Category Archives: Kabala

Yaratan Ne İstiyor?

SORU: Yaratan bize nasıl neşe getirmek istiyor?

YANIT: Yaratan gelişimin en yüksek seviyesine ulaşmamızı ister; böylece kediyle aynı arzulara değil, mükemmel sonsuz var oluşun hazzıyla dolabilecek büyük özlemlere sahip oluruz.

Sonsuz hazzın ne olduğunu şimdi  algılayamayız çünkü onu anlayamayız. Ne var ki, bir kişi Kabala Bilgeliği ile meşgul olup onu çalışmaya başladığında aşama aşama sahip olduğu sonsuz olasılıkları keşfeder.

http://laitman.com/2016/04/what-does-the-creator-want/

KABALİSTLERİN ÖĞRENCİSİ OLMAYA HAZIR OLMAK

SORU: Neden Kabala Bilgeliği’ni bilmeyenler, onun mistisizm ve büyü ile ilgilendiğini düşünüyor?

CEVAP: Kabala Bilgeliği’ne girmeye hazır olmayanları caydırmak için… Bir kişi çalışmaya başlamadan önce olgunlaşmalıdır. Kabala Bilimi okumak isteyen insanlar bile geri çevrildi ve öğretiyi çalışmaya başlamalarına izin verilene kadar, çok uzun zaman büyük çaba sarf etmeleri gerekti.

Kişi çalışmaya diğer her türlü sınırlamaların yanında çok katı şartlar altında kabul edilirdi. Bu şartları yerine getirerek aşama aşama Kabalistik grubun bir parçası olmasına izin verilirdi ve sonra Kabala çalışma şartlarına adanırdı.  Bu durum şöyle açıklanırdı; bu çalışma beraber küçük, integral ve kapalı bir toplum kuran, benzer düşünen insanlarla yapılmalıydı.

Bu toplumda herkes eşittir herkes birbirini destekler, herkes diğerine dahildir ta ki; içinde üst dünyayı keşfettikleri , içinde çalışmaya başladıkları ve keşfettikleri tek bir varlığa doğru, eriyip yok olana dek…

Denir ki; hocası Rabbi Akiva’ya gelip sonrasında ZOHAR KİTABI’nı yazan Yüce Rabbi Shimon Bar Yochai’ye de olan budur. Hocası son üç geri gönderişinde onun henüz Kabala çalışmaya hazır olmadığını iddia etmişti.

HAYAT AĞACI VE BİLGELİK AĞACI

SORU: “Bilgi için susama” ve “manevi edinim” bilgelik ağacına nasıl bağlıdır ve bilgelik ağacı, yaşam ağacıyla nasıl ilişkilidir?

CEVAP: Sadece bir ağaç vardır, HAYAT AĞACI. O, üst ışığın Yaratan’dan indirdiğine göre bir taslaktır. O, ışığı zayıflatan, farklı filtrelerden oluşan bir sistemin içinden geçer. Filtreler ışığı derece derece zayıflatarak ta ki bizim dünyamıza büyük açık, elde taşınan bir yelpaze gibi ulaşana kadar, ihsan etmenin bir çok farklı formuna böler ve ışık tüm atomları ve en basit parçacıkları etkiler.

Bu sayede biraz da olsa ihsan etmeyi dünyamızda hissederiz. Önce sadece bu dünyada var olduğumuzu hissederiz sonra bitkiler gibi büyürüz sonra hayvanlar gibi davranırız ve en sonunda aramızdaki bağ sayesinde insanoğlu gibi hissederiz. Bu şekilde ışık egomuzu büyütür.

Egoistik nokta kendi ağacını, yukarıdan aşağıya inen hayat ağacının zıddına ışığın etkisi altında aşağıdan yukarıya doğru geliştirmeye başlar. Aşağıdan yukarıya doğru büyüyen ağaç, BİLGELİK AĞACI olarak bilinir; İYİ VE KÖTÜNÜN BİLGİSİ…

Bu iki ağaç birbirini tamamlar ve ADAM HALİNE GELİR. ADAM denen sistem yaratılır.. Yazıldığı gibi ; “Çünkü toprağın ağacı, adamdır”.

Bir Ruhun Var Olduğunun Kanıtı

SORU: Ruhun varlığını ispat edebilir misiniz?

CEVAP: Kabala Bilgeliği’nde kanıtlar yoktur. Duymak isteyen biri
duyacaktır. Üst dünyayı hissetmediği sürece birine herhangi bir şeyi
ispatlamak imkansızdır ve kişi sadece daha yüksek dereceyi özümsemek
için duyularını açarsa hissedebilir. Burada ona yardımcı olabilirim
ama kişi duyularını bunun için açmadıkça hiçbir şey göremeyecektir.

SORU: Bunun olması için bir kişinin şansa mı ihtiyacı vardır?

CEVAP: Şansa, mutluluğa ve yukarıdan özel bir işarete ihtiyacı vardır…

ESTER’İN TOMARINDAKİ SIR

Dr. Michael Laitman’ın Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile Sohbeti

ÖZET

Hikaye, dünyanın kralını; Yaratan’ı temsil eden Kral Ahaseurus ve
dünyayı temsil eden kralı dinlemeyen Kraliçe Vashti  ile başlar. Bu,
Yaratılanlar ve Yaratan arasında ıslah edilmesi gereken  bağ
eksikliğinin ifşasıdır. Kraliçe Ester, Vashti gibi kibirli değildir,
mütevazidir. Ve Kral dünyayı kendisinin tanınmasına getirmek ister.
İsrail halkından nefret edildiğinden Ester, Yahudi olduğunu belli
etmez. Herkes kibirlidir ve bu “ayrılığı” temsil eder.

Bigthan ve Teresh, Kralı öldürmek isterler yani dünyaya yeni bir
hakimiyet  getirmek isterler. Mordehayı harekete geçmesi için teşvik
ederler ve aslında Mordehay ve Haman güçleri dünyanın neden var
olduğunu açıklığa kavuşturur. Mordehay onu kurtardıktan sonra Kral
Mordehay’ın bir şeyler  talep etmesi için özellikle Haman’ı
cesaretlendirir. Kral, danışmanları tarafından yönlendiriliyor görünür
oysa o gerçekte her şeyi amacı doğrultusunda yönetiyordur.

Ester Yahudileri birleşmeye, oruç tutmaya ve dua etmeye yani, kişisel
egoyu aşmaya ve bağ kurmaya çağırır çünkü İsrail halkı tüm uluslar
arasına dağılmıştır, onlar yabancı kültürlere bulaşmıştır ;  birliğe
ve bağa değil. Yok edilme tehdidi,  insanları kim olduklarına ve
dünyadaki rollerinin ne olduğuna ; sevgi örneği olarak hizmet etmeye
dair bir aydınlanmaya geri getirir. Böylece düşmanlarını yani bağın ve
sevginin karşısında olan, her birinin içinde bulunan kötü eğilimi
öldürürler ve bu sayede İsrail halkının tüm yaratılanları sevgiye ve
Yaratan’la bağa doğru getirmesi olan yaratılışın amacına doğru
ilerlerler.

Kabala Sevginin Bilgeliğidir

“Kötü eğilimi ben yarattım ve onun ıslahı için de Işığı (Tora’yı) yarattım”, ifadesinde yaratılışın tüm düşüncesi yatar. Bu nedenle “dostunu kendin gibi sev;” (insan sevgisi) Tora´nın ana fikri ve amacıdır. Ve Yaratılışın amacı herkesi sevgi denilen mükemmel bir bağa ve birliğe getirmektir. Bu sebeple Yaradan insanlarda egoizmi sürekli geliştirir ki bağ kurmanın, öncelikle ayakta kalabilmeleri ve sonra da yüce anlayışlara ulaşmak için gerekliliğini anlayabilsinler.

Kalaba Bilgeliği, egoizmi büyütmek için 2000 senedir kaybolmuştur ki böylece ıslah edecek bir şey olsun. Islah edilmesi gereken son bencillik düzeyine 20. Yüzyılın (1995) sonunda ulaşılacağı önceden tahmin edilmiştir.

“Dostunu kendin gibi sev” onunla bağ kurmak ve birlik olmak anlamındadır,  herkes karşılıklı diğerinin arzusunu yerine getirir. Yani sevgiden anladığımız başkasının “kullanılmasından” alınan zevk değil fakat diğer insanların en yüce arzularının yerine getirilmesi olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda sevgi, “Adam” diye adlandırılan sistem içinde, tüm insanların tam bir birliğini uyandırır.

Kabala Ve Yanlış Çağırımları

Hoşuna ne gidiyorsa o serbest. Bu bizi, günümüzde her şeyin birbirine karıştırılması gerçeğine götürüyor: Bilimin din ile Rock´n Roll´un Beethoven ile. Hatta suşili dondurma olduğunu biliyor muydunuz? Kabala da bir pizzanın üzerine konulan malzemelerden daha fazla diğer inanç öğretileri ile ilişkilendiriliyor.

Fakat bu çok eski bilimin aniden ortaya çıkmasının daha ciddi bir nedeni vardır. Kabala her zaman doğanın en yüksek güçlerin, manevi dünyaların ve Yaradan’ın doğasına iç yüzünü kavrama ününe sahip olmuştur. Bu nedenle insanlar Kabalistik terimleri olası tüm öğretilerle karıştırmaya her zaman eğilimli olmuşlardır.

Bu tür karıştırmaların getirdiği sorun, bize insanın ve maneviyatın doğasının anlaşılmasında yardımcı olan Kabalanın gücünün zayıflatılmasıdır. Buna rağmen öğretinin merkez noktası budur ve Kabalanın bu yüksek düzeylerde tanınmışlığının ana nedenidir.

Her türlü yanlış anlaşılmaları önlemek için Kabalanın ne olmadığına bir göz atalım. Kabala din değildir ve dinle hiçbir ilgisi yoktur. Ne büyü, mistisizm, falcılık, tıp, tarikat, holistik, meditasyon, felsefe, teosofi, psikoloji, ya da parapsikoloji, telepati, rüya yorumu, tarot, yoga, kırmızı bandajlar, rahmet sözcükleri, regresyonlar, nümeroloji, reiki, astroloji, vudu büyüsü, masonlar ve nede sufizm ya da herhangi bir –izm- ile ilgisi vardır.

Kabala uzun, çok uzun yıllardır vardır ve artık kamunun ilgi odağı haline gelmiştir. Kabalanın içinde “son haykırışları/ağlayışları” görenler çok geçmeden gezintilerine devam edecekler ve yeni şeylere bakınacaklardır. Fakat Kabalanın ilkelerinin derinliklerine inenler, onun içinde, yaşamları boyunca yeteni bulacaklardır.

Özet

-Kabala hayatın en derin sorularını cevaplayan bir metottur.

-Kabala ilk defa bu sorular kitlelerde ortaya çıkınca, çıkmıştır.

-Kabala her türlü manevi öğretilerle yanlış ilişkilendiriliyor.

-Kabala geçici bir moda, heves değildir ancak insanın doğasını ve Yaradan’ın özeliklerini anlamamızı sağlayan pratik bir metottur.

 

Kabalanın gizli bilgeliği kitabından

Hayatın Anlamını Arayış

thumbs_Laitman_508_5Soru: Günümüzde Kabala bilgeliğinin çalışılması moda haline gelmiş durumda. Madonna gibi ünlülerin kendilerini buna adadıklarını görüyoruz. Bu sizin, global olarak, kişileri manevi doğaya getirme hedefinize yardımcı mı oluyor yoksa rahatsız mı ediyor?

Cevap: Bir yandan, bu, insanlar okumaya ve ilgilenmeye başladıkları için dikkatlerini Kabala bilgeliğine çekiyor. Diğer yandan da, Madonna ve diğerleri aslında gerçekten Kabala ile ilgilenmiyorlar. Bunun hakkında hiçbirşey yapamayız, insanlık bu şekilde gelişir. Sıra, muhteşem manevi sisteme geldiğinde, ne anında bir anlayış vardır ne de bunun ne olduğunu anlamak, bu yüzden insanlar bu soruya farklı açılardan yaklaşırlar.

Bize çalışmaya gelen öğrenciler bile tam olarak nerede olduklarını altı ay ile bir yıl arasında anlayamıyorlar. Bu kuantım fiziği çalışan kişilerle karşılaştırılabilinir. Orada da, bir yıl boyunca öğrenciler anlayamanın getirdiği umutsuzluk ile derslere gidip gelirler. Kişi, birden yeni bir boyuta giriş yapamaz, bu nedenle Kabala bilgeliğinde belli bir ayar süresi olmalıdır.

Soru: Peki, bu ünlüler size yardımcı oluyorlar mı?

Cevap: Bu onlara bağlı değildir daha doğrusu bu kişinin ihtiyacıdır, talebidir ve zorunluluğudur. İnsanlar, Kabala bilgeliğine, hayatın anlamına ait soru, onların ruhlarını dürttüğü an, gelirler. “Ne için yaşıyorum?” Eğer bu soru kişinin içinde yanmaya başlarsa, varlığında bir eksiklik hisseder ve kendi ile barışık olamaz ve eninde sonunda bize ulaşır. Fakat, hayatın anlamına dair soru onda, yiyecek, seks, zenginlik, aile, bilgi v.b. sayesinde tatmin ediliyorsa o zaman doyumunun bu seviyelerinde bir yerde saplanıp kalırlar. Bu ne iyidir, ne de kötü ve bu sırada kişi sadece gelişimin bu seviyesinde bulunur.

Bir süre boyunca, ben, kendim de hayatın anlamını, bilim ile başlayıp sonrasında din ile devam ettiğim bir şekilde araştırdım ve buralarda bulamadım. Ve bu tamamen dayanılmaz hale geldiğinde, Kabalistleri araştırmam bana tavsiye edilmişti. Öğretmenimi, dört yıl boyunca aradım ve onu bulduğum zaman bunun benim için olduğunu anlamıştım.

Basın Konferansından 11/03/15

Birlik İçin Kabalistik Meditasyon

thumbs_laitman_552_03Soru: Kabalada bir çeşit meditasyon, içsel derin düşünce veya içsel yoğunlaşma var mı? Bunun doğu meditasyonundan nasıl bir farkı var?

Cevap: Bu tamamen farklı bir eylemdir. Kabalistik “meditasyon” niyetlerin oluşturulmasıdır. Fark şudur, niyetlerin oluşturulması ile içsel çabamızı başkaları ile bağ kurmaya, aralarında birlik kurmaya özlem duyan insanlarla gerçekten birlik olmaya yoğunlaştırırız. Bu birliğin içinde birliğin gücünü ve sevgiyi ortaya çıkarmak isteriz.

Başka bir deyişle, Kabalada kişi çevresinden izole olmaz, aksine onunla olabildiğince büyük bir içsel bağlantı kurma peşindedir.

Doğunun yöntemlerinde, kişi başka hiç kimseye gerek duymaksızın tek başına meditasyon yapar. Bu kişiler meditasyon için bir araya gelseler bile aralarında gerçek bir bağ yoktur. Kabala yöntemi, grup içinde kendimizi tek bir insan gibi hissetme imkânını aramayı önerir.

Ancak kendimizi tek bir insan gibi hissettiğimiz bir birlik durumuna erişmemiz koşulunda herkes kendi ben algısını “biz”in içinde kaybettiği zaman, “biz” “bir” haline geldiği zaman, bu bir olma gücünün yardımı ile manevi kademeleri ifşa ederiz.

Bunu yapabilmek için herkes kendini diğerleri önünde sıfırlayarak, kendi bencilliğini grup içinde iptal etmek zorundadır. Kendi “ben”ini iptal eder ve kendisi yerine dostlarını kabul eder.

Böylece kendisinden çıkar, onlara dahil olur, daha önce ayrı, bireysel olarak var olduğu varsayılan “ben”i tamamen yok olur ve kişi kendisini diğerlerinden ayırmayan yeni bir gerçekliğin içinde hissetmeye başlar.

Bu duygu bizim dünyamızda yoktur ve ancak doğanın özel üst güçleri kullanarak erişilebilir. Ve bu güç bu ıslah yönteminin ana motorudur.

KabTV, “Yeni Hayat” 25/01/2015

Diğer Bilimler ile Kabala Bilgeliği Arasındaki Fark

thumbs_laitman_538Soru: Tüm bilimler genel olarak doğanın keşfi ile ilgilidirler yani Yaradan’ın keşfi. O zaman, hangi yönden, her ne kadar o da kendini bilim olarak adlandırıyorsa da, Kabala bilgeliği diğer bilimlerden farklıdır?

Cevap: Kabala bilgeliği Üst Güc’ün, Yaradan olarak adlandırdığımız tek yöneticinin keşfi için olan bir bilimdir. Fakat, Yaradan’ı kendine yaklaştırmak için kişinin yapması gerekli olduklarından bahseden diğer metodlardan farklı olarak, Kabala bilgeliği, Yaradan’ın keşfinin kişinin kendisini Yaradan’a yaklaştırmasının derecesine göre gerçekleştiğini açıklar.

Kabala bilgeliği, bizlere, kişinin Yaradan’ı tam olarak ifşa edene kadar derece derece yükselerek O’nu keşfetmesi gerektiğini söyler. Bu, Kabala bilgeliğinin tümünün, kişiyi, Yaradan’a zıt ve karşı olma durumundan, değiştirerek ve düzelterek, tamamen Yaradan’a benzer bir duruma getirmek için bir metot olduğu anlamına gelmektedir.

Toplam 15 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »