama yeni bir bakış açısının, yeni bir insanlığın, insanlar arasında yeni bir etkileşim sisteminin şimdi kendisine açılmış olduğunu anlar. Sonuç olarak bu, sadece geldi, biraz çalıştı diye, kendisine bir yayından belirlenmiş, bir kağıt parçası verilip ve onu duvara asabileceği bir şey değildir.

Kendisini değiştirmeye, üst dünyaya girmeye, onun içinde var olmaya gelir. Bu, Kabala ile olan geçici ilişkinizden çok daha fazlasıdır.

Kabala Bilimi, kişiyi evrenin bir sonraki seviyesine yükseltmekle ilgilenir ve kişi, tüm yöneten güçlerin nereden indiğini ve kendisinin neyle uğraştığını anlamaya başlar.

Why Do People Start Studying Kabbalah?

 

Yaratılışın Amacı

Kabala bilimi, sadece iki gücün varlığına dayanır: alma ve verme. Tüm evren, tüm dünya bunun üzerine kurulmuştur. Kabala, bu iki gücü dengeleyen, onları orta çizgiye yönlendiren sistemdir.

Orta çizgiyi, onun her seviyede istikrarını, dengesini araştırmak – sıfırdan tamamen bütüne, tamamlanmış, kalıcı, sonsuz egoizm – Kabala biliminin konusudur.

Bu, çelişkilerden kurtulmamız için gerekli olan tamamen uygulamalı bir bilimdir ve pratiktir. Dahası, bu çelişkiler teorik değildir, bir şey veya biri arasında değil, yaratılış ile Yaradan arasında, yani biz ve O’nun arasındadır.

Bu çelişkileri dengelemeliyiz, onları ortak bir paydaya, biz ve O’nun arzularımızda, niyetlerimizde ve eylemlerimizde tamamen bir olacağı, sözde orta çizgiye getirmeliyiz.

Bu şekilde, kabul etmede/benimsemede, mümkün olan her seviyede, tüm güçlerde, arzularda ve eylemlerde birbirleriyle kaynaşmış ortaklar, dostlar olacağız.

Dvekut adı verilen, yani tamamen zıt iki güç arasında tam bir birleşme olan yaratılışın amacı budur.

The Purpose Of Creation

 

 

Bireyselliğimizi Nasıl Kullanabiliriz?

Soru: Kişi, kendi bireyselliğini grup ve ilerleme yararına nasıl kullanabilir?

Cevap: Grupla çalışmaya başladığınızda, niteliklerinizin nasıl açıkça dostlara karşı/ters olarak yönlendiğini görürsünüz. İçinizde onlarla bir şekilde bağ kurabilecek hiçbir şey yoktur.

Sizler tamamen farklısınız, birbirinizden uzaksınız. Birbirinizle karşı koyar ve birbirinizden nefret edersiniz. Birbirinizle bağ kurma olanağınızın olduğu yer, kesinlikle burasıdır. O halde öyle olsun.

Soru: Kişi, bunu ıslah olmamış koşulundan yaparsa, grubun, dostların, öğretmenin ve Kabala hakkındaki algısının gerçek olduğunu nasıl doğrulayabilir?

Cevap: Bu önemli değildir. Grupla ilgili olarak çalışmaktasınız, bu nedenle yalnızca dostlarınızla ilgili kendinizi kontrol edin. Endişelenmeyin, bu sabit/yerleşmiş bir metodolojidir. Bu yaratılışın gerçek amacından, aramızdaki bağdan gelir. Başarısız olamaz. Genel itibariyle, dünyada onun dışında hiçbir şey işlemez.

How Can We Use Our Individuality?

 

Kabala ipuçları– 9/16/18

Soru: Başlangıçtaki yaradılış ile ıslahın tamamlanması arasındaki fark nedir? Farkındalığın ya da benzerliğin derecesi mi?

Cevap: Bilinçlilik ve benzerlik (edinim) aynı şeylerdir.

Soru: Eğer, Yaradan’a benzer olursak ve O’nunla yapışmaya ulaşırsak, asla var olmamış bir şeyi, yoktan bir şeyi var edebilir miyiz?

Cevap: Hayır. Sizler, zaten var olan elementlerden olmayan bir şey yaratabilirsiniz. Bu, ıslah olmamış arzularınızı ıslah edebileceğiniz ve doğru arzuları yaratabileceğiniz anlamına gelir.

Soru: Yaradan’dan, iyiliğe yönelik doğru tutumu hissetmem için içimdeki kötülüğü ifşa etmesini istemeli miyim?

Cevap: Asla!  Bir kimsenin kendi içindeki kötülüğün ifşa olmasını istemeye asla ihtiyacı yoktur. Sadece iyiliği: iyiliğin kendi içinde ifşa olmasını talep etmelidir. İçinizde küçük bir iyilik ifşa olduğunda, ondan sonra nasıl kötülüğün ortaya çıktığını göreceksiniz.

Soru: Adem ile Şehina (Kutsallık) kavramı arasındaki fark nedir?

Cevap: Adem, Yaradan tarafından yaratılan arzulardır. Şehina, bu arzuları yerine getiren ışıktır. Şehina’ya, ışıkla dolu arzu denir. Şehina, Malhut’tur ve Şohen ( ikamet eden), arzuları yerine getiren şeydir: Işık, Yaradan.

Soru: Yaradan’ın, isteğimize yanıt olarak, egoizm nedeniyle birini ıslah ettiğini nasıl hissedebiliriz? Islah olmuş bir insanın belirtileri nelerdir?

Cevap: Gerçekten dostunuzdan daha yüksek olduğunuzda, onun için taleplerinizin, Yaradan tarafından ne kadar fazla yerine getirildiğini göreceksin.

Soru: Kişisel manevi seviyemi +1 olacak şekilde değiştirmek nasıl olabilir, +1 seviyede diğer ruhlarla  daha yakından bağlanmam gerekir mi? Bu dikeydir, yatay bir hareket değildir.

Cevap: Dikey ve yatay aynı şeydir. Siz kendiniz değişmezsiniz. Bu sadece sizin diğerleriyle bağınız nedeniyledir.

Soru: Öğretmenin fiziksel davranışlarından örnek almak mümkün mü?

Cevap: Hayır. Benim içimde gördüğünüz, hatta gözlerinizle gördüğünüz şeylerden örnek almanıza gerek yoktur. Bu iyi değildir. Bir şey dışında, benden bir şey öğrenmek gereksizdir: Yolda sebat/azim. Geri kalan her şey sizindir.

Soru: Bu dünyadaki her insanın kendi görevi, kendi ıslahı olduğunu söylemekteler. Kabalistler, diğer insanlarla bağ kurarak, diğerlerinin görevlerini kendileri üstlenmez mi?

Cevap: Hayır, bu imkânsızdır. Başkalarının ıslahını nasıl üstlenebilirim? Benim kendi kişisel özelliklerim var. Ben sadece kendimi ıslah edebilirim.

Blitz Of Kabbalah Tips – 9/16/18

 

Kabalist Bir Öğretmenin Arzusu

Soru: Edinimi olan bir Kabalistin, öğrencilerine manevi derecesini de ifşa etme arzusu var mıdır? Onları kendi seviyesine kadar çeker mi? Yoksa bunu kendini yükseltmek için mi yapar?

Cevap: Öğrencilerime öğreterek, buna göre yükselirim çünkü bu bilgeliği yayıyorum. Ve ortak gelişime katılan her potansiyel küçük ruh, genel ıslah sürecine bağlanır ve herkesi etkiler.

Başka bir deyişle, Adem’in ortak ruhunu, benim vasıtamla sizi içine dahil ederek, etkilerim. Böylece tüm evreni etkilerim.

Soru: Yani, açıkça ilerleme ile ilgileniyorsunuz?

Cevap: Şüphesiz hepinizin ilerlemesiyle ilgilenmekteyim. Ancak bu ilgi, bencil ya da egoist değildir çünkü ben şahsen, tüm sistemin Yaradan’la yapışmaya ulaşmasını isterim. Orada, ego tamamen ortadan kalkar. Sizin sorunuz bir anlam ifade etmez, çünkü Kabala’da özel ve kolektif tamamen eşittir.

The Aspiration Of A Kabbalist Teacher

 

Her Şeyin Yukarıdan Geldiğini Kabul Edin

Boyun eğmenin anlamı, yukarıdan gelen her şeyle hem fikir olmak ve sürekli olarak Yaradan’dan başka kimsenin olmadığını tespit etmeye çalışmak demektir. Daha sonra Yaradan’ın iyi ve iyilk yapan olduğunu göreceğiz: bu artık bir sonraki aşamadır. Manevi bir embriyo aşamasına geçmek için iki ıslaha ihtiyacımız vardır.

Tüm iç çalışmaların temeli onludadır: onun yapısında ve hissiyatında ve onludaki dostların bağındadır. Yaradan ile kişisel olarak, bireysel olarak çalışmayız. Eğer onlunun bağını düşünmeden onluyu egoist bir şekilde kullansaydım ve onluyu atlayarak Yaradan ile bağ kurmaya ümit etseydim, bu, Yaradan’dan kopuk kalmaktan çok daha büyük ve daha ciddi bir hata olurdu.

Bununla birlikte, benim Yaradan’la ve O’nun benimle olan bağının sadece onludan geçtiğini anlarsam, o zaman bir bütün halinde bağlanırız; ben, onlu ve üst güç, bir olan İsrail, Tora ve Yaradan gibi.

Lişma’ya geldiğimiz Lo Lişma’da olmak, herhangi bir yerde, herhangi bir koşulda ve düşündüğünüz, gördüğünüz ve hissettiğiniz her şeyde, Yaradan’ı, olan her şeyin kaynağı olarak konumlandırmaya çalıştığınız anlamına gelir. Buna da Lo Lişma olarak adlandırılır çünkü bu kişiye, düşmanlara, nefret edenlere veya kör talihe değil, Yaradan’a bağlı olduğu gerçeğinden dolayı iyi bir his, huzur ve neşe verir.

Kişiye, cansız, bitkisel ve hayvansal doğadan ve insanlardan gelen her şey Yaradan’ın bir etkisidir, başkasının değil. Bu nedenle, kişi, onu son ıslaha getirmeyi amaçlayan doğru yönetim altında olduğu için mutludur. O, sürekli Yaradan’a, annesine yapışan bir bebek gibi tutunur.

Her an, yapabildiği kadarıyla, olan her şeyin nedeni olarak Yaradan’ı bırakmadığı ölçüde, kendisini iyi hisseder. Bu duruma “Lo Lişma” denir, çünkü hala kişinin kendi çıkarı vardır – kişinin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, kişi, Yaradan’la kişisel çıkarı olmadan, hoş ya da nahoş duygularından bağımsız olarak, bağ kurmak isterse, o zaman Lişma koşuluna geçmek ister. Bu durumda, Yaradan’ın yüceliğini o kadar yükseltir ki, kendisi hakkında düşünmeyi artık bırakır. Kişinin nasıl hissettiği, O’nun için önemli değildir, asıl mesele Yaradan’ın, tüm realitenin kaynağı olduğuna karar vermek ve bununla, kendini hiç düşünmeden, O’na memnuniyet getirmektir. Bu, Lo Lişma’dan, Lişma’ya gelmek anlamına gelir.

Agree That Everything Comes From Above

 

 

Bir Kabalistin Dereceleri

Soru: Son derecedeki bir Kabalist, orta veya daha düşük bir derecedeki Kabalist’in yapamayacağı neyi yapabilir?

Cevap: İhsan etme. Her şey sadece ihsan etme becerisi ile değerlendirilir ve ölçülür. Bir insanın egoizmi ne kadar büyük olursa, ihsanı da o kadar büyük olur ve bu nedenle, derece daha büyük. Bu şekilde, kişi, üst dünyadan daha fazlasını, Yaradan’ı ve Yaradan’ın derecesinde kendi koşulunu ifşa eder.

Soru: Egoizmimin gücünü nasıl belirlerim?

Cevap: Şimdilik, egoizminizin gücünü ölçemezsiniz. Bunu sadece üç çizgide bulunuyorsak belirleyebilirsiniz: sağ, sol ve orta çizgi. Daha sonra bir tarafı diğerine göre ölçme fırsatı elde edeceğiz ve manevi dereceler buna göre ortaya çıkacaktır. Egoizmin ölçüsü budur.

The Degrees Of A Kabbalist

 

Her Şey Sadece O’ndan

Baal HaSulam, “On Sefirot’un Çalışmasına Giriş”: Zohar’da ve tüm Kabala kitaplarında sıkça bahsedildiği gibi Mesih’in gelişinin neden büyük halk kitleleri tarafından Kabala çalışılmasına bağlı olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Halk bunu çoktan anlamsızca tartıştı ve artık dayanılmaz hale geldi.

Tora’yı çalışanlar bile, yaptıkları her lütfu kendileri için yapmaktadırlar. O zaman, ruh ayrılır ve dünyaya geri dönmez. Bu, Mesih’in ruhudur.

Sorun, insanların üst kökte meydana gelen her şeyi ayırmaları ve üst gücün her şeyde hareket ettiğini görmek istememeleridir. “Yaradan’dan bağımsız bir yer yoktur”, O’nun katılımı olmadan gerçekleştirilebilecek hiçbir eylem yoktur. Bu hayatımızın her anında meydana gelir. Kişi tüm arzularının, düşüncelerinin ve eylemlerinin, hatta en kötüsünün bile Yaradan tarafından belirlendiğini anlamalıdır ve tutumunu O’nun eylemlerine göre belirlemelidir. Ardından, şu anki koşulunda, üst güçle yapışmaya ulaşacaktır.

Kişi, O’nun, olup bitene ilişkin kişinin tutumunu düzeltmek için hareket ettiğini fark ederek, Yaradan’ı haklı çıkarır. Yaradan, onu hayvansal, akılcı bir mantık açısından haklı gösterilemeyen her türlü koşuldan geçirir. Fakat her şeyi Yaradan’a “başkası yok” a bağlamaya çalışarak, kişi olanlara karşı tutumunu değiştirir. Kişi için asıl şey, O’nu memnun etmek için, her şeyi Yaradan’a bağlamaktır. Kişi,  hoş olmayan duygularını, korkularını, acısını, gururunu vb. dikkate almaz.

İlk olarak, her şeyin Yaradan’dan geldiğine karar verir, ancak O’nu acısı nedeniyle haklı çıkaramaz. Sonra gerekli olduğunu anlayarak, tatsız koşulla hemfikir olur. Yani, onu bu şekilde ıslah eden Yaradan’ı haklı çıkarır, ama yine de kendini kötü hissetmektedir. Ve sonunda, amacın öneminden dolayı, haz alma arzusundaki fiziksel acıları kapsayan acı hissinin üzerine çıkar. Bu şekilde Yaradan’a bağlılığa ulaşır.

Daha önceki tüm aşamalar “köle”, “hanımına yardım eden hizmetçi” olarak adlandırılan, ıslah edilmiş arzusu, Malhut’tur.

Lo Lişma koşulunda, bütün eylemleri Yaradan’a bağlarım, dünyada meydana gelen her şeyi O’na bağlayarak, tüm düşüncelerimle ve arzularımla O’na tutunmaya çalışırım. Sonuçta, “O’ndan başkası yok.” Ama aynı zamanda hala hislerimi ona eklerim, hoş ve hoş olmayan olaylar hissederim, bazılarını isterim ve bazılarını istemem. Yani, olan her şeyde, kişisel çıkarım, bilinçli ya da bilinçsiz olarak mevcuttur.

Kendimi olayların farklı bir sonucunu istediğimi düşünürken bulurum ve olanlardan pişmanlık duyarım. Üzüntü ve pişmanlık, Yaradan’ın yönetiminden memnun olmadığımı kanıtlar. Hiç şüphe yok ki, sadece O beni yönetmektedir ama ben hala O’nunla aynı fikirde değilimdir, O’na bağlı değilimdir. Kötü ve iyi bütün durumlarda tamamen mutluluk içinde değilsem, Yaradan’la yapışmada olmadığım anlamına gelir.

Bu koşula Lo Lişma denir, çünkü hislerim ve anlayışım için her koşulu daha hoş bir yöne çevirmek isterim. Bu yapışmanın eksikliğini gösterir.

Uygulamada, hissettiğim tüm koşulların Yaradan’dan gelip gelmediğine karar vermem gerekir. Burada farklı aşamalar mümkündür: daha fazla gizlenme veya daha fazla ifşa. Bu karar akılda verilir. Ve ayrıca, hissiyatta tanımlamak gerekir: Bana hoş olan ya da hoş olmayan şeyler neler? Az ya da çok bununla hem fikir miyim? Mutlu muyum yoksa değil miyim?

Aklımda, kalbimde, hislerimde ve mantığımla her şeyin Yaradan’dan geldiğine ve her şeyin güzel olduğuna dair bir fikrim olmalı; yani, Yaradan, iyidir ve iyilik yapar ve O’ndan başkası yoktur. Hislerime göre, iyi ve iyilik yapar ve mantıklı kararıma ve eylemlerime göre O’ndan başkası yoktur. Tek yapmamız gereken şey budur.

Eğer henüz bunu başaramadıysak, onlu vasıtasıyla mümkün olduğunca fazla ıslah eden ışığı çekmeli ve Yaradan’a bir dua ile seslenmeliyiz. Ve asıl şey, Yaradan’ın önemini, her şeydeki tekliğini artırmaktır: O, ilk ve son olandır; her şey sadece O’ndandır.

Everything Is Only From Him

 

Manevi Koşulların Amaçlılığı

Soru: Kabala çalışırken coşku/mutluluk durumu kabul edilebilir mi?

Cevap: Elbette. İnsanlar bunu ister.

Soru: Bu bitmeyebilir mi?

Cevap: Bitecektir ve kişi iki çizgiyi (sağ ve sol)net bir şekilde kontrol etmeye başlayana kadar muazzam yıkım ve hayal kırıklığıyla ve yine memnuniyet ve coşkuyla,  birbirini takip edecektir. O zaman mutlu ve üzüntülü koşul, tamamlanma ve boşluk, onun için de aynı olacaktır çünkü kişi ikisine de ihtiyaç duyar ve her ikisi de hedefe götürür.

Soru: Kişi, insanlarla yapılan normal iletişimden dolayı neşe ve haz ile Kabala’daki birleşmeden dolayı haz arasında nasıl ayrım yapabilir?

Cevap: Kişi bunu anlam ve amaç olarak ayırt edebilir. Kabala’da, bütün koşullarda bir anlam vardır çünkü her biri sizi ilerletmektedir. Hangi eylemleri yaptığınız ve nasıl hissettiğiniz önemli değildir, onlar sizleri yine de milim milim hedefe yakınlaştırırlar. Bundan dolayı, hayat nafile geçmez.

Purposefulness Of Spiritual States