Category Archives: Egoizm

Neden Sorunlar Yaşıyoruz?

Soru: Bir kişinin paralı bir cüzdan kaybettiğini varsayalım. Ve aniden, bunun nedeni, çünkü derse gelmedi ya da yanlış bir şey yaptı şeklinde onun aklına gelir. Bunu nasıl açıklayabiliriz?

Cevap: Açıklayamayız. Bu aptalca! Hiç böyle sonuçlar çıkarmayın ya da bunları birbirine bağlamayın. Daha sonra ne kadar yanlış olduğunu göreceksin. Ve en önemlisi, sizi sınırlar ve gereksiz ipuçları ve bağlantılar vermeye başlar.

Soru: Bu tür sorunlar bana neden gönderilir?

Cevap: Çünkü sen bir egoistsin. Her şeyden önce, grubun içindeki dostlarınla bağ kurmak ve onlarla birlikte, sizi ıslah edecek olan iyiliğin üst Işığını çekmek zorundasın. O zaman gereksizse cüzdanları kaybetmeyeceksin. Ve eğer gerekliyse, kaybedeceksin.

Soru: Yani bu sabahtan akşama kadar bir onluda oturabilirim ve her gün bir cüzdan kaybedebilirim anlamına mı geliyor?

Cevap: Onu yapmanın bir faydası yok değil. Yasaktır! Tüm sistemi tamamen ifşa etmeden önce nedenleri ve sonuçları keşfetmeyeceksiniz.

Soru: Ancak “şifa” hala onlu sayesinde mi gelir? Kendime, eğer herhangi bir sorunum olursa dost sevgisine yeterince yatırım yapmadığımı söyleyebilir miyim?

Cevap: Her durumda işareti onluda bulursun!

Why Do We Get Problems?

Neden Pek Çok Bekâr Kadın Var?

Soru: Günümüzde neden bu kadar çok bekâr kadın var?

Cevap: Çünkü egomuz o kadar büyüdü ki birbirimizle başa çıkamayız. Kadınlar, erkeklerin onlarla geçinemeyeceğini iddia edebilir ve erkekler bunun tam tersini söyleyebilir. Egomuz öyle büyük, şaşırmış ve içinden çıkılmaz halde ki en iyi insana bile çok uzun dayanamayız.

Why Are There So Many Single Women?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 167

Soru: Derslerinizi büyük bir zevkle dinler ve okurum. Söylediğiniz şeyle alâkalı birçok şeyi fark ettim, ancak belirsizliğini koruyan şeyler var.

Sık sık söylediğiniz şu; insanlık şu anda düşük bir egoist düzeyde yaşıyor ve durumu değiştirmek için Yaradan’ın bizi kapsamlı bir birliğe veya küreselleşme dediğimiz şeye doğru ittiğini tamamen kabul ediyorum.

Bunu, hayatın kendisinin ya da doğanın bizi bu birliğe doğru yönelttiğini söyleyerek açıklıyorsunuz, ancak doğanın kendisine bakarsak, hayvanların birlikte yaşadıklarını görmüyorum, aksine, kurtlar kurtlarla, koyunlar koyunlarla yaşar, birlikte değil.

Elbette bizler hayvan değiliz, fakat Babil Kulesi hikâyesine bakabiliriz, burada Yaradan’ın kendisi insanlar arasında bölünmeye neden olmuştur. Öyle görünüyor ki, Yaradan ve doğanın nerede bölünmeye yol açtığına dair birçok örnek var ya da daha doğrusu belki de insanları birbirinden O ayırdı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Cansız, bitkisel ve hayvansal doğa, insan seviyesine bağlıdır ve onunla iner ve yükselir.

Answers To Your Questions, Part 167

Hızlı Kabala İpuçları – 8/28/16

Soru: Neden bizlere fanteziler verilir?

Cevap: Fanteziler bize bir yalanı, yalanla güzelleştirmek için verilir.

Soru: Bu, fantezilerin yanlış/sahte olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Evet, bizim bütün dünyamız olduğu gibi, bize gerçek gibi görünse bile.

Soru: İnsan bu dünyada mutluluk bulamayacağını anlamalı mı?

Cevap: Bu her birey içindir. Yine de, kişinin kendisine dünyada hiçbir mutluluk olmadığını kanıtlaması gerektiğini söylemiyorum. Sadece gerçek mutluluğu aramamız gerekir.

Soru: Kendim değil ama başkalarının veya Yaradan’ın tamamlanmış olmasından dolayı nasıl bir yarar elde ederim?

Cevap: Eğer onlar sayesinde gerçekleştirirsem, bu tamamlamanın daha yüksek egoist bir sistemidir; eğer tüm dünyayı benim aracılığımla tamamlarsam, o zaman dünyaya aktardığım her şeyle tamamlanırım.

Soru: Başkalarının arzusunu yerine getirmek ne demektir?

Cevap: Başkalarının arzusunu yerine getirmek kendinizi tamamlamanın bir aracıdır, Yaradan’ın tamamlanması için bir araçtır.

Soru: İnsanlar hazzın en üst seviyesine ulaştığında, fiziksel dünyada ne olacak? Bunun sonucu olarak nüfus azalacak mı yoksa artacak mı?

Cevap: Dünyamız, duyularımızdan yok olacak; Sonuçta, o sadece duyularımızda var olmaktadır.

Soru: Olumsuzluğun olumluya dönüştürüldüğü, Aikido adlı bir felsefe vardır. Siz Kabala bilgeliğinin egoyu, Yaradan’ın karakterine sahip olmaya, özgeciliğe dönüştürdüğünü iddia ediyorsunuz. Bu bir tür Kabalistik Aikido mu?

Cevap: Ego aynen kalır, biz sadece onu doğru kullanırız.

Soru: Ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi “ihsan etme” olarak adlandırmak mümkün mü?

Cevap: Hayır, çünkü bu bağlantı kişiseldir, yani ben kime ihsan ediyorum? Kendime mi?

Soru: “Ego” ve “ışık” nasıl ruhumun parçalarıdır?

Cevap: İhsan etme seviyesi ıslah olmuş ego, ruhtur; ego dışında hiç bir şeyimiz yoktur.

Soru: Kabala bilgeliğinden aldığım aynı hazzı çocuklarıma miras bırakabilir miyim?

Cevap: Hayır, o miras bırakılmaz. Senden önce birçok kadının olduğu gibi, büyük bir Kabalist olabilirsin, fakat kural olarak onların çocukları Kabala bilgeliğine açık değillerdi. Ama bizim zamanımızda, bu farklı olabilir.

Soru: “Yaratılışın sonu” ve “haz” arasındaki bağlantı nedir?

Cevap: Yaratılış bizim hissettiğimiz şeydir. Tüm hislerimizi ıslah ettiğimizde, mevcut biçimdeki yaratılış kaybolur ve onun yerine üst dünya denilen tamamen yeni bir yaratılış ortaya çıkar.

Soru: Zaten bahsettiğiniz hazzı yaşıyorsam, yine de Kabala bilgeliğini öğrenmem gerekir mi?

Cevap: Eğer bunun için bir arzun varsa o zaman çalış; eğer yoksa çalışma. Her şey tamamen özgür iradedir, hiç kimseye hiçbir şey dayatılmaz. Kabala bilgeliği ancak onu isteyen birine ifşa olur, zorlama yoktur. Kabala bilgeliğini bırakırsanız cezalandırılmazsınız. Eğer bunu çalışırsanız, ödülle ikna olacaksınız. O görmeye alıştığınız aynı düzlemde bulunmaz. Kendiniz için seçmelisiniz. Bu sadece ihtiyacı olanlara verilen bilgeliktir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 8/28/16

Hızlı Kabala İpuçları – 7/3/16

Soru: Onlu grup kavramına kaç kişi dâhil olabilir?

Cevap: Önemli değil. Rastgele ve sanal onlu gruplar olabilir. Önemli olan şu ki, bu insanlardan beş ila on kişi aralarında doğru bağı kurmaya çalışırlar. Doğru karşılıklı ilişkiler, sağ – pozitif ve sol – negatif çizgiler arasındaki ortak yaşam içinde olmalıdır.

Soru: Kabala bilgeliği açısından bağımsızlık ne demektir?

Cevap: Bağımsızlık, tamamen bir grup içine dâhil olduğumu hissettiğim zamandır.

Soru: Kabalistik metot doğru ve gerçek bir şekilde anlaşılmasına rağmen, o hala beni rahatsız ediyor ve kızdırıyor. Bunun üstesinden gelmek nasıl mümkün?

Cevap: Kabala, insanları rahatsız edebilir ve öfkelendirebilir, çünkü o, avucumuzun içinde değildir; onu istediğiniz şekilde kullanamazsınız. Doğanın kesin fiziksel yasaları onun içinde çalışır. O sabittir ve hiçbir şekilde onu değiştirme yeteneğine sahip değilsiniz. Bu her zaman bir insanı rahatsız eder. Ancak yapacak bir şey yok. Gerçek budur.

Soru: Programlarınızı izlerken pozitif güçleri çekebilir miyim?

Cevap: Evet. Kabalistik metodun birlik yolunda nasıl çalıştığından söz ederken çok büyük pozitif güç bizi etkiler.

Yorum: Bir anne her zaman çocuklarına karşı iyi değildir; bazen onların kendi iyiliği için bile olsa hoşgörüsüz ve serttir.

Benim Yanıtım: Bu onun iyi olmadığı anlamına gelmez. O iyidir. O sadece dışsal olarak her zaman bunu ifade etmez. Ancak çocukları için iyi olan şey, her zaman gözlerinin önündedir.

Soru: Egoistler arasında bir egoist olarak, özgecil olarak bir grupta yaşam ve toplumdaki yaşam arasında daima psikolojik veya ruhsal bir ayrım olmaz mı?

Cevap: Hayır, bir grupta yaptığınız gibi basit ve doğru bir şekilde çalışırsanız bunun ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. O zaman daha çok sevilecek ve saygı duyulacaksınız. Bunun yüzünden kaybedeceğinizi düşünmeyin.

Soru: Yaradan’ın seviyesinde olma arzusunu nasıl geliştirebiliriz?

Yanıt: Kişinin ihsan etme ve sevme arzusunu geliştirmesi, sadece grubun ortak arzusu ile mümkündür.

Soru: Dünyamızın yanılsama olduğunu söylüyorsunuz. Bunu anlamak ve kavramak neden bu kadar zor? Her şeyin ve kişinin içinde bulunduğu doğru algıyı kazanmak nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Üst Işık bunu yapar; hiçbir şeyi üretmenize gerek yok!

Soru: Benim niteliklerimden hangisi doğanın üst güçlerini etkileyebilir?

Cevap: Başkalarıyla bağlantı yoluyla, sadece olumlu güçle, Yaradan’la bir bağa ulaşmak için özlem duyarak.

Soru: Zaten çocukluktan gelen, çocuklar arasındaki dostane ilişkileri denetlemek tercih edilir mi?

Cevap: Bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Basitçe onlara bir örnek göstermek gerekir.

Soru: Çocukları aile içinde, bilinçli olarak Kabala bilgeliğine göre eğitmek nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Bu sadece iyi bir kişisel örnek vasıtasıyladır. Büyüdüklerinde, birbirlerine kendilerini örnek verecek olmaları önemlidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/3/16

Egoizmin Gelişimi

Facebook’tan Soru: Toplumun gelişiminin içinde, egoizmin gelişimi olduğunu iddia ediyorsunuz. Neden özgeciliğin gelişimi değil? Bu, rekabeti teşvik etmek yerine aramızdaki işbirliğini teşvik etmeye başlamamız gerektiği olabilir mi?

Cevap: Dünyanın çağlar boyunca nasıl bir evrim geçirdiğini ve bunun yalnızca egoizm sonucu olduğunu görüyorum. Dahası, tüm bilim adamları ve araştırmacılar bunu onaylıyorlar. Kabala bilgeliği de aynı şeyi söylüyor.

Egoizm yoluyla, yani içimizdeki her şeyi alma arzusuyla ve her an kendimizi düşünerek gelişmemeliyiz: “Kendimi iyi hissetmem için ne yapmalıyım? Fakat paradigmamızı değiştirmeliyiz, yani: “Başkalarının iyi hissetmesi için ne yapmalıyım?” ı düşünmeliyiz. Bu önemli bir değişimdir, bir insanda, kendi başına yapamayacağı bir iç devrimdir.

Soru: Eğer doğamız saf egoizm ise kendimi nasıl değiştirebilirim?

Cevap: Bu bir içsel paradokstur, doğamızın çerçevesinden çıkamayız. Bunu düzeltebiliriz, ancak yalnızca üst gücün, Yaradan’ın yardımıyla.

Eğer Yaradan, O’nun gücünü bizim üzerimizde aydınlatıyorsa ve bir metal parçasını uzaktan hareket ettiren bir mıknatıs gibi bizi etkiliyorsa, kendimizi değiştirebilir ve egoizmimize ters yönde hareket edebiliriz.

Bunu yapmak için, Yaradan’ı, bizi tamamen farklı bir niteliğe taşıması için ikna etmeliyiz: almanın özelliğinden ihsan etmenin niteliğine, egoizmin niteliği değil ama özgeciliğin niteliği, nefretin niteliği değil ama sevginin niteliği.

Hadi onu yapmaya çalışalım. Kabala bilgeliğinin bize öğrettiği budur!

The Development Of Egoism

Özgecil Yada Egoist Duygular

Soru: Duygularımız özgecil mi yoksa egoist mi olmalı?

Cevap: Duygular duygulardır. Onların nedeni hem egoist, hem de özgecil olabilir; bu önemli değil. İyi bir şey ya da kötü bir şeyden zevk alabilirim.

Farklı duygusal parametreleri ölçebilirsiniz, ancak manevi parametreleri değil. Her durumda, duygunun sebebinin olumlu veya olumsuz olup olmadığı anlaşılamaz. Psikologlar ayrıca, kahkaha ve gözyaşlarının vücut tarafından neredeyse aynı şekilde hissedildiği sonucuna varmışlardır.

Altruistic Or Egoistic Emotions?

Nasıl Utancın Üstesinden Gelebiliriz?

Soru: Kabalist nasıl utancın üstesinden gelir? Bir insanın en nefret ettiği güçlü his bu mudur?

Cevap: Bir insanın utanması gereken şey nedir? Yaradan onu böyle yönetir. Kişinin bir sorunu varsa, Yaradan’a dönmeli ve sorunu O’nunla çözmeli.

Kabalist herhangi bir konuda utanç duymaz. Eğer utanç hissederse, korkunç vicdan azabı yaşar çünkü büyümüş egoizm onu aslında bir şeyler yapmış olanın o olduğuna, hayatını programladığına, yanlış tepki gösterdiğine ya da insanlara haksızlık ettiğine ikna eder. Fakat hepsi Yaradan’dır, o değil! Bu koşullar bize kasıtlı bir şekilde verilir, böylece sonunda kendimizi doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Bu yaklaşım Kabala kitaplarında anlatılmıştır ve sadece bu yaklaşıma göre her şeyle doğru ilişki kurabiliriz. Bunu sorumluluk almaktan kaçınmak için yapmıyoruz. Aslında bu şekilde hayatla ilişki kurduğumuzda, kendimizi yaratılmış varlıkların yakardığı bir duruma sokarız ve gelecekteki koşulumuzu gerçekten yönetmek için Saran Işığı kendi üzerimize çekeriz, ancak sadece üst dünya sayesinde.

Soru: Sanki bir Kabalist utançtan veya başka herhangi bir şeyden korkmuyormuş gibi geliyor?

Cevap: Kişi Yaradan ile temas halindeyse, Yaradan onu sürekli olarak inşa eder ve böylelikle Yaradan’dan gelişimini hızlandırmasını isteyebilir, o zaman tamamen farklı olacak ve bu dünya çok basit görünecek. Onu dolduran sadece basit bir Işık vardır. Herkese bu işlerin bu şekilde olduğunu görmesini tavsiye ediyorum.

How Can We Overcome Shame?

Acı Çekmenin Nedeni Nedir?

Soru: Islah zamanı henüz gelmemiş olan insanlar neden hala acı çekmeli? Kabala bilgeliği gizlendiğinde, 1995 yılına kadar binlerce nesil boyunca acı çekmenin dışında neler yapmış olabilirler?

Cevap: Acı çekme, egoizmin gerçekten daha yüksek, özel ve sonsuz hazları isteyeceği noktaya gelişmesi gerektiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Bu yüzden atomların, moleküllerin, toprağın ve suyun yaratılışından başlayarak, ilkel organizmalar, bitkiler, hayvanlar ve son olarak bugünkü haliyle insana kadar gidecek uzun bir yolumuz vardı. Bu gerçekten çok uzun bir yoldu ve hepsi de acı içindeydi.

Bugün sadece son aşamamızda gelişmeye başladık. Fakat şimdi Kabala bilgeliğiyle ilerleme imkânımız var ki bu, Üst Işık’ı çekmek için özel bir metotdur.

Ve sonra Ahişena’nın yolu (zamanı hızlandırma) ile doğanın bizi acı yoluyla arkadan itmesi olmadan gelişimimizi hızlandırarak ancak edinimleri önceden görerek ileri gitme özlemi sayesinde gelişebiliriz. Acı bu şekilde durur. Bu, yaratılışın amacına doğru daima arkamızda olan “sopa” dan daha hızlı ileriye doğru “koşmanın” mümkün olduğu anlamına gelir, böylece o bize yetişemeyecektir.

What Is The Cause Of Suffering?

Kıyameti Nasıl Önleyebiliriz?

Soru: Baal HaSulam’ın dediği gibi eğer tüm insanlık vahşiyse, bu daha gelişmiş uygarlıklar tarafından yok edilen vahşilerin başına gelene benzer bir kaderi beklememiz gerektiği anlamına mı geliyor? Büyük kitlelerde sürekli gelişen egoizmin farkında olmayan insanlar, medeniyetimizin kıyametini garanti altına mı alıyorlar?

Cevap: Vahşiler yok edilmedi. Hepimiz vahşiydik, bu yüzden farklı olduğumuzu düşünmemeliyiz. Bugün bile, bizler belli bir anlamda vahşileriz. Toplumda, ailede nasıl etkileşim kurduğumuza bakarak, akıllı yaratıklar olduğumuzu söylemek zor.

Egoistik içgüdümüz bizi her zaman hareket ettirir. Gerçekte maymunlardan daha kötü görünürüz. Maymunlar kendine zarar vermezler, oysa bizler kolektif olarak bilinçli ve kasıtlı kendimizi imha ediyoruz.

Doğada homo sapiens gibi başka hiçbir tür yoktur, kendini imha etmek isteyen akıllı bir insanoğlu. Mutlu bir hayat yaşayabiliriz, ancak hayatımızı, mutlaka kendini yok etmeye götüren belirsizlik, korku ve endişelerle doldurarak berbat ediyoruz. Bizi benzersiz kılan şey budur.

Fakat medeniyetimiz yok olmayacak. Hala doğanın bizim için öngördüğü, önceden belirlenmiş hedefe ulaşmamız gerekiyor. Tutacağımız yolu seçebiliriz. Izdırabın yolunda veya iyinin yolunda hedefe ulaşıp ulaşmayacağımızı seçebiliriz, Işığın yolu, üst gücü üzerimize çekerek, bizi doğru bir şekilde toplayacak ve düzene sokacak demektir.

How Can We Avoid An Apocalypse?

Toplam 10 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...34567...10...Son »