Category Archives: Kabala

Yaradan’ın İlk İfşası

Soru: Sık sık dostlar arasındaki birlikten bahsediyorsunuz, ancak maddi ve manevi duygular arasındaki farkı açıklayabilir misiniz? Bu kadar çok kavram öğrendikten sonra, genel bir karışıklık olabilir; iyi ya da kötü ruh hali nedir, sıradan bağlardan kaynaklanan sevinç ne ve genel olarak kişinin duyguları neler.

Bu duyguları ayırt etmek mümkün mü yoksa hepsi inanç metoduna göre mi çalışır? Hepsi çok çelişkili. Bir gün iyi sıradan bir hayata sahip olduğumu hissediyorum ve iyi bir ruh hali içindeyim ve tüm dünyayı seviyorum ve bir sonraki gün herkesten nefret ettiğimi hissediyorum. Sonuçta, bu duygular kişinin ilerlemesine göre ve onun manevi yükselişine göre değişir. Maddi dünyada bizim ilişki kurma yolumuza ve diğer insanlar hakkında hissetme şeklimize, bunların hepsi çok benzer

Cevap: Dostlarla karşılıklı ilişkileri tartışmayla ve onların nitelikleriyle Yaradan’ın karakterini karşılaştırmayla, grup içinde kalıcı sürekli çalışmayla olur yalnızca. Yaradan’a benzeme ve taklit etmek ilişkilerinize rehberlik edebilir. Böylece aranızda O’nun görüntüsünü, üst dünyanın ilk derecesini (Asiya dünyasının Nefeş’i) yaratacaksınız. Bu sizin Yaradan’ı ilk ifşanız olacak.

http://laitman.com/2016/09/the-first-revelation-of-the-creator/

Yaradan’ın Hazzı

Soru: Kişi Yaradan’ı hissettiğinde, Yaradan’a haz veriyor mu?

Cevap: Hiç şüphesiz, aksi halde Yaradan’ı hissetmezdi. Kişi Yaradan’a benzer olduğu ölçüde bu duygular meydana gelir ve özellikle bu Yaradan’a haz veren şeydir.

Soru: İstediğim şeyi nasıl Yaradan uğruna kullanabilirim?

Cevap: Eğer kişi Yaradan uğruna ne istediğini bilmiyorsa, bu onun ödül istediğine, Yaradan’ın uğruna istemediğine bir işarettir. Benim tavsiyem, grup içinde insanlarla birlik olmak için çalışması olurdu.

http://laitman.com/2016/09/the-pleasure-of-the-creator/

Yaradan’ı Satın Almak

Soru: Yaradan’ı satın alabilir misiniz?

Cevap: Evet. Sen çabalarınla O’na ödeme yapar ve O’nu satın alırsın. Diğer bir değişle, sadece kendi çabalarına göre O’nu keşfedersin.

http://laitman.com/2016/09/buying-the-creator/

Nasıl Olduğunuzu Hatırlayın

Tora, Deuteronomy 9:6 – 9:7: Bunu bilesiniz ki; Efendiniz, Tanrı’nız, size bu toprakları sahiplenin diye, erdeminiz nedeniyle vermedi, ey dik kafalı insanlar.

Çölde Efendi’nizi, Tanrı’nızı nasıl öfkelendirdiğinizi hatırlayın, unutmayın; Mısır topraklarından çıktığınız günden bu yere varana kadar, Efendi’ye isyan etmiştiniz.

Yorum: Görünüşe göre bu aşamada, “Nasıl olduğunuzu hatırlayın…” dedi.

Cevap: Egoist niteliklerinizi düzeltmek için kendi içinizde bunları yeniden ortaya çıkarmanız, onların üzerine yeniden yükselmeniz ve onları ıslah etmeye başlamanız gerekir. Bir kez onları reddettiniz ve bunların üstünden geçtiniz ama bu yeterli değildir.

Bu sadece “ihsan etme niyetiyle ihsan etme” denilen bir derecedir. Şimdi siz bu niteliklerinizi almalı ve onları karşıt olanlarına, tersine çevirmelisiniz. Böylece burada daha önceki safhalar hatırlanıyor gibidir.

http://laitman.com/2016/09/remember-how-you-were/

Kadın, Şeytanın Aracı Mı Yoksa Yaratılışın Baş Tacı Mı?

Yorum: Bazı erkekler, onlarla acı deneyimleri nedeniyle kadınların Şeytan’ın aracı olduğunu hisseder.

Cevap: Çalıştığımıza göre, manevi dünyada ıslah olmuş bir kadın, erkeklerin içinde de bulunan, ıslah olmuş bir arzudur, gerçek bir kadın değildir. Kadın, kişinin egoist arzusudur ve ıslah edilmezse, o gerçekten Şeytan olarak adlandırılabilir. Bunun bir kişinin içinde olduğunu düşünebilirsiniz ve o zaman o kişiye kadın denir. Islah sürecinde birçok seviye vardır ve her seviyenin bir ismi vardır.

Soru: Ve o zaman kadın yaratılışın baş tacı mı?

Cevap: Evet, ıslah olmuş bir kadın arzusu, Yaradan’ın görmek istediği ve her şeyin bunun için yaratıldığı son safhadır. Erkek Yaradan ve kadın arzusu arasında yalnız bir aracıdır ve sadece bu işlevi yerine getirir.

http://laitman.com/2016/09/a-woman-satans-tool-or-the-crown-of-creation/

Evrensel Doğa İle Uyum İçinde

Soru: Kişi doğanın evrensel sistemine girdiği ve kendini tüm seviyelerde, onun tüm yasalarını gözlemleyerek ayarladığı zaman, o maddi ve manevi doğayla denge ve uyuma gelir çünkü onlar bir bütündür. Biz henüz onları bir bütün olarak algılamadığımız için bize farklı şeyler gibi görünüyorlar.

Doğada birçok şeye dikkat etmiyoruz. Sonuçta, maddi dünyada onun sadece küçük bir bölümünü görüyoruz.

Ama kişi Yaradan denilen, tüm doğa içinde nasıl uyumlu olunacağını açıklayan, Kabala’nın yasalarına göre hareket ederse, doğadan sadece olumlu geri dönüşler alır.

Her şeyin sizin için iyi olacağı, Tora’da basit bir dille şöyle söylenir: eşin, çocukların, evin, barışın, ülken, havan, güneşin ve ayın, her şeyin parlayacak ve güzelleşecek. Ve dahası hayatınız boyunca yavaş yavaş bu dünyanın algısından, ebedi ve mükemmel olan, manevi dünyanın algısına hareket etmeye başlayacaksınız.

Siz bir güçler sisteminden bir diğerine hareket edeceksiniz. Öldüğünüzde bunu hissetmeyeceksiniz ama sadece manevi bir kişiye dönüşeceksiniz. Yavaş yavaş bedeninizi hissetmeyi durduracak ve kendinizi ebedi, sonsuz ve mükemmel bir alanda yaşıyor hissedersiniz.

Ulaşmamız gereken koşul budur. Kabala Bilgeliği ve tüm Tora, bizi sadece bunu yapmamız için teşvik eder.

http://laitman.com/2016/09/in-harmony-with-global-nature/

Egoizmi Nasıl Yenebiliriz?

Soru: Kişi büyük bir egoizm potansiyelinin ona asılı olduğunu ve normal çalışmasını yapmasına izin vermediğini hissediyorsa ne yapmalı? Bu yükten kurtulmak için ne gibi önlemler almalı?

Cevap: Sadece Üst Işık her türlü egoizmi düzeltebilir, bizim dışımızdaki Saran Işık (Or Makif).

Soru: Kişi egoizmini yenmek ve Yaradan’a daha yakın olmak için, insana, Adem’e dönüşmek zorunda. Peki, eğer Şeytan (insanın egosu) kazanırsa ne olur? Siz sık sık kazanmak için ne yapmamız gerektiği hakkında konuşuyorsunuz ama ya kaybedersek?

Cevap: Şeytan yoktur, sadece bizim egoizmimiz vardır ve Yaradan her şeyi kişinin çabasına göre yönetir. Her şey çabamızın niteliğine ve niceliğine bağlıdır.

http://laitman.com/2016/09/how-can-we-defeat-egoism/

Dönüm Noktası

Tora, Deuteronomy 9:13 – 9:14: Ve Efendi benimle konuştu ve dedi ki: “Ben bu insanları gördüm ve seyrettim o dik kafalı insanları. Beni yalnız bırakın ve onları yok edeceğim ve gökyüzünün altından onların adını sileceğim ve sizi güçlü ve onlardan daha çok sayıda bir ulus haline getireceğim.”

İnsanlar tüm egoizmlerinin ortaya çıktığı, ama bunun dönüştürülmediği bir durumdalar. Bu nedenle, bu insanlara yapabilecekleri bir şey yok gibi görünür. Bırak orada ölüm olsun, ama böyle kalmamalılar ve buraya başka bir koşul gelmeli.

Soru: Burada Yaradan Musa’ya onlardan uzaklaştırmasını söyler, Ben onları yok edeceğim ve sen farklı bir ulusun babası olacaksın.

Cevap: Kişi böyle hisseder. “Musa’nın” özelliği dışında, onun içinde hiçbir şey kalmaz. Bu tam bir dönüm noktasıdır.

http://laitman.com/2016/09/the-turning-point/

Dostluk Kendi Çıkarın Olmadan Var Olabilir Mi?

Soru: Dostluk kendi çıkarın olmadan var olabilir mi, eğer olursa, ilişkide eşitlik ve karşılıklı bağlılık nasıl ifade edilir?

Cevap: Kişi kendi çıkarı olmadan asla bir şey yapmaz çünkü o bir egoisttir. Gerçekleştirdiği her eylem her zaman kendisinin yararlandığı bir eylemdir.

Bu demektir ki bu kişinin size daha yakındır ve onu kendi parçanızmış algılarsınız, sanki kendi iyiliğiniz için yapıyormuş gibidir ve böylece onun lehine daha fazla şey yapabilirisiniz. Sadece, kişiler arasında böyle bir bağ olduğu durumlarda bu mümkündür ve başka bir şekilde mümkün olmaz.

http://laitman.com/2016/09/can-friendship-exist-without-self-benefit/

Bir Kadının Saflığı

Soru: Nidah’ın (menstruasyon bitimi) manevi anlamı nedir?

Cevap: Nidah, kirliliğin manevi bir durumudur ve ıslahtan sonra kalan tüm kabuklardan, Klipot’tan (saf olmayan arzular) kurtulmayı ifade eder. Onlar Gevurot (sınırlayıcı güç, Dinim) ya da Lev HaEven (taştan kalp) olarak adlandırılır ve kadın denilen alma arzusundan ayrılır ve böylece kadın arınır.

İşte evrenin tüm sistemi burada yatıyor. Sonuçta bedenimizin gelişmesi gibi aynı şekilde ruhumuz da gelişir. Alma arzusu, ihsan etme arzusu, üç çizgi vb. gibi kavramlardan bahsederken, onlar zihnimizde tasvir edilmiştir ve bizim erkek ve dişi bedenlerimizin durumları değildir.

Soru: Kadının kirliliğinden, almaktan, kendisi için yaşamaktan söz ettiğimizde yalnız egoist düşünceye mi gönderme yapıyoruz?

Cevap: Hayır, doğum yapan bir kadın onu kendi yararı için yapmaz; aksi takdirde o doğurmazdı. Bu nedenle, saflık koşulu, ihsan etmeye katılmaya hazır olduğu zaman ortaya çıkar. Onun aylık dönemi bittikten sonra, Malhut’un Bina’ya yükselmesi sırasında 7 gün beklemesi gerekir ve sonra döllenmeye hazırdır.

http://laitman.com/2016/09/a-womans-purity/

Toplam 23 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »