Category Archives: Dünya

Tefeciliğin Kökü Nedir?

Soru: Tefeciliğin, Babil’deki Kabalistlerin icadı olduğuna inanlar var. Bu doğru mudur?

Cevap: Babil’de hiç Kabalist olmadığından, öyle olduğunu sanmıyorum. Onlar Babil’i terk eden gruptan geldiler ve o grupta kesinlikle hiçbir tefeci yoktu. Tefecilik, egoizmin içine genel düşüşe ve Yahudi halkının tüm dünyaya yayılmasına ve onların dağılmasına yol açan Tapınağın yıkılmasına kadar yasaktı.

Tefecilik Yahudiler manevi dünyadan düştükleri zaman başladı. Tefecilik ve işleyen faiz mütevazı insanlardan tefecilerin karmaşık matematiksel hesaplamalarla çalmasına dayanmaktaydı.

Bugün her bankacı faiz oranlarının bu karmaşık hesaplamasını açıklayabilir. Eğer birine borç para versem bana artı belli bir yüzdeyle geri ödemek zorundadır, eğer parayı bana zamanında ödemezse, daha fazla ödemek zorundadır. Yani, faiz üzerinden faiz tahsil edilir, çünkü hesapladığım parayı geri alamadığımdan ve devir ettiremediğimden dolayı gördüğüm zarar da dikkate alınır.

What Is The Origin Of Money Lending?

Parayı Nereye Yatırım Yapmak Karlıdır?

Soru: Şu anda para yatırımı için en kârlı yer neresidir?

Cevap: Bu eğitime ve bilgi edinmeye olmalıdır. Bu her zaman en doğru ve güvenlisi olmuştur.

Bu dünyada eksik olduğumuz tek şey gerçekten eğitimli ve zeki insanlar, profesyonellik şart değil, yani hayatın amacının ne olduğunu, hayatın anlamının ne olduğunu ve onun nasıl yaşanacağını anlayan eğitimli insanlar: bu boşuna değildir.

Eğer kişi bu tür eğitim ve bilgi edinme fırsatına sahipse ve bunu sadece kendi çabasıyla elde edebilecekse, o zaman buna yatırım yapmak, onun için değerli olur.

http://laitman.com/2016/07/where-is-it-profitable-to-invest-money/

Anlamlı Hareket

Soru: Ben 20 yıl bir bankada para biriktirdim, ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle, her şeyimi kaybettim. Bunun manevi bir anlamı var mı?

Cevap: Her şeyin bir anlamı vardır. Dünyada olan her şey daha yüksek bir hesaba göre yapılır, “O’ndan başkası yok.”

Daha fazlası, bu hesaplama, yukarıda oturan yaşlı adam formunda bir Tanrı tarafından kâğıt üzerinde yapılan, kim neyi hak ediyor hesaplaması değildir. Aksine her şey, bağlı olduğumuz genel ağ içinde yapılır ve gerçekleştirilir.

Hepimiz evrensel bir egonun içindeyiz ve bunun içindeki ortak bağımız her birimizin kişisel kaderini belirler. Bu yüzden, biz dünyayı doğru karşılıklı ilişkiler yönünde daha fazla ittikçe, kendimize, Yaradan’ın ifşasına, hayatın asıl amacını gerçekleştirme yönünde, doğru, güvenilir ve rahat bir ilerleyiş sağlarız.

Purposeful Movement

“Küreselleşme : Sonun Başlangıcı”

Haber (Forex) : İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı liderler geçmiş on yılın dehşetinin tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olur diye kurallar oluşturmaya çalıştılar. Refah ve bağımsızlığı teşvik etmek istediler, savaş sadece düşünülemez değil maddi olarak da imkânsızdı. Ve çabaları boşuna değildi, meyvelerini vermeye başladı. O zamandan beri, Batı Avrupa’da silahlı çatışma olmamıştır. Dünya ticaretinin geliştirilmesi tüm dünyada gelirlerin büyümesine katkıda bulundular. Oysa Bretix küreselleşme sürecinin ters yönde geliştiğinin açık bir işaretidir. Pek çok ekonomist bu beklenmedik geri gidişle şaşkına döndü.

Benim Yorumum: Sorun küreselleşme değil, bu bize doğanın güçleri tarafından dayatılır. Biz, tek kalp, tek aile gibi tam birliğin hissiyatına yakınlaşmamız gereken bir noktaya doğru evrimleştik. Doğanın kanunlarını takip etme gerekli olduğu gibi, bu süreç kademeli ve planlanmış olmalıdır.

Fakat geleceğimizi icat etmeye gerek yoktur. Biz her zamanki egoizm aracılığıyla, kendi doğamız içinde geliştiğimiz sürece bunu planlayabilirdik.

Ama şimdi, gelişimimizin bir sonraki aşaması önümüzde ifşa oluyor: Tek ve bütünleşmiş bir insanlık. Bu koşula doğru doğanın güçleriyle birlikte çalışmak için gelişimimizin bütünsel yasalarını öğrenmeliyiz. Ve bunun için, onlar gibi olmak zorundayız. Ve bu Kabala Bilgeliği sayesinde bizim için mümkün olur.

“Globalization: The Beginning Of The End”

GÜÇLÜ BİR ORDUNUN ZAYIFLIĞI

SORU: İsrail’deki ve dünya çapındaki Yahudilerin güvenliği çoğu kez İsrail ordusuna bağlıdır. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Yahudileri terk etmeyeceğini ve Yahudilerin huzur ve rahatlık için uyuyabileceklerini umabilir miyiz?

CEVAP: Sadece “kafasını kuma saklayan” insanların bu şekilde düşünebileceğine inanıyorum. İsrail ordusuna hizmet ettim ve ardından 4 yıl orduda çalıştım ve sana bu gibi bir korumanın olamayacağını garanti edebilirim.

Tamamen hava geçirmez, sımsıkı kapalı sınırlar olmadığı gibi, tamamen koruma sağlayan bir ordu da mevcut değildir. Endişe ettiğimiz kadar, görevimizi gerçekleştirmezsek, durum bize karşı yönelen herhangi bir tehdide karşı duramayacağımız bir hale gelecek.

Görevimizi ele almadığımız ve onu gerçekleştirmeye başlamadığımız sürece bir orduya ihtiyacımız olacaktır. Bunu gerçekleştirmeyi reddederek, bu topraklarda kalma, kendimizi koruma hakkını sadece ulus olarak değil, tüm dünyadaki Yahudiler olarak insan olarak da kaybederiz.

http://laitman.com/2016/06/the-weakness-of-a-strong-army/

Dünyayı Nasıl Düzeltebiliriz?

Soru: Dünyada daha fazla adalet ve daha az acı olması için ne yapabiliriz? Yaradan neden böylesi yanlış bir dünya yarattı?
Cevap: Yaradan “böylesi yanlış bir dünya” yaratmadı ama tamamen düzeltilmemiş bir dünya yarattı, kasten ve böylece biz onun ıslahı gerektiğini algılayarak düzeltelim diye. Biz kendimizi değiştirerek dünyayı düzeltmeye başlayabiliriz çünkü kendimizden başka düzeltilecek hiçbir şey yoktur.
http://laitman.com/2016/07/how-can-we-correct-the-world/

Mülteciler Yararlı mıdır?

Yorum: Yapılan araştırmalara göre, Amerikalılar mültecilerin onlara barınak veren milletin boynuna boyunduruk olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Aksine, bu milletlere verilen parasal yardım onların ekonomilerine güçlü bir ivme sağlamaktadır.

Ancak bu araştırmalar, Afrika’daki mülteci kamplarında yapılmıştır. Verilen yardımlar, gıda ürünleri şeklindeydi. Mülteciler bunları sattılar ve bu para ülke ekonomisine yatırım oldu.

Cevap: Her durumda, bu bir çözüme götürmeyecektir, çünkü mülteciler kaynaşmalı ve bu adaptasyon kültürel olmalıdır. Bu sağlanamaz çünkü dinlerine göre, kendi altyapılarına göre, kendi niyet ve planlarına göre mülteciler, onları almak isteyen uluslara tamamen muhaliflerdirler. Mülteciler bu ulusları fetih için, onları kontrol etmek ve halifeliğe dönüştürmek için kesin bir plana bağlılar. Bu nedenle onların ekonomik refaha katkıları hakkındaki tüm bu konuşmalar sadece boş sözler. Amerikalılar kamuoyunu biraz yumuşatmak için kendi politikalarını uyguluyor ve etkinleştiriyorlar.

Mülteciler hiçbir bir millete ekonomik canlanma ve yenilenme getirmiş değildir. Onlar çalışmak istemez, öğrenmek istemez ve tüm geri kalanlar gibi vatandaşlar gibi olmak istemezler. Ve aslında büyük parasal dolaşım onlardan geçiyor, devlet onlara para verir ve onlar da kendi ülkelerin vatandaşlarınca açılan mağazalar aracılığıyla, bu ülkeye iade ederler.

Soru: Bunu kültürel dâhil edilme ve mültecilerin eğitiminin düzenlenmesi takip etmeli mi, çünkü onların göç akışını önlemek artık mümkün değil?

Cevap: Ne yazık ki, Avrupa onların altında uzanmış durumda. Onlar iyi ve besleyici bir ortamda parazit bakteriler gibiler. Bugün Avrupa kıtasında gerçekleşmekte olan şey budur.

http://laitman.com/2016/07/are-the-refugees-beneficial/

TEL AVİV’DEKİ TERÖRİST SALDIRI

DR. MİCHAEL LAİTMAN’IN YORUMU: Tel Aviv’deki alışveriş ve eğlence merkezine yapılan saldırının sonucunda dört kişi öldürüldü ve 16 kişi yaralandı. Bu, Hamas’ın askeri kanadında Gazze’de ve komşu kentlerde sevinç dalgalanmasına neden oldu. Bu şekilde Müslümanların Ramazan tatili başlamış oldu.

CEVAP: Terörist saldırılar durdurulmak zorunda ama askeri tedbirlerle değil, bizim tarafından yapılan saldırılar yardımcı olmaz.

En etkili olan, teröristlerden ideolojik temellerini almaktır ve güce karşı güç kullanmak değil… Onlar ideolojik güdülere göre davranırlar, biz de aynı şekilde cevap vermeliyiz. Ve bizim ideolojik dayanıklılığımız sadece birliktedir.

Birleşmezsek, onlara karşı ileri sürecek hiçbir şeyimiz olmayacaktır. Bu nedenle ne bizim bakanlarımızın kararları, ne de teröristlerin evlerinin imha edilmesi hiçbir sonuç vermeyecektir. Önleyici metod veya bir taktik olarak bu yöntemler iyidir ama daha fazlası değil…

Başka çaremiz yoktur. Tek bir silahımız vardır o da birliktir. Birlik sayesinde doğanın derinliklerinden Üst Güç denen onun büyük gücünü davet ederiz. O güç, lazer ışını gibi, yolunun üzerindeki tüm kötülüğü yok eder ve sadece iyiyi bırakır.

Bu, gerçekten birlik olmak istiyorsak edinebileceğimiz bir silahtır. Sonra bağın merkezinde, ulusumuzun merkezinde, hepimizi tek bir varlık haline getirmek için yönlendiren ışık ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda tüm negatif güçler ve kurala karşı olan herkes, dünyadan yok olacak ve dünya kendi birliğine varacaktır.

Sadece bir şey yapmalıyız: dünyamızda üst ışığın iletkenleri olmalıyız. Bu Yahudi halkının görevidir…

http://laitman.com/2016/06/the-terrorist-attack-in-tel-aviv/

Doğru Komünizme Gidiş

SORU: Nesiller boyu, çok sayıda Yahudi Rusya topraklarında yaşadı. Rusya ve İsrail arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

CEVAP: Her şeyden önce Rusya’dan gelen çok fazla sayıda, bir milyon civarında göçmen İsrail’de yaşıyor. Daha fazlasının geleceğini ve hala bir çok Yahudi Rusya’da yaşarken İsrail’e gelecek göçmen sayısının itiraf etmeseler de bir milyondan fazla bir sayıya yükseleceğini düşünüyorum.

Lubavitcher Rebbe, birinde Rusya’da resmi olarak 3 milyon Yahudi’nin olduğunu ancak gerçekte bu sayının 20 milyon civarında olduğunu söylemişti. Bu rakam, Amerika’daki ile aynı ve nerede oldukları bilinmeyen on kabileyi saymadan belirlenmiş. Bütün bunlar şimdilik gizli ancak gerektiğinde ifşa olacaktır.

Ben Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin doğru Komünizmin gösterilmesini sağlamak üzere desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru Komünizm SSCB’de başarısız biçimde inşa edilmeye çalışılan Komünizm değildir ancak doğru inşa edilmiş toplum bir komündür. Toplumun bu tarz bir yapıya eğilimi ve sosyalist yönlendirme, Batı ülkelerinde ve Amerika’da ortaya çıkmaya başladı. Dünya, otomatik üretimin güç kazandığı ve arkasından işsizliği getirdiği bir koşula yaklaşıyor.

Paraya dayalı ekonomi aşama aşama yok olacak ve toplum büyük bir problemle baş başa bırakılacak, böylece toplumun birleşmesi dünyadaki birinci dürtüdür ve bu dürtü günümüzde zaten uyanmaya başlamış durumdadır. Problem şu ki, kimse buna doğru nasıl ilerleneceğini bilmiyor, doğru ve birleşmiş toplum sadece Kabala Bilgeliği’nden gelen integral eğitim ile şekillendirilebilir.

Yani, Rusya’da Sovyet döneminde ortaya çıkan büyük sorunlara rağmen, insanlar yine de olumlu bir duygu içindeydi ve devlete karşı  belli bir yakınlık vardı, çünkü Ruslar’da bu tür ilişkiler için özel bir yatkınlık olduğunu düşünüyorum. Tam olarak İsrail Yahudilerinin çekildiği vakıflar gibi Rus toplumu da sosyalistik unsurlarla devam edecektir.

Gelecek doğru toplumun yaratılması, sadece İsrail için değil ama Rusya için de  kurtuluş olacaktır ve  aksi halde Rusya bugünkü krizden çıkmayacaktır. Dünyanın geri kalanı da, yeni bir toplum inşa ederek krizden kurtulabilir, teknolojik cihazları kullanarak değil.

http://laitman.com/2016/06/going-to-correct-communism/

DÜNYAYI ÇIKMAZ SOKAĞA GETİREN NEDİR?

SORU: Bilim bugün çıkmaz sokağa vardı. Bilim adamlarının dünyayı beş duyuları ile araştırmalarının bununla ilgisi var mı?

CEVAP: Bizler bugün egonun maksimum doyumuna ulaştık bu yüzden ego kendisini katladı  ve  mitolojik yılan Hydra gibi kendi kendisini yemeye başladı.

Bu nedenle, tüm bilimler, sanatlar, toplumumuz, karşılıklı ilişkilerimiz ve insanlık,  aşama aşama sona yaklaşıyor. Bu süreç sadece bilimlere has değil, ayrıca ekonomide, ticarette ve ailede de böyle. Ego tarafından yönetilen her şey sona geldi ve kendi kendisini yiyip bitirmeye başladı.

http://laitman.com/2016/05/what-brings-the-world-to-a-dead-end/

Toplam 9 sayfa, 7. sayfa gösteriliyor.« İlk...56789