Category Archives: Egoizm

Sağ ve Sol Çizgi

Soru: Şamati (Duydum) kitabında; “sağ ve sol çizgi” terimleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hangi safhalarda bizler sol çizgideyiz hangilerinde sağ çizgide?

Cevap: Bunlar oldukça zor kavramlardır.

Sağ çizgi, kural olarak, ihsan etme, sevgi, ortaya çıkma, Işıktır.

Sol çizgi egoizm, alma, kendini sevmektir.

Bizler, iki çizgide kalmalıyız, çünkü kişiyle ya da Yaratan bir bağ, ihsan etme ve almanın etkileşimi üzerine kurulmuştur.

Her iki çizginin kombinasyonu, bir orta çizgi yani verme ve alma niteliklerinin doğru kombinasyonunu yaratır. İçinde, dinamik bir ara sistemi kuruyoruz. Örneğin, ben size verdiğim kadarını alıyorum ve siz bana verdiğiniz kadarını alıyorsunuz. Bağlantımızı doğru bir şekilde ayarlayarak, Yaradan’ı iki çizginin arasında hissetmeye başlarız.

Başka bir deyişle, ortadaki çizgi Yaratıcının kendisidir. Onun ifşası iki zıt nitelik üzerine inşa edilmiştir, ancak bu niteliklerin O’nunla hiçbir ilgisi yoktur.

Right And Left Lines

Bir Kabalist’in Algısı

Soru: Kabalist’lerin hepsi ‘ben ve benim egoizmim’ ikili algısına sahip midir?

Cevap: Bu, bireyin kendisiyle ilişkilendirdiği şeye bağlıdır: Kalpteki nokta veya kişinin egoizmi. Birbiriyle olduklarında ise, o zaman kişi kendini ikili safhada, ikiye bölünmüş hisseder.

Soru: Bu iyi bir safha mı?

Cevap: Çok iyi! Yaşamın herhangi bir noktasında, herhangi bir safhada, iki kısımdan oluştuğunuz düşüncesine tutunursunuz: Birincisi egoizmin arzusudur, diğeri ise bir insan olarak arzunuzdur.

En azından, kendinizi egoizminizden ayırmak, ona uzaktan bakarmış gibi bakmak ve kendinizi hepimizin ne kadar egoist olduğu konusunda ikna etmek en iyisi. İyi ile yan yana, hepimizin ne olabileceğini fark et. Her halükarda egoizm ortadan kalkmayacak ama biz biraz olsun ondan ızdırap çekmiyoruz. Tamamen objektif olarak tedavi ediyoruz. Bu daha da yükselmenize yardımcı olan harika ve doğal bir niteliktir.

A Kabbalist’s Perception

Evrenin İki Vektörü

Soru: Egoizm ve özgecilik nasıl tanımlanır?

Cevap: Baal HaSulam egoizmi öz-sevgi olarak tanımlar, bir kişi diğerlerine ragmen, mümkün olduğunca çok kendini doldurmak istediğinde, başka hiç kimseyi hesaba katmadan.

Özgecilik, bir başkasını doldurma arzusudur, kendine rağmen verebildiğin her şeyi vermektir- kendini tatmin etmek için değil, bir dostunun arzusunu tatmin etmek için.

Evrende sadece iki vektör vardır: Kişinin kendisine ya da başkalarına yönelik bir güç. Onların kombinasyonu doğada tüm seviyelerde var olan her şeyi meydana getirir: cansız, bitkisel, hayvan ve insan.

Soru: Neden böyle bir çok seviyeli sistem oluşturuldu?

Cevap: Doğanın dört seviyesi, direk ışığın gelişiminin dört safhasını temsil eder. Cansız, bitkisel, hayvansal ve insan doğası, arzunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviyelerine karşılık gelir.

Two Vectors Of The Universe

Bizim ‘Ben’ imiz nedir?

Soru: Bir kişinin var oluşunun farkında olan ‘Ben’ nedir?

Cevap: Sadece biraz egoizm. Bunu değiştirerek, sadece onun içindeki almanın özelliğini değil, aynı zamanda ihsan etme özelliğini de hissedeceğiz. İhsan etmek için ıslah olmuş egoizmde, bizim dışımızda gerçekten neyin var olduğunu hissetmeye başlarız.

Şimdi sadece duyularımıza giren şeyleri hisseder ve analiz ederiz: Görme, duyma, tat alma, koku alma ve dokunma. Eğer ek duyu organlarımız olsaydı, içimize girip ve adapte olduğu şeklinde değil, bizim dışımızda var olduğu şekliyle daha çok hissedebilirdik, nesnel olarak. Buna ruhsal algı denir.

What Is Our “I”?

Zihin ve Duygular

Soru: Bir kişi Kabala’yı akılla anlayamaz ancak sadece duygusal açıdan mı anlayabilir?

Cevap: Zihnimiz duyuların bir türevidir. Ruhsal dünya akıl ile anlaşılamamaktadır, çünkü Yaradan bir arzu yarattı yani duyguları ve arzularımızı değiştirmeye başladığımız zaman akıl onlarla birlikte değişir.

Bu nedenle duyulara dönüyoruz – değiştirilmek zorundalar ve akıl sırasıyla değişecek.

Akıl bizim egoist arzularımıza hizmet eder. Diğer bir deyişle, bencildir.

Soru: Niyetler değiştiğinde akla ne olur? Farklı olmaya mı başlar?

Cevap: Duygular sevgi ve ihsan etme için değiştiğinde, akıl da değişir. Akıl açıkça arzuların bir hizmetçisidir.

Soru: Bilim adamları, bir kişinin beynin potansiyelinin% 3-5’ini kullandığını tespit ettiler. Eğer kişi ihsan etmek için çalışıyorsa, kalan% 97’yi kullanacak mı?

Cevap: Evet. Ancak bunun için hala ihsan etme niteliğini elde etmek gerekir.

Mind And Feelings

Sorular Ve Cevaplar – 224

Soru: Dünya Kli’sindeki dostlar henüz daha ilk dereceyi edinmemiş olsalar bile Kabala çalışarak dünyayı etkileyip iyi yönde değiştirebilir mi?

Cevap: Herkes Âdem’in sisteminin bir parçası olduğundan Kabala bilgeliği ile dünyadaki her insanın herhangi iyi bir ilişkide olmasının tüm dünya üzerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenir.

Soru: Kabala bilgeliğinin çalışması onu öğrenen ve yakınındakiler için tehlikeli olabilir mi? Örneğin, eğer kişi tek çalışıyorsa

Cevap: Bir kişi mutlaka zihinsel olarak sağlıklı olmalı, fiziksel ya da sanal bir grupta çalışmalı ve herkesle sürekli temas halinde olmalıdır – başarı ve sabır!

Soru: Kalpteki nokta büyüdü ama şu an kapalı. Mutluluk duygusunu kaybettim. Bir şey fayda etmiyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Bu tam olarak yedi yıllık açlığın başladığı yoldur. Egoizmden zorunlu bir çıkıştır. Sonra kişi egoyu değil Yaradan’ı memnun edeni yapmak için üst dünyalara girer.

Answers To Your Questions, Part 224

Fiziksel Beden ve Ruh

Soru: İnsanın fiziksel bedeni yaradılışın bir parçası mı?

Cevap: Fiziksel beden, yaradılışın bir parçası değildir ve ruhla alakası yoktur. Vücudunuzla her şeyi yapabilirsiniz, ancak ruh kendi özel yasalarına göre gelişir.

Soru: Ruhun kıvılcımlarının bu dünyaya düştüğü ve bedenlerde kıyafetlendiği yazıldığında, bu ne anlama gelir?

Cevap: Bu dünya sadece egoizm demektir. Bu nedenle, ruhun kıvılcımları bu dünyaya değil, bedenlere değil, egoizime düşmüştür.

Bedenimiz ve gözlemlediğimiz şey, gördüğümüz ve beş fiziksel duyumuzla algıladıklarımız hayvan seviyesine aittir. Kabala, hayvan seviyesi hakkında hiçbir şey söylemez.

Physical Body And Soul

Yaratan Bizden Ne Gizliyor?

Soru: Yaratan bizden tam olarak ne gizliyor? Gizlemenin esas noktası nedir?

Cevap: “O’ndan başkası yok” esas noktadır. Bizden saklanacak başka bir şey yoktur.

Soru: Egoizm de kişiden gizlenmiş midir?

Cevap: Hayır. Yaradan’ın ifşası üzerinde çalışmaya başladığınızda, egoizminizin sürekli olarak sizi ne kadar rahatsız ettiğini görürsünüz. Sıradan insanlar, egoist olduklarına inanmazlar, çünkü Yaradan’ı ifşa etmeye özlem duymazlar.

What Does The Creator Conceal From Us?

Twitter’da düşüncelerim 3-8-18

Yaradan’a ulaşmak için bireysel arzu bir ruh değildir. Manevi olanı değil yalnızca Yaradan’ı hissetmeyi arzulayan ortak ruhun küçük bir parçasıdır. Sonra Yaradan’ı edinmek, ruhun parçalarını birleştirmede birliği edinmenin fark edilmesi
Eğer kişi kendine yalnızca, dünyasında olan her şeyin tek bir üst güçten geldiği ve ‘Ondan başkası yok’ prensibini amaçlarsa o zaman her acı kişinin kendini Yaradan’a, birliğe yönlendirmesi gerektiğinin bir sinyalidir.
Üst dünyalara girmek, doğamızdaki alma arzusunu hissetmeye başlamak değil (ego), yeni bir niyetle verme arzusunu hissetmeye başlamaktır. Kendisi için alma bilgisi, düşünceleri ve duygularından, üst ışığın etkisinin altında meydana gelen özgecil aruzlara değişir.
Neden Yaradan Kabala çalışmasında beni utandıran durumlar yaratıyor? Yaratıyor ve daha sonra ifşa ediyor.
Size egonuzun hala nerede olduğunu göstermek için. Utanç, egonun bir göstergesidir. İsteksizliğin utancını tercih etmesi, size işaret ettiği şeyi düzeltmeniz içindir.
Israil ‘Beyin Drenajı’ problemi hakkında ne yapabilir?
Bilim adamlarının, akademisyenlerin ve ayrılmaya karar veren diğer üstün akılların kalbinde ne yattığını anlıyorum.
İçimde egodan başka bir şey yoksa onu nasıl iptal edebilirim?
İşte bu yüzden bir grupta organize olduk, dostlarla bir bağda- böylece egom onlara hizmet ediyor ve onların egosu bana yardım ediyor. Birbirine karşılıklı olarak dâhil olma, anti- egoist bir alan yaratır.
Bir hayvan vücudu manevi çalışmayı nasıl engelleyebilir?
Bir hayvan vücudu kontrolden çıktığında engelleyebilir. Ama eğler kişi bunu yönetirse, ıslah etmek için bencil arzularını kullanırsa böylece güdüler onu yönlendirir, kişi evrilir.
Eğer her şeyle kendimle olduğum gibi ilgili olursam- benimle, benim dışım arasında hiçbir fark yok, dünyayı bir bütün olarak hissederim, onu dolduran ışığı algılarım, Yaradan’ın birleşik gücünü, bu dünyada var oluşumun hatırına gerçeği ifşa ederim.
Biz ışığın bizzat kendisini değil bu ışığın arka planına karşı olarak çalışıyoruz, ışığın karşısında olmayı algılar ve benzerliği isteme arzusunu elde ederiz. Işıldama, Işık içimizde bir egoist arzu ve kötülüğü taşıyan kötü bir eğilim olduğunu açığa çıkarır.
Alma arzusu ve ihsan etme arzusu- sadece onlar, onların kombinasyonları manevi dünyayı ve onu dolduran her şeyi oluştururlar. Manevi dünyayı ve onun güçlerini görmek için ihsan etme niteliklerini kazanmalıyız. Ve dünyamız sadece bizim hayal gücümüzde var.
Sizin çabalarınızla, Kabala öğrencilerinin bir grup içinde bağlanması ruhunuzun damarlarını yaratır. Eğer bir başkasıysa, bu onun ruhudur. Her birimiz vücutta kendini organizmaya eklemeye çalışan bir hücreyiz. Bu şekilde sen tüm beden arzusunu, ruhunu kazanırsın!

My Thoughts On Twitter, 3/8/18

Bir Çemberde Birleşmek Sorunları Çözecektir

Soru: İnsanlar bir çember oluşturduğunda, çemberde herhangi bir sorunun çözülebileceğinden emin olmak için çemberin doğru/uygun şekilde ayarlanması çok önemlidir. Bu güven nereden gelir?

Cevap: Çember, her biri kendilerinin üzerine, kendi özel egoizmleri üzerine yükselen, bir egoistler grubudur ve birlikte, içinde Yaradan’ı hissetmeye başladıkları ortak bir bağlantı noktası oluşturmaya çalışırlar.

Onlar, bu gücü keşfettikleri ölçüde, tüm sorunları gerçekten görüp, çözebilirler.

Uniting In A Circle Will Solve Problems