Category Archives: Eğitim

Rabaş’a Nasıl Yakınlaşabilirim?

Soru: Baal HaSulam’a ve size inanıyorum ama Rabaş’a yakınlaşamıyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

Cevap: Baal HaSulam, Kabala bilimini edinen, genelleyen ve sistematik hale getiren büyük bir Kabalisttir. Kabala’yı bilim olarak değil, manevi bir edinim yöntemi olarak ustalaşmak için çalışırız. Bunlar birbiriyle ilişkili olmasına rağmen iki farklı şeydir.

Bir kişi manevi dünyaya kendisi girmek istediğinde, o zaman Baal HaSulam onun için bir teorisyendir. O, kişiyi ileriye götüremez. Rabaş, her adımda nerede olduğumuzu, ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı, bir grupta kendimizle ve Yaradan ile ne gibi etkileşimlerde bulunacağımızı açıklayarak bizi ileriye götürür.

Bir bankta yanımda oturup, ilk makalesini nasıl yazdığını iyi hatırlıyorum. Ona alüminyum sigara paket kağıdı verdim ve onun arka yüzüne, gelecekteki üç ciltlik kitabın ilkine, küçük bir makale yazdı.

İlk zamanlar ona sorular sordum ve onlara yazılı cevaplar verdi. İlk makaleleri bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra kendisi yazdı.

Bu makaleler olmadan ilerleyemezdik. Her sabah dersinde, Rabaş’ın makalelerine bir buçuk ila iki saat, On Sefirot’un Çalışmasına (Talmud Eser Sefirot) sadece yarım saat ve Baal HaSulam’ın makalelerine yarım saat ayırmaktayız.

İnsanların, Rabaş’tan önce, manevi alanı nasıl öğrenebilecekleri, bunu kendi içlerinde nasıl hissedebilecekleri ve farklı seviyelere nasıl ilerleyebilecekleri bile anlaşılmazdı. Bize öğrettiği şey budur çünkü bizim zamanımızda, bu dünyaya inen ruhlar ona ihtiyacı duyar.

Rabaş, Kabala ile ilgili uygulamalı, Baal HaSulam daha teorik bir Kabalisttir.

Rabaş’a yakınlaşabilmek için kişi, onun makalelerini okumalı ve onlarla ilgili derslerimizi dinlemelidir. Hepsi arşivdedir, ücretsiz kullanabilirsiniz, erişim ücretsizdir. Durmayın, okuyun yılmayın!

How Can I Get Closer To Rabash?

 

Metnin Anlamını Araştırmamız Gerekir Mi?

Soru: Orijinal kaynakları bir dostumuzla veya grupla birlikte okuduğumuzda, metnin anlamını daha iyi anlamak için çalıştay yapmamız gerekir mi?

Cevap: Evet ve hayır. Gerçek şu ki, bazen metnin anlamını ayrıntılı araştırmak kafamızı karıştırır ve aramızdaki duyguların ve bağın içine girmek yerine, metni bazı fonetik, imla veya dilsel unsurlara ve özelliklere ayırmaya başlarız. Bence bu gereksizdir.

Bunu, sadece bu metindeki belli edinimlerimizin perspektifinden analiz etmek mümkündür : Yaradan’ı ifşa etmek için bağımıza ne vermelidir. Bu yeterlidir. Gerisi gelecektir.

Yaradan’ın aramızdaki tezahürünü ifşa etmeye başlar başlamaz, uygulamalı/gerçekçi Kabala’ya gireceğiz ve sonra kitapta yazılmış her şey netleşecektir. Talmud Eser Sefirot’ta ve diğer kaynaklarda yazılı olanları anlamaya başlayacağız.

Do We Need To Delve Into The Meaning Of The Text?

 

İnsanlar Neden Kabala Çalışmaya Başlar?

Soru: İnsanlar Kabala Bilimi’ne geldiğinde, uzmanlaşma/tam öğrenme sürecinin çok uzun zaman, çok yıllar alacağından korkuyorlar. Bu giderek daha az zaman alacak mı? Belki bir süre sonra, insanlar geçtiğimiz tüm bu koşullardan daha çabuk geçecekler mi?

Cevap: Bir diploma aldığınızı ve duvara astığınızı varsayalım. Sonra ne yapacaksınız?

Not: Muhtemelen insanlar sonsuza kadar yaşarlar.

Benim Yorumum: Yani hızlı bir şekilde sonsuz hayata girmek mi istersiniz? Ama sonsuz yaşam, ihsan etme ve sevgi niteliğini, sadece başkalarını düşünmeyi arzu ettiğiniz anlamına gelir.

Kabala çalışmaya gelen kişi, yeni bir koşulun, yaşama yeni bir bakış açısının, yeni bir insanlığın, insanlar arasında yeni bir etkileşim sisteminin şimdi kendisine açılmış olduğunu anlar. Sonuç olarak bu, sadece geldi, biraz çalıştı diye, kendisine bir yayından belirlenmiş, bir kağıt parçası verilip ve onu duvara asabileceği bir şey değildir.

Kendisini değiştirmeye, üst dünyaya girmeye, onun içinde var olmaya gelir. Bu, Kabala ile olan geçici ilişkinizden çok daha fazlasıdır.

Kabala Bilimi, kişiyi evrenin bir sonraki seviyesine yükseltmekle ilgilenir ve kişi, tüm yöneten güçlerin nereden indiğini ve kendisinin neyle uğraştığını anlamaya başlar.

Why Do People Start Studying Kabbalah?

 

Bir Öğrenci Öğretmene Ne Vermelidir?

Soru:  Bir öğrenci, öğretmene ne vermelidir?

Cevap: Bir öğrenci öğretmene, onun yukarı doğru yükseltebilecek ve öğrenciye onları gerçekleştirme gücünü getirebilecek, arzularını/özlemlerini vermelidir.

Soru: Öğretmenin buna ihtiyacı var mıdır?

Cevap: O neden yaşamaktadır? Sadece öğrencilere yardım etmek için. Bu onun amacıdır.

Soru: Öğretmen bu özlemleri/arzuları öğrencilerde uyandırmalı mıdır?

Cevap: Öğretmen sadece önerebilir, ancak baskı yapamaz veya zorlayamaz. Bu öğrencinin kendi çalışmasıdır. Ancak öğretmen bunun için hazırdır.

What Should A Student Give The Teacher?

 

Yerçekiminden Kurtulan Bir Füze Gibi

Kabala bilgeliğinde, üst Işığın alma arzumuz üzerindeki eylemlerini, bu tür değişimlere hazır olduğumuz ölçüde öğreniriz. Maneviyatta zorlama yoktur. Kişi kendi arzusuna göre tam bir anlayış, hissiyat, uzlaşma ve boyun eğmeyle, tüm değişikliklerden geçmelidir. İçindeki değişiklikler, onun katılımı, izlenimi ve tepkisi olmadan otomatik olarak gerçekleşemez. Bunun için çaba sarf etmesi gerekir. Bu nedenle, ciddi değişiklikler yavaş yavaş gerçekleşir ve çok fazla hazırlık gerektirir.

Temel olarak, üst Işığın içimizdeki yaratılış programını uygulamasına nasıl yardımcı olacağımızı, bize bağlı olan sürecin bir bölümünü nasıl gerçekleştireceğimizi öğreniriz. Bu, çalışmanın ve varlığımızın tüm amacıdır.

Egoist arzu için, Yaradan’ın önünde boyun eğmesi ve hatta kendisini iptal etmekten haz alması nasıl mümkün olabilir? Üst Işık, alma arzusunu etkiler ve onu değiştirir, böylelikle Işığın önünde boyun eğmekten haz almaya başlar. Arzudaki her bir değişiklik sadece kaynağa geri dönen Işık nedeniyle mümkündür.

Arzu hala haz almak ister, ama hazzın türü değişir. Önceleri almaktan haz alıyordu ve şimdi almadığı gerçeğinden haz almaktadır. Önceki haz, basit, doğal bir doyumdandı. Şimdi bu haz farklı bir doyumdan, Yaradan’ın önünde teslim olması hissindendir.

Arzu, henüz Yaradan’ı hissetmemektedir ama artık bir çeşit üst niteliğin önünde, O’nun önünde boyun eğmekte olduğunu hisseder. Boyun eğme eylemi, içinde olduğu koşulda ona memnuniyet, haz, sakinlik ve neşe verir. Bu, Üst Işığın arzu üzerindeki etkisidir. Bu, manevi dünyaya girmeden önce (Mahsom’dan önce), ihsan etme niteliğini kazanmadan önce bile olur.

Bu boyun eğmeden önce, kişi genellikle zıt koşullarla karşılaşır: öfke, rahatsızlık ve kızgınlık. Teslim olmaya zorlandığı için kızgındır. Egoizm elbette tüm varlığıyla hücresinden kaçmaya çalışmaktadır. Bu, sonunda aniden sakinleşen ve kişinin kendisini teslim etmenin ne kadar harika olduğunu hissettiği, bütün bir dönemdir.

Kişi, bu iki kutupsal koşulu çok güçlü ve duygusal bir şekilde tecrübe eder: büyük bir kızgınlık ve aniden tam bir sakinlik. Boyun eğmenin en iyi şey olduğunu anlar. Bu, daha sonra tüm yol boyunca kişiye eşlik eden ilk ıslahtır.

Kişi uzun bir süre boyunca hayal kırıklığına, rahatsızlığa ve kıskançlıktan dolayı acıya, onu içeriden yakan ve ruhunu sıkan hırslara dayanabiliyorsa, o zaman bir anda, sanki temiz havaya çıkmış gibi gelir.

Bu, muazzam çabalarla, Dünya’nın yerçekiminin üstesinden gelen ve aniden her şeyin sessiz, sakin ve tamamen ağırlıksız olduğu uzaya çıkan bir füze gibidir.

Like A Missile Escaping Earth’s Gravity

 

Öğretmen Bir Öğrencinin Arzusunu Nasıl Yerine Getirir?

Soru: Öğretmen bir öğrencinin arzularını nasıl yerine getirir ve öğrenci de öğretmenin?

Cevap: Öğretmen, bir öğrencinin arzularını kendini oluşturan parçası olarak özümser ve böylece ona dâhil olarak, içinde gerekli tüm çalışmayı yapar ve öğrenciye, özgür seçimiyle tamamlaması gerekenleri bırakır.

Bu çok ciddi bir temastır. Öğretmen, öğrencinin içindeymiş gibi düşünür ve onun içindeki her türlü tutumu “ayarlar/düzeltir” – bu Galgalta ve Eynaim’e göre üstlerin yapması gereken şeydir. Öğrenci, çalışmanın ona ait kısmını tamamlamalıdır.

How Does The Teacher Fulfill A Student’s Desires?

Her Kelimeden Sorumlu

Soru: Kabala’daki bir öğretmen ve öğretmen arasında fark var mı?

Cevap: Kabala’da bir öğretmen vardır ve Kabala’nın bazı yönlerini öğreten yardımcıları da vardır. Fakat her halükarda, her şey gelişimin genel yönünü ve ruhunu belirleyen bir öğretmenden gelir. Asistanları ona rapor verir, ancak her biri ayrı ayrı öğretir.

Soru: Öğretmen, öğrencilere söylediği her kelimeden sorumluluk hisseder mi?

Cevap: Kesinlikle. Kişi bu bilgiyi ancak, bunun doğru olduğuna inandığı ölçüde aktarabilir ve kişi bunu yaşamış ve bunun için acı çekmiştir. Bu ona aittir, onun için ödeme yapmış olduğu anlamına gelir.

Responsibile For Every Word

Öğrenci ve Öğretmen: Dünyalar Arası Bağlantı

Soru: Öğretmenin ölümünden sonra, öğrenci öğretmeniyle bağlantıda kalmaya devam eder mi?

Cevap: Bağlantı kalır. Eğer öğrenci, edinim seviyesindeyse, o bu bağlantıyı anlar ve korur. Bulunduğu seviyeye bağlı olarak, öğretmenin fiziksel olarak onun yanında olup olmadığı neredeyse hiç fark etmez.

Fakat eğer bir fizikçi ya da matematikçi gibi normal bir öğretmen ise, herhangi bir bağlantı yoktur. Ama burada, her halükârda bağlantı devam eder ve öğretmenin ölümü ile azalmaz. Aksine o, daha güçlü ve daha anlamlı, saf, temiz ve parlak büyür.

Student and Teacher: Connection Through The Worlds

Geleceğin Toplumu için Eğitmenler

Soru: Baal HaSulam, 70 yıl önce yazdığı sosyal öğretide, insanlığın küçük bir kısmının manevi seviyeyi yükseltmesi ve içinde tek bir dinin, ihsan etme dininin olacağı bir toplum yaratması gerektiğini söylüyor. Bu insanlar onu bütün dünyaya yayacak, gerisi ise kültür olarak kabul edilecektir.

Birkaç bin ya da on binlerce insanın bu küçük toplumu ne zaman yaratacağı hakkında bir fikir verebilir misiniz?

Cevap: Kendisini ve diğerlerini yöneten doğru bir toplum yaratmak için, kişi manevi bir seviyede olmalıdır. Hala insanları öyle görmüyorum. Bugün kademeli olarak eğitim görüyorlar, ama yine de buna hazır değiller.

Soru: Yani o topluluğun ortaya çıkış yılını somut olarak söyleyemez misiniz?

Cevap: Önümüzdeki yıl, herkes birleşmek istese bile danışmanlar hâlâ hazır olmayacaktır.

Soru: Öğrencileriniz, yeni toplumu inşa etmeye hazır olan rehberler değil mi?

Cevap: Günümüzde onlar, sadece yeni gruplar geliştirmek, atölye çalışmaları yapmak ve benzeri amaçlar için uygun kılavuzlardır, fakat birlikte çalışabileceğimiz, birbirimizi tamamlayabileceğimiz ve genel egoist kuralların üzerinde bulunabileceğimiz komünler ve toplumlar yaratmak için, bu şekilde örgütlenebilecek rehberlere ya da kitleye sahip değiliz.

Instructors For A Future Society

Twitter’da Düşüncelerim – 1-27-18

Yaradan’ı açıkça hissetmiyorsak; ego mu bizi kontrol ediyor?

Yaradan ego aracılığıyla bizi kontrol ediyor.

Kabalist tavsiyesi

Kim, kimi ve nasıl kontrol ediyor?

Yaradan adamı kontrol eder ve adam Yaradan’ı kontrol eder.

Kabalist tavsiyesi

İnsan gelişiminin bu aşamasında egonun yenilemeyeceğini düşünmüyor musunuz?

Egonun yenilmesi gerekmez, onunla iş birliği gerekir. Ne demişler; onları yenemezsen onlara katıl.

Mike Pence, mesihi bir dünya görüşünü uluslararası ilişkileri hukuk ve gezegenin geleceği için temel ilan etti. Yeşaya peygamber ‘ Uluslar Israil oğullarını omuzlarında yükseltecek ve onları Yaradan’ın dağına çıkaracaklar ve Yaradan’ı bilecekler’ der.

Davos; bir gösteriş fuarı. Doğamız olan ego, bizi her yerde ve her şeyden kar elde etmeye zorlar, insanlığın ölümüne kadar. Davos önünüzdeki yıllarda gerçekleştiğinde; kitleler daha bile alçak yaşam standartlarına düşecekler, ancak daha fazla milyoner olacak!

Son 20 yılda; Amerika’da sanal okulların popülaritesi 10 kat arttı. Z jenerasyonu; çok okuyup yazıyor; az konuşuyor; bilgiyi oldukça seviyor. Öğrenciler üzerinde sanal kontrolü sağlamlaştır. Parasız eğitim. İyi test puanları. Spor için yeterli zaman. Ucuz alanda yaşayabilir.

My Thoughts On Twitter, 1/27/18