Category Archives: Kabala

İnanç, Bir İhsan Etme Kabıdır

Soru: İnanç, ihsan etme kabıdır ne anlama gelmektedir?

Cevap: Gerçek şu ki, inanç, ihsan etmenin, Bina’nın bir niteliğidir. Tam/eksiksiz bilgi ile dolu olan ortak inanç ve tam inanç (Emuna Shlema) vardır.

Yani, inanç bir son koşul değildir. Bu, Yaradan’a ulaşmak için bir araçtır ve bu araçta, kişi Yaradan’ı, onu dolduran Işık kaynağı olarak ifşa eder ve bu, kişinin tüm yaratılışı, tüm dünyalarda, tüm zamanlarda, bütün sınırlamaların üzerinde görmesini sağlar.

Bu durumda, yansıyan Işık (OrHozer) direkt Işığa (Ohr Yaşar) eşit olmalıdır.

Soru: İnancı, ihsan etme niteliğini edinmek, bu niteliği almak için bu arzuya ulaşmak anlamına mı geliyor?

Cevap: Evet, inancın niteliğini almak istiyorum ve sadece şunu demiyorum: “İnanıyorum!” Bunun üzerinde çok çalışmak zorundayız. Bizim bütün yolumuz inanç ya da yansıyan Işık’ın niteliğini elde etmektir. Ve o zaman, bu nitelik zaten sevgi dahil her şeyi içerir.

Sevgi, tüm Işığın, bir insanın inanç niteliğine, ihsan etme niteliğine girdiği bir sonraki, daha derin aşamadır; yani direkt Işık, yansıyan Işıkta kıyafetlenir.

Ve bütün bunlar grup içinde yapılır; aksi halde, tek bir hareket, tek bir eylem yapmayacaksınız.

Faith Is A Vessel Of Bestowal

İhsan Etme Arzusu Nasıl Edinilir?

Rabaş ‘‘Dost Sevgisi- 2’’: Hangi hakikat kişinin kendisi için almanın hatalı olduğuna inandırıp, ihsan etmesi için yeni bir nitelik edinmesini sağlayabilir? Bu doğaya karşıdır! Bazen, kişiye dostlarından ve kitaplardan duyduğu kendini sevmeyi bırakması için bir düşünce ve arzu gelir, fakat bu maneviyattaki tüm ıslahların kuralıdır dediğimiz, küçük bir güçtür.

Kişi, egonun gücünden ego gücünden uzaklaşmak için ürkek girişimlerde bulunur, arzu edebilir, haykırabilir ve dua edebilir, ama bunun hepsi egonun içindedir, kendi hücresinin içindedir. Umutsuzluktan nasıl ağladığımı hatırlıyorum ve Rabaş yüzüme gülmüştü. Çeşitli zorluklar ve anlar vardır.

Bu, tamamen kişiye verilir, böylece kişi sonunda, hiçbir şeyin tek başına kişi tarafından çözülmediğini fark edecektir. Her şey sadece gruba saygı gösterilerek/ kendini grubun önünde eğerek çözülür ve bu da sadece üst Işık’ın yardımıyla mümkündür.

Gruba katıldığınız zaman, grubun ihtiyaç duyduğu her şeyi yaparsınız, tüm gücünüzün farkına varırsınız ve dostlarınızı bir araya getirmek ve Yaradan’ın ifşası için onlardan bir kap yapmak için bunu yaparsınız.

Soru: Kabalistik kitapların ve bilgelerin etkisinin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor; ayrıca bir gruba mı ihtiyacımız var?

Cevap: Tabii ki. Bireysel formda hiçbir şey olmaz. Kitapların her birimiz üzerindeki etkisi, sadece kişiyi uyandırmak için gereklidir.

Bu, kişiyi hedefe doğru iten ön bilgi, kişi üzerinde ön baskıdır. Gerçekleştirme daha sonra, “olgun bir çağda”, kişi zaten birkaç yıldır grubun içinde olduğunda, çalıştığında, arkadaşlarıyla iletişim kurduğunda ve bazı kavramları ve bağları edindiğinde gelir. Terminolojiye, belli bir literatüre hakim olur, çünkü hepsini özümsemelidir.

How To Acquire The Desire To Bestow

Egoizmin Özel Bir Türü

Soru: Bizim zamanımızın diğerlerinden farklı olduğunu, şöyle ki düşük ruhların dünyaya indiğini ve bencilliğin arttığını söylüyorsunuz. Bununla ne demek istiyorsunuz?

Cevap: Şunu demek istiyorum ki, üst dünyaya girmemiz gerektiğindeki koşula geldik.

Küçük egoizmimizle, sadece daha fazla kazanmayı ya da bir şeyde başarılı olmayı hedefleyerek, hiçbir şey elde edemeyiz. Yaşamda bazı hedefleriniz, tercihleriniz, değerleriniz var ve tüm hayatınızı onların içinde dönerek harcıyorsunuz.

Ancak dünyevi hedefler egoizm değildir. Gerçek egoizm, ciddi engellerin olduğu, yalnızca insanlar arasındaki manevi birlik ile ilgili olarak kendini gösterir.

Soru: Yaradan’a yönelik egoizm var mıdır?

Cevap: Tabi ki. O’nun yerinde olmak istediğim türden! Yaradan, egoizmi O’na eşit olarak yarattı, bu yüzden ego böyle bir dürtü hisseder.

Soru: Bu, Kabalistlerin Yaradan’la bir bağlantısı olduğu ve O’nu kendi iyilikleri için kullanmak istedikleri anlamına mı geliyor?

Cevap: Eğer zaten bu sistemde iseniz ve Yaradan’la bir bağlantınız varsa, o zaman manevi egoizme Klipa (kabuk) denir ve bunlar ıslah edilmesi gereken, tamamen farklı, özel engellerdir.

A Special Kind Of Egoism

Kabala İpuçları 5/13/18, Bölüm 1

Soru: Bir kişide maneviyat arzusunun ortaya çıkması, bir şans meselesi midir? Kişinin ne zaman uyanacağına Yaradan mı karar verir?

Cevap: Evet, bu Yaradan’a bağlıdır. Kesinlikle bu bir kişi için bir şans meselesidir, bir piyangodur. Bir insanı etkileyen Üst Işık, onun içinde bu arzunun ortaya çıkmasını belirleyen şeydir.

Soru: Eğer arzularım daha yüksek seviyede ise, konuşan seviyesinde, dünyada manevi fenomenleri görmeye mi başlayacağım?

Cevap: Sadece manevi fenomenleri görmeyeceksiniz, aynı zamanda sistemi, sizi ve dünyamızı etkileyen kuvvetler ağını da hissedeceksiniz. Ağın etkisinin sonuçlarını görmeye başlayacaksınız ve bu kuvvetler ağı ile karşılıklı bağ halinde olduğunuzda, geleceği belirleyebileceksiniz.

Soru: Kabala bilgeliğini öğrenmeye başlayan herkesin kendini bir öğretmen olmaya hazırlaması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Cevap: Eğer Yaradan, kişiyi geliştirmeye başlarsa, bu kaçınılmazdır. “On Sefirot’un Çalışılmasına Giriş” başlıklı makalede de belirtildiği gibi: “Yaradan, kişinin elini iyi bir kısmetin üzerine koyar,” yani onu, kişinin gelişebileceği bir topluma getirdiği anlamına gelir ve ona şöyle der: ‘‘Bu kısmet senin için.”

Soru: Yaradan’a yaklaşmak hoş mu, tehlikeli mi, yoksa her ikisi de mi?

Cevap: Yaradan’a yaklaşmak tehlikeli olamaz, çünkü çok kesin yasalar vardır. Yaradan’a yalnızca ıslahınızın derecesine göre yaklaşırsınız. Kişisel ıslahınız, O’na yaklaşmayı belirler.

Soru: Kabala bilgeliğinde realite nasıl adlandırılır?

Cevap: Kabala bilgeliğinde, realite, içimde çalışmakta olan arzu ve onu belirleyen Işık olarak adlandırılır. Yaratılan varlıkta sadece bu iki element vardır ve biz onların arasındaki bağlantının kalitesini ve yoğunluğunu ayarlayabiliriz.

Soru: İhsan etme arzusu, alma arzusu içinde nasıl var olabilir?

Cevap: Öyle bir şey yoktur. Alma arzusu yoktan var olan bir şey gibi ortaya çıkar. Bu yaratılan tek şeydir. Diğer her şey bundan türetilmiştir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/13/18, Part 1

İnsanlar Neden Acı Çeker?

Soru: Kabala’nın bakış açısından insanlar niçin ve neden acı çekerler?

Cevap: Kişi acı çeker, çünkü içinde var olduğu ancak hissetmediği üst dünyayı ifşa etmek istemez.

Kendi arzularını kendi içinde geliştirmek için acı çeker, çünkü bu arzulara göre, onun ifşa kapasitesi ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bizler, çabalamadan üst dünyayı ifşa etmek için başka imkânlara sahip değiliz.

Ve her bir edinim için, ne tür bir çaba göstermeniz gerektiği açıktır. Aynı zamanda, egomuz herkese karşı belirli bir çaba göstermeye karşı direnecek ve baskı yapacaktır. Bu olmadan, ortaya çıkan resmin boyutunu, derinliğini ve bu koşulu belirleyen tüm renkleri ve özellikleri belirleyemeyeceğiz.

Why Do People Suffer?

Kalbinizle Nasıl Konuşulur?

Düşünce: Bir kadının kalbi bir erkekten biraz daha hızlı atar: Erkekler için dakikada 70, kadınlarda 78. Bununla beraber, birlikte yaşayan çiftlerde, özellikle de yakın ilişkileri varsa, kalp ritimleri ve solunum benzer hale gelir. Yani, bilim insanları öyle iddia etmektedir.

Ama insanlar birlikte coşkuyla bir şeyler yapsalar bile, onların kalpleri birbirine uyumlu hale gelir.

Benim Yorumum: Bu, insanların birbirleri üzerindeki etkisidir. Aynı takımda çalışıyorlarsa yakın bağlar veya paylaşılan hobiler, tek bir görev veya atmosfer olmasa bile uyumlu hale gelirler.

Kişinin çevre üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Bir ülkede yaşayan insanların ortak bir zihniyet kazandığını görürüz ve eğer uzun bir süredir orada yaşıyorlarsa, o zaman bu ülkede yaşayanların özelliklerini bile edinirler. Bu, insanlara bağlı değildir, sadece yaşadıkları toprakların kendisine bağlıdır.

Soru: Bu Kabala’da nasıl işler?

Cevap: Bu, Kabala’da çok farklı bir hikâyedir. Gerçek şu ki, Kabala çalışarak, bizler birbirimize aynı topraklarda yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz ve aynı etkiye maruz kaldığımız dünyevi seviyede değil, bizim bile bilmediğimiz radyoaktif ortam veya bazı diğer parametreler ile bağlanırız.

Ortak amacımız konusunda tutkuluyuz ve kendimizi gördüğümüz yer burası. Dahası, kendimizi bu ortak amaçta sadece dostlarımızın içinde eridiğimizde görebiliriz.

Bu nedenle, Kabala’da, başka herhangi bir insan etkileşim biçiminde mevcut olmayan böyle bir birlik ve bağ gelişir. Kabala’da, birbirimize benzemediğimiz ortaya çıkar, birlikte birleşmiş parçalar haline geldiğimiz bir sistem oluştururuz ve kişi bir diğeri olmadan var olamaz. Bu nedenle,burada her şey bir derece daha yüksek.

How To Speak With Your Heart

Neden Üst Dünyaya Girmek Zorundayız?

Soru: Neden üst dünyaya girmek zorundayız ve neden oraya sakince ve sessizce giremeyiz?

Cevap: Çünkü üst dünya farklı bir koordinat sistemine göre çalışır. Orada dünyamızda olduğu gibi zaman (geçmiş, şimdi ve gelecek), mekan ve hareket yoktur. Üst dünyada, kavrayabileceğimiz ve çalışabileceğimiz hiçbir şey yoktur.

Tamamen farklı bir algısal ve başka koordinatların sistemidir. Bu başka bir sisteme ilerleyiştir ve bu nedenle bizim yasalarımız orada geçerli değildir.

Why Do We Have To Break Through Into The Upper World?

Son Islah

Bloğumdan Soru: Bir keresinde videolardan birinde, bizim görevimizi tamamlamak zorunda olduğumuzu, yani son ıslaha gelmemiz gerektiğini ve bunun zaman ve mekândan bağımsız olarak yapılabileceğini söylediniz. Bunun için ne yapmak gerekiyor?

Cevap: Doğru şekilde belirttiğiniz gibi, mekân ve zaman çerçevesinden çıkın. Yani bizler, kendimizi herhangi bir zaman dilimiyle, yeryüzündeki herhangi bir yerle sınırlamamalıyız.

Sadece birbirimizle mümkün olduğunca daha fazla yakınlaşmaya ihtiyacımız var. Başka bir deyişle, egoizmimizin üzerine yükseliriz; çünkü doğamız mutlak egoizmdir ve biz zaten onunla aynı fikirdeyiz, onu anlıyoruz ve iyi bir şekilde inceliyoruz.

Kabala Bilimi, kendimizi aşabileceğimiz ve başkalarıyla bağlantı kurabileceğimiz egoizmimizin üzerine yükselme yöntemini ortaya koymaktadır. Hayvansal egoizmimizin üzerinde, birbirimizle bağlantı kurarak, orijinal doğamızın üzerinde, “Domeh” – Yaradan’a benzer, kelimesinden gelen , Adem olarak adlandırılan, yani birleşik bir üst güç olan bir sistem yaratıyoruz.

Ayrıca kendimizi birleşik bir sistem haline getiriyoruz. Sonra, üst güç onu doldurur ve bizler kendimizin ihsan etme, sevgi, sonsuzluk ve sınırsızlık nitelikleri içinde var olduğumuzu hissederiz.

Bu bizim son ıslahımızdır – kendimizi tamamen Üst Işık ile doldurmak.

Final Correction

Kişi Nasıl Nötr Olabilir?

Soru: Eğer ben bir egoist olarak doğduysam ve benim bütün “öz”üm egoizmse, ben nasıl nötr/tarafsız olabilirim?

Cevap: Gerçek şu ki, bir kişi yaratılış amacına doğru yönlendirildiğinde, kişiye bir dereceye kadar nötr olduğu koşullar verilir. Seçme özgürlüğüne sahiptir ve seçebileceği doğru koşullar verilir. Ancak bu, kural olarak sadece grubun içindedir.

Dünyamızda, Kabala’nın tartıştığı bir kötülük yoktur. Bu kötülük, yalnızca birleşmek isteyen dostların arasında kendini gösterir ve kötülük – onların bencillikleri – onların hedefe ulaşmasını engeller.

Kabala dışında ormandaki hayvanlar seviyesinde kötülük mevcuttur. Bu, sadece insanlığı gruba getirmek için gereklidir.

How Can One Be Neutral?

Kabalistik Birlikler

Rabaş, Sosyal Yazılar ‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev İle İlgili Olarak”: Ve realitede görüyoruz ki laikler arasında da dost sevgisi vardır. Onlar da dost sevgisini edinmek için çeşitli çemberlerde bir araya gelirler. Öyleyse dindar ve laik arasındaki fark nedir? Ayet der ki (Psalms 1), ‘‘… ne de aşağılayanın koltuğuna oturdu.’’

Dünyada çeşitli ilgi alanı ve konulara göre oluşturulmuş erkek, kadın, karma grup, çocuk vb. sayısız birlik vardır. Ancak bunların hepsi bir şekilde kendini tamamlamak ve yaşamlarını süslemek/dekore etmek için vardır.

Kabalist birlikler, kendilerinin dışına çıkarak, kendi kendilerinin üzerine yükselmek amacıyla bir araya gelirler. Kabalistler, onları, orijinal egoist doğalarının üzerinde yükselten özel bir doğa kuvveti çekecek şekilde birleşmeye çalışırlar. Bunu yaparken, aralarında “Arvut” (“Karşılıklı Garanti”) olarak adlandırılan tamamen yeni ilişkiler ortaya çıkar.

Amaçları, dünyamızın ötesinde, doğamızın ötesinde çalışmaktır. Bu insanlar, insanlık içindeki diğer tüm topluluklardan farklı olarak birliklerinde çok sıra dışıdırlar.

Kabbalistic Associations