Category Archives: Kabala

Üst Güçle Ortaklık

Soru: Neden üst gücü etkilemeliyim? Sonuçta ben bu dünyadaki küçük bir insanım. Üst Güç büyük bilgelikle dünyayı yönetmiyor mu?

Cevap: Bir yanda haklısın, ama diğer yandan üst güç, O’nun üzerinde çalışmamız ve O’nu araştırmamız, O’nun belirli etkisini çekmek ve uyandırmak ve bu şekilde O’nunla temasa geçmek ve hatta O’nunla ortaklığa erişmeyi mümkün kılacak şekilde bizi yönetiyor.

Bu bütün dünyanın yapısını anlamak için gereklidir. Bu şekilde bizler zekâsı ve farkındalığı olmadan faaliyetleri yürüten canlı organizmaların seviyesinden, bütün yaratılışın, tüm doğanın başı olma seviyesine çıkarız. Bu çok önemlidir. Bu kişiyi Adam’a (insana) dönüştüren şeydir.

Partnering With The Upper Force

Son Islah Ne Zaman Meydana Gelecek?

Soru: Son ıslah (Gimar Tikun) kaçınılmaz mı? Eğer öyleyse, ne zaman gerçekleşmesi gerekiyor?

Cevap: Bireysel bencil arzularımızı tek bir arzuda, Adam’da birleştirdiğimiz zaman.

Soru: Birlik nedir? Bu terimi doğru anlamak ne kadar önemli ve gereklidir?

Cevap: Bu ayrılmış bireysel arzularımız arasındaki kırılmış bağlantıyı düzeltmektir. Sonuç olarak, Yaradan diye adlandırılan, bağ kurmanın gücü, Adem (insan) denen tek bir arzunun düzeltilmiş bağlantısı olan sistemin içinde hissedilir.

When Will The End Of Correction Take Place?

Maneviyatta Korku Var Mıdır?

Soru: Kabala ilminde Tanrı korkusuna benzer bir kavram var mıdır? İnsanlar yangın, sel ve diğer afetlerden korkuyorlar. Kişi Yaradan korkusu hissetmeli mi?

Eğer “O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35) ise, bunun Tanrı korkusu ya da kendini korumak için hayvani bir içgüdü olduğunu söylemek mümkün mü? Maneviyatta benzer bir korku var mı?

Cevap: Bencil bir arzunun içine düşme korkusu, bu dünyamızda cenneti kaybetme korkusu vardır. Manevi korku, edinim ve ihsan etme yeteneğini kaybetme hakkında değildir – diğer bir değişle, Yaradan gibi olma- Yaradan’ın büyüklüğünün farkındalığı dışında kendimle ilgili korkular değildir.

Does Fear Exist In Spirituality?

Kabala İlmine Muhalefet Nereden Kaynaklanıyor?

Soru: Benim küçük kızım belirli yiyecekleri, onu asla tatmamış olmasına rağmen, tadının iyi olmadığını iddia ederek tatmayı reddediyor. Bu tür doğal davranışın sebebi nedir?

İnanıyorum ki birçok kişi Kabala Bilgeliği hakkında aynı şekilde hissediyor, gerçekten onun ne olduğunu anlamamalarına rağmen, onu itici hissediyorlar. Bu olguyu anlamak, bize dünyada Kabala ilmini yaymada yardımcı olabilir mi?

Cevap: Eğer bir şeyin tadının neye benzediğini bilmiyorsak, onu istemeyiz. Ama bir kez tattığımızda, onun bıraktığı izlenime, Reşimo’ya göre, onun için özlem duymaya başlarız.

Kabala bilgeliğine muhalefet, Reşimo (ruhsal kayıt) eksikliğinden kaynaklanır, ama esas olarak Kabala Bilgeliği aslında bizim tüm özümüz olan, doğamıza karşıdır ve egonun ıslahıyla ilgilidir. Bu nedenle, sadece içinde Reşimo ifşa olmuş, bir önceki manevi durumdan izlenimi olanlar Kabala ilmini çalışmaya ve uygulamaya gelecektir.

Where Does The Opposition To The Wisdom Of Kabbalah Stem From?

Kabala Bilgeliği Hiçbir Şeyi Engellemez Yasaklamaz

Soru: Eğer kişinin tüm hayatını manevi gelişmeye adaması ve “diğer işleri” bir kenara bırakması gerekiyorsa, yaşamak için ne zaman vakit kalacak? Yaradan neden her şeyi çok karmaşık yaptı?

Cevap: Peki, kişi ne için yaşar? Kabala Bilgeliği metodunu çalışmaya başladığımızda, bunu yaşamaya, hangi güçlerden söz ettiğini, bunu keşfetmenin ve bunları hissetmenin nasıl mümkün olduğunu ve dünya sisteminin nasıl yönetildiğini hissetmeye başlarız.

Kabala Bilgeliği, tüm insan kültürü, tüm dinler ve tüm bilgi için temeldir çünkü yüksek yönetim sistemi hakkında konuşur. Dünyamızda var olan her şey bu sistemin sonucudur. Kabala ilmini çalışmak sayesinde bunu yakalamak mümkündür.

Kabala ilminde, dünyevi zevklerde hiçbir yasaklama yoktur. Sakince balığa gitmek, futbol maçı izlemek, sporlarla ilgili olmak ve aileye bakmak vb. olasıdır. Ağır uyuşturucuların tüketimi haricinde, herhangi bir dünyevi uğraştan vazgeçmeye gerek yoktur, çünkü onlar kişiyi gerçeklikten ve yüksek yönetimi algılamaktan alı koyar.

Kabala Bilgeliği hiçbir şeyi engellemez. Bu bir manastır değil, acı çekme ya da kendini kısıtlama değildir. O sadece hayatlarımıza özel daha yüksek zevkler ekleme konusundan söz eder.

Bununla beraber, her zevk için, her doyum için, tüm bilgiler için, çabamız ve zamanımızla ödeme yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Burada da aynıdır.

The Wisdom Of Kabbalah Does Not Prohibit Anything

Gözlerinizi Açın Ve Mükemmelliği Görün

Soru: “Efendi, Tanrınız, sizi bu diyara götürür….. sizin inşa etmediğiniz büyük ve iyi şehirler vermek için, ve sizin doldurmadığınız iyi şeylerle dolu evler vermek için…” vb. denmiştir. Neden burada, siz yapmadınız diye vurgulanmıştır?

Cevap: Kendi kendimize hiçbir şey yapmayız ancak hiçbir yeteneğe sahip olmadığımızdan emin olarak, Yaradan’dan istemeliyiz. Yaradan, tamamen mükemmel özgecil sisteme girmek için bize güç verecek, yardım edecektir.

Bu nedenle, “Dikkat et, seni Mısır topraklarından dışarı çıkaran, Efendini unutmayasın…” denir. Yarada, egoizmin ıslahı için, İsrail topraklarına doğru bize rehberlik eder. Ve egoizm aniden artık egoizm olmadığını bize gösterir, o bizim bozuk niteliklerimizle bağıntılı olarak belirir. Ve şimdi biz, bunun en mükemmel sistem, sonsuzluk dünyası olduğunu ve onun içinde olduğumuzu görürüz.

Diğer bir değişle, biz her zaman var olan mükemmelliği görmek için kendi niteliklerimizi düzeltiriz. Şimdi bile hepimiz sonsuzluk dünyasının, cennetin, mükemmelliğin ve sonsuzluğun içerisindeyiz. Ama her türlü çirkin niteliklerimiz, bize evrenin sadece korkunç acılar ve ölümle dolu küçük bir parçasını görmemize izin verir. Ama aslında hepimiz mutlak mükemmelliğin içindeyiz.

Open Your Eyes And See The Perfection

Genel Ruh Neden Parçalandı?

Soru: Bir yayınınızda “Karşılıklı Garanti olmadan Hayat yoktur,” dediniz yani geçmişte biz tek manevi bedendik ve sonra bu beden paramparça oldu. Manevi beden, fiziksel bedenimiz gibi geçici midir? Ve yaşamak için mi yoksa yeni bir manevi bedende yeniden doğmak için mi bağ kurmak zorundayız?

Cevap: Bedenin parçalanması –bu arzu anlamındadır, fiziksel beden anlamında değil – gerekliydi böylece onun parçalarını yeniden bağlayarak, alma arzusunun aksine ihsan etme arzusuna ve diğerlerini reddetme arzusunun aksine sevgiye ulaşabiliriz. Bu programda sonsuzluğun ve bütünlüğün mükemmel duygusunu kazanırız.

Why Was The General Soul Shattered?

620 Arzu

Soru: Tüm 620 arzunun bir listesini alabilir miyim?

Cevap: Onları nasıl listelerim bilemiyorum çünkü maneviyatı edinmemiş bir kişi, bundan hiçbir şey anlamayacaktır.

Örneğin “Hod ya da Tifferet’te olan Netzah ve ondan Bina’nın üçüncü kısmı” vb. diyebilirim. Bundan ne anlayabileceksin? İçindeki belirli bir zevkten, bu arzular nasıl biçimlenir?

Dünyevi terimlerimizle bunları tanımlayamayız. Örneğin, psikolojide yaklaşık 800 tür korku ve depresyon var. Onlara adlar verilmemiştir, ancak onları etkisiz hale getirebilen homeopatik ilaçlar belirlenmiştir.

Burada da aynı şey olur. Manevi arzuları algılayabilen bir kişi, onları sadece Sefirot diliyle ifade edebilir. Aynı zamanda da zaten Sefirot’un içinde halen var olanlar bunları algılayabilir.

620 Desires

Hızlı Kabala İpuçları

Soru: Bir kişi Kabala Bilgeliği ile ilgilendiğinde, acıya daha duyarlı hale mi gelir?

Cevap: Evet, o belirli bir dereceye kadar kendini eğitebilir, ancak prensip olarak, her konuda daha duyarlı hale gelir.

Soru: Geçmişle ilgili pişmanlık kavramı, gelecekte ıslah için bir istek olarak Kabala ilminde var mıdır?

Cevap: Hiçbir şey için pişmanlık duymak gerekmez çünkü şu ana kadar yapılmış olan her şey Yaradan tarafından yapılmış ve doğru olarak yapılmıştır.

Soru: Kafaları sosyal ağlarda takılı kalan insanları uyandırmak mümkün müdür?

Cevap: Onları bu sosyal ağlar üzerinden almaya çalışın.

Soru: “Hafif” ruhlardan farklı olan, ıslah olamaz “ağır” ruhlar var mıdır?

Cevap: Hayır, herkesin kendi kaderi vardır ve Kabala Bilgeliği ile bağlantısı olan birisi, ağır bir ruha sahip değildir.

Soru: Hocam, size sormak için birçok soru içimde ortaya çıkıyor, fakat onları oluştururken, cevaplarını buluyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Çok basit, devam et!

Soru: Kabala’yı doğru çalışan birisini ne engelleyebilir?

Cevap: Sadece tek şey: Gereken arzunun eksikliği. Biz sadece arzu olması için endişe duymalıyız! Arzu, kişiyi Kabala çalışılan ve Kabala Bilgeliği ile ilgilenilen o yere getirecektir. Bu kişinin, ciddi ve doğru bir iletişim çemberinin içine girmesine yardımcı olacaktır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/10/16

Zaman: Kesinliği Olmayan Bir Kavram

Soru: Neden hoşlanmadığı bir şeyle meşgul olan kişi için zaman çok yavaş geçiyor gibi görünür, ama zevk aldığı bir şeyle meşgulse, zaman uçuyor gibi görünür? Kabalist için zaman nedir?

Cevap: Kabalist için zaman, her hangi bir anda geçirdiği değişikliklerin sayısıdır ve bu yüzden bir saniye içinde çeşitli koşullar geçirirse, bu bir saniye dakikalarca gibi hissedilir ve eğer o bir saat buyunca aynı koşulun içindeyse, saat bir saniye gibi hissedilir.

Yani, zaman uzayabilir, çekme ve esneme yeteneği vardır. Bu, zamanı nasıl doldurduğumuza, her hangi bir birim zamanda geçirdiğimiz koşulların sayısına bağlıdır.

Time: A Loose Concept

Toplam 21 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »