Category Archives: Kabala

Her Şey Hedefe Bağlıdır

Soru: “O’ndan başkası yok” popüler bir dini mantradır. Fakat kalpteki noktası olmayan dindar bir kişinin çabaları ile bir Kabalistin her eylemde üst gücü ifşa etme, onu sevme ve ona bağlı olma çabaları arasındaki fark nedir?

Cevap: Her şey, hangi hedefin peşinde olduğunuza bağlıdır: ya kendi hazzınız ya da yaratılan varlıklar aracılığıyla Yaradan için ihsan etme ve sevgi.

Soru şu ki, Kabala’yı çalışmaktan ve anlamaktan ne istiyorsunuz, çünkü “kendiniz için almak” burada işe yaramayacaktır. Eğer hedefiniz buysa, o zaman çeşitli ruhsal teknikleri, meditasyonları uygulayın ve daha iyi hissetmeyi öğrenin. Kabala’da hiçbiri yoktur.

Kabala’yı çalışırken, kendinize doğru bir şekilde nasıl rehberlik edeceğinizi, saran Işık’ı nasıl çekeceğinizi öğrenene kadar çok fazla çaba harcamanız, terlemeniz, hatta acı çekmeniz gerekir.

It All Depends On The Goal

İyi Arzular

Soru: Her şey bir arzuyla kendini gösterir. Hastalar iyileşmek ister ama iyileşemezler. Fakirler zengin olmak ister ama başarısızdırlar. “Arzu etmek” ne anlama gelmektedir?

Cevap: Bu, şimdi bir eksiklik olarak hissettiklerimin, tamamlanmasını hissetmek istediğim anlamına gelir.

Soru: Hangi arzular gerçekleşir?

Cevap: Tüm iyi arzular gerçekleşir. Bunlar, kimseye zarar vermeyen ve başkalarını da olumlu yönde memnun etmek için kullanılabilen arzuları içerir.

Arzuların geri kalanı, sadece iyi arzuların ne demek olduğunu anlamamızı bize öğretmek için gereklidir.

Good Desires

Boşluğu Hissettiğinizde…

Soru: Arzularda derin boşluk hissettiğiniz ve bunun yüzünden huzursuzluktan kurtulamadığınız zaman ne yapmalısınız?

Cevap: Derin boşluk hissettiğimde ve elimde başka bir şey olmadığında, kuru bir bilimsel dilde yazılan Kabala Bilgeliğine Önsöz’ü veya Talmud Eser Sefirot’u alırım ve okumaya başlarım, ne yazdığını anlamaya çalışırım.

Bu beni normal, ciddi bir gerçeklik algısına, Kabala’nın algısına getirir. Oradan, yavaşça diğer materyallere, Şamati (Duydum) kitabından Baal HaSulam’ın makalelerine ve Rabaş’ın makalelerine geçerim.

When You Feel Emptiness …

Kabala Ne Sunar?

Soru: Depresyonu olan insanlar için ilk bakışta onları depresyona sürükleyen bakış açılarını değiştirmek yerine kendilerini vurmaları neden daha kolaydır?

Cevap: Kendilerini vurmaları sorun değildir. Biliyoruz ki bazıları bu hayatı sonlandırabilir çünkü bu yolla kişi acı çekmekten kaçar. Bu nedenle bizler, böylesi acıların üzerine nasıl yükseleceğimizi düşünmeliyiz.

Kabala size, sizler hala bu hayattayken ve protein beden hala yaşamaktayken, “ruh” denilen hayatın bir sonraki seviyesine girme hissiyatını sunar, yani ihsan etme niteliğini. Bunu duyan/öğrenen herkes, yaşına bakılmaksızın bu fırsata sahiptir. Hadi bunu çabucak gerçekleştirebilmek için birbirimize yardım edelim. Hepsi bizim gücümüzdür.

What Does Kabbalah Offer?

Kalpsiz Bir İnsan, Ruha Sahip Midir?

Soru: Kabalistik anlamda bir ruha sahip olan kişi, insan standartlarına göre kalpsiz veya vicdansız olabilir mi?

Cevap: Sadece genel ruhla bağı olan bir kişinin ruhu vardır. Onun nitelikleri, her şeyi kendi içine çeken egoizmin sınırlarının ötesine uzanır. Ve o, diğer yandan, vermek ve dağıtmak ister. Bu nedenle, karşılıklı ortak bağ yoluyla, genel ruhla bağlantılıdır.

Soru: Ama dışarıda utanmaz ve kalpsiz görünebilir mi?

Cevap: Hayır, çünkü o genel ruhla bağlantılıdır. Fakat egoistlerin gözünde çok tuhaf ve belki de kaba bile görünebilir çünkü o, onların küçük egoistik kavramlarını karşılamamaktadır.

Can A Heartless Person Have A Soul?

Arzuları Yönetmek

Soru: Yaratılan varlığın rolü, Yaradan tarafından kendisine verilen arzuları geliştirmek midir? Yaratılan varlık, hayatımız boyunca ifşa ettiğimiz arzularla ilgili olarak hangi özgür eylemlere sahiptir?

Cevap: Tüm arzularımızı kontrol edebiliriz, ancak sadece onları, kendimiz dışında, başka herkesin yararına yönlendirmeye başlarsak. Aksi takdirde sıradan insanlar gibi olacağız. Esas olarak, Kabala metodu çok basittir ama onu öğrenmesi zordur, çünkü şu anki niteliklerimize aykırı davranmak zorundayız, bu, tüm arzularımızı ihsan etme, iyilik ve başkalarıyla bağ için kullanma anlamına gelir, o zaman onları Üst Işık’ın yardımıyla kontrol edebileceğiz. Aksi takdirde, şimdi olduğu gibi onlar bizi kontrol edecekler.

Managing Desires

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 2

Soru: Kabala bilgeliğine göre hedefe ulaşmak için hangi eylemler hazırlık olarak kullanılır?

Cevap: Birlik dışında hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmek, bizim ıslahımızı hızlandırır. Bu, yeni doğan ruhum için hedeflenen tüm ıstırabın bu yaşamda gerçekleşeceği anlamına mı gelir?

Cevap: Bilmiyorum. Her şey sizin çabalarınıza bağlıdır, ancak tüm ıslahlarınızı mevcut enkarnasyonda tamamlayabilirsiniz.

Soru: Sporda kullanılan ilaçlar gibi kullanabileceğimiz bir çeşit uyarıcı ilaç var mı? Mesela, “yiyebileceğiniz” ve hemen üst dünyayı hızlandırabileceğiniz bir şey var mı?

Cevap: Bu uyarıcı ilacı dostlarınızdan almak zorundasınız.

Soru: Tüm dünyayı tek bir kişide görmek mümkün müdür?

Cevap: Sorun yok. Sonuçta, tüm dünya ortak genel bir Kli’dir.

Soru: Kaderi zor ve karmaşık olan insanların, kaygı duymadan yaşayanlara göre ıslaha daha yakın oldukları doğru mu?

Cevap: Evet de hayır da. Kişisel olarak zor ve karmaşık bir kaderim yok. Tüm hayatım maddi olarak düzenlenmişti, hiçbir şey beni sıkmadı veya rahatsız etmedi. Ama maddi bir şey olmayan, farklı bir boşluğa, maneviyat eksikliğine sahiptim.

Soru: Yaradan’ın sürekli size konuştuğu sessiz sesini duymak ve onu egonun sesiyle karıştırmamak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaradan size, kendinizle ilgili değil, yani diğerleri ile ilgili olarak, sevgi, başkalarıyla birlik içinde nasıl çalışılır, hoş bir şekilde onları birliğe nasıl itersiniz konularında fısıldar.

Soru: Gruptaki bir dostumun yerine getirdiğim arzuları nelerdir?

Cevap: Bunlar, esas olarak onun Yaradan’ı edinmek için özlemidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 2

Kabala İpuçları – 3/18/18, Bölüm 1

Soru: Manevi akıl nedir?

Cevap: Sadece başkalarına fayda sağlamaya yönelik bir akıldır.

Soru: Aşağıdan yukarıya doğru yükseldiğinde bir kişinin gücünde ne vardır?

Cevap: Kesinlikle her şey! Ayrıca, kişi için gerekli olan her şey, yukarıdan alınır.

Soru: Neyi geçtiğini nasıl bilirsiniz: bir basamak mı yoksa bütün bir devir mi?

Cevap: Bir seviye, ihsan etme ve sevginin bir sonraki niteliksel seviyesine yükseliştir, oysa bütün bir devirde arzularını yenileyen ve yeni bir doğumu başlatan, on Sefirot’un hareketi vardır.

Soru: Bu dünyada eğer siz kontrol etmiyorsanız, siz kontrol edilirsiniz. Sadece iki olasılık mı var: kontrol etmek veya kontrol edilmek?

Cevap: Bu dünyada, bütün dünyayı kontrol etmek mümkündür!

Soru: Eğer manevi dünyaya girme vasıtasıyla ruhu geliştirirsek, Yaradan’ın Işığını, bunu kendi başına yapamayan başka bir kişiye çekmek mümkün müdür?

Cevap: Eğer onun arzusunu kendine dahil edebilirsen, o zaman üst Işığı ona çekeceksin. Ama unutmayın ki bunu yaparak, onun özgür gelişimini bozarsınız/mahvedersiniz. Bir çocuğun ev ödevini onun için siz yapmamalısınız – sonuç olarak daha akıllı olmayacaktır.

Soru: Bir sonraki bilinç seviyesi, bizim doğamızdan tamamen farklı bir doğanın elde edilmesi, holografik bir zeka, karmaşık/kompleks düşünmedir. Bu, Kabala bilgeliğinin mantığı öğrettiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır. Ne karmaşık düşünme ne de holografik zekanın Kabala bilgeliği ile bir ilgisi yoktur. Bunlar fiziksel parametrelerdir; onların dünyamızın hileleri/oyunları olduğunu söyleyebilirim, başka bir şey değil.

Soru: Manevi ve bedensel arasındaki optimum/ideal dengenin işareti nedir?

Cevap: İdeal denge, kişi, normal koşullarda bu hayatta kendini devam ettirmek için çaba harcadığı ve zamanının ve enerjisinin geri kalanını dağıtıma ve Kabala bilgeliği çalışmasına adadığında yaratılır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 3/18/18, Part 1

Kabala İpuçları– 4/1/18

Soru: Hangi element, fizikteki kuantum gibi, bir Kabalist’e manevi bilgiyi aktarır?

Cevap: Bir manevi bilgi öğesine Reşimo (anımsama) veya bilgi göstergesi denir. O bize çalıştığımız egoizm seviyesini söyler: 0, 1, 2, 3, 4.

Soru: Neden bir Kabalist, öğrencinin ruhunun manevi geleceğini ve potansiyelini görebilir ama öğrencinin bunu gerçekleştireceği dünyevi hızını bilmez?

Cevap: Bir öğretmen, öğrencinin potansiyelini, ruhunun boyutunu/büyüklüğünü görür ama öğrencinin onu nasıl gerçekleştireceğini bilmez, çünkü burası öğrencinin seçme özgürlüğüne sahip olduğu yerdir.

Soru: Sebep ve sonuç yoluyla eylemler arasındaki bağlantılar, bir kişinin yaşamındaki olayların sonuçlarını açıklar mı?

Cevap: Hayır. Çok iyi işler yapabilirim ve yine de acı çekerim. Bu hiçbir şekilde buna bağlı değildir.

Soru: Kendini gözlemlemeyi öğrenmek nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Dostlarınızı gözlemleyin ve bunlarla ilgili tepkinizi hissedin. Buna “kendini gözlemleme” denir.

Soru: “Çubuğunu arkada tutan kişi oğlundan nefret eder” (Özdeyişler 13:24) denir. Siz öğrencilerinizi nasıl cezalandırırsınız? Bu ne şekilde ifade edilir?

Cevap: Ben onları cezalandırmam; onlar beni cezalandırır. Böyle bir durumda, kişi kendini cezalandırır. Verebileceğim her şeyi vermeye çalışırım ve onlar buna göre almayı becerebildikleri şeyi alırlar.

Soru: Bir öğrenci doğru ilerlediğini nasıl anlayabilir? Bir çeşit gösterge var mı?

Cevap: Sadece öğretmenin ve dostların değerlendirilmesi ve onların ihtiyaç duydukları şeyi ne kadar anladığıyla bağlantılıdır.

Soru: Manevi ilişkilerde iyi ve kötü nedir? Ya da bunlar gibi bir kavram yok mu?

Cevap: Başkaları için çalıştığınızda, bu iyidir. Dürtü/baskı nedeniyle kendiniz için çalıştığınızda, bu kötüdür.

Soru: Kabala bilgeliği yaratıcılığa zarar verebilir mi?

Cevap: Kabala bilgeliği, yaratıcılığın kendisidir. Eğer kişi onun tarafından cezp edilirse, o zaman bunun sonucunda bedensel uğraşlar kesinlikle zarar görebilir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/1/18

Ortak Ruhu Edinmek

Soru: Ortak ruhun parçalarını kendime dahil ettiğimdeki koşul ile benim onlara dahil olduğumdaki koşul arasındaki fark nedir?

Cevap: Eğer diğer parçaları kendime dahil edersem, bu benim onlardan daha üstün olduğum ve üstteki biri olarak, onlara özen göstermek zorunda olduğum anlamına gelir. Onların arzularını almak ve yerine getirmek zorundayım.

Eğer ben onlara dahil olursam, bu benim daha aşağıda biri olduğum anlamına gelir. O zaman kendimi iptal ederim ve beni tamamlamalarını sağlayacak bir şeyler alırım. Bunu, anne rahmindeki bir embriyo gibi herhangi bir eleştiri olmaksızın yaparım.

Son ıslahta, ıslah edilmiş ağdaki mükemmel çalışma, herkesten aldığım ve herkese verdiğim anlamına gelir. O zaman sıfırdan sonsuza kadar, ortak ruhun kabını bütünüyle edinirim.

To Obtain The Common Soul