Category Archives: Hayat

Hayatın Değerlerini Sıralama

Soru: Eğer Yaradan’dan gelen her şey bizim iyiliğimiz ve ıslahımızın için tasarlandıysa ve negatif her şey bizim arzularımızın yapısındaki bir değişik ise, hayatlarımızdan ne “temizlenmeli”?

Cevap: Yaradan, hayatımıza muazzam miktarda “çöp” atar, bundan gerekenleri seçmemiz ve kalanını atmamız gerekir. İyi ne, kötü ne, gerekli ne ve gereksiz ne sıralamalıyız. Bu sıralama bizi kusursuz bir yaratılan haline getirir. Buna dayanarak Yaradan’ın nasıl idare ettiğini anlarız.

Önümüzde, (değerler dediğimiz) çöp yığını şu formdadır: Sporlar, filmler, seyahat, güç, servet vb. Bütün bunlar bizi öyle cezp eder ki iyiyi kötüden, aydınlığı karanlıktan, mantığı mantıksızlıktan ve anlamlıyı anlamsızdan ayırt edemeyiz.

Eğer her şeyi doğru olarak sıralarsak, içsel düşüncelerimiz ve duygularımızın dışında, seçmek için neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını görürüz. Televizyon ve bilgisayar ekranı aracılığıyla aldığımız tüm dışsal etkiler, esasen boştur.

Gerekli olanı gereksiz olandan ayırarak, sürekli seçerek, bu berraklaştırmalarla en sonunda muazzam bir işleyiş önümüzde ifşa olacaktır, Yaradan denilen muazzam sistem.

http://laitman.com/2016/07/sorting-lifes-values/

Hayattan Geriye Ne Kalır?

Soru: Eğer kişi, kişisel hayatını esaslı olarak “temizlemek” istiyorsa, hayatın “çöpü” olarak kabul edilen nedir?

Cevap: Kişi hayatının sonuna, diğer insanlarla kurduğu bir bağa sahip olarak, bu bağ sayesinde Yaradan’ın keşfederek ulaşması gerekir. Bu hayattan geriye kalan tek şeydir ve tüm diğer her şey “çöp” tür.

Ne yazık ki zamanında Kabala ilmine gelip ve onu gereğince uygulayanlar haricinde neredeyse herkes hayatlarını boşuna yaşıyor.

Soru: Peki, kişi neden bir aile kurmalı?

Cevap: Eğer kişi varlığının anlamını elde etmek, Yaradan’ı bu dünyada ifşa etmek için yaşıyorsa, o zaman bütün eylemleri haklı ve doğru yöndedir.

Yaradan’ın yaratılanlara ifşası, yaradılışın tüm sistemine, dünyamızın ve diğer dünyaların yönetim sistemine ulaşmaktır. İnsan büyük bir “bilgisayar” keşfeder ve onun aklıyla hareket eder ve ona bağlanır ve tamamen onunla özdeşleşir. O bu aklı tamamen anlar, bununla bağ kurar ve onu yönetmeye başlar.

Herkes bu koşula ulaşmalı, dendiği gibi “Çocuklarım yendi.” (Baba Metzia 59a) Biz bu yüksek zekâyı edinmeliyiz ve yaşamımız sırasında bu yapılabilir. Sizi davet ediyorum.

What Remains After Life?

Bize Ümit Veren Nedir?

Soru: Bize ümit veren nedir?

Cevap: Bunu saran ışık (Ohr Makif) yapar. Uzaktan parlar ve bize ümit ve gelecekteki olaylar için beklenti verir.

Eğer bunun etkisini tecrübe etmek istiyorsanız, gelecekte değil ama halen bu ışığa sahip olan kişilerle çevrelenmiş olmalısınız. Böylece onlardan bunun yansımasını almaya başlayacaksınız.

http://laitman.com/2016/08/what-gives-us-hope/

Gençler Arasında Depresyon

Bugün çocuklarının depresif durumları hakkında şikâyetçi olan aileler ile konuştum. Kafaları karışmış ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Depresyon sıklıkla gençleri aptalca şeyler yapmaya iter; çünkü onlar yaptıkları her şeyi depresyonu bulanıklaştırmak ve mümkün olduğunca derine bastırmak için yaparlar.
Gençler arasındaki depresyon, uluslararası bir sorundur. Aşağı yukarı gençlerin %15 i depresiftir ve bazı ülkelerde bu rakam %15 den daha yüksektir.
Çocuklarınızı veya torunlarınızı böyle bir durumda görmek çok acı verici. Bu yüzden onlara anlamlı bir varoluş sağlamaya çalışmak bize bağlı, çünkü hayat renkli, karmaşık ve çok derindir.
Eğer biz hayatın yüzeyinde “yüzer” ve kayarsak, sanki hayatın kanalizasyon girdabında yüzeriz. Ama eğer bunun içine dalar ve özellikle de derinliklerine ulaşırsak, onun içinde varoluşun anlamını, yaratılışın gelişme planını ve aslında evrende en eşsiz yaratılanlar olduğumuzu fark ederiz.
Hayatlarımızın büyük bir anlamı vardır. “Yıldızların üzerine yükselebiliriz” yani zaman ve mekânı aşabilir ve sınırsızlık koşula ulaşabiliriz.
Kendimiz için değil ama çocuklarımız ve torunlarımız için keşfetmek ve bununla ilgili bilgileri yaymak bize bağlıdır, böylece onlar kendi mutluluklarına ulaşabilirler. Hadi bugün bunu düşünün!
http://laitman.com/2016/07/depression-among-youth/

DOĞAL ÖZ NEFRET

HABERLER (İsraelHa Yom.co.il) “Birkaç gün içinde dünyanın en büyük akademik birliği; Amerikan Antropologlar Derneği’nin İsrail’e karşı bir boykot kararı alması bekleniyor. 20 İsrailli akademisyen protestoları desteklemek üzere bir mektup gönderdi : Bunu yaparlarsa bindikleri dalı keserler…”

YORUMUM: Bu şaşırtıcı değil, bazı Yahudiler, Yahudi olan her şeye karşıdır çünkü bu onları Yahudi olmayan meslektaşlarının altına indirir. Bazıları kendi insanlarına karşıdır çünkü karşı çıkışları, kendi insanlarını reddetmelerini getirir ve böylece onlara karşı olan “aşağılama” dünya uluslarının gözünde aynı kalsa da, bu sayede kendilerini dünya halklarına karşı aklamış olurlar.

İnsanlarına karşı nefret duymak ve bu nefretin tarihi doğaldır çünkü Yahudiler bir ulus değildir. Yahudilik, tıpkı eski Babil’de İbrahim’in etrafında toplanıldığı gibi, dünyadaki herkes tarafından seçimle kabul edilmesi gereken bir dünya görüşüdür.

Bu dünya görüşü anti-egoistiktir yani, onun egoizm karşıtlığı, dünyamızın doğasına aykırıdır. Bu nedenle, herkesin birliği hakkındaki Kabala Bilgeliği ile dünyamızda herkesin ayrı olduğu fikri kadar birbirine karşıt hiçbir şey yoktur. 

Sadece acı, insanları İbrahim’in metodunu gerçekleştirmenin gerekliliğine getirecektir.  

http://laitman.com/2016/06/natural-self-hatred/

HAFİFLETMEK OLUMLU SONUÇLAR DOĞURMAZ

SORU: Bütün insanlar temelde benzer fikirler paylaşmanın başarılı bir toplumun, karşılıklı anlayışın ve barışın anahtarı olduğunu anlar. O halde neden sizin açıklamalarınız çok alaycı ve bilinenin zıddında? Kabala Bilgeliği’nin dünyaya karşı tutumunun böyle mi olması gerekiyor?

CEVAP: Yatıştırmak herhangi bir iyi sonuç vermez. Tam tersine tartışmak, fikirleri açıklanması ve aslında zıtlıkların ve farklılıkların netleştirilmesi, tek bir doğru karar bulmanın ve tek bir doğru karara varmanın temelidir.

Farklılıkları tanımlamak, herhangi bir düşünceyi ya da farklı bir fenomeni anlamanın temelidir. Tartışmalar her zaman bilimin aracı olmuştur. Büyük miktardaki veriyi sınıflandırma ve ayrıştırma yeteneği her tür bilimin dalının temelidir. Yani teorik düzeyde farklılıkları yumuşatma arzusu zararlıdır.

http://laitman.com/2016/06/appeasement-does-not-lead-to-any-positive-results/

Yeni Hayat 709 – Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Çekim

Dr. Laitman’ın Oren Levi ve Yael Lehed-Harel ile Sohbeti

Özet

Doğanın iç yazılımı erkek ve dişi parçacıklar arasındaki bağlantıyı daha karmaşık bir ilişkide şekillendirir. Erkek ve kadın arasındaki ilişki en karmaşık olandır.

Hayvanlar eşlerini güçlerine, sağlıklarına, gelecekteki yavrularını düşünerek seçerler, ancak biz bizim için en iyi olan yerine toplumun güzel diye kabul ettiğini seçeriz. Güzelliği belirleyen tek bir toplumsal form vardır ve bu herkesin kendi doğasına göre kendisi için en iyi olanı seçmesine izin vermez.

Yüzyıllık kafa karışıklığı sonunda, insan, sorunlarının nedenlerini anlamak için bugünkü durumunu irdelemek ihtiyacında. İyi ilişki yokluğu veya iyi bir aile ilişkisi yokluğu insan toplumundaki tüm diğer sorunların nedenidir. Şüphesiz herkes için doğru bir eş vardır, çünkü hepimiz aynı sitemin ürünleriyiz, çiftler haline gelmek zorundayız.

[181268]

New Life #709 – The Attraction Between Men And Women

Neden Daha Çok Para Kazanmakta Başarısızım?

Soru: Neden para kazanmak için ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü başarılı olamıyorum?

Cevap: Bunun anlamı şu ki daha fazlasına ihtiyacın yok. Sana daha fazla para kazanman gerekiyormuş gibi gözüküyor, parayı ihtiyaçların için ve sana yakın olanların ihtiyaçları için daha etkin bir biçimde kullanırsan halen gereksinimlerin için yeterli paran vardır.

Manevi gelişimin için paraya ihtiyacın olduğunda bunu alırsın. Manevi gelişimin için daha fazla çaba göster, bu parayı gerektirmez ve gergiye kalan her şeyin nasıl değişmeye başladığını göreceksin.

Why Am I Unsuccessful In Making More Money?

BÜTÜN SORULAR İÇİN BİR CEVAP

SORU:  Neden, hayatın anlamına, aile kurmaya , insan toplumuna ve eğitime dair sorulara, doğru ve gerçek yanıtları sadece Kabala Bilgeliği’nin verdiğine inanıyorsunuz?

CEVAP: Basit çünkü aynı düzeydedir; onu yaratan doğanın bir sonucu olarak bir insan, hayatın amacının ne olduğuna dair sorunun farkında olma ve artan şekilde onu çözme ihtiyacına  kendi kendisinin doğasının içindeyken ulaşamaz .

Einstein bunun hakkında şunu söylemişti; “Masanın üzerine atlamak yerine, kişi masanın üzerine yükselmelidir…” Bunun anlamı şudur ki, bizim “kendi üzerimize yükselebileceğimiz” bir sisteme ihtiyacımız vardır. Bu, Kabala Bilgeliği’nin sağladığı şeydir. Onun bilgeliğini çalışarak bizi yükseltecek gücü çekmek mümkün olur;  OR MAKİFİ…(SARAN IŞIĞI)

Hayatımı Daha İyiye Doğru Değiştirmek

Dr. Michael Laitman Oren Levi , Tal Mandelbaum İle Sohbeti

Özet

Ego aramızda daha ve daha fazla gelişiyor. Geliştirdiğimiz her şey bize karşı dönüyor. İyinin ne olduğunu  ve kötüden kaçınmayı sadece kendine göre hissetmek insan doğasıdır.

Ego, bizi dışımızda bulunan,  “ben olmayan” ve çevremizde bulunan her şeyden daha ve daha fazla ayırmaya yönlendirir. Aynı zamanda bizi saran doğa içinde her şey harikulade  bir uyum içinde bağlanmıştır. Ve doğaya ters olan sadece bizleriz.

Egonun gücü yerine bağın, yaklaşımın ve vermenin gücünü koymak bize bağlıdır. Bu ilk başta bize tuhaf gelebilir ama bu gelişim, doğanın bizi ittiği yöndedir. Bu değişim; ancak amacı bağ, ihsan etme, sevgi ve gerçek cenneti kurmak olan bir toplumda gerçekleştirilebilir. İsrail toplumu, insanlar arasındaki ilişkinin ıslahı sürecinin örneği olmak için liderlik etmelidir. “Uluslara ışık olmak”  demek, dünyanın manevi merkezi olmak , ruh ve sevgi merkezi olmak demektir.