Category Archives: Günlük Dersler

Erkekler, Kadınlar ve Islah Olmuş Ruhlarla İlgili

Soru: Neden kadınlar daha sonra yapabilirken, erkekler sabah derslerini dinlemelidir? Onlar daha fazla ıslah olduğundan mı?

Cevap: Çünkü biz birbirimizden farklıyız.

Soru: Kadınlar erkeklerden daha fazla mı “ıslah olmuş”? “Üst Plan” özellikle kadın bedenlerine daha çok ıslah olmuş ruhları mı yerleştirir?

Cevap: Evet, onlar daha çok ıslah oldu; onlar noksanlıklarını hissetmiyorlar.

Regarding Men, Women, And Corrected Souls

Günlük Kabala Dersi

1. Bölüm: Şamati Makalesi, No: 189: Eylem Düşünceyi Etkiler

Video –   Mp3

2. Bölüm: Zohar Kitabı – Yaratılış Bölümü Sayfa 66

Video –   Mp3

(Bu bölümün çevirisi olmadığından İbranice linkleri verilmiştir.)

3. Bölüm: Talmud Eser Sefirot – Sayfa 322

Video –   Mp3

(Bu bölümün çevirisi olmadığından İbranice linkleri verilmiştir.)

4. Bölüm: Baal HaSulam’ın Yazılarından – Özgürlük Makalesi

Video –   Mp3