Category Archives: Grup

Karşılıklı Birleşme Ve Bağ Arasındaki Fark Nedir?

Soru: Karşılıklı birleşme ve bağ arasındaki fark nedir?

Cevap: Bağ, bir amaç uğruna doğal bir dışsal eylemdir, oysa karşılıklı birleşme içsel niteliklerimiz aracılığıyla birbirimizle birleştiğimiz içsel bir eylemdir. Herkesin, diğerlerine doğru hareket halindeyken, onlara dahil olmaya ve birleşmeye çalıştığı durumdur.

Soru: Birleştiğimiz zaman, kötü eğilimimizin ifşa olacağını söylüyorsunuz. Karşılıklı birleşme mi demek istiyorsunuz?

Cevap: Kötü eğilim her iki durumda da kendini gösterir. Biz, bunu hissetmeliyiz.

Eğer kendimizi birleşmeye iyice zorlarsak, o zaman bu birlik içinde bizi ondan geri iten bir içsel güç olduğunu hissederiz. Yaradan tarafından yaratılan, içimizde bir yılan vardır, bizim kötü eğilimimizdir ve sadece birleşmeye çalışırsak onu ifşa edebiliriz! Sonra on pençesiyle, onlumuzu birliğin dışına itmeye başlayacaktır.

Soru: Yani her halükarda, buna değil, bağlantıya mı odaklanıyoruz?

Cevap: Evet. Bu yılanı aramamıza gerek yok. Biz her zaman sadece pozitif olanı düşünürüz ve ona koşarız.

What Is The Difference Between Mutual Integration And Connection?

Yaradan’la Nede Hemfikir Olmalıyız?

Soru: Kişi Yaradan ile nasıl ve neden hemfikir olmalıdır ve kişi nerede kendi isteğinde ısrar etmelidir?

Cevap: Bir özellik dışında her şeyde Yaradan’la hemfikir olmak gerekir: Yaradan’ı sürekli olarak takip, böylece O, sizi manevi olarak yükseltecektir.

Bunu, Yaradan’a olan arzunuzu göstererek yapmak en iyisidir. Örneğin, grupta dostlarımla birlikteyim ve O’na, aramızda saf, manevi, egoist olmayan karşılıklı bir bağ kurmasını istediğimi gösteririm. Bu şekilde O’ndan ayrılmam. Ben O’ndan bir arzunun gerçekleşmesini talep ederim, O’na bunu yapması için seslenirim.

Soru: Bu, tüm dünyanın ve onun tüm sorunlarının sadece kişiyi böyle bir ilişkiye zorlamak için gerekli olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Sadece bunun içindir. Her şey tek bir sisteme –ortak ruha- bağlanmak için bir araya gelmek amacıyladır. Tora’da belirtildiği gibi, söylenilen düşüş sırasında milyarlarca küçük parçaya ayrılan bu ruhu, üst Işık’ın yardımıyla bileştirmeliyiz.

Fakat Işık, bu parçaları toplayıp bir araya getirmeye başladığında, onlar kesen, keskin kenarları ile birbirlerine sürtünürler, kazırlar ve yeniden bir araya gelmek istemezler. Bu, Işığın bizi bir araya getirme yöntemidir.

Bu nedenle, sadece keskin/kırıcı hislerin üzerinde, bağ içinde ve sevgiyle yükselmeyi arzu edersek bunu yapabiliriz. Eğer yapmazsak, o zaman yalnız parçalar olarak kalacağız ve üst Işık her zaman üzerimizde zorlamaya devam edecektir. Bunu, dönen bir tambura atılan ve içinde dönmeye başlayan cam parçaları olarak hayal edin.

Soru: Kişinin seçimi nerededir?

Cevap: Bir seçime sahip misiniz? Kendi seçiminizle mi doğdunuz? Seçtiğiniz yerde mi yaşıyorsunuz? Hayatta neyi seçtiniz? Hiçbir şeyi.

Seçim sadece “dönen tambur”un içindedir: Başkalarıyla gönüllü olarak bağ kurmak istediğiniz bir koşula ulaşmak.

Yorum: Maneviyatta zorlama olmadığını söylüyorlar…

Benim Yorumum: Eğer gönüllü olarak birleşmek isterseniz, zorlama durur.

Soru: Bir insanın kendi isteği ile bunu arzu etmesi için ne olması gerekir?

Cevap: Üst Işığı çekmek. Bu geldiğinde, kötü hissettirir, o karanlık ve büyük acıdır. Onu çektiğinizde, bu iyidir.

In What Should We Agree With The Creator?

İhsan Etme Arzusu Nasıl Edinilir?

Rabaş ‘‘Dost Sevgisi- 2’’: Hangi hakikat kişinin kendisi için almanın hatalı olduğuna inandırıp, ihsan etmesi için yeni bir nitelik edinmesini sağlayabilir? Bu doğaya karşıdır! Bazen, kişiye dostlarından ve kitaplardan duyduğu kendini sevmeyi bırakması için bir düşünce ve arzu gelir, fakat bu maneviyattaki tüm ıslahların kuralıdır dediğimiz, küçük bir güçtür.

Kişi, egonun gücünden ego gücünden uzaklaşmak için ürkek girişimlerde bulunur, arzu edebilir, haykırabilir ve dua edebilir, ama bunun hepsi egonun içindedir, kendi hücresinin içindedir. Umutsuzluktan nasıl ağladığımı hatırlıyorum ve Rabaş yüzüme gülmüştü. Çeşitli zorluklar ve anlar vardır.

Bu, tamamen kişiye verilir, böylece kişi sonunda, hiçbir şeyin tek başına kişi tarafından çözülmediğini fark edecektir. Her şey sadece gruba saygı gösterilerek/ kendini grubun önünde eğerek çözülür ve bu da sadece üst Işık’ın yardımıyla mümkündür.

Gruba katıldığınız zaman, grubun ihtiyaç duyduğu her şeyi yaparsınız, tüm gücünüzün farkına varırsınız ve dostlarınızı bir araya getirmek ve Yaradan’ın ifşası için onlardan bir kap yapmak için bunu yaparsınız.

Soru: Kabalistik kitapların ve bilgelerin etkisinin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor; ayrıca bir gruba mı ihtiyacımız var?

Cevap: Tabii ki. Bireysel formda hiçbir şey olmaz. Kitapların her birimiz üzerindeki etkisi, sadece kişiyi uyandırmak için gereklidir.

Bu, kişiyi hedefe doğru iten ön bilgi, kişi üzerinde ön baskıdır. Gerçekleştirme daha sonra, “olgun bir çağda”, kişi zaten birkaç yıldır grubun içinde olduğunda, çalıştığında, arkadaşlarıyla iletişim kurduğunda ve bazı kavramları ve bağları edindiğinde gelir. Terminolojiye, belli bir literatüre hakim olur, çünkü hepsini özümsemelidir.

How To Acquire The Desire To Bestow

Dostlar Vasıtasıyla Kendi Ruhunu Gör

Soru: Yazılıdır ki (Psalms 1): ‘‘… ne de kibirlilerin arasında oturun.’’ ‘‘Kibirliler’’in kendi içsel koşulları olduğunu bilen birisi, onluda aniden ‘‘kibirliler’’i görür. Kişi bununla nasıl çalışmalı?

Cevap: Onlar (dostlar), gözlerinde mükemmel görünene kadar kendini grup vasıtasıyla değiştirmelidir. Bu kişinin çalışmasıdır. Dostlar vasıtasıyla kendi ruhunu yani tüm on Sefirot’u görmelidir.

Yorum: Daha gelişmiş koşullarda, bazen bu “kibirli”yi, bilerek/kasıtlı olarak kendi içimizde uyandırmamız gerektiğini söylemiştiniz.

Benim Yorumum: Hemen değil. Her şeyden önce, doğru sistemi, metodolojiyi inşa etmeliyiz ve daha sonra hızlı geçiş için kaynakların içine bakmalıyız. O zaman, negatif güce de ihtiyacımız olacak.

See Your Soul Through The Friends

Bu Yüzden Kalp Gerçekten Bir Dostu Sevebilir

Rabaş, ‘‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev’ ile İlgili Olarak’’: Bilgelerimiz şöyle der: “Günahkârları dağıtın; bu hem onlar için hem de dünya için iyi.” Diğer bir deyişle, onların var olmaması daha iyidir. Ancak, Hak’tan yana olanlar için bunun tersidir: “Hak’tan yana olanları bir araya getirin; hem onlar için hem dünya için daha iyi.”

Başlangıçta Hak’tan yana olanlar yoktu. Hak’tan yana olanlar bizim ıslah olmuş niteliklerimizdir. Yeni bir dereceye girdiğimiz her seviyede, eski Hak’tan yana olanlar düşer ve yeni günahkarlar yükselir ve bizler, onları tekrar Hak’tan yana olana çeviririz.

“Hak’tan yana olan” sözünün anlamı nedir? “Dostunu kendin gibi sev” kuralını uygulamak isteyenlerdir. Onların tek niyeti, kendine olan sevgiden çıkmak ve diğerlerini sevme doğası üstlenmektir. Ve bu yerine getirilmesi gereken bir İlke (sevap) olsa ve kişi kendini onu yerine getirmeye zorlasa da, sevgi yine de kalbe verilen bir şeydir ve kalp, doğası gereği onunla hemfikir olmaz. Peki, o zaman kişi diğerlerini sevmenin kalbe dokunmasını sağlamak için ne yapabilir?

Bu imkansızdır. Sadece Üst Işık bizim için böyle bir ıslah yapabilir. Bu iki kuvvet gerektirdiği için bizim gücümüz dahilinde değildir; biri ıslah olmamış olan, diğeri ise bizim sahip olmadığımız ıslahın gücüdür. Bizler tam olarak nasıl veya neyin düzeltilmesi gerektiğini bile bilmiyoruz.

Bize 612 Islah verilmesinin nedeni budur: onların kalpte bir his oluşturma gücü vardır. Ancak, bu doğaya aykırı olduğundan, dost sevgisini yerine getirme becerisine sahip olmada çok küçük bir histir. Bu yüzden, şimdi onu gerçekten nasıl uygulayacağına dair tavsiye aramalıdır.

Kişinin, “Dostunu sev” kuralında gücünü artırabilmesi için tavsiye, dost sevgisidir.

Bu, ihsan etme ve ihsan etme uğruna almanın da söz konusu olduğu gerçeğinden bahsetmektedir.

Soru: Onlulardaki çalışma, çalıştaylar ve çalışmaların hepsi tek bir şeye mi yöneliyor: Islah Eden Işık’ı çekmek?

Cevap: Evet, başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tora, egoist arzularımızı ıslah eden ve onları özgecil hale getiren Üst Işıktır, bir egoist niyetin özgecil olana ıslah edilmesi, bir emri yerine getirmek olarak adlandırılır.

So That The Heart Would Truly Love a Friend

Düşüş Anları

Soru: Egoizminin “çukuruna” düşen bir kişi, kendi içinde ihsan etme ile ilgili bir şeylere sahip olduğuna inanmaz. Kendisinde Yaradan’la ilişkilendirilecek kutsal hiçbir şey görmez. Kişi bu koşuldan nasıl kurtulur?

Cevap: Burada karmaşık bir şey yok. Eğer bir grubumuz varsa ve her gün ders öncesinde ve ders esnasında kendimizi ve birbirimizi canlandırmaya alışırsak, böylece tüm niteliklerimiz, görüşlerimiz ve bağlantılarımız kontrol altına alınır ve bizi ilerletir, o zaman büyük muazzam düşüşlere ihtiyacımız olmaz. Ancak, onlar (düşüşler) gerçekleşirlerse, pratik olarak hepsi yönetilebilir.

Düşüş bir andan fazla sürmemelidir. Bölünmüş bir saniye değil, ama sadece bir zaman diliminde bile olmayan bir an. Hemen, ondan bir yükseliş ortaya çıkmalıdır.

Eğer grubun alanındaysam ve kişisel bir düşüş alırsam, o zaman bu benden bir elektrik akımı gibi geçer ve grup beni hemen bu koşuldan çıkartır. Grubun genel alanı benim üzerimde çalışır.

Moments Of Descent

Yoldan Çıkmamak İçin

Rabaş, ‘‘Toplumun Önemine Dair’’: Dolayısıyla gerçeğin yolunda çalışma konusunda, kişi kendini diğer insanlardan soyutlamalıdır. Bunun nedeni ise gerçeğin yolu dünyanın fikirlerine karşıt olduğundan, sürekli güçlendirme gerektirir. Dünya bilmek ve almaktır, oysa maneviyat inanç ve ihsan etmektir.

Soru: İnsanlar son neslin grubundan ayrılacaklar mı?

Cevap: Ayrılacaklar, çünkü kişinin son neslin grubunun içinde sürekli ilerleme kaydetmesi için büyük çaba sarf etmesi gerekiyor.

Gerçek şu ki, psikolojik gruplarda veya manevi çalışmayla meşgul olan gruplarda olduğunuzda, o zaman hareket, metodun bilgisi veya gelişimi temelinde gerçekleşir.

Ancak Kabalistik grupta, egoist makine sürekli çalışır ve sizi gruptan uzaklaştırır. Eğer ona karşı sürekli olarak çalışmazsanız, o zaman onun üzerine çıkamaz ve ilerleyemezsiniz. Bu nedenle, Kabalistik grupta, her zaman ek çabalara ihtiyaç duyulmaktadır ve kişi hareketsiz kalamaz. Bu, bir insanı ilerlemeye zorlayan şeydir.

Soru: Neden bir kişi gruptan çıkarıldığında gruba ve/veya yönteme karşı çıkıyor gibi görünür?

Cevap: O kendini egoist olarak haklı çıkarmalı, bu yüzden içinde bulunduğu gruba karşı çıkar. Kendisinin haklı olduğunu ve grubun haksız olduğunu göstermek ister. Bu nedenle, bunu kanıtlamak için grupta kusurları bulmaya çalışır.

Bir kişi gruba geldiğinde, yukarıdan uyandırılmış olan kalpteki noktası, onun içinde konuşur. Aniden ruhunun burada olduğunu hisseder.

Bundan sonra, yerinde kalmak için çaba göstermesi gerekir. Burası manevi çalışmanın yeridir. Bir şekilde, bir süre için devam eder, fakat ciddi bir çaba göstermezse, kişi yoldan uzaklaşır/ayrılır.

Soru: Kişi, hayatı boyunca özümsediği tüm görüşleri temizlemek için nasıl çaba harcayabilir?

Cevap: Kabalistik kaynaklarda her şey yazılmıştır. Onlar bu amaç için yazılmıştır.

In Order To Not Go Astray

Nihai Amacı Engellemeyin

Soru: Grubun nihai amacı, Yaradan ile yapışmaya ulaşmaktır. Bir araya gelmek ve çeşitli konular hakkında konuşmaktan haz almaları engelleyici olabilir mi?

Cevap: Bütün bu şeyler hali hazırda olabilir, ancak hiçbir şekilde nihai amacı engellememelidir, yoksa bu “aptalların toplanması” olarak adlandırılacaktır.

Önemi çok az değiştirseler bile, asıl amaç, ana hedefi ortaya koyma yolunda ilerlemek zorunda oldukları diğer tüm görev ve konulara kıyasla her zaman daha önemli ve önlerinde olmalıdır.

Do Not Block The End Goal

Grubun Merkezini Bul

Rabaş, ‘‘Dost Sevgisi – 2’’: Bu nedenle, üzerine kutsallığın inşa edilebileceği asıl temel “Dostunu sev” kuralıdır. Bununla kişi Yaradan’a memnuniyet ihsan etme ihtiyacını edinir. Ondan sonra Yaradan’a memnuniyet veremiyor olma korkusu olabilir. Gerçek korku kapısı geçildiği zaman, kişi inanca gelebilir çünkü inanç, birçok yerde açıklandığı gibi, kutsallığın yavaş yavaş akıtılacağı kaptır.

Soru: Korku bir emir iken, neden inanç ve kişinin komşusunu sevmesi değildir?

Cevap: Korku, son derece gerekli olan aşağıdan bir uyanıştır. İnanç ise kendi başına ihsan etme niteliğidir. Ancak, bu üç koşul üzerinde durmayacağım. En önemli şey grubun merkezini bulmaktır.

Grubun merkezi, herkesin kendisini iptal ettiği noktadır. Bu bir embriyonun tanımıdır, onun üst Partzuf’a bağlanmasıdır. Başka bir deyişle, sizin üzerinizde bir sonraki derece vardır ve sizlerin yükseliş yaptığınız grubun merkezini bulmanız gerekir. Bu merkez sayesinde, sanki kılcal damarlardan geçiyormuş gibi size gelen Işığı alırsınız.

Find The Center Of The Group

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 227

Soru: Kabala bilgeliğini ve onun hayattaki uygulamalarını, video derslerinizin yardımıyla öğreniyorum. Derslerde, gruba, grubun insan için ve kişinin manevi ilerlemesi için önemine çok dikkat ediyorsunuz.

Kabala bilgeliğinin temellerini açıklayarak, kökler ve dallar ilkesine göre fiziksel ve manevi dünyalar arasındaki açık ilişkilere dikkat çekiyorsunuz.

Bu, fiziksel dünyadaki süreçlerin manevi dünyaya yansıtıldığı ve bunun tersi olduğu anlamına gelir. Öğrenme sürecinde nesneye böyle bir yaklaşım, benzerlikler ve karşılaştırmalar için araştırmayı teşvik eder.

Tüm bunlara dayanarak bir sorum var: Etkili bir grup oluşturmaya çalışırken, buna dikkat etmem benim için değerli midir?

Cevap: Bizler bir araya gelme yöntemi haricinde bir grup yaratmıyoruz. Bizler onu olduğu gibi kabul ederiz ve birliğe ulaşırız, Yaratan’ı onun içinde keşfederiz.

Answers To Your Questions, Part 227