Category Archives: Kabala

Her Düşünce Ne Kadar Faydalıdır?

Esas mesele, Bilgi Ağacı’nın günahından sonra parçalanan ortak ruhu toplayıp, eski haline getirmektir. Bizler bu kırık kabı, çalışmalarımıza hazırlık aşamasındayken aldık bile. Bizden istenen şey eylemdir, bu konu hakkında yazıldığı gibi: “Ve Ben’i aralarında yaşayabileceğim bir Tapınak yapsınlar.”

Tapınak, tamamen ihsan etmeyi amaçlayan kutsal bir kaptır. Bizler onu tuğlalarımızdan, taş üzerine taş koyarak, diğer tuğlalarla bağ kurabilen taştan kalplerden inşa ediyoruz.  Tapınağı bu şekilde egoizmimizden, parçalanmış arzularımızdan, onları birbirine yapıştırarak ve üst gücün, Yaradan’ın içimizde yaşayabileceği bir yer oluşturarak inşa ederiz.

Bu bizim tek işimiz ve hedefimizdir ve bu nedenle her eylemin, düşüncenin ve arzunun bu kutsal kulenin, Tapınağın inşası için ne kadar faydalı olduğunu her zaman kontrol etmeliyiz.

How Beneficial Is Every Thought?

 

Kabala Çalışması Hayatıma Ne Getirir?

Soru: Hayatımdaki bütün olayları Kabala çalışmasına bağlayabilir miyim, yoksa bütün bu olaylar zaten başıma gelecek miydi? Kabala çalışması benim hayatıma ne getirir?

Cevap: Kabala çalışmanız hayatınıza amaç verir. Size, fiziksel bedeninizle kaybolmayan, ancak onun ötesinde aynen kalan sonsuz bir kazanç/yükselme sağlar. İhsan etme niteliği, egoizmin üstünde olduğundan bedenimiz öldüğünde bile varlığını sürdürür.

Kabala, bize bu dünyadaki yaşamdan tamamen saf bir fayda sağlar. Bu, tek bir yaşam veya birkaç yaşam döngüsü sürebilir ama Yaradan’la, O’nun seviyesiyle tamamen benzerlik koşuluna ulaşabileceksiniz. Bizim gelişimimizin amacı budur.

What Does Kabbalah Study Bring Into My Life?

 

Yaradan’ı Edinmek İçin Araçlar

Soru: Kabalistler, Yaradan’ın hissiyatının, birbirimizle olan bağı hissetmekten daha fazlası olmadığını söyler. Bu, Yaradan’ın içimde değil, diğer insanlarla aramızdaki bağda ifşa olduğu anlamına mı gelir?

Cevap: Bu, yalnızca Yaradan’ın ifşasıyla ilgili yardımcı bir araçtır. Gerçek şu ki, Yaradan ihsan eden, haz veren ve gelişen bir güçtür. Kendisinin dışına etki eder.

O’nu hissetmek için ihsan edecek ve haz verecek, benzer, uygun bir güç geliştirmeliyiz. İçimizde böyle bir güç yoktur. Sadece alma gücümüz vardır.

Bu nedenle, Yaradan’ı edinmek için en önemli şey, kendimizde alma gücüne ek olarak ihsan etme gücünü yaratmaktır. Bununla birlikte, kendimizde hiçbir şeyi değiştirmeyiz, olduğumuz gibi kalırız, yalnızca kendimizi diğer güçlerle tamamlarız.

İhsan etme gücünü geliştirerek her şeyi, Yaradan’a benzerlik yasasına göre hissetmeye başlarız. Benzerlik yasasına göre, alma niteliklerimizde çevremizdeki şeylerin var olduğunu hissederiz, aynı şekilde Yaradan’ı da geliştirdiğimiz ihsan etme niteliklerinde hissedebiliriz.

Bu nitelikleri oluşturmak,  yalnızca gruplarda bir araya geldiğimizde aramızdaki belirli bağ koşulları altında ve bize birbirimizle nasıl bağ kurabileceğimizi açıklayan Kabala’yı çalışmakla mümkündür. Bu bağda, ihsan etme niteliği olarak adlandırılan, bir sistem inşa etmeye başlarız. Sadece bu nitelik, Yaradan’ın niteliğini tutabilir ve onun içinde, yeni duyu organımız olarak, O’nu hissetmeye başlarız.

The Means To Attain The Creator

 

Metnin Anlamını Araştırmamız Gerekir Mi?

Soru: Orijinal kaynakları bir dostumuzla veya grupla birlikte okuduğumuzda, metnin anlamını daha iyi anlamak için çalıştay yapmamız gerekir mi?

Cevap: Evet ve hayır. Gerçek şu ki, bazen metnin anlamını ayrıntılı araştırmak kafamızı karıştırır ve aramızdaki duyguların ve bağın içine girmek yerine, metni bazı fonetik, imla veya dilsel unsurlara ve özelliklere ayırmaya başlarız. Bence bu gereksizdir.

Bunu, sadece bu metindeki belli edinimlerimizin perspektifinden analiz etmek mümkündür : Yaradan’ı ifşa etmek için bağımıza ne vermelidir. Bu yeterlidir. Gerisi gelecektir.

Yaradan’ın aramızdaki tezahürünü ifşa etmeye başlar başlamaz, uygulamalı/gerçekçi Kabala’ya gireceğiz ve sonra kitapta yazılmış her şey netleşecektir. Talmud Eser Sefirot’ta ve diğer kaynaklarda yazılı olanları anlamaya başlayacağız.

Do We Need To Delve Into The Meaning Of The Text?

 

İlerlemenin Sonucu

Soru: Beklenmedik problemlerle karşılaşan bazı yeni öğrenciler, problemlerin Kabala çalışmasıyla ilgili olduklarını düşünüyor. Öyle mi?

Cevap: Hayır. Kabala çalışmasındaki problemler, sadece dostlar reddetmeye ve düşmanlık hissetmeye başladığında, grubun içinde ortaya çıkar. Bu, ilerlemeden kaynaklanır böylece her seferinde kişi bu engellerin üzerine çıkacaktır, başka bir şey değil.

Soru: Bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu hissi nereden gelir? Belki hassasiyet mi artar?

Cevap: Hassasiyet de artar. Eğer onları hissetmezsek, onların üzerine daha da yükselmek ve maneviyatı daha fazla tanımlamak için her türlü engelleri başka nasıl aşabiliriz? Daha önce de var olan engeller, şimdi kendilerini daha fazla ortaya çıkarırlar çünkü bunu hak ediyoruz ve onların üzerine yükselebiliriz.

Consequence Of Advancement

 

Geleceğim Ve Öğreteceğim

Soru: “Göremeyen/anlayışsız” öğrenciler, yaşamları boyunca manevi bir vizyona ulaşmak için zamanları yoksa görebilen bir öğretmen olmadan nasıl çalışabilirler?

Cevap: Bu sorun değildir. Ari bu konuda çok ilginç bir yolla yazar. Ölürken öğrencilerinden biri ona: “Bize ne olacak?” diye sordu. Ari cevapladı: “Öğrenmeye devam etmelisiniz, sonra ben geleceğim ve size öğreteceğim.”

“Şimdi ölürsen bize nasıl öğreteceksin?”

“ Sizi ilgilendirmez, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz.” Ve o öldü.

Bu yüzden, sizi ilgilendirmez diyebilirim. Endişelenmeyin. Ben geleceğim ve öğreteceğim.

I Will Come And I Will Teach

 

Her Şey Ruhun Köküne Bağlıdır

Soru: Her yerde ve her zaman “Ben” imi ayırım. Diğer insanlardan soyutlanma hissi, onlarla bağ kurmamı engellemekte. Onları uzaklaştırmaktayım. Ne yapmalıyım?

Cevap: Seni tamamen anlıyorum. Ama bir tek sen değilsin. Neredeyse herkeste böyledir.

Diğer insanlarla kolayca iletişim kuran insanlar vardır. Diğerleri içinse bu zordur ve diğer insanları hiç hissetmezler. Etraflarında insanlar değil, bitkiler varmış gibi kendi başlarına yaşarlar. Yaradan bizi böyle yarattı.

Bu nedenle, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmamalısınız ve kırılmamalısınız. Bu ruhunuzun köküne bağlıdır. Kabalistik olarak gelişerek, her şeyin bu kökten ortaya çıktığını keşfedeceksiniz. Ruh, içinizdeki her şeyi tamamen belirleyen kendi Reşimo’suna (manevi gen) sahiptir.

Her birimiz, kendine özgü, diğerlerine hiç benzemeyen, manevi bir gene sahibiz. Bu bizim genel sistemdeki, ortak ruhtaki yerimizdir. Bu sadece benim, sadece senin, sadece onun ve diğerlerinindir.

Bu yer, tüm özelliklerimizi belirler: fiziksel, biyolojik, genetik, manevi, hangisi olursa olsun. Aynı yer kaderimizi de belirler.

Manevi genimizi, onun yerini ve ortak ruhtaki koordinatlarını bilseydik, bizimle ilgili olan her şeyi hesaplayabilirdik. O zaman, ya bizde ya da yaşamımızda, olmuş, olan ya da olacak olan şeylerde, anlaşılmaz bir şey olmazdı.

Ancak, bu şimdilik bizim için kapalıdır. Bu ifşa, manevi gelişiminizde sizi engellemeyeceği, ancak yalnızca yardım edeceği zaman, her şeyi edineceksiniz.

Everything Depends On The Root Of The Soul

 

Kabala İpuçları – 11/4/18

Soru: Sisteme dönmek ile ondan bir cevap alma arasında bir zaman aralığı var mı, yoksa bir Kabalist derhal bir cevap alır mı?

Cevap: Cevabı hemen alırsınız. Asıl soru, cevabı anlayıp anlamadığınızdır.

Soru: Kendinizi ikna etmenin ve anlamanın aynı şey olduğunu söyleyebilir misiniz?

Cevap: Kendinizi ikna etmek yeterli değildir, anlamak, büyük bir sorundur. Ancak bunlar, Yaradan’a, üst sisteme yaklaşımınızın tüm bölümleridir. En üst yönetim sistemine Yaradan denir.

Soru: Doğru talebim, dünyaya yansır mı ve ardından dünyanın ıslah olduğunu görür müyüm?

Cevap: Islah olmaya başladığınız aynı derecede, dünyayı ıslah olmuş olarak görmeye başlayacaksınız.

Soru: Yaradan’a bir taleple grubun merkezine dönmek ve ardından grubun talebimi yukarı taşıması ile benim doğrudan Yaradan’a dönmem arasındaki fark nedir?

Cevap: Eğer sizin talebiniz ve grubun her bir üyesinin talebi ve onların hepsi birlikte uyumlu ise, o zaman müşterek talep Yaradan ile olan ilişkinizi doğrudan etkiler.

Soru: Kişi iyi koşullardayken, Yaradan’a benzer olmayı istemeyi nasıl unutmaz?

Cevap: Bunu yapmak için, size bu konuyu hatırlatacak bir gruba sahip olmalısınız ve siz de onlara hatırlatacaksınız. O zaman, iyi durumlarda, Yaradan’a dönmeyi hatırlayacaksınız. Ancak, kötü durumlarda, hatırlatmaya gerek yoktur; çünkü o zaman egonuz sizi buna zorlayacaktır.

Soru:  Diğer insanlar, Yaradan’ın neden onları duymadığını anlayamazken neden hala Kabala bilgeliği ve bir istekle Yaradan’a dönüp sonuç alabilmek için nasıl doğru talepte bulunma konusunda genel bir bilgiye sahip olmayan insanlar var?

Cevap: Bu tamamen yanlıştır. Bırakın sorsunlar/istesinler. Kabala Bilgeliği’nin önerdiği gibi, bırakın konuşsunlar ve sonra biz konuşmalıyız.

Soru: Başkaları üzerindeki hayali kontrol,  kendini kontrol etmek gibi bir şey midir? Kendini kontrol ederek, başkalarına yardım etmek mümkün müdür?

Cevap: Bu temel olarak doğrudur.

Soru: İlk önce Yaradan’a talep etme arzusu uyandırılmalı mı yoksa kişi istemese bile her tür koşulda talep etmeli midir?

Cevap: İstemeseniz bile, yine de talep etmelisiniz. Bu, içinizde Yaradan ile doğru bağı yavaş yavaş uyandıracaktır. İstediğiniz herhangi bir durumda, dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz; ancak cevap alacağınız, gerçek ve etkili bir talep, grubun içinden geçmelidir.

Soru: Yaradan bizi yalnızca, grubumuzun üyelerinin sorunları hakkında dua edersek mi duyar?

Cevap: Siz ihsan etme, diğerlerini sevme, Yaradan gibi olma niteliğini edinmeyi talep ediyorsunuz; bu nedenle O, bunu duyacaktır.

Soru: Herkes, ruhun köküne göre bile farklıysa, Yaradan’a nasıl eşit olabilir?

Cevap: Tamamen kapalı integral (bütünleyici) bir sistemde, küçük veya büyük yoktur, yakın veya uzak yoktur, herkes kesinlikle aynıdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/4/18

 

Kabala İpuçları – 10/14/18

Soru: Yaradan bizi nereye getirmek istiyor? “Gerçek iyilik” nedir?

Cevap: Yaradan’ın amacı, bizi O’nunla tam bir benzerliğe getirmektir. Buna “İyilik” denir çünkü O, mutlaktır ve bizi mutlak bir duruma getirmek ister.

Soru: Talmut Eser Sefirot’ta, haz alma arzusunun, özünde ne kötü, iyi  ne de aşağı  olduğu yazılıdır. Sadece bizi Yaradan’dan ayırdığı için kötüdür. Öyleyse, Yaradan’a ulaşmak istiyorsak, o zaman bu kötü bir arzu mu?

Cevap: Bu alma arzusunu ifade eder. Eğer beni Yaradan’dan ayırırsa ya da ben egoist bir ihtiyacı yerine getirmek için Yaradan’ı kullanmak istersem, bu arzunun kötü bir kullanımıdır.

Soru: Doğru mu anlıyorum: Yaradan en iyisi için her şeyi yapar ve aralarındaki farkı anlamak ve ilerlememize devam etmek için bize iyilik ve kötülük mü verildi?

Cevap: Evet.

Blitz Of Kabbalah Tips – 10/14/18

 

Kabala’da İnanç Kavramı

Soru: Kabala’da mantık ötesi inançtan bahsettiğimizde, dünyamızda genel olarak kabul edilen “inanç” kelimesiyle aynı anlama mı gelir?

Cevap: Hayır, Kabala bilgeliğindeki inancın, bu kelimenin dünyevi anlayışı ile ilgisi yoktur. İnancın kategorisi, felsefe, psikoloji ya da gündelik yaşamın içinde değildir.

İnanç, içimizde üst gücün etkisi altında oluşan, ihsan etme niteliğidir. Bir şeye inandığımı söylediğimde, bu sadece bazı olgularla belli bir bağım olduğu anlamına gelir. Ancak bu hiçbir şekilde Kabala’nın ima ettiği inançla bağlantılı değildir.

Kabala’da inanç kavramı, üst gücün, üst ışığın etkisi altında olan bir kişide ortaya çıkan özel bir niteliktir. Ancak o zaman, kişi tamamen kendisiyle ilgisi olmayan özgecil eylemler yapabilir. Sanki ek bir vücuda sahiptir – manevi biri ve onun yardımı ile çalışır.

The Concept Of Faith In Kabbalah