Category Archives: İntegral Eğitim

Sanal Öğrenmenin Avantajları

Soru: İnternetten, Moskova Kabala Akademisinde eğitim görüyoruz. Sanal grubun güçlü noktası nedir? Üzerinde çalışmak için değerli olan nedir? Kişi neye dikkat etmelidir?

Cevap: Her toplumda potansiyel olumlu ve olumsuz özellikler ve nitelikler vardır.

Sanal bir grubun eşsizliği, aranızdaki geniş mesafelerdir ve gerçekte birbirinizi fiziksel olarak etkilemiyorsunuzdur. Birbirinizi yalnızca iletişim kanalları aracılığıyla hissettiğiniz, içsel özelliklerinizle etkilersiniz. Ve bu yüzden, bu daha kolaydır.

Bir taraftan, sanal bir grupta on dostla fiziksel bir bağlantıya kıyasla çok daha hızlı bağlanabilirim; çünkü bir ekran aracılığıyla, iletişim ortamı vasıtasıyla, sadece birbirimize aktarmak istediğimiz şeyler iletilir. Bu nedenle, daha basittir.

Öte yandan, sınırsız bir izleyici vardır; dünyadaki milyarlarca insan bağlanabilir.

Günümüzde bağlantılarımız evrenseldir, çeşitli sanal biçimlerdedir ve aramızda günün farklı zamanlarında iletişim kurarız vb.

Genel olarak, aranızdaki bağlantı sistemini doğru seçerseniz, o zaman çok mobil, hareketli ve esnek olabilirsiniz, böylece içinde Yaradan’ın gerçek bir keşfi oluncaya kadar, aranızdaki bağlantıyı sürekli geliştirirsiniz.

Soru: Pratik çalışmayı nasıl organize etmeliyiz?

Cevap: Sadece aranızdaki bağlantı yoluyla yapabilirsiniz.

Her şey sadece egomuzu iptal ettiğimiz insanlar arasındaki bağda ve Yaradan’ın ifşa olacağı yerde, aramızda oluşan iyi bir bağda anlaşılır. Bu pratik çalışmadır.

Advantages Of Virtual Learning

Kanalları Açmak Işığın Çalışabilmesini Sağlar

thumbs_Laitman_910Manevi çalışma, Yaradan’a hizmet etmek olarak adlandırılır, bunun için tüm çalışmayı yerine getiren O’dur. Ben, manevi dünyada çalışmam, bunun yerine sadece çalışması, bazı bağlantıları aktif etmesi için Işık’ı davet eder ve Işık’ın bunların içlerinden geçerek, her şeyi organize etmesini sağlarım.

Bu yüzden, düzeltme hakkında düşünmek benim için yeterlidir. Bu dünyada, sıradan görünüşlü bir insan bile, düşenceleri sayesinde Işık’ı çekebilir.

Sadece Yaradan, Işık, çalışır ve etkiler, oysa bizler sadece bağlantıları düzeltiriz, kanalları açarız ve Işık’ın sistemin tüm parçalarında çalışmasını mümkün hale getiririz. O yüzden, dağıtım sistemi, düzeltmeye getirmek için tek olasılıktır.

Baal HaSulam, hiçkimsenin bir başkasının çalışmasını yerine getiremeyeceği hakkında yazmıştır. “Tıpkı yüzlerin aynı olmadıkları gibi, düşünceler ve karakterler de aynı değildirler.” Bu yüzden, bu dünyada bir kişiyi dahi kaybetmemeliyiz. Eğer bir kişi ortadan kaybolacak olursa, hiçkimse bu çalışmayı onun yerine gerçekleştiremez.

Dağıtımımız sayesinde, kişiyi içinde bulunduğu pislik ortamdan, tüm yaşamını sorguladığı bir yere getiririz. Onu gerçek çalışmaya çeker, tüm sistem genelinde, Işık kanalının onun için açıldığı aynı yere getiririz.

Bundan sonra, kişi kendi içinden çıkan kanalları aktive ederek aynı şeyi gerçekleştirir. Ancak, kişi bu zincirin arkasında durduğu için, yapmış olduğu her şey benim üzerimden geçer ve ben onun tüm çalışmasından zevk alırım. Bu nedenle, öğrencilerin niteliği ve sayısı ne kadar büyürse, o kadar da öğretmen yükselir.

Grubun, bu yolda nasıl yükselebileceğini bir düşünün. Bunun yardımıyla, Kabala Bilgeliği ve İntegral Eğitim ile ilgili bütün daireleri organize ederiz.

Esasında, Kabala Bilgeliğin’de de, İntegral Eğitim’de de aynı prensibin dağıtımını gerçekleştiririz: “O’ndan başkası yok” ve bundan başka dağıtımını yapacak birşeyimiz yoktur. Tüm Kabala Bilgeliği sadece bunun hakkında konuşur. Ve İntegral Eğitim metodu da aynı zamanda bu konudan bahseder, sadece farklı sözlerle.

İntegral Eğitim ve Kabala Bilgeliği arasında hiçbir fark yoktur. Basitçe söylemek gerekirse, eğer kişinin kalpteki noktası yoksa ve Üst Dünyaları edinmeyi arzulamıyorsa, ona her şeyi bu dünyadaki konseptler ile genel entegre sistem hakkında konuşarak ve dünyanın tek bir global köy olduğu şeklinde açıklarız.

Bu da aslında aynı şey hakkında bahsetmektedir, sadece kelimeler katılımcılara göre seçilir. Ancak, bu kişiler için ve diğerleri için bile, niyetimiz “O’ndan başkası yok” prensibini iletmektir.

Verona Kongresi, 2.Gün, 22/11/2014, Ders 4

Yeni Yüzyılın Liderleri

Soru: Karizmatik bir lider her zaman gidilecek yönü gösterir ve insanları teşvik eder. Kural olarak, oldukça otoriter ve bazı durumlarda ise zalim bile olabilir. Bu eğilim 21. yüzyıl liderlerinde de belli olacak mı, yoksa insan evrimi ile birlikte onların da özellikleri değişecek midir?

Cevap: Liderler bizim odaklandığımız yeni örneğe göre, gereken bütün insani ve insan üstü özellikler ile ilgili her şeyi kullanacaklardır. Fakat onların değişmesi gerekir. Onlar eğitmen olacaklardır; nitekim insanlığın yeniden eğitilmesi gerekir ve  bu bizim zamanımızdaki en temel problemdir. Herşeyden önce, işşizler  topluluğu  açık üniversitelere, okullara yerleştirilip, televizyon programları  ve burslar  vs. ile  geliştirmenin sağlanmasıyla birlikte yeniden organize olmayı talep edecektir.

İnsan yaşamı sıkı bir program ile karşı karşıya kalacaktır. İnsanların içinde ihtiyaç  algısının yükselmesi ile birlikte onlar tüm yaşamları boyunca kişisel geliştirme seviyesinde ilerleme sağlayarak, bu konular ile ilgilenmeye odaklanacaklardır: halk, ulusal ve global kesim ve herkesin de buna katkı sağlaması gerekecektir.

Herkesin kendisine has sorumlulukları olacak, kendi bencilliğini diğerleri ile işbirliğine dönüştürerek, global paylaşım içindeki bütünsel topluma doğru değişecektir. ”Bedeni dışındaki” farklı bir varoluşu, hayvansal bedenimle ilgilenmeden yaşama ve ”içimdeki insanoğlu” ile meşgul olma  hissiyatını başarması gerekecektir. Bu husus çok ciddi olup, yüce liderleri yani insan psikolojini anlayan ve  özellikle insanları yeni seviyeye yetiştirme amacında olan lider  eğitmenleri gerektirir.

Kab TV, 18.3.2013  ”Zaman İçinden”

Takımın Tekyürek olarak Birleşmesi

Soru: Çocuklar bizlerin ve dünyanın gelecekleridir. Oyunlar oynayarak birlik olma üzerine çalışıyorlar. Bazen bu birlik olma oyunlarından sıkılıyorlar ve “Artık yeter! Sonunda birinin kazanmasını istiyoruz” dedikleri oluyor. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor.

Yanıt: Grubun içinde kazanmak isteyen bir kişinin olması bir problemdir. Bu oyunun doğru bir şekilde yönetilmediği anlamına gelir. Tabi ki, hem yetişkinler hem çocuklar her zaman kazanmak isterler. Bu bir dereceye kadar hepimizin içinde olan psikolojik bir dürtüdür. Ancak  eğitim zaten bir çocuğa yalnız başına kazanmanın imkansız olduğunu sadece birlik olarak kazanılabilineceğini yavaş yavaş düşünmeyi öğretmek demektir. Sonrasında alışkanlık ikinci doğası haline gelir.

Bu psikolojik bir durumdur. Dünyada bulunan birçok grup bu şekilde eğitilmişlerdir. Örnek olarak dalgıçlar, atletler ve bunun gibi. Psikolojik bir eğitim. Kişi bunu anldığı zaman, birşeyi başarsa bile bunu gruba borçlu olduğunu anlar. Bu yüzden, bu mutlaka öğrenilmesi gereken birşeydir. Bunu çocuklara öğretebiliriz bu sayede düşünmeye, hissetmeye ve bu şekilde davranmaya başlayacaklardır.

Batmakta olan bir denizaltıyla ilgili çok trajik bir hikaye vardır. Mürettebatın yarısının kendilerini kurtarma şansları varken diğer yarısının yoktu. Kurtulma şansı olan ekip denizaltıyı terketmeyi reddettiler ve sonunda hepberaber orada yaşamlarını sonlandırdılar. O kadar kendilerini birbirlerine bağlı hissettiler ki arkadaşlarını arkalarında bırakamadılar.

Bu örnek bize birlik için hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. “Ben”in olmadığı “Biz” duygusunun kişinin içinde gelişmesi için.

Almanya’daki Avrupa Kongresinden 22 Mart 2013, Ders 2

Gayretli Egoistler

İntegral Eğitim, 10. Konuşma

17 Aralık, 2012

                                                

Gayretli Egoistler

Soru: Nitelikleri bakımından farklı ve özel görevleri olan insanlar vardır. Onlar integral eğitim metodunu tüm insanlığa öğretme, yayma, anlatma görevini üstlenmişlerdir.

Cevap: Doğru, bu özel eğitim metoduna hassasiyet gösteren insanlar var. Dünyadaki her on kişiden altısı integral bağ içinde olmak için çaba gösterir. Özgürlükler için savaşan farklı özgecil organizasyonlarda çalışırlar. Bu insanlar devrimci değil fakat vahşi yaşamın koruyucuları ve doğa savaşçılarıdır. Aralarında yoksul ve aç insanlara yardım edenler de vardır.

Aslında bu insanlar basitçe ilişki ve iletişim kurmaya yönelmişlerdir. Genel olarak yüksek seviyede bir integral sistem anlayışına sahip değildirler. Doğa onları bu şekilde yönlendirir. (daha&helliip;)

İntegral Vizyonun Gözlükleri İle

İntegral Eğitim, 9. Konuşma

15 Aralık, 2012

İntegral Vizyonun Gözlükleri İle

Soru: İntegral eğitim metodunda, akıl ve hisler arasındaki uyuma özel önem verilir. Egoizmin, yabancılaşmanın maddi dünyasında arzular ve düşünceler kişinin derinliklerinde saklanır ve çoğu kez bilinçaltıyla erişilemez. Genellikle bir kural olarak negatif hisler üretir: kızgınlık, hassasiyet ve acı. İnsanlar aralarındaki iletişimi sakladıklarından, hislere ulaşmanın doğru yolu nedir?

Cevap: İntergal eğitim yöntemi, ilk ve en önemlisi hislerin ve arzuların önceliği gerçeğini göz önüne alır.

Nereden geliyorlar ve bize nasıl görünüyorlar bilmiyoruz. Aklımızın tüm vasıfları ve düşünceleri bu hisleri ve kendimizi gerçekleştirmeye eğilimlidir.   (daha&helliip;)

Gelecekten Parlama

İntegral Eğitim, 8. Konuşma

15 Aralık, 2012

Gelecekten Parlama

Soru: İntegral eğitimdeki kurslarda her bir faaliyetin kişinin önüne bir hedef olarak, tüm bütün bir resmin kurulumu ile başlaması gerektiği söylenir. Çok muhtemel ki bir psikoloji kursu da farklı değil. Kesin olarak böyle bir hareket ile mi başlamalıyız? Bunu yapmak için en iyi yol nedir?     

Cevap: Bunun bir tavsiye değil fakat temel bir gereklilik olduğunu vurgulamak önemli. Kişi daima bir hedefe gidiyor olmalı ve onun üstünde odaklanmış olarak kalmalı. Böylece belli oyunlardaki veya tartışmalardaki her anı, ifadesi veya yaklaşımı, her şey aynı hedefe yönlenmiş olur. (daha&helliip;)

Kovulmuş Şeytan Erdemde

İntegral Eğitim, 7. Konuşma

14 Aralık, 2012

Kovulmuş Şeytan Erdemde

Soru: İntegral eğitim yöntemine göre bir kişiye kötü örnekler gösterilmemeli. Fakat psikolojide bu biraz daha farklı. Kişi talihsizlikleri hakkında konuşur ve yanlış şeyi iyileştirmeye başlar. Temelde kişi bu yolla düzeltmeye çabaladığı şeytanına, kötü tarafına temas eder.

Cevap: Yaklaşımımız kesinlikle farklı: Şeytan mevcut değil! Dünyada şeytan yok! Doğanın tümü bize şeytanı gösterse bile, bu sadece bu kavramı yanlış kullanımımızdır. Bunu farklı bir yolda kullanırsak mutlak iyilik olacak. Ve iyilik için egoizmi de kullanabiliriz ve kötü değil. (daha&helliip;)

Duygusal Seviyede Bağlantı

İntegral Eğitim, 6. Konuşma

14 Aralık, 2012

Duygusal Seviyede Bağlantı

Soru: İntegral eğitim kursunun psikolojik yanının amacı insanlara birbirleriyle iletişimi, bir başkasını duymayı ve kendileri arasında derin ve anlamlı bir bağlantı kurmayı öğretmektir.  Bu nasıl yapılabilir?

Cevap: Kişiler arası bağlantının ne olduğunu anlamamız gerekiyor.

Çocukları olmayanların bir aile olamadığı söylenir. İnsanlar ne için yaşar? Bugün bir çiftin birbirleriyle fiziksel yakınlığı sevdiğini varsayalım  psikolojik olarak da birbirlerinden memnunlar ve rahatlar. Şu an için rahat. Çocuk orta yerdeki bir şeydir. Onların birlikteliklerini pekiştiren bir şey. (daha&helliip;)

Okulları Dönüştürmekteki Sorunlara Dair Çözümler

İntegral Eğitim, 5. Konuşma

13 Aralık, 2012

Okulları Dönüştürmekteki Sorunlara Dair Çözümler

Soru: Bazı kişiler integral eğitim metodunu pratikte de uygulamaya başladılar. İlk tecrübelerini edindiler ve ilk hatalarını yaptılar. Özel bir örnek kullanarak bu görünümü istişare etmek isterim.

Tanıdığım biri bu metodu kullanarak kızını yetiştirmeye başladı. Anne hemen hemen 2 yaşına kadar kızını emzirdi. Sonra gelişim seviyelerine bağlı olarak büyüdü. Sıfırdan üçe, üçten altıya ve altıdan dokuza yaşına. Çocuk okula başlayana kadar her şey iyi gitti. Sonra kız her şeyden soyutlandı. Açık, girişken ve pozitifti. Ve normal çevresine tepki gösterdi. Daha sonra öğretmenleri de bu duruma muhalif kaldılar. (daha&helliip;)