Category Archives: Felsefe

Sufizm, İslam Kabalasıdır

Soru: Kabala ve Tasavvuf arasında ortak temas noktaları var mıdır?

Cevap: Tasavvuf, İslâm Kabalası’dır. Sufiler, Kabalistlerle aynı ilkelere uymaktadırlar. Tasavvuf çok daha basit olmasına rağmen, gerçek kaynaklarında yazılan her şey Kabala’dan alınmıştır.

Sufism Is Islamic Kabbalah

Edebiyat Ve Kabala Bilgeliği

Soru: Sanırım Kabala ilmine çalışmanın başlamadan önce okuduğum yazılı eserler olmasaydı, Kabala ilmini anlamayacak içsel olarak bana yakınlığını kavramayacaktım. Baal HaSulam bile hikâyeler ve tarihi eserler okumuştur. Yüzeysel olan nedir; gelişime yardım edebilecek olan nedir?

Cevap: Ben size hiçbir şey okumayın ya da herhangi bir şeyle ilgilenmemelisiniz demem. Ben sadece önceden sizi uyarırım, Kabala ilmini çalışma, iyi yönlendirilmiş belli bir yolda, kişinin ilgi alanlarını daraltacaktır. Böylece zaten sapmanın zor olduğu bir yolda yürüyecektir çünkü tüm düşünce ve özlemi sadece Yaradan’ın ifşasına doğru yönlenecek.

Ancak Yaradan’a ulaşma vasıtasıyla her şeyi anlayacak. Müzik, edebiyat ve sanatta olduğu gibi harmoni önüne serilecek. Her şeyin içsel anlamını, bu eserleri yaratmış büyük insanların, yazarların, sanatçıların ve bestecilerin iç güçlerini görmeye başlayacak. Her şey kendi içsel duygularında hareket edecek ve kuşkusuz ki dışarıdan bir şeye ihtiyaç duymayacaktır.

Yani Kabala ilmi kişiyi sınırlamaz, aksine hayata doğru bir yaklaşımı mümkün kılar.

Literature And The Wisdom Of Kabbalah

KABALA BİLGELİĞİ VE PSİKOLOJİ

YORUM: Kabala Bilgeliği egoizmi incelerken psikoloji de egoizmimizin çeşitli dışsal uyaranlara tepkisini araştırır ve bu tepkileri formülleri yardımı ile kayıt altına alır. Kabala Bilgeliği ile psikoloji arasındaki fark nedir?

CEVAP: Psikoloji formüller olmadan herhangi bir şeyi kayıt altına alamaz çünkü bir kişi egoizmini düzelteceği hiçbir şeye sahip değildir, onu yönetemez.

Egoizmi yönetmek ancak kişi, kendisine karşı lazer ışığı gibi doğrudan bir objeye doğru parlayan özel bir ışığa ( ihsan etme arzusuna) yönlenirse mümkündür ve özel bir frekans ve dalga boyu altında ışık sayesinde nesnede değişiklikler meydana gelir. Kişi kendi egoistik arzularının yönetimini kontrol etmezse tüm kayıtlar ve sonuçlar kesin olarak spontandır. Önceden sonuçları tahmin etmek mümkün değildir.

Bu nedenle psikoloji bilim değildir. Psikoloji, genel bir metod ve ortak payda ona yol gösterdiği sürece doğru sonuçlar verir, çünkü egoizmin kişi üzerinde kesin ve net bir etkisi vardır. “10 gram efor sarf edersem bunun gibi bir şey olur, 10 gram daha eklersem başka bir şey olur” demek mümkün değildir. Bu tür bir şey yoktur. Yani, insanlar arasındaki farklılıkları saptamak mümkün değildir.

Psikolojide istatistiksel data ortalamalara göre işler ama bunlar da kesin değildir çünkü kişi ellerinde, onun arzusunu ve karakterini etkileyecek Üst Işığa sahip değildir.

Ancak Kabala Bilgeliği buna sahiptir. Kişinin davranışında ve çabasındaki değişimler onu başkalarına yönlendirir, parçalar halinde arzularında kademeli olarak değişiklik yaratan Üst Işığı çeker.

Işığın her miktarı ile, arzu değişir ve kişi bir yönden diğerine nasıl dönüştüğünü hisseder. Kişi, kendi başına kendisini yükseltir ve yeniden ayarlar.

http://laitman.com/2016/05/the-wisdom-of-kabbalah-and-psychology/