Category Archives: Kabala

Üst Işık Nasıl Hissedilir?

Soru: Bir insanın kendisinde uyandırdığı, üst enerjiyi, üst Işık’ı nasıl hissedersiniz? Diyelim ki radyasyonu hissetmek çok zordur, ancak yine de onu ölçebildiğimiz cihazları icat ettik. Ayrıca onun sonuçları zamanla insanı etkilemektedir.

Cevap: Radyasyon, yüklü parçacıkların fiziksel eylemidir: elektronlar, protonlar, nötronlar, gama ışınları vb. Ölçülebilirler, çünkü bazı alt tabakayı etkileyebilirler.

Bununla birlikte, Kabala’da kişi, üst Işık’ın etkisini içsel değişimlerden hissedebilir/anlayabilir. Aniden arkadaşlarını sevmeye başlar, onlarla birleşir ve onların bağında, Yaradan denilen ihsan etme ve sevgi niteliğini ifşa ederler.

Aynı zamanda, her şey bize göründüğü gibi gitmez, sanki alma niteliğinin yerine, bizler ihsan etme niteliğini ve nefretin yerine sevme niteliğini ediniriz. Bu tamamen yeni bir dünyadır.

How To Feel The Upper Light?

Twitter’da düşüncelerim-2-12-18

Her yıl dünyanın birçok ülkesinden insanlar, sınırların ve ulusların ötesinde bir birliği deneyimlemeye gelmektedirler. Sahip olduğumuz bağlantının doğal kablolarını nasıl hissettiğimizi öğrenmekten köklenen bir birlik, Otantik Kabala Bilgeliği rehberliğinde.

Son yazımda Newsmax, Robin Williams’dan sonra intihar artışı medya devrimine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor; ABD genelindeki intihar oranlarında neredeyse % 10’luk bir artışın medyanın intiharı halka nasıl ilettiği ile ilgisi vardır.

Günah, Yaradan’ın her şeyin içinde olduğu düşüncesinden koptuğumda ve hayat veren, yöneten gücün gerçekten kontrolde olmadığını, benim ya da doğadaki bazı diğer güçlerin kontrolde olduğunu düşündüğümde olur.

Kişinin manevi yolunu aldatmak ne demektir? İhsan etme ve Yaradan’a doğru büyük amaçtan tam tersine niyeti değiştirmektir.

Kârsız kapitalizm ölür. Piyasalar durgun. Kapitalizm, kârın gerekli ölçüsünü sağlamak için balonlar yetiştirir. Ancak finansal balonlar sonlanmadığı için kaza kaçınılmazdır. Ancak ego başka bir prensip düşünmez. Cevap egonun kendisinden kaçmakta yatar.

Kabalist Tavsiyesi: Soru: Dünyada neyin suç olduğunu biliyoruz. Peki manevi dünyada suç nedir? Cevap: Manevi dünyada yalnızca 1 çeşit suç vardır. Başkalarıyla yakınlaşarak gelişmemek ki böylece onlarda Yaradan’ı ifşa ederiz.

Sadece bir emir vardır, yalnız bir iyi niyet ve bir kötü niyet olduğu gibi. İyi bir niyet başkalarına yakınlaşarak geliştiğinde ve Yaradan’ı ifşa ettiğindedir ve kötü bir niyet buna karşı gelen herhangi bir şeydir.

Gerçek bir terörist herkesin başkalarına karşı nefretidir. Bunu söndürerek, dünyadaki kötülüğün temelini yok ediyoruz.

Roma Kulübü yeni bir aydınlanma fikri buldu. Dikkatin merkezinde din ve yetiştirme problemleri var. Yeni bir zihniyetin şekillenmesi ciddi değişiklikler gerektirir – öz kısıtlama hiç bir şey yapamaz, ego hiç bir şeye izin vermez. Onun üzerine yükselmemiz gerekecek.

My Thoughts On Twitter, 2/12/18

Twitter’da düşüncelerim-2-6-18

Uluslara Yahudilerin üst ışığın dünyamıza düşüşündeki rolünü ifşa ederek, onlarda misyonlarını yerine getirme arzusunu uyandırmayı umuyoruz, peygamber Yeşaya’nın söylediği gibi.

Tüm artan krizler ve Mesih savaşları genellikle Yahudileri birleşmeye zorlamak için ve böylece dünyayı değiştirecek olan üst ışığı çekmek için gerçekleşiyor- nefret ve bencillikten ihsan etme ve sevgiye

Düşüncenin gücü yaradılıştaki en büyük güçtür. Bizler; olan düşüncelerin olan her şeyi nasıl belirlediğini görmüyoruz. Dünyayı sarmalayan ve yöneten güçlerin ağını görmeyi öğrenmemiz lazım. Kabala dünyayı kendi düşüncelerimizle nasıl yönettiğimizi açıklıyor.

Babil’de ve Mısır’da bolluk vardı ancak ‘Ne için yaşıyorum’ a cevap yoktu. Bu soru Yahudileri Mısırdan çıkışa ve buna sebep Yaradan’a doğru yönelmeye zorladı. Hayatın anlamını edinmek onun kaynağını edinmektir.- Yaradan. Bugün bu soru ortaya çıkar!

Zohar Kitabına Giriş: Ulusların artan baskısından kurtuluş Zohar ve Tora’nın (Kabala) manevi kısmıyla meşgul olmaya bağlıdır. Dünyadaki tüm yıkımlar ve Israil’in halkının düşüşü, Yahudilerin Tora’nın manevi kısmını terk etmelerinden kaynaklanıyor.

Polonya Meselesi: Elbette biz değişmediğimiz sürece Yahudi sorusuyla ilgili olarak dünya hiç değişmeyecek. Dünyaya gerekli olanları vermediğimiz sürece: sevgi, kaygısız hayat ve gelecekte güven- mutluluğun anahtarı.

Henry Ford: Yahudilerin ulusların kutsanmayı alacağı kehaneti yerine getirmesi zorunludur. Eğer İsrail, dünya misyonunun altın buzağıdan yerine getirilmeyeceğini fark etmiş olsaydı, şu anda Yahudilerin davranışlarından rahatsız olan insanlığın birleşmesinde bir faktör olurdu.

Şubat 20-22; Sizi Kabala kongresine davet ediyorum. (Israil) Kabala bilgeliği hakkında ve dünyamızın yapısı hakkında öğreneceksiniz, eylemlerimizi ne yönlendiriyor; dünyamızın meselesini nasıl iyice kavranır ve onu yöneten sisteme nasıl girilir ve hepimiz için maksimum faydayı nasıl alırız?

Gerçekliği bozulmamış realiteyi hissetmek ne demek?

İhsan etme niteliğine, başkalarına iyilik yapma endişesine, onların arzuları doldurmaya, onlara kendimi düşünmeden ne istiyorlarsa vermeye geldiğimde üst dünya beni engeller olmadan kabul eder ve ona entegre olurum.

My Thoughts On Twitter, 2/6/18

Twitter’da düşüncelerim-1-30-18

İbrahim’in inşa ettiği ve öğrettiği yöntem daha sonra “Kabala bilgeliği” olarak adlandırıldı ve bir grupta böyle bir birlik gerçekleştirildikten sonra, bütün olarak insanlığa ulaşana kadar daha da geniş bir şekilde yayılabilir. Tam haber > My full article on @BINAlerts

Kutlama ile birlikte, gerçek kimliğimiz, amacımız ve dünyadaki rolü hakkında farkındalık sağlayabiliriz. Gelecekte birleşebilme kabiliyetimizde ilerleme kaydetmek için neye ihtiyaç duyulduğuna konsantre olabiliriz. Son yazıları okumak için > @BINAlerts

My Thoughts On Twitter, 1/30/18

Kabala Metodolojisi Doğru Bir Şekilde Nasıl Algılanır?

Soru: Hatalı bir anlayış getirmeksizin metodolojiyi nasıl doğru bir şekilde algılarız?

Cevap: Daha fazla okumalıyız, tüm Kabalistik materyalleri, et kıyma makinesinde olduğu gibi, kendimizden geçirmeliyiz.

Ek olarak, onları kaçırmamaya çalışarak, dersleri sistematik olarak dinleyin, çünkü bir sonraki her ders, tamamen farklı bir konuda bile olsa, bir önceki dersi takip eden seviyededir.

How To Correctly Perceive The Methodology Of Kabbalah

Twitter’da düşüncelerim 1-28-18

Kabalist tavsiyesi: Biz neden sorumluyuz?

Geleceğimizden, tüm sistemin geleceğinden. O eşitlik ve toplam birlik getirmemiz için bize verilmiştir – manevi boyuta giriş burada yatar. Işık / Yaradan bize ancak onu talep ettiğimiz ölçüde yardım eder.

My Thoughts On Twitter, 1/28/18

Perde Nasıl Ortaya Çıkar?

Soru: Egoizmin kısıtlamasına ulaştığımızda ve perdeyi edindiğimizde “anlama” hangi noktada ortaya çıkar?

Cevap: Bu, neredeyse belli belirsiz bir şekilde olur; çünkü tüm manevi eylemler çok küçük ayrıntılar, miktarlar ve karşıtlıklar ile başlar. Kişi aniden daha önce onunla hiç bir ilişkisi olmadığını fark etmeye başlar, ancak şimdi onun duygu alanına giren ve ortaya çıkan bir hissiyat, bir duyu vardır.

Soru: Kısıtlama ve perde nedir?

Cevap: Hem kısıtlama hem de perde, bir kişide ortaya çıkan üst gücün hissiyatının bir sonucudur. Kendisini kişinin içinde mevcutmuş gibi gösterir ve kişi buna dayalı olarak belirli bir şekilde davranır. Kendisini nerede, niçin ve ne için kısıtlayacağını anlar. Kısıtlama ve perde kişide doğal bir şekilde ortaya çıkar.

How Does The Screen Appear?

Kabalistik Meditasyon Nedir?

Soru: Kabalistik meditasyon nedir?

Cevap: Çeşitli metodolojilerde, felsefelerde, psikolojilerde ve öğretilerde “meditasyon” teriminin neyi kastettiğini bilmiyorum. Muhtemelen kişinin düşüncelerini belirli bir işe ya da harekete yönlendiren uygulamadır.

Kabala’da meditasyon, beni değiştirmesi, üzerimde bazı eylemler yapması için üst Işık’a bağlanmak istediğimdeki niyete denk gelir. Belki Işık’a yaklaşma arzusu, yani belirli bir içsel isteğe bağlı gayret, meditasyon olarak adlandırılabilir.

Aynı zamanda, kişi tek bir düşünce üzerinde yoğunlaşmalı: “O’ndan başkası yok”, “İyi ve iyilik yapandır.”

What Is Kabbalistic Meditation?

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18 / 2. Kısım

Yaradan sadece bir on yarattı (HAVAYA; OY’ın 4 aşaması) O gelişti; parçalara bölündü ki Yaradan’ı birlikte edinmek için. Bu yüzden onlunun içinde organize olmalı ve 10 = 1 olarak; onlunun Yaradan’ın formu varsayıldığı bir yolda birleşmeliyiz ve Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Tüm ulusların ortak dini; tüm toplumları tüm uluslar için asıl emri yerine getirmeye zorlamalıdır: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Bunun dışında, her ulus kendi geleceğine yapışabilir.

Rabbi Akiva: ( MS 2. yüzyıl): ‘Bu Tora’nın temel kanunudur’

Or Makif yardımı ile sadece 10 dostu 1 olarak birleştirmeye yönelik çabalarda, sevme- ihsan etme niteliğini, Yaradan’ın niteliğini elde ederiz. Yaradan’ı onlunun dışında aramayın. Hatta orada onun gizliliği bile yoktur- bunu da 10’lu içerisinde ifşa ederiz.

Krizin üstesinden gelen kendisinin üstesinden gelir.

Yaradan doğanın bir yasasıdır. Bu yüzden; o hiç bir şeyi değiştirmez. O sabit. Sen başlangıçtan yaradılışın sonuna kadar süren bir bilgisayar programındasın. Ancak onun gibi olduğun sürece; her şeyi ifşa edeceksin. Bu sonsuz hayatın anlayışını verir.

Krizin nedeni? Topluma uyumu olmadan giren tek bir güçtür. Korkuyu savmak sadece onu Yaradan’dan uzak olmanın korkusuyla değiştirerek mümkün. Korkusuz olmak- ihsan etmekte. 10’lu ışık tarafından hissedilir; O’nunla benzer olur. Eşit olma= tamamlayıcısını bulma

Ben sadece kendini düşünen bir egoistim. Bizi düşünmek zor. Tora Yaradan’a benzerlikten bahseden (Adem= benzer), 10’lu bir grup içerisinde özel birlik aracılığıyla ulaşılan. Tam olarak birlik Adem’in simgesini şekillendirmektedir. ( ruh ; Yaradan’la benzerlik) Torah 10’ dan bahseder.

Tora’yı doğru okumak demek, bu dünyayı kendi kendine kavraması değil; bir diğerinden ego sebebiyle ayrılan küçük arzuları kavramaktır. Onlar doğa tarafından çevrilmiş isimlerle adlandırılır; cansız; bitkisel ve hayvansal arzular.

Bir problem ortaya çıktığında; hızlıca onun sen ve Yaradan arasında belirdiğini sapta. Ve Yaradan’a yapış, bir çocuk gibi, probleme onda (yeni ego Reşimot) çözüm ararken. Sonra; onun bir problem değil, seni Ona bağlı kalmaya zorlayan bir araç olduğunu fark et.

Manevi çalışma: Eğer Yaradan olarak grupta dostlara ilişiksem; ve onlar bana doğru ise; Karşılıklı Garanti ile, onun sana yöneldiğini, dünyada tezahür ettiğini hissetmeye başlayacaksın. Gizlilikler ortadan kaybolacak; o bütünün içinde ifşa olmuş olacak. Sadece birliğin içinde insan & Yaradan kalacak.

Yaradan’la eşitlik için arzuların ıslahının yolu çok açıktır. Tora’yı anlama arzusu onun çalışması(kalpteki nokta) olarak, bir kaçına verilmiştir. Tora’nın hikayelerini kişinin arzularının bir ıslahı olarak resmetmek sadece dünyayı ifşa etmek için bir grubun çabasıyla mümkündür.

Kabalistlik terim: Egonun üstesinden gelen kişi= adamdır. Egoya boyun eğen kişi= kadındır. Cinsiyete bakmadan. Üst dünya sen onu içinde inşa ettiğin için ifşa olur. Tüm problemler ortadan kaybolur; eğer Yaradan’ın yönetimini mükemmel olarak kabul edersen. Mükemmellik ile tam bir eş değerlilikte varım.

Ancak bugün; Dünya egoyu tanıyor; yalanları; amaçsızlıkları. Değişim için ihtiyaç, kâbustan kaçma şansı olarak ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yasak bizim zamanımızda kaldırıldı, kendini ve dünyayı düzeltmenin araçları olan Kabala’nın ortaya çıkma yükümlülüğünü ortaya koydu.

Kabala bilgeliği ifşa olmaya başladıkça; dünya onu ego için açık bir formda yeniden yazacaktı. Bu yüzden Kabala bilgeliğinden dinler ortaya çıktı; mistisizm, felsefeler; bilimler. Her şey Kabala bilgeliğinden gelir, çünkü o doğanın ve dünyanın özünün bilimidir.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Twitter’da düşüncelerim, 1/10/18

Jpost yazımdan >> Neden bir teröristler için bir idam cezası terörizm sorunu çözmeyecek… ve ne olacak

Yazı Linki:

http://www.jpost.com/Blogs/Unity-First/Why-a-Death-Penalty-for-Terrorists-Wont-Solve-Terrorism-and-What-Will-533255

Biz özünde Logan’ın nesline, örneklerini, rol modellerini ve şiddetle aşırı doymuş bir medya kültüründen değerlerini almasına izin verdik ve şimdi onların bugünün çocuklarına rol model olmalarına müsaade ediyoruz. Newsmax yazımdan

Yazı Linki >>

https://www.newsmax.com/michaellaitman/logan-paul-suicide-you-tube/2018/01/09/id/836143/

Manevi genler içimizde devamlı olarak yükseliyor ve ilerleme talep ediyor. Manevi genler hayata geçirilmeyi talep etmeye başladığı zaman, kötülüğün & yalanların içinde var olduğumu göreceğiz. Ve ardından mevcut halimizi bir yenisine değiştirmeyi arzulayacağız.

My Thoughts On Twitter, 1/10/18

Toplam 63 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »