Category Archives: Hayat

DOĞAL ÖZ NEFRET

HABERLER (İsraelHa Yom.co.il) “Birkaç gün içinde dünyanın en büyük akademik birliği; Amerikan Antropologlar Derneği’nin İsrail’e karşı bir boykot kararı alması bekleniyor. 20 İsrailli akademisyen protestoları desteklemek üzere bir mektup gönderdi : Bunu yaparlarsa bindikleri dalı keserler…”

YORUMUM: Bu şaşırtıcı değil, bazı Yahudiler, Yahudi olan her şeye karşıdır çünkü bu onları Yahudi olmayan meslektaşlarının altına indirir. Bazıları kendi insanlarına karşıdır çünkü karşı çıkışları, kendi insanlarını reddetmelerini getirir ve böylece onlara karşı olan “aşağılama” dünya uluslarının gözünde aynı kalsa da, bu sayede kendilerini dünya halklarına karşı aklamış olurlar.

İnsanlarına karşı nefret duymak ve bu nefretin tarihi doğaldır çünkü Yahudiler bir ulus değildir. Yahudilik, tıpkı eski Babil’de İbrahim’in etrafında toplanıldığı gibi, dünyadaki herkes tarafından seçimle kabul edilmesi gereken bir dünya görüşüdür.

Bu dünya görüşü anti-egoistiktir yani, onun egoizm karşıtlığı, dünyamızın doğasına aykırıdır. Bu nedenle, herkesin birliği hakkındaki Kabala Bilgeliği ile dünyamızda herkesin ayrı olduğu fikri kadar birbirine karşıt hiçbir şey yoktur. 

Sadece acı, insanları İbrahim’in metodunu gerçekleştirmenin gerekliliğine getirecektir.  

http://laitman.com/2016/06/natural-self-hatred/

HAFİFLETMEK OLUMLU SONUÇLAR DOĞURMAZ

SORU: Bütün insanlar temelde benzer fikirler paylaşmanın başarılı bir toplumun, karşılıklı anlayışın ve barışın anahtarı olduğunu anlar. O halde neden sizin açıklamalarınız çok alaycı ve bilinenin zıddında? Kabala Bilgeliği’nin dünyaya karşı tutumunun böyle mi olması gerekiyor?

CEVAP: Yatıştırmak herhangi bir iyi sonuç vermez. Tam tersine tartışmak, fikirleri açıklanması ve aslında zıtlıkların ve farklılıkların netleştirilmesi, tek bir doğru karar bulmanın ve tek bir doğru karara varmanın temelidir.

Farklılıkları tanımlamak, herhangi bir düşünceyi ya da farklı bir fenomeni anlamanın temelidir. Tartışmalar her zaman bilimin aracı olmuştur. Büyük miktardaki veriyi sınıflandırma ve ayrıştırma yeteneği her tür bilimin dalının temelidir. Yani teorik düzeyde farklılıkları yumuşatma arzusu zararlıdır.

http://laitman.com/2016/06/appeasement-does-not-lead-to-any-positive-results/

Yeni Hayat 709 – Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Çekim

Dr. Laitman’ın Oren Levi ve Yael Lehed-Harel ile Sohbeti

Özet

Doğanın iç yazılımı erkek ve dişi parçacıklar arasındaki bağlantıyı daha karmaşık bir ilişkide şekillendirir. Erkek ve kadın arasındaki ilişki en karmaşık olandır.

Hayvanlar eşlerini güçlerine, sağlıklarına, gelecekteki yavrularını düşünerek seçerler, ancak biz bizim için en iyi olan yerine toplumun güzel diye kabul ettiğini seçeriz. Güzelliği belirleyen tek bir toplumsal form vardır ve bu herkesin kendi doğasına göre kendisi için en iyi olanı seçmesine izin vermez.

Yüzyıllık kafa karışıklığı sonunda, insan, sorunlarının nedenlerini anlamak için bugünkü durumunu irdelemek ihtiyacında. İyi ilişki yokluğu veya iyi bir aile ilişkisi yokluğu insan toplumundaki tüm diğer sorunların nedenidir. Şüphesiz herkes için doğru bir eş vardır, çünkü hepimiz aynı sitemin ürünleriyiz, çiftler haline gelmek zorundayız.

[181268]

New Life #709 – The Attraction Between Men And Women

Neden Daha Çok Para Kazanmakta Başarısızım?

Soru: Neden para kazanmak için ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bir türlü başarılı olamıyorum?

Cevap: Bunun anlamı şu ki daha fazlasına ihtiyacın yok. Sana daha fazla para kazanman gerekiyormuş gibi gözüküyor, parayı ihtiyaçların için ve sana yakın olanların ihtiyaçları için daha etkin bir biçimde kullanırsan halen gereksinimlerin için yeterli paran vardır.

Manevi gelişimin için paraya ihtiyacın olduğunda bunu alırsın. Manevi gelişimin için daha fazla çaba göster, bu parayı gerektirmez ve gergiye kalan her şeyin nasıl değişmeye başladığını göreceksin.

Why Am I Unsuccessful In Making More Money?

BÜTÜN SORULAR İÇİN BİR CEVAP

SORU:  Neden, hayatın anlamına, aile kurmaya , insan toplumuna ve eğitime dair sorulara, doğru ve gerçek yanıtları sadece Kabala Bilgeliği’nin verdiğine inanıyorsunuz?

CEVAP: Basit çünkü aynı düzeydedir; onu yaratan doğanın bir sonucu olarak bir insan, hayatın amacının ne olduğuna dair sorunun farkında olma ve artan şekilde onu çözme ihtiyacına  kendi kendisinin doğasının içindeyken ulaşamaz .

Einstein bunun hakkında şunu söylemişti; “Masanın üzerine atlamak yerine, kişi masanın üzerine yükselmelidir…” Bunun anlamı şudur ki, bizim “kendi üzerimize yükselebileceğimiz” bir sisteme ihtiyacımız vardır. Bu, Kabala Bilgeliği’nin sağladığı şeydir. Onun bilgeliğini çalışarak bizi yükseltecek gücü çekmek mümkün olur;  OR MAKİFİ…(SARAN IŞIĞI)

Hayatımı Daha İyiye Doğru Değiştirmek

Dr. Michael Laitman Oren Levi , Tal Mandelbaum İle Sohbeti

Özet

Ego aramızda daha ve daha fazla gelişiyor. Geliştirdiğimiz her şey bize karşı dönüyor. İyinin ne olduğunu  ve kötüden kaçınmayı sadece kendine göre hissetmek insan doğasıdır.

Ego, bizi dışımızda bulunan,  “ben olmayan” ve çevremizde bulunan her şeyden daha ve daha fazla ayırmaya yönlendirir. Aynı zamanda bizi saran doğa içinde her şey harikulade  bir uyum içinde bağlanmıştır. Ve doğaya ters olan sadece bizleriz.

Egonun gücü yerine bağın, yaklaşımın ve vermenin gücünü koymak bize bağlıdır. Bu ilk başta bize tuhaf gelebilir ama bu gelişim, doğanın bizi ittiği yöndedir. Bu değişim; ancak amacı bağ, ihsan etme, sevgi ve gerçek cenneti kurmak olan bir toplumda gerçekleştirilebilir. İsrail toplumu, insanlar arasındaki ilişkinin ıslahı sürecinin örneği olmak için liderlik etmelidir. “Uluslara ışık olmak”  demek, dünyanın manevi merkezi olmak , ruh ve sevgi merkezi olmak demektir.

Nasıl İyi Bir İnsan Olunur?

İnsanlar bugün olduğu gibi yaşamaya devam etmenin imkansız olduğunu gördüklerinde koşullar iyiye doğru değişecektir. Bizim durumumuzda kötülüğün tanınması, hayatın kendisinden gelebilir. Bu, ya acı dolu biçimde veya farkındalığın gelişimi ile olacaktır. Farkındalığın gelişimi sayesinde kişinin acıdan kaçınmasının güzel bir örneği sigaraya karşı yapılan küresel kampanyada görülebilir.

Doğada gizli olan pozitif güç, içimizdeki kötü eğilim ile dengelenebilir ve Kabala Bilgeliği bunu keşfetmekle ilgilidir. İyi güç “ışık” olarak adlandırılır ve dengeye ulaşmak için kişinin kötü doğasını kontrol etmesini mümkün kılar. Eğer, saklı pozitif gücü hayatlarımıza getirmek istiyorsak Kabala İlmi’ne yakınlaşmak için uğraşmaya değer.

Kabala metoduna göre yapılan konuşma çemberlerinde on kişi bir araya gelir ve iyi gücün dedektörü haline gelir. Kabalanın iletişim çemberleri doğada gizli pozitif gücü uyandırmayı ve dengeye ulaşmayı ifade eder.
İsrail’de bir bağ ve sevgi inşa edersek, kimse bize zarar veremez; bu bize için gerçek güvenliği sağlayacaktır. Neden? Bu tıpkı doğal bağışıklık sistemine sahip dinamik öz düzenlemeye sahip bedene hastalıkların ulaşamaması gibidir. Kendimizi içten dengelersek, bugünün “nefret edenleri” yarının dostları haline gelecek ve bizimle olmak onlara iyi hisler verecektir.

Televizyon ya da internet ile bizim konuşmalarımızı dinleyen ve iletişim çemberlerini deneyimleyen bir kişi dengeye ulaşır. İyi güç, içimizde kötüyü dengeler ve bize sağlık, huzur, korunma, iyi bir tutum ve her seviyede bilgelik getirir.

Sonuçta bizler zor koşullarla yüzleşiyoruz; içimizdeki kötüyü dengelemeyi öğrenmek bir zorunluluktur. Kabala, işte bunu yapmanın metodudur.

TEK BİR JAPON ÖĞRENCİ İÇİN

YORUM : Birkaç yıl önce Japonya’da Hokkaido’daki bir demiryolu yeterli yolcu olmadığı için kapatıldı. Ama bu kasabada her gün okula gitmek için trene binen lise öğrencisi bir yolcu olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, tren şirketi istasyonu açık tuttu, okul programına göre kızı almak için durdu ve aldığı yere bıraktı. İstasyon yönetimi, istasyonu 2016’nın Mart ayında öğrenci okulunu bitirdiğinde kapatacak.

CEVAP : Bir yandan aklınızı bir kenara atıp sadece duygularınızı dinlediğinizde, bu hikaye nedeniyle gözyaşlarına boğulabilirsiniz ve bu konuda film yapabilirsiniz. İnsanlık için birbirine karşı bu tür bir endişe hissetmek iyidir.

Diğer yandan düşünürseniz aç olan ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun insanlar var.  Bir treni bu kasabaya doğru göndermek ve geri getirmek üzere hareket ettirmek pahalıdır ve muhtemelen günde birkaç bin dolara mal oluyordur. Bütünüyle gereksiz ve ekonomik değil ve  devlete ait bir yapı bu şekilde çalışmamalıdır. Bu çok açık bir PR* kampanyası ve dahası toplum ilişkileri için de iyi değil çünkü saptanması ve düzeltilmesi gereken başka sorunlar olabilirdi.

Bu davranış, Kabalistik bakış açısından hiçbir anlam ifade etmez, çünkü dünyada hiçbir şey değiştirmeyecektir. İnsanlar, ıslaha bu şekilde gelmez. Dünya ıslaha sadece doğru bağ ile ve zihinde ve duygularda birlik ile ulaşabilir. Bu olayda ise akıl yok, sadece duygular var.

Bu kararı almalarına neden olan şey nedir bilmiyorum. Belki, bu gerçekten tam bir Japon felsefesidir ama bundan daha fazlası değil. Bir şansım olsaydı bu anlamsız uygulamayı acilen durdururdum, başka bir çözüm sağlardım ve tüm araçları diğer problemlerle uğraşmaya sevk ederdim.

Bu öğrenci kıza iyi şans dileyelim. Hala görünüşte saf sevgiden kaynaklanan eylemlerin olabildiğini düşünmek güzel…

*Çevirmen Notu : PR : Kamuoyuna şirin ve sevimli görünmek için yapılan reklam propaganda kampanyalarına verilen genel ad. 

Yeni Dünyaya Doğru Akılcı Bir Yol

SORU : İnsanlık sadece tembel tembel oturursa ne olacak?

YANIT : Elimiz kolumuz bağlı şekilde oturursak üçüncü dünya savaşı başlayacak. Dünya nüfusunun çok azı geride kalacak ve hayatta kalabilen insanların küçük bir yüzdesi, tüm insanlığın yükseleceği yeni gelişim seviyesine ulaşmalarını sağlayacak, aralarında karşılıklı ve doğru işbirliğini kurma metodunu kabul etmeye zorlanacak.

Biz zaten Dünya üzerinde bize cansız, bitkisel ve hayvansal doğada verilenlerden yorulmuş haldeyiz ve şimdi ADAM (İnsan) seviyesine yükselmeye ihtiyaç duyuyoruz.  Adam denen üst dünyaya benzer güç (Domeh) bir sonraki var oluş seviyemizdir.

Görüyoruz ki, bilimde, kültürde, ilişkilerde, ailede ve aramızdaki karşılıklı işbirliğinde bir çıkmazdayız. Dünya boşluk hissi ve var oluşun anlamsızlığı duygusuyla ilaçların içine düşmüş halde. Geçerli paradigma takatsiz halde ve yeni bir değerler dizisi ile yer değiştirmek zorunda.

SORU: Üçüncü dünya savaşı gerçekten “yeniden başlatma sürecini” gerçekleştirmek için gerekli olabilir mi?

YANIT: Neden? Sonuçta bu savaşsız da yapılabilir. Örneğin yaramaz bir çocuk darbeler yoluyla öğrenir. Oysa iyi bir çocuk her şeyi yapmanın en iyi , en hızlı  ve tercih edilebilir yollarını anlar.

Kabala Bilgeliği bu iki olasılık hakkında konuşur. Çünkü bizim için bir sonraki seviyeye ulaşmak, binlerce yıldır sürdüğü gibi otomatik olarak evrimin parçası olan darbelerle  değil, doğru bir idrakin  mantıklı yoluyla da olabilir.

Herkesin Görevi

Soru: Herkes manevi merdivenin zirvesine tırmanabilir mi? Yükselemeyenlere ne olacak?

Cevap: Herkes doğayla, Yaradanla, diğerleriyle bir dengeye, ahenge ulaşmak zorunda olacaktır. Herkes!

Ulaşmak istemeyenlere ne olacaktır? Doğa, mutluluğa doğru bir sopayla onları itecektir ve onlar isteyene kadar onları vuracaktır. Doğa onları vuracaktır, öyle ki hiçbir koruma bunu engelleyemez. Sonra kişi kendine sessizce sormaya başlayacak: “Bunlar neden oluyor? Neden bu olanlar benim başıma geliyor? Ben neyi yanlış yapıyorum?” Çünkü darbeler kişiye aşama aşama ders verir.

Bu yüzden, bu olanları hızlı öğrenmek ve bir ya da ikinci darbe sonrasını, yüz ya da iki yüz sonrası olmadan, anlamak için Kabala vardır. Prensip olarak, başka bir şey yoktur;  Kabala sadece hayattaki problemin ne olduğunu ve bu problemi nasıl değiştirebileceğimizi anlamamıza yardımcı olur.

05.11.2012 Tarihli Gürcistan Kongresi, 1. Ders