Category Archives: Dünya

Manevi Başarı İçin En İyi Meslek

Soru: Kabala Bilgeliği iş sahibi olmaya karşı mıdır?

Cevap: Asla. Kişi, paraya ihtiyacı yoksa bile çalışmalıdır. Meslekle ilgili, Kabalist olmak isteyen birine, örneğin, doktor olmak yerine çok düşünce gerektirmeyen işleri seçmesini tavsiye ederim. Bir doktor işe boğulacak, geceleri bile çağrılacaktır. Oysa bir doktordan daha düşük maaş alsa bile, kişi daha rahat ve ruhun gelişmesi için daha çok zamana sahip olacaktır.

Yorum: Ancak bizimle çalışan birçok doktor ve programcılar var…

Cevap: Her şey görecelidir. Manevi çalışmaya bağlanmış kişi zamanını bir meslekte iyi bilinen olmaya adayamaz çünkü düşünceleri tamamen manevi edinime odaklı olacaktır. Odağı artık gelişmeye, yaratıcılığa ve zorlu mesleki vizyona yönlenmiş olmayacaktır.

Soru: Sizin bilime eğiliminiz ve sibernetik ile ilgilenmeniz Kabala ilmini öğrenmenizde yardımcı mı oldu yoksa engel mi oldu?

Cevap: Çalışmalarımı bitirdiğimde, bir enstitüde kan transfüzyonu için genç araştırmacı olarak çalıştım. Bu ben Kabala Bilgeliğini çalışmaya başlamadan çok önceydi. Mastır derecemi tamamlayınca İsrail’e göç ettim. Yani, bunların hepsi benim geçmişime ait, hepsini geride bıraktım. O zamandan beri sibernetikle ilgili değilim; sadece Kabala ilmini öğretmede bana yardımcı olan belirli temelleri hatırlıyorum çünkü sibernetik hayatın yönetimini ilgilendiren bir bilim dalıdır ve Kabala İlmi de hayatın yönetimiyle ilgilidir ama daha yüksek seviyede.

Ben içimdeki bir boşluğu doldurmak amacıyla sibernetik öğrendim. Hiçbir şeyin hayatın yönetimi hakkında bir teoriden, hayatın nasıl yaratıldığını, nasıl davrandığını, nereden geldiği ve ne için ve neden olduğunu anlamaktan daha ilginç olamayacağını düşündüm. Bir öğrenci olarak, yavaş yavaş bu kitaplarda neler yazıldığını ve neyle uğraştıklarını anladım böylece ilgilenmeye başladım. Ama çalışmalarımı bitirdiğimde, bu bağlamdaki tüm çekiciliği de “uçup gitti”.

The Best Profession For Spiritual Success

İnsanlığın Büyük Problemi

Soru: Maddi hazlarla dolu bir hayat yaşayabilmek için ne yapmalıyız?

 

Cevap: Maddi zevklerle dolu bir hayat yaşamamız mümkün olmayacak. Dünya mantıksız bir durumda kötüye gidiyor. Bir yandan, yiyecek dağıtarak tüm dünyadaki herkesi beslemek sorun değil. Dünyada her şeyi kolayca dağıtabiliriz çünkü giyim, mobilya, ayakkabı ve konut üretimi artık o kadar da pahalı değil.

 

Problem, insanlığın doğru organize olmasıdır. Olumsuz bir dünyada, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir durumunu yaşıyoruz. Bu yüzden, bence, dünyayı bekleyen tek tehdit iyi bir hayata erişmek için gerektiği gibi kendimizi düzenleyememiş olmamızdır.

Humanity’s Major Problem

Tefeciliğin Kökü Nedir?

Soru: Tefeciliğin, Babil’deki Kabalistlerin icadı olduğuna inanlar var. Bu doğru mudur?

Cevap: Babil’de hiç Kabalist olmadığından, öyle olduğunu sanmıyorum. Onlar Babil’i terk eden gruptan geldiler ve o grupta kesinlikle hiçbir tefeci yoktu. Tefecilik, egoizmin içine genel düşüşe ve Yahudi halkının tüm dünyaya yayılmasına ve onların dağılmasına yol açan Tapınağın yıkılmasına kadar yasaktı.

Tefecilik Yahudiler manevi dünyadan düştükleri zaman başladı. Tefecilik ve işleyen faiz mütevazı insanlardan tefecilerin karmaşık matematiksel hesaplamalarla çalmasına dayanmaktaydı.

Bugün her bankacı faiz oranlarının bu karmaşık hesaplamasını açıklayabilir. Eğer birine borç para versem bana artı belli bir yüzdeyle geri ödemek zorundadır, eğer parayı bana zamanında ödemezse, daha fazla ödemek zorundadır. Yani, faiz üzerinden faiz tahsil edilir, çünkü hesapladığım parayı geri alamadığımdan ve devir ettiremediğimden dolayı gördüğüm zarar da dikkate alınır.

What Is The Origin Of Money Lending?

Parayı Nereye Yatırım Yapmak Karlıdır?

Soru: Şu anda para yatırımı için en kârlı yer neresidir?

Cevap: Bu eğitime ve bilgi edinmeye olmalıdır. Bu her zaman en doğru ve güvenlisi olmuştur.

Bu dünyada eksik olduğumuz tek şey gerçekten eğitimli ve zeki insanlar, profesyonellik şart değil, yani hayatın amacının ne olduğunu, hayatın anlamının ne olduğunu ve onun nasıl yaşanacağını anlayan eğitimli insanlar: bu boşuna değildir.

Eğer kişi bu tür eğitim ve bilgi edinme fırsatına sahipse ve bunu sadece kendi çabasıyla elde edebilecekse, o zaman buna yatırım yapmak, onun için değerli olur.

http://laitman.com/2016/07/where-is-it-profitable-to-invest-money/

Anlamlı Hareket

Soru: Ben 20 yıl bir bankada para biriktirdim, ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle, her şeyimi kaybettim. Bunun manevi bir anlamı var mı?

Cevap: Her şeyin bir anlamı vardır. Dünyada olan her şey daha yüksek bir hesaba göre yapılır, “O’ndan başkası yok.”

Daha fazlası, bu hesaplama, yukarıda oturan yaşlı adam formunda bir Tanrı tarafından kâğıt üzerinde yapılan, kim neyi hak ediyor hesaplaması değildir. Aksine her şey, bağlı olduğumuz genel ağ içinde yapılır ve gerçekleştirilir.

Hepimiz evrensel bir egonun içindeyiz ve bunun içindeki ortak bağımız her birimizin kişisel kaderini belirler. Bu yüzden, biz dünyayı doğru karşılıklı ilişkiler yönünde daha fazla ittikçe, kendimize, Yaradan’ın ifşasına, hayatın asıl amacını gerçekleştirme yönünde, doğru, güvenilir ve rahat bir ilerleyiş sağlarız.

Purposeful Movement

“Küreselleşme : Sonun Başlangıcı”

Haber (Forex) : İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı liderler geçmiş on yılın dehşetinin tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olur diye kurallar oluşturmaya çalıştılar. Refah ve bağımsızlığı teşvik etmek istediler, savaş sadece düşünülemez değil maddi olarak da imkânsızdı. Ve çabaları boşuna değildi, meyvelerini vermeye başladı. O zamandan beri, Batı Avrupa’da silahlı çatışma olmamıştır. Dünya ticaretinin geliştirilmesi tüm dünyada gelirlerin büyümesine katkıda bulundular. Oysa Bretix küreselleşme sürecinin ters yönde geliştiğinin açık bir işaretidir. Pek çok ekonomist bu beklenmedik geri gidişle şaşkına döndü.

Benim Yorumum: Sorun küreselleşme değil, bu bize doğanın güçleri tarafından dayatılır. Biz, tek kalp, tek aile gibi tam birliğin hissiyatına yakınlaşmamız gereken bir noktaya doğru evrimleştik. Doğanın kanunlarını takip etme gerekli olduğu gibi, bu süreç kademeli ve planlanmış olmalıdır.

Fakat geleceğimizi icat etmeye gerek yoktur. Biz her zamanki egoizm aracılığıyla, kendi doğamız içinde geliştiğimiz sürece bunu planlayabilirdik.

Ama şimdi, gelişimimizin bir sonraki aşaması önümüzde ifşa oluyor: Tek ve bütünleşmiş bir insanlık. Bu koşula doğru doğanın güçleriyle birlikte çalışmak için gelişimimizin bütünsel yasalarını öğrenmeliyiz. Ve bunun için, onlar gibi olmak zorundayız. Ve bu Kabala Bilgeliği sayesinde bizim için mümkün olur.

“Globalization: The Beginning Of The End”

GÜÇLÜ BİR ORDUNUN ZAYIFLIĞI

SORU: İsrail’deki ve dünya çapındaki Yahudilerin güvenliği çoğu kez İsrail ordusuna bağlıdır. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Yahudileri terk etmeyeceğini ve Yahudilerin huzur ve rahatlık için uyuyabileceklerini umabilir miyiz?

CEVAP: Sadece “kafasını kuma saklayan” insanların bu şekilde düşünebileceğine inanıyorum. İsrail ordusuna hizmet ettim ve ardından 4 yıl orduda çalıştım ve sana bu gibi bir korumanın olamayacağını garanti edebilirim.

Tamamen hava geçirmez, sımsıkı kapalı sınırlar olmadığı gibi, tamamen koruma sağlayan bir ordu da mevcut değildir. Endişe ettiğimiz kadar, görevimizi gerçekleştirmezsek, durum bize karşı yönelen herhangi bir tehdide karşı duramayacağımız bir hale gelecek.

Görevimizi ele almadığımız ve onu gerçekleştirmeye başlamadığımız sürece bir orduya ihtiyacımız olacaktır. Bunu gerçekleştirmeyi reddederek, bu topraklarda kalma, kendimizi koruma hakkını sadece ulus olarak değil, tüm dünyadaki Yahudiler olarak insan olarak da kaybederiz.

http://laitman.com/2016/06/the-weakness-of-a-strong-army/

Dünyayı Nasıl Düzeltebiliriz?

Soru: Dünyada daha fazla adalet ve daha az acı olması için ne yapabiliriz? Yaradan neden böylesi yanlış bir dünya yarattı?
Cevap: Yaradan “böylesi yanlış bir dünya” yaratmadı ama tamamen düzeltilmemiş bir dünya yarattı, kasten ve böylece biz onun ıslahı gerektiğini algılayarak düzeltelim diye. Biz kendimizi değiştirerek dünyayı düzeltmeye başlayabiliriz çünkü kendimizden başka düzeltilecek hiçbir şey yoktur.
http://laitman.com/2016/07/how-can-we-correct-the-world/

Mülteciler Yararlı mıdır?

Yorum: Yapılan araştırmalara göre, Amerikalılar mültecilerin onlara barınak veren milletin boynuna boyunduruk olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Aksine, bu milletlere verilen parasal yardım onların ekonomilerine güçlü bir ivme sağlamaktadır.

Ancak bu araştırmalar, Afrika’daki mülteci kamplarında yapılmıştır. Verilen yardımlar, gıda ürünleri şeklindeydi. Mülteciler bunları sattılar ve bu para ülke ekonomisine yatırım oldu.

Cevap: Her durumda, bu bir çözüme götürmeyecektir, çünkü mülteciler kaynaşmalı ve bu adaptasyon kültürel olmalıdır. Bu sağlanamaz çünkü dinlerine göre, kendi altyapılarına göre, kendi niyet ve planlarına göre mülteciler, onları almak isteyen uluslara tamamen muhaliflerdirler. Mülteciler bu ulusları fetih için, onları kontrol etmek ve halifeliğe dönüştürmek için kesin bir plana bağlılar. Bu nedenle onların ekonomik refaha katkıları hakkındaki tüm bu konuşmalar sadece boş sözler. Amerikalılar kamuoyunu biraz yumuşatmak için kendi politikalarını uyguluyor ve etkinleştiriyorlar.

Mülteciler hiçbir bir millete ekonomik canlanma ve yenilenme getirmiş değildir. Onlar çalışmak istemez, öğrenmek istemez ve tüm geri kalanlar gibi vatandaşlar gibi olmak istemezler. Ve aslında büyük parasal dolaşım onlardan geçiyor, devlet onlara para verir ve onlar da kendi ülkelerin vatandaşlarınca açılan mağazalar aracılığıyla, bu ülkeye iade ederler.

Soru: Bunu kültürel dâhil edilme ve mültecilerin eğitiminin düzenlenmesi takip etmeli mi, çünkü onların göç akışını önlemek artık mümkün değil?

Cevap: Ne yazık ki, Avrupa onların altında uzanmış durumda. Onlar iyi ve besleyici bir ortamda parazit bakteriler gibiler. Bugün Avrupa kıtasında gerçekleşmekte olan şey budur.

http://laitman.com/2016/07/are-the-refugees-beneficial/

TEL AVİV’DEKİ TERÖRİST SALDIRI

DR. MİCHAEL LAİTMAN’IN YORUMU: Tel Aviv’deki alışveriş ve eğlence merkezine yapılan saldırının sonucunda dört kişi öldürüldü ve 16 kişi yaralandı. Bu, Hamas’ın askeri kanadında Gazze’de ve komşu kentlerde sevinç dalgalanmasına neden oldu. Bu şekilde Müslümanların Ramazan tatili başlamış oldu.

CEVAP: Terörist saldırılar durdurulmak zorunda ama askeri tedbirlerle değil, bizim tarafından yapılan saldırılar yardımcı olmaz.

En etkili olan, teröristlerden ideolojik temellerini almaktır ve güce karşı güç kullanmak değil… Onlar ideolojik güdülere göre davranırlar, biz de aynı şekilde cevap vermeliyiz. Ve bizim ideolojik dayanıklılığımız sadece birliktedir.

Birleşmezsek, onlara karşı ileri sürecek hiçbir şeyimiz olmayacaktır. Bu nedenle ne bizim bakanlarımızın kararları, ne de teröristlerin evlerinin imha edilmesi hiçbir sonuç vermeyecektir. Önleyici metod veya bir taktik olarak bu yöntemler iyidir ama daha fazlası değil…

Başka çaremiz yoktur. Tek bir silahımız vardır o da birliktir. Birlik sayesinde doğanın derinliklerinden Üst Güç denen onun büyük gücünü davet ederiz. O güç, lazer ışını gibi, yolunun üzerindeki tüm kötülüğü yok eder ve sadece iyiyi bırakır.

Bu, gerçekten birlik olmak istiyorsak edinebileceğimiz bir silahtır. Sonra bağın merkezinde, ulusumuzun merkezinde, hepimizi tek bir varlık haline getirmek için yönlendiren ışık ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda tüm negatif güçler ve kurala karşı olan herkes, dünyadan yok olacak ve dünya kendi birliğine varacaktır.

Sadece bir şey yapmalıyız: dünyamızda üst ışığın iletkenleri olmalıyız. Bu Yahudi halkının görevidir…

http://laitman.com/2016/06/the-terrorist-attack-in-tel-aviv/