Category Archives: Grup

Işık’a Duyarlılık

Soru: Işık’a karşı duyarlılık nedir, neye bağlıdır ve bu nasıl geliştirilebilir?

Cevap: Işık’a duyarlılık, kişinin arzularına aykırı olarak ne kadar başkalarında hoşlanmadığı şeyleri bastırabildiğine ve dostlarıyla mecburi bir şekilde bağ kurabildiğine bağlıdır.

Bu çabaya göre, Işık’a karşı duyarlılık geliştirmeye başlar.

Genel olarak, bizler dostlarımıza daha yakın olmak istemiyoruz. Ama her birimizin bunu hala yapmaya çalıştığı ölçüde, kendimizin içinde Işığa duyarlılık, ihsan etmenin, sevginin ve bağın niteliklerine duyarlılık geliştiririz.

Sensitivity To The Light

İçsel Yansıma Nedir?

Soru: İçsel yansıma nedir?

Cevap: İçsel yansıma, dostlarımın tüm özelliklerini ve arzularını kendi içimde gördüğümde, onları ihsan etme ve sevgiye yönlendirmeye çalışmamdır.

Soru: Eğer onlu benim içimdeyse, neden her zaman onluda toplanmamız gerektiğini söylüyorsunuz?

Cevap: Böyle çalışıyorsunuz ki senin dışında hayal ettiğin bu onlu senin içinde oluşuyor. Her şey dışsallıktan başlar.

What Is Inner Reflection?

Beni Baruch Nedir?

Soru: Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, öğretmenimin yöntemini kullanan insanlardır, büyük Kabalist Rabaş, Rav Baruch Shalom HaLevi Aşlag. Bu yöntemi kendi başlarına fark ederler ve öğretmenimin onlara rehberlik eden tek kişi olduğunu hissederler veya hissetmeye çalışırlar.

Soru: Bugün Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, Baal HaSulam ve Rabaş’ın eserlerini inceleyen ve bunları gerçekleştirmeye çalışan, çeşitli doğal eğilimler ve zihniyetlerle, farklı dillerle, dünyanın dört bir yanına yayılmış bir grup insandır.

Soru: Bnei Baruch niçin uluslararası bir organizasyon?

Cevap: Baal HaSulam bunun hakkında ana makalesi “Arvut’’ (Karşılıklı Güvence)” makalesinde yazar. Kabala’nın esas olarak gerçekleştirilmesi, sadece İsrail ulusunda değil, tüm dünyada olmalıdır. İsrail halkı sadece bir kanaldır. Prensip olarak, Tora’nın tümü, tüm dünyayı, tüm bu parçalanmış yaratılışı Yaradan’a getirmek amacıyla verildi.

Soru: Bnei Baruch’ın amacı nedir?

Cevap: Bnei Baruch grubunun amacı, kendi içlerinde ifşa olmak ve tüm dünyaya, tüm insanlara Yaradan’ın ifşa olacağı tek bir bütünde birleştirmenin bir örneğini göstermektir.

What Is Bnei Baruch?

Bir Sürü Değil, Bir Grup

Facebook’tan Soru: Tüm tavsiyeleriniz sürüden ayrılmak üzerine. Bu çok zor. “Sürünün içinde kalmak” hayatı daha kolay hale getiriyor. Belki o bir sürü, ancak benimle ilgileniyor, yoksa yalnızım.

Cevap: Ben kişinin herkese yardım etmesi ve herkes için sorumlu olduğunu düşünmesi hususunda, sürüden ayrılması gerektiğine inanıyorum. Onların içinde saklanmaz, aksine onları yönlendirirsin, ileriye doğru iter, kollarında tutarsın.

“Sürüde” olan her insan böyle bir sorumluluk hissettiğinde, karşılıklı güvence niteliği ortaya çıkar ve içinde, daha yüksek bir yönetim ifşa olur.

Arkadaşlarını hissedersin, onların seninle aynı olduklarını görürsün. Yani, bu “sürü”, gruptur, fakat bir sonraki seviyededir.

Not A Herd, But A Group

Gizlilik Özgürlük Verir

Soru: Grup aracılığıyla güç alabileceğimi söylüyorsunuz. Grup Yaradan’dan bir verici midir, yoksa manevi bir güç kaynağı mıdır?

Cevap: İkisi de. Gerçek şu ki, bana göre, grup Yaradan’nın tezahürüdür. Bu nedenle, grupla birleşmeye çalıştığım ölçüde Yaradan’a bağlı kalmaya çalışıyorum. Gruba ihsan ederek, Yaradan’a ihsan ederim ama ben ne bunu görüyorum ne de biliyorum.

Eğer grup yerine Yaradan’ı görseydim, bir köle gibi o’na sürekli olarak ihsan etmek zorunda olurdum. Otomatik olarak bir meleğin forumda olurdum. Bununla birlikte, bu Yaradan’ı görmeyerek nasıl özgür seçimimin olduğudur.

Yaradan bu dünyanın ardında gizlenmiştir.

Bu nedenle, “Olam” (Dünya) kelimesi “Alama” kelimesinden gelir (Gizlenme). Buradan gizlemenin bize özgür seçim veren büyük bir lütuf olduğu çıkar.

Sadece Yaradan’ı edinmede özgür kalabildiğim ölçüde, her şeyi kontrol eden bu büyük gücü ortaya çıkarabilirim : geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek.

Soru: Diyelim ki; dünya çapında saygı gören zengin bir insanla tanıştım. Onu kendi çıkarlarımla kullanmak istemediğim için, onunla tanışlığımı daima herkesten ve hatta kendimden bile saklıyorum. Yaradan ile ilişkimizi de böyle düşünmek mümkün mü?

Cevap: Bana tamamen ifşa olmasına rağmen, Yaradan’la tanışlığımı kendi hatrıma kullanmıyorum, “O evimin tümünde sadıktır” diye yazılmıştır.

O size güvenir ve arzularınız üzerinde bir kısıtlama (Tzimtzum) yapmak için kendi içinizde bir ekran yaratmanız gerekir – Yaradan’dan hiçbir şey kabul etmemek ve sadece ihsan etmek için çalışmak.

Soru: O, kendisini sürekli bana ifşa etmeye çalışıyor ve ben kendim onu sürekli olarak gizliyor muyum?

Cevap: O sadece sen onu gizlemeyi öğrendikten sonra ifşa olur…

Concealment That Gives Freedom

Uygulama Onluda Olur

Dünyanın yukarıdan aşağıya doğru basamaklandırılması, ıslahın hazırlığıydı ve aşağıdan yukarıya doğru olan tersi bir süreç de onun uygulanmasıydı. Yukarıdan aşağı doğru basamaklanma sırasında, formun eşitsizliği için tüm koşullar oluşturuldu, böylece Yaratan’la eşitliğe bu eşitsizlikten ulaşabilecektik. Islahın sonu, yaratılan varlık ile Yaratan arasındaki tam bir eşitliktir.

Bütün bu uygulama onluda gerçekleşir. İlk on, ilk HaVaYaH, bölünmüştü, mümkün olan tüm şekillerde paramparça edildi ve Yaratan’la form eşitsizliğini ve bağ eksikliğini tamamlamak için indirildi. Daha sonra bu kırılmayı onluda bağ kurarak ıslah etmeye başlarız. Onumuzdaki bağlantı üzerinde çalışarak, nasıl daha gelişmiş bir onlu oluşturduklarını görmeye başlayana kadar farkında olmadan birçok onlular toplarız.

Implementation Occurs In The Ten

Çemberin Görüşüyle Anlaşmazlık

Soru: Anlaşmazlığınızı çemberin görüşü ile ifade etmek mümkün mü yoksa sadece ona karşı gitmeyen şeyler mi söylemeniz lazım?

Cevap: Bağınızı nasıl hayal ettiğinizle alakalı. Bazı anlaşmazlıkları uyandırmanız mümkün ve sonra ilginç bir polemik ve açıklama alevlenecektir. Esas olan; yaptığınız şeyin yakınlaşma amacına hizmet ediyor olmasıdır.

Bu çok ciddi, sert ve karşılıklı açıklamalarda olabilir. Ama sonunda çalıştayın başındakinden daha büyük bir yakınlaşma söz konusuysa, o zaman bu zaten faydalıdır.

Disagreement With The Opinion Of The Circle

Sorular ve Cevaplar – 218. Bölüm

Soru: Darbeleri beklemeden (hastalık, işte problemler, ailede ve daha birçok) tam bir maksimum ıslah için her an yapmak zorunda olduğum ıslahları ve değişiklikleri bilinçli kişisel seçimimle gerçekleştirmek için ne yapmalıyım?

Yaradan’ın arzusuna karşı gitmek istemiyorum, tam tersine her an bana bağlı olan her şeyi yapmak istiyorum böylece acının çeşitli formları sürekli olarak üzerime düşse de ışığa benzeyeceğim ve Yaradan’la bağ kuracağım. Bu benim yanlış bir şey yaptığım anlamına mı gelir?

Kabala bilgeliğinde tüm acıların amacının kişiyi ıslah etmek ve Yaradan’a yaklaştırmak olduğu söylenir. Tüm gerekli ıslahı gerçekleştirmek için bağımsız olarak ne yapmalıyım?

Cevap: Bir grup bul ve onu birleşmeye doğru it çünkü bu Yaradan’ı ifşa etmenin hatırına Or Makif’i (saran ışık) uyandırmanın yoludur ve dersleri dinleyin!

Answers To Your Questions, Part 218

Aracılar Olmadan Adam Ve Yaradan

Soru: Yaratan ve insan arasındaki ilişkinin özü nedir? Bir aracı gerekli mi?

Cevap: Kişi ile Yaradan arasında hiçbir aracı olamaz: sadece kendisi ve Yaradan.

Ayrıca, insanlığın geri kalanı sözde herkeste vardır, ama insanlık da kişinin içindedir.

Eğer kendisine olanla ilgili doğru bir ilişki kurarsa, tüm kişisel özelliklerinin, Yaradan’ın özelliklerinin arka planına karşı bir gösterme olduğunu anlarsa ve her iki fotoğrafı da doğru bir şekilde birbirine bağlarsa, ifşa ettiği, onun ve Yaradan’ın buluştuğu dünyada, bütün yaratılışın gerçek görüntüsüne gelir.

Soru: Bu, bir insanın bu dünyayı özümsediği ve Yaradan’la yalnız kaldığı anlamına mı gelir?

Cevap: Kural olarak, bu onlu içinde olur.

Man And The Creator Without Intermediaries

Öğrencinin Öğretmen Önünde İptali

Soru: Öğrencinin öğretmen önünde iptali nedir?

Cevap: Öğretmenden alabilmek için onun önünde kendinizi iptal etmeniz gerekir. Bu gerekli bir durumdur. Maneviyatla ilgisi olmayan sıradan hayatta olduğu gibi değil, ancak ruhsal niteliklerinizle ilgili olan iptal etmek ne demektir?

Onları iptal etmeniz, sıfır olmanız, öğretmeninize “girmeniz” gerekir ve sonra tamamen onun hizmetinde/himayesinde olacaksınız ve sizden, bir sonraki manevi koşulunuzu yaratacak.

Bir anne, bebeğini emzirdiğinde, o, yaşaması sebebiyle sütü emer, besinini alır. Burada da aynı şey- bir öğrenci, besinini öğretmenden almalıdır ve bu nedenle kendisini iptal etmek, ağzını açmak ve almak zorundadır.

Soru: Rabaş’ın önünde kendinizi iptal etmek zorunda olduğunuz ilk anı hatırlıyor musunuz?

Cevap: Belki de benim için çok daha kolaydı, çünkü bana mümkün olan her şeyi anlatacak bir öğretmenin olmasını çok istedim. Ayrıca, Rabaş çok az konuşurdu ve bir şekilde anlamak, tahmin etmek ve ayrıntıları çıkarmak zorundaydım.

Fakat prensipte, onun yanında nasıl göze çarpmayan biri olunacağını araştırırsınız, böylece onun içindeki her şey otomatik olarak size aktarılır.

Soru: Sizin için zor ya da çekici miydi?

Cevap: Başlangıçta çok çekiciydi. Sadece “mağarasına” girmek ve yanına oturmaktan başka bir şey istemiyordum.

Sonra bu daha da zorlaştı, çünkü egoizm, onun üzerine yükselmek, egoist arzunun böylesine bayağı bir şekline ulaşmak ve içinde öğretmenin vermek istediği her şeyi almak için sürekli büyümekteydi. Bu nedenle, egoizm sürekli büyümelidir ve reddetme daha güçlü ve daha güçlü hale gelir.

Annulment Of The Student Before The Teacher