Category Archives: Kabala

Hayatın Anlamını Arayış

thumbs_Laitman_508_5Soru: Günümüzde Kabala bilgeliğinin çalışılması moda haline gelmiş durumda. Madonna gibi ünlülerin kendilerini buna adadıklarını görüyoruz. Bu sizin, global olarak, kişileri manevi doğaya getirme hedefinize yardımcı mı oluyor yoksa rahatsız mı ediyor?

Cevap: Bir yandan, bu, insanlar okumaya ve ilgilenmeye başladıkları için dikkatlerini Kabala bilgeliğine çekiyor. Diğer yandan da, Madonna ve diğerleri aslında gerçekten Kabala ile ilgilenmiyorlar. Bunun hakkında hiçbirşey yapamayız, insanlık bu şekilde gelişir. Sıra, muhteşem manevi sisteme geldiğinde, ne anında bir anlayış vardır ne de bunun ne olduğunu anlamak, bu yüzden insanlar bu soruya farklı açılardan yaklaşırlar.

Bize çalışmaya gelen öğrenciler bile tam olarak nerede olduklarını altı ay ile bir yıl arasında anlayamıyorlar. Bu kuantım fiziği çalışan kişilerle karşılaştırılabilinir. Orada da, bir yıl boyunca öğrenciler anlayamanın getirdiği umutsuzluk ile derslere gidip gelirler. Kişi, birden yeni bir boyuta giriş yapamaz, bu nedenle Kabala bilgeliğinde belli bir ayar süresi olmalıdır.

Soru: Peki, bu ünlüler size yardımcı oluyorlar mı?

Cevap: Bu onlara bağlı değildir daha doğrusu bu kişinin ihtiyacıdır, talebidir ve zorunluluğudur. İnsanlar, Kabala bilgeliğine, hayatın anlamına ait soru, onların ruhlarını dürttüğü an, gelirler. “Ne için yaşıyorum?” Eğer bu soru kişinin içinde yanmaya başlarsa, varlığında bir eksiklik hisseder ve kendi ile barışık olamaz ve eninde sonunda bize ulaşır. Fakat, hayatın anlamına dair soru onda, yiyecek, seks, zenginlik, aile, bilgi v.b. sayesinde tatmin ediliyorsa o zaman doyumunun bu seviyelerinde bir yerde saplanıp kalırlar. Bu ne iyidir, ne de kötü ve bu sırada kişi sadece gelişimin bu seviyesinde bulunur.

Bir süre boyunca, ben, kendim de hayatın anlamını, bilim ile başlayıp sonrasında din ile devam ettiğim bir şekilde araştırdım ve buralarda bulamadım. Ve bu tamamen dayanılmaz hale geldiğinde, Kabalistleri araştırmam bana tavsiye edilmişti. Öğretmenimi, dört yıl boyunca aradım ve onu bulduğum zaman bunun benim için olduğunu anlamıştım.

Basın Konferansından 11/03/15

Birlik İçin Kabalistik Meditasyon

thumbs_laitman_552_03Soru: Kabalada bir çeşit meditasyon, içsel derin düşünce veya içsel yoğunlaşma var mı? Bunun doğu meditasyonundan nasıl bir farkı var?

Cevap: Bu tamamen farklı bir eylemdir. Kabalistik “meditasyon” niyetlerin oluşturulmasıdır. Fark şudur, niyetlerin oluşturulması ile içsel çabamızı başkaları ile bağ kurmaya, aralarında birlik kurmaya özlem duyan insanlarla gerçekten birlik olmaya yoğunlaştırırız. Bu birliğin içinde birliğin gücünü ve sevgiyi ortaya çıkarmak isteriz.

Başka bir deyişle, Kabalada kişi çevresinden izole olmaz, aksine onunla olabildiğince büyük bir içsel bağlantı kurma peşindedir.

Doğunun yöntemlerinde, kişi başka hiç kimseye gerek duymaksızın tek başına meditasyon yapar. Bu kişiler meditasyon için bir araya gelseler bile aralarında gerçek bir bağ yoktur. Kabala yöntemi, grup içinde kendimizi tek bir insan gibi hissetme imkânını aramayı önerir.

Ancak kendimizi tek bir insan gibi hissettiğimiz bir birlik durumuna erişmemiz koşulunda herkes kendi ben algısını “biz”in içinde kaybettiği zaman, “biz” “bir” haline geldiği zaman, bu bir olma gücünün yardımı ile manevi kademeleri ifşa ederiz.

Bunu yapabilmek için herkes kendini diğerleri önünde sıfırlayarak, kendi bencilliğini grup içinde iptal etmek zorundadır. Kendi “ben”ini iptal eder ve kendisi yerine dostlarını kabul eder.

Böylece kendisinden çıkar, onlara dahil olur, daha önce ayrı, bireysel olarak var olduğu varsayılan “ben”i tamamen yok olur ve kişi kendisini diğerlerinden ayırmayan yeni bir gerçekliğin içinde hissetmeye başlar.

Bu duygu bizim dünyamızda yoktur ve ancak doğanın özel üst güçleri kullanarak erişilebilir. Ve bu güç bu ıslah yönteminin ana motorudur.

KabTV, “Yeni Hayat” 25/01/2015

Diğer Bilimler ile Kabala Bilgeliği Arasındaki Fark

thumbs_laitman_538Soru: Tüm bilimler genel olarak doğanın keşfi ile ilgilidirler yani Yaradan’ın keşfi. O zaman, hangi yönden, her ne kadar o da kendini bilim olarak adlandırıyorsa da, Kabala bilgeliği diğer bilimlerden farklıdır?

Cevap: Kabala bilgeliği Üst Güc’ün, Yaradan olarak adlandırdığımız tek yöneticinin keşfi için olan bir bilimdir. Fakat, Yaradan’ı kendine yaklaştırmak için kişinin yapması gerekli olduklarından bahseden diğer metodlardan farklı olarak, Kabala bilgeliği, Yaradan’ın keşfinin kişinin kendisini Yaradan’a yaklaştırmasının derecesine göre gerçekleştiğini açıklar.

Kabala bilgeliği, bizlere, kişinin Yaradan’ı tam olarak ifşa edene kadar derece derece yükselerek O’nu keşfetmesi gerektiğini söyler. Bu, Kabala bilgeliğinin tümünün, kişiyi, Yaradan’a zıt ve karşı olma durumundan, değiştirerek ve düzelterek, tamamen Yaradan’a benzer bir duruma getirmek için bir metot olduğu anlamına gelmektedir.

Bir Kabalist İle Yıldırım Hızında Sohbet

thumbs_laitman_552_03Soru: Ölümden sonra yaşam var mıdır?

Cevap: Evet.

Soru: İnsanlar niçin entellektüel potansiyellerinin yalnızca %3’ünü kullanıyorlar?

Cevap: Çünkü kalan %97’si manevi ifşa içindir.

Soru: Bizler kendimizi değiştirebilir miyiz?

Cevap: Hayır. Fakat bizler bunu üst kuvvetin yardımı ile yapabiliriz.

Soru: Bu yaşamda niçin bu kadar çok kötülük ve haksızlık var?

Cevap: Bu dünyalara bunu getirenler bizleriz.

Soru: Size göre kim İsraillidir?

Cevap: ”İsrail’, ibranicede Yaradan’a doğru anlamına gelir. Bu kelime Kabala Bilgeliği yardımı ile Üst Güç’e odaklanmış olan kişi için, ”iyilik yapan iyiye” doğru yönelmiş olan kimse için söylenir.

Soru: Sizi en çok rahatsız eden şey nedir?

Cevap: Sizin en son sormuş olduğunuz sorunun cevabına zıt olan herhangi bir şey.

Soru: Bir Kabalist bu dünyaya ait olan, yemek, seks veya herhangi bir şeyden hoşlanır mı?

Cevap: Bir Kabalist sıradan bir insanın hoşlandığı her şeyden zevk alır. Neden olmasın ki?

Soru: Trafik kurallarına dikkat eder misiniz?

Cevap: Evet.

Soru: Bu dünyadan gitmeye karar verirseniz yanınızda götürmeyi istediğiniz tek kitap hangisi olur?

Cevap: Baal HaSulam’ın Şamati kitabı. 

İsrail Radyo Programından, 103 FM,  15.2.2015

Kabala Bilgeliği Hakkındaki Eski Efsanelerin Bitişi

thumbs_Laitman_703_04Soru: Etrafımdaki arkadaşlarım bana Kabala bilgeliğini çalışmanın tehlikeli olduğunu söylediler çünkü delirebilirmişim. Bu çalışmanın tehlikeli olduğu ve çalışırken kişinin dikkatli olması gerektiği doğru mudur?

Cevap: Kabala bilgeliği’ni çalışmak için ana metinlerden olan “On Sefirot’un Çalışılmasına Giriş”’de şöyle yazılıdır, Kabalistler bilerek Kabala bilgeliği’ni çalışmanın tehlikeli olduğu dedikodusunu yaydılar çünkü insanların gelip onu çalışmasını istemiyorlardı. Ve bu sayede BetAmikdaş’ın (Tapınak) yıkılmasından günümüze kadar Kabala bilgeliği gizlenmiş olundu.

Bunun bu şekilde olması gerekiyordu, çünkü insanlığın gelişmesi ve İsrail halkının sürgünden geçmesi gerekiyordu. Sürgün aynı zamanda, Kabala bilgeliğinden, sistemin bilgisinden de ayrı kalınması ve karanlığa düşülmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden 2000 yıl boyunca karanlıktaydık ve Kabala bilgeliği hakkındaki bu efsane de bu süre boyunca varoldu. Fakat bu efsane Kabalistlerin kendileri tarafından, zamanı gelene kadar insanları bu bilgelikten uzak tutmak için yayılmıştı.

Ve günümüzde her şey tamamen tersi durumundadır. Tıpkı tüm dünyamızın dünüşmüş olduğu gibi, Kabala bilgeliğine de olan bakış açısı değişmiştir. Kabalistler şunu yazmışlardır, günümüzden itibaren artık herkes Kabala bilgeliğini keşfetmek zorundadır ve İsrail halkına da neler verdiğini görmelidirler. Bunun nedeni, artık problemlerimizi çözemiyoruz aynı zamanda onsuz da artık daha fazla var olamayacağız.

Yani artık korkacak birşey yok. Kitabı açıp, çalışabiliriz ve hem kadınlar hem erkekler için başlangıç düzeyine uygun bir çok kitap mevcut.

Soru: Yani, insanlık son zamanlarda artık Kabala’nın  herkes tarafından çalışabilineceği bir seviyeye mi erişti? Eskiden bu şekilde değildi ve hatta çalışma hakkında bazı yasaklamalar vardı. Ancak, günümüzde insanlık kendini çıkmaz bir sokakta buldu ve bundan tek çıkış noktası bu sınırlamaların ötesindeki yaşamı öğrenmekten geçiyor.

Cevap: Özellikle bize Kabala bilgeliği çalışmasından ifşa olan ve bizleri şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaz sokaktan  dışarı çıkaran da aynı çıkıştır.

Soru: “Yaşamın sınırlarının ötesinde” ile ne demek istiyorsunuz?

Cevap: Bu bizim bozulmuşluğumuzun ötesindeki, düzeltilmiş dünyadaki yaşamdır. Dünya daha önceden belirlenmiş kanunlara göre işlemeye devam etmektedir ve bizim bakış açımızdan başka hiçbir şey değişmemiştir. Kabala bilgeliği bizlere, aramızdaki kuvvetleri ve aramızdaki bağlara ait ağı ne şekilde yönetmemiz gerektiğini ve bu sayede herkesin birbirine doğru bir şekilde bağlanabilmesini açıklamaktadır.

Bu şekilde bir uyuma, birliğe, aramızdaki ilişkilerde ulaşırız ve burada, aramızda eşsiz bir kuvvet keşfederiz ve bu da sadece bedenlerimizdeki bu yaşamın üstüne yükselmemiz uğruna bizlere yardımcı olur. Yaşamı daha üst bir seviyede hissetmeye başlarız ve bu sayede bu dünyanın, bu yaşamın sınırlarının ötesine  geçmiş oluruz.

Soru: Bunun için kişinin büyük bir bilge olması gerekmiyor mu?

Cevap: Bu herkesin erişimine açıktır. Evlerimizde buzdolabı, fırın, mikrodalga var. Bunların nasıl çalıştıklarını biliyor musunuz? Bilmiyor olsanız da, bu sizin onları kullanmanıza engel değil.

Aynı şekilde bu metodu yaratan bilge Kabalistler vardı, tıpkı mikrodalga gibi. Ve aynı zamanda normal insanlar var, sadece onu nasıl kullanmaları gerektiğini bilmeleri yeterli olan. Herkes bir dereceye kadar öğrenmelidir, tıpkı bir mikrodalganın nasıl çalıştığını bilmemize olan ihitiyaç gibi, hangi düğmelere basmamız gerektiği ve derecelerini nasıl değiştirmek gerektiği gibi.

İsrail Radyo Programı, 103FM, 15 / 02 /15

Sihirli Tiyatro  

thumbs_laitman_433_02Soru: Kabala Bilgeliği’nin özel, doğaüstü güçler barındırdığını söyleyebilir miyim ?

Cevap: Doğaüstü olan bir şey yoktur. Kabala, güncel hakikatta nasıl davranmamızı ve bu esnada, yaşam zamanında nasıl cennete erişebileceğimizi açıklayan bir bilimdir.

Kabala kitapları sihir ile ilişkili değildir. Evet, onlara ”kutsal” denir çünkü onların yardımıyla nasıl ”kutsal” hale gelebileceğimi öğrenirim. Başka bir deyişle, ben ihsan etmeyi, dostumu sevmeyi, verici olmayı ve iyilik etmeyi nasıl yapacağımı öğrenebilirim.

Soru:  Kabala kitaplarını kötü bir şey için kullanabilir miyim? Örneğin, bazı kimseler belli bir kişiye karşı odaklanarak özel ritüeller düzenlerler.

Cevap: Bu bir tiyatrodur. Psikolojik olarak bunun biraz etkisi olabilir ama bundan daha fazlası olamaz.

Kendi gücüne sahip olan bir Kabalist’in kimseye zararı olamaz. Neticede o Yaradan’a yakındır ve kötülük de ondan gelmez.

Diğer yandan öyle durumlar vardır ki, Kabalistler’in faydası dokunur. İnsanlara çok büyük zararı dokunan büyük bir haini etkisiz (nötr) hale getirir.

Sonuçta, iyiye dayanabilmeyi ve verici olmayı öğrenmem gerekir. Yalnızca bu şekilde ortak, mutlak iyiliğe doğru hareket ederim ve nitekim bu da bana, kendime fayda sağlar.

Kabtv’den ”Yeni bir yaşam”, 18.1.2015

Olgunlaşmış İnsanlığın İlk Nesli

Michael_LaitmanKabala kitapları, bu dünyanın terimleriyle, manevi kökleri arasındaki ilişkiyi anlatan dalların dilinde yazılmışlardır. Bu yüzden, kelimeler ve hikayeler ile doldudur ki bunlar ilmin içinden olmayan kişilerin, farklı peri masalları hayal etmelerine neden olabilir. Birçok ulus, Kabala Bilgeliği’nden belli miktarlarda bilgileri kullanmışlar ve tüm felsefe ve bilimlerini bunun üzerine kurmuşlardır.

Günümüzde dahi, sadece izlemiş oldukları filmeler ya da hakkında okudukları kitaplarla,  Kabala Bilgeliği’nin ne ile ilgili olduğunu bildiğine inanan insanlar vardır. Fakat, gerçekte, bunlar kişinin aklını çok daha fazla karıştırırlar.

Örnek olarak, kısa zaman önce, televizyonda Kabala ile ilgili bir belgesel serisi vardı. Bu belgeseli izledikten sonra, açık ve net olan tek bir şey vardı ki, o da insanların Kabala’nın gerçekten ne olduğu hakkında fikirleri olmamasıydı.  Bu belgeselde gösterdikleri gibi, kadınların dans etmeleri, diet yapmaları, törensel giyinmeleri, kartlar v.b gibi konular ile hiçbir ilgisi yoktur. İnsanlar, “Kabala” ismini, Kabala ile hiç bir şekilde ilgisi olmayan konuları tarif etmek için kullanıyorlar.

Bu yüzden, günümüzde Kabala Bilgeliği’nin ne olduğu hakkında çok daha fazla kafa karışıklığı vardır. Bizim neslimiz, Kabala kitapları ile ilgilenmelerine izin verilen ilk nesildir ki bu sayede herkes onlardan öğrenebilir.

Artık, bir Kabalistin tüm bilgilerini, o da diğerlerine aktarsın diye, bir öğrenci arayışına girmesine gerek yoktur. Günümüzde, artık sokaklara çıkıp, bu bilgileri aktarmak için, onu öğrenmek isteyen ve aynı zamanda bu bilgileri aktarmaya devam etmek isteyen herkesi Kabala Bilgeliği’ni çalışmaya davet edebilirsiniz. Tüm neslimiz, Kabala Bilgeliğini doğru bir şekilde kullanarak bir sonraki seviyeye, üst dünyaya yükselebilecekleri, seviyeye yükseldi.

“Yeni Bir Yaşam” programından 18/12/2014

Egoist Algının Bir Krizi

Dünya 2008’den önce herkes için bariz hale gelen bir krizin içine girdi. Ancak, öncesinde hiç kimse bu konuda konuşmak istemedi. Bu sadece borsanın düşmesi veya bazı bankaların iflası gibi değildir, küresel kriz tüm dünyayı kapsamaktadır. Dünya tamamen tek bir sisteme bağlı olduğunu görmeye başladı, ancak bu sistem iyi değildir.

Biz birlikte çalışmak istiyoruz. Avrupa çaresizlik ile birlik olmuştur,  çünkü biz tamamen birbirimize bağımlıyız. Ancak, bizi bağlayan yasalar egoist yasalardır, bu yüzden birbirimizi doğru kullanmak yerine, birbirimize zarar veriyor ve mahvediyoruz.

Bu daha önce böyle değildi. Uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, üniversiteler, fabrikalar, şirketler ve ülkeler gelişti. Her şey, karşılıklı yarar sağlama, “Sen-Ben, Ben-Sen” prensibine göre iyi çalıştı ve gelişmek mümkündü.

Ama sorun, kapalı bir sisteme, integral bir ağa dönüşen Dünyadaki özel bağımlılıklardır. Bu, artık eski ekonomik bir sistem, politik ve  bazı ülkeler arasındaki siyasi ve kültürel ilişkiler değildir, bunu yerine aramızda benzersiz yeni ilişkilere ihtiyaç vardır.

Bununla birlikte, bu benzersiz ilişkileri anlamıyoruz çünkü doğamız gereği egoistiz. Hepimiz dünya çapında bütün olarak birbirimizle bağlantılı olsak bile; normal, egoist, kapitalist standartlara göre birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve bu yüzden bu bağlantılar çalışmaz halde.

Kriz budur. Dünyada aramızda kurmamız gereken, yeni yollarla bağlanmış yeni ilişkiler ile buna ulaşmak için yetersizliğimiz arasındaki çelişki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

İnsanlar eskisi gibi var olmaya devam edebileceklerini  düşünüyorlar. Ancak dünya, insan toplumu ve bütün hareketsiz, bitkisel, hayvansal ve insanlığın dâhil olduğu doğa, şimdiden tavırlarımızı değiştirmemizin gerekli olduğu bir sistem haline gelmiştir. Bu özellikle insanlardan istenmektedir hareketsiz, bitkisel ve hayvansal doğadan değil.

Bu yüzden, krizin sebebinin derinliklerine inmeyi düşünürsek, sebebinin algımız olduğu açıklığa kavuşur. Bütün mesele; aniden kendimizi içinde bulduğumuz ortak ilişkilerin bir bağ türünde olduğumuzu farkında olmamamız ve hep birlikte bu ağın koşullarına göre nasıl davranmamız gerektiğidir.

Burada, Kabala imdadımıza yetişiyor. Grup içerisindeki dostlara nasıl davranıyorsak Dünyanın da aynı şekilde ona göre  hareket edeceğini açıklar, herkesin dostlara yardım ettiği, diğerleri ile aynı arzulara entegre olmuş, herkesin tek bir kalbe sahip  olduğu.

Dünya bunu istesin ya da istemesin, şimdiden bu bağlantılara göre davranmaya başladı ve insanlık için dışarı çıkmadan ve onlara öğretmeden ve bugün neler olduğunu onlara anlatmadan, Kabala bilgeliğini uyguluyor olmuş olmayız. Bu bilgiyi almış olduğumuz misyonu yürütüyor olmayız.

Bu Durgun Dünya

Michael Hoffman’nın görüşleri (PhD, Columbia Universitesi, NewYork): “Gelişen bu yüzyılda bir kişinin manevi özgürlük ihtiyaçı sorgulandı.  İnsanlar özgürlük değil, ancak güvenlik aramakta. Bir iktisadi toplumda özgürlüğün herkesin kendi hakkını düşünmek olduğu varsayılır (taktir edelir) herkes kendi istediklerini ve nasıl istediklerine karar vermeye hakları vardır.

Medya tarafından beyni yıkanmış bir kişi ile kitle kültürünün anlayamadığı, piyasanın  kişiye empoze etmeye çalıştıklarını değilde  kişinin diğerlerine ihtiyacı olduğudur. Herkese büyük bir seçim aralığı verilir, fakat bu kişisel bir seçim aralığı değildir, bu seçim sistem tarafından programlanır. Büyük şehirlerde, milyonlarca insan izole edilmiş olarak yaşamakta ve birbirlerinden nefret etmektedirler.

Toplum saldırganlığı besler,  genel bir rekabet atmosferi kaliteyi gerektirir ve aynı zamanda bunu bastırır. Artan baskı bunun tersi bir reaksiyona yol açarak, en aşırı şekillerde gizli saldırgan bir enerjinin açığa çıkmasına sebeb olur. İnsanın varlığı monotondur, tüm değişiklikler hayatımızda hiç bir şeyi değiştirmez. Bir kişi hareket halinde iken bu hareket ancak fiziksel olup, iç dünyası hala durgundur.”

Benim Yorumum: Sadece durumumuzun kötülüğünün tanımlanması yolu ile kendimize karşı olan tutumlarımıza ve böyle bir yaşama  son vererek bir çözüm bulacağız. Ancak tam bir çaresizlik bizi belirleyici bir  harekete geçirmeye zorlayacaktır. Ama böyle bir durum, uzun sureli bir ızdırap çekmeyi önliyebilmek için önceden gelen ızdıraba karşı bilinçi bir hal almak ve yeni gelişmelere doğru yönde hareket ederek başarılabilir.

Bu yol Kabala Bilgeliği tarafından sunulmakta çünkü bu erdemliliğin eğitimini alarak kendimize erdemlilik ışığını çekebiliriz ve  ilerlemek ızdırap tarafından itilerek değilde bunu yerine her çeşit  keyfin çekimi ile sağlanabilir.

Kabala ve Mizah

Aldığım bir soru: Kabalistler mizaha nasıl bakar? Hiç Kabalist şakası var mıdır?

Cevabım: Rabaş (Kabalist Baruh Aşlag)’ın yanında geçirdiğim 12 yılın ilk yılında; mizahı, şakaları, hazırcevaplığı, keşifleri, beklenmeyen durumları ve kalender bakış açısını ne kadar sevdiğini gördüğümde çok şaşırmıştım.

Bu tür şeylerle bağ kurmak bir Kabalist için kolaydır, çünkü daima genç kalır! Neden? Çünkü ruh durmaksızın gelişmektedir ve bir Kabalist’in ruhsal gelişmesi onu çocuk gibi hissettirir. Dışarıdan nasıl gözüktüğü bir yana, Kabalist tamamen kendi olmaz, aslında dünyadaki diğerlerinden daha basit hale gelir.

Genç bir ruhu oluştururken, bir Kabalist için ebedi içsel devrimler geçirmek –araştırmak, kendisi ile fikir ayrılığına düşmek, analiz etmek ve kendini ve çıkarını düşünmeden karar vermek- karakteristiktir.

Kabalist dünyasal (egostik) doğasını Üst Doğa perpektifinden –Yaradan’ın kendisine baktığı yönden, “Kalpteki Nokta” ya da ihsan etme niteliği -izlerken bu perspektifi haklı çıkarmaya çalışır.

Bir Kabalist sabit, iç çelişkiler deneyimler ve bu deneyimler uzlaşma veya mutabakat ile değil, “sen” (almak) üzerinden “senin zıttını” (ihsan) savunarak çözülür.

Yani şakalar, mizah ve nükte, bağdaşmayanları bağdaştırmak için yöntemlerdir –hepsi (ilkel çeşitler hariç) hayatın çelişkileri üzerine inşa edilir, bundan dolayı Kabalist’e aşina ruhsal durumları andırırlar.

Bu arada, birisinin yaptığım şakaları topladığını duydum (ya da benim hakkımda yapılanları)…

Ruh Halim: neşeli

Yayım Tarihi: March 24th, 2008 at 11:09 am

Page 1 of 141234510...Last »