Category Archives: Birlik

Bir Çemberde Birleşmek Sorunları Çözecektir

Soru: İnsanlar bir çember oluşturduğunda, çemberde herhangi bir sorunun çözülebileceğinden emin olmak için çemberin doğru/uygun şekilde ayarlanması çok önemlidir. Bu güven nereden gelir?

Cevap: Çember, her biri kendilerinin üzerine, kendi özel egoizmleri üzerine yükselen, bir egoistler grubudur ve birlikte, içinde Yaradan’ı hissetmeye başladıkları ortak bir bağlantı noktası oluşturmaya çalışırlar.

Onlar, bu gücü keşfettikleri ölçüde, tüm sorunları gerçekten görüp, çözebilirler.

Uniting In A Circle Will Solve Problems

Öğrencilerime Yeni Yıl İçin Dilekler

Önümüzde harika bir yıl var- daha fazla insan uyanışının yılı. Kendinizi bunun öğretmeni olmaya hazırlamanızı rica ediyorum. Bu size bağlıdır.

İleriye bakacaksınız, insanlara doğru bir şekilde nasıl yaklaşacağınızı, doğanın bize ne yol gösterdiğini düzgün şekilde onlara nasıl açıklayacağınızı, bu anın avantajlarından yararlanmamız için ne yapmamız gerektiğini, bu durumu bir sonraki daha yüksek ve ebedi doğanın seviyesine yükselmek için doğru bir şekilde öğreneceksiniz.

Maddi yaşamın çerçevesini terk ederek, sonsuz ve mükemmel bir hayat hissetmeye başlayacağız ve hayatımızın artık bedenimizin hissettiği duruma göre değerlendirilmediği, manevi bir düzlem üzerinde var olacağız.

Bu koşula ulaşmalı ve Kabala bilgeliğinin bizi bu koşula götürdüğünü tüm insanlara açıklamalıyız. Bu koşula birlikte ulaşalım. Hiçbir şeyi değiştirmeye veya kendimizi herhangi bir şekilde sınırlamaya ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var- aramızda ve daha sonra onların içinde doğru bağlantıları kurmak. Tam olarak aramızdaki boşluklarda, yüksek koşulu keşfetmeye başlayacağız.

Sizlere sağlık ve aranızda muazzam karşılıklı sevgiyi diliyorum, böylece sıcaklığımızı tüm dünyaya yayacağız ve tüm dünya çevremizde bir araya gelecek ve hepimiz, sihirli bir halıda gibi, bir sonraki seviyeye yükseleceğiz.

Wishes For My Students For The New Year

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18- 1.kısım

Küresel Birlik: Her ulus, onu geleneksel formuna can atmaya zorlayan, doğal halinden uzaklaştıran dış faktörleri reddeden bir güce sahiptir. Bu yüzden; uluslar yalnızca doğal egoların üzerinde bağlanmalıdır. Ve bu sadece Kabala ile mümkündür!

Gizlilik: problemler bizi Yaradan’ın realitenin tümünü doldurduğunu ve yönettiğini ifşa etmeye zorlar. Yaradan’ın kuralını gizliliğinin tümünde resmetmeye çaba sarf ederim.

İnanç: Yaradan’ın tüm dünyayı gerçekten doldurduğu ifşa edilir.

Özgürlük: Kişi sadece özgürce seçtiği eylemlerinden sorumludur, farkında olmadan olanlardan değil. Çevre onu doğru eylemlere kalibre eder; ve en nihayetinde onların hepsini belirler. Yani; seçim hangi eylemi yapacağınızda değil, hangi çevrenin içinde olduğunuzdadır!

Zohar Kitabı; özellikle ıslahımız için önemlidir. O; Tora’nın Kabalistlik yorumudur. Tora dünya hakkındaki tüm bilgileri içerir, ancak Zohar onu düzeltmek için yazıldı, tam olarak bizim jenerasyonumuz için, ruhu ıslah eden üst ışığı ifşa etmek için.

Eğer bir nesil ıslah için hazır değilse; Kabala bilgeliği gizli kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag) birçoğunu gizlediği ve hatta yaktığı birçok kompozisyon yazdı, çünkü o Kabala’yı yaymada kısıtlanmıştı.

Bir nesil düzeltmeye hazır değilse, Kabala bilgeliği saklı kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag), Kabala dağıtımı kısıtlı olduğu için birçoğunu gizlediği hatta yaktığı bir çok kompozisyon yazdı.

Kabala bilgeliği her zaman gizlenmişti, çünkü o yalnızca insanlar kendilerini ıslah etmeye hazır olduklarında ifşa olur, başka bir deyişle ıslah için bilgeliği kullanmak amacıyla kendilerindeki ve dünyadaki kötülüğü tanıdıklarında. Bu yüzden özel hazırlık ifşası için mecburidir.

İnsanlar; manevi (egonun ötesinde) terimleri Kabala’dan alarak, Kabala’da ne olduğunu dünyamızda olanlar gibi egodan çıkmadan anlattı. Tanım kitleler için netleşti; bu da dünyada çalışmaya; yayılmaya öncülük etti. Bu sebeple Teoloji (dinlerin kökü) doğdu.

Belirlemeliyiz: Tüm sorunlar bizi ona döndürmeye zorlamak, onu aramıza koymak için Yaradan’dan geliyor aksi halde öfkeli ego içinde tutunamayız. Onu hayatımızın içine çekmek zorundayız. Varlığımızı onun belirlediği sonucuna varmak için. Onun gerekliliğini hissetmek için.

Etrafımdaki insanlar aslında benim parçam. Eğer kendimle uyum içerisinde olursam; onlarla da uyum içerisinde olurum- böylece dünyada mükemmelliğe ulaşırız. Mükemmel realiteye ulaşmak için, kendimiz mükemmel olmalıyız.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 207

Soru: Kabala bilgeliğinde hayal gücünün rolü nedir? Onun Sefirot ağacındaki herhangi bir seviyesindeki yeri nedir?

Cevap: Hayal etmek, bize yalnızca edinim sürecinde yardımcı olur; bağımsız olarak mevcut değildir.

Soru: Grubun dışına çıkmamak için değil, aynı zamanda fiziksel bedenler gibi grubun dışsal tezahürlerine bağımlı kalmamak için, fiziksel bedenler gibi, ancak manevi bağlamda, içimdeki bir şeyin önemi için hangi plana odaklanmalıyım ki böylece bu önem sonsuzluk dünyasına kadar gizlenmiş kalmasın?

Cevap: Bunu yalnızca karşılıklı destek, Arvut (karşılıklı garanti) yardımıyla yapmak mümkündür!

Answers To Your Questions, Part 207

Twitter’da düşüncelerim-12-30-17

Kabala a) insanlar ve b) ruhlar arasındaki bağların birleşik bir forma islahının metodudur- ADAM. Bizim dünyamızda insan seviyesinde bağlar krizin üstesinden gelmek içindir. Manevi dünyadaki ruhların seviyesindeki bağlar Yaradan’ı ifşa etmek içindir. Ancak her iki derece de tek bir amacın peşinden koşar.- Birlik.

My Thoughts On Twitter, 12/30/17

 

 

Twitter’da düşüncelerim- 12-29-17

Birlik tekdüze düşünceyle ilgili değil; herkes ( akıllarında, kalplerinde, eylemlerinde) uyum sağlamak için bastırmak yerine, benliğimi Yaradan’ın beni özel kıldığı tüm yollarla hayata geçirmeyi talep ederek daha sonra tam kapasitesiyle çalışan ortak sisteme doğru çalışmasıyla ilgilidir.

Kabala a) insanlar ve b) ruhlar arasındaki bağların birleşik bir forma ıslahının metodudur- ADAM. Bizim dünyamızda insan seviyesinde bağlar krizin üstesinden gelmek içindir. Manevi dünyadaki ruhların seviyesindeki bağlar Yaradan’ı ifşa etmek içindir. Ancak her iki derece de tek bir amacın peşinden koşar.- Birlik

Dindar insanlar Kabala’yı dinin bir parçası olarak görüyorlar bu yüzden benden ve organizasyonumdan hoşlanmıyorlar. Uygun gördükleri şekilde hareket etmemizi talep ediyorlar. Ancak Kabala’nın ve kuruluşumuzun tek amacı insanlığı egoist doğasının üzerinde birleştirmektir. Eğer bu anlaşılırsa; hoşnutsuzluk zayıflayacaktır.

Kırılan bağlar değil ama niyetler. Ruhun bağları kaldı ama iyi niyet kötüye döndü. İnsanların arasındaki bağların niteliklerini +’ dan – ye doğru ıslah etmeliyiz. Islahın metodu Kabala’dır ve Yahudiler bundan sorumludur.

Sosyal medya sahte haberlerin propagandası için ayarlanmış olmalı. Halen; herhangi bir kişi herhangi bir bilgiyi yalanlar ve sahte öğelerle yayınlayabilir. Bu, Kabala düşmanları sadece Kabalistleri eleştirerek onların şöhretini arttırdığı için Kabala’ya zarar vermez. Ve Yaradan onu; oradan alacak!

My Thoughts On Twitter, 12/29/17

Twitter’da Düşüncelerim, 5/12/17

Aynı anda haz ve ızdırap gibi iki zıt koşulu nasıl hissederim? İki koşulu hissetmek için iki kaba ihtiyacım var: Kişisel olan kabıma ve gruptakine. Kişisel kabımda egonun ızdırabını hissederim ancak grubun ortak kabında haz hissederim.

İnsan, Yaradan’ın meydana getirdiği ve büyüttüğü, babası gibi olmasını istediği bir çocuk gibidir: bağımsız; mükemmel, ona benzer. Yaradan’a bir şey vermeniz gerekmez ancak sizin ona benzer olduğunuzu görmenin hazzı dışında.

Özgürlük; arzuya hükmettiğim takdirde mümkündür. Egoistlik doğa m içerisinde olduğum sürece; tamamen Egom tarafından kontrol ediliyorum. Tek özgürlük Yaradan’ın arzularını sezmeyi öğrenmektir. Daha sonra söylenildiği gibi onun için karar vereceksin; erdemli karar verir & Yaradan uygular.

Ne egonun hükmü altında ne de ihsan etmenin manevi gücünün hükmü altında, manevi hareket sadece iki gücün kombinasyonunda mümkündür. Egonun içindeyken, manevi dünyada yokuz. Kendimizi ölçmeye karşı olan hiç bir şey yoktur.

Bizim dünyamız büyük bir döngünün ilk derecesidir. Bir sonraki derece, dünyamızı yöneten tüm sinyallerin düştüğü üst dünyadır. Hayatın anlamını ifşa etmek isteyenler- kim-ne-nasıl onu yönetiyor- üst dünyayı ifşa etmelidir. İşte bu Kabala’nın alanıdır.

Bütün dünya Yaradan’ın tecellisidir. Bizi çeşitli yollarla etkileyerek; bize hitap eder. Dene ve onun sana hitap ettiğini hissetmeye başlayacaksın. Özellikle düşüncelerinde ve duygularında, hatta sen fark etmeden önce bile onlar Yaradan’dandı.. Sen, bu gerçeğe tepkinsin.

Neler var? Anla: bunun içinde ölmek ve yeniden doğmuş olmak zorundayız. Tam olarak bizim hayat algımızda yeniden doğuş; ölüm; dünya. Varoluşun bilinmeyen bir halkasına geçmek için, şu anda kendimiz için bile hayal edemediğimiz yeni bir boyuta uyum sağlayın.

En önemlisi kalpteki noktaya dikkat etmektir. O Kaynağına; Yaradan’a geri döndürülmelidir. Sizi orada kendiliğinden çekecektir ve siz ona yardım etmelisiniz. Kötülük, haz alma arzusunda değil, kendiniz için hareket etme niyetindedir.

Her şey üst ışık tarafından yapılır. Biz onun üzerimizdeki etkisi tarafından kontrol ediliyoruz. Yapabileceğimiz tek eylem ya onu uzakta tutmak ya da ona birlikte yakınlaşmaktır. Uzakta tutmak ya da ona yakınlaşmak, ışığa benzememek ya da benzemektir. Bu bizim tek özgürlüğümüz ve kaderi etkilemek için tek şansımızdır.

Yaratılış, sonradan ego ile dolan aramızdaki bağların kırılması ile başlar. Bu bağları yeniden inşa etmeye çalışırız, ego direnir. Bu sayede, bağları kırılmadan öncekinden 620 kat daha güçlü yeniden inşa ederiz. İşte bu yüzden Yaradan bağda ifşa olur.

Kişi ve Yaradan dışında hiç bir şey yok! Her şey senin içinde. Çevrende gördüğün hepsi Yaradan’ın niteliklerine karşı gösterilen senin kendi niteliklerin. Bu iki resmi birleştirerek; tüm yaradılışın doğru algısına ulaşırsın, Yaradan’a tutunursun.

Neden büyük ışık kıvılcımlara dağıldı? Herkesi Yaradan’ın bir parçası olarak değerlendirebilelim diye. Ve sonra Yaradan’ın bize yaptığı yolda; bir kez daha doğruca tek bir bütüne gelebilir ve bir Yaradan’ı ifşa etmek için amacımıza ulaşırız.

Kişi eğer kalpteki noktası tarafından talep ediliyorsa, gerçeğe çekilir- ızdırapta olsa dahi gerçeği ifşa etmeye bir arzu- İbranicede Gerçek- EMET- tüm alfabeyi içerir. E- Yaradan; M- Bina; T-Malhut- Yaradan’ın genel adı. Kabala bize onun gibi olarak onu edinmemiz gerektiğini öğretir.

Öğrencimden yeni bir film, Amit Shalev: http://intotruthfilm.com/en

Ego ayrı hücreler gibidir ve ışık bunları nasıl bağlayacağını bilir. Herhangi bir maddenin parçacıkları gibi, bunların düzenlenme biçimleri, maddenin türünü belirler. İnsan, ışığın üstündedir, çünkü kendi yönetimini kendi içinde barındırır.

My Thoughts On Twitter, 12/5/17

Yaradan’a Giden Yolda Deneyimler

Soru: “Birleşme” teriminin anlamı, bunun bir ütopya olduğuna ve güçsüzlükten Yaradan’a haykırdığımızdan emin olmamız mıdır?

Cevap: Hayır. Yaradan’ı keşfetmenin nedeni, özellikle bizim birleşimimizdedir. Ve yolda iktidarsızlık, yanlış anlaşılmalar, karışıklık ya da zıtlık, heyecan, sevinç vs. gibi birçok farklı koşullar vardır, yani tam bir tecrübeler yelpazesi.

Experiences On The Way To The Creator

Twitter’da düşüncelerim / 11.12.17

İsrail, dünyanın ulusları için bir birlik örneği olma işlevini yerine getirmediği sürece, UN, temsilcisi olarak, onu gittikçe kınamaya devam edecektir!

Gizlenmeden ifşaya geçiş noktası: Dünya kafa karıştırıcı, mantıksız, amaç ve hedeften yoksun gibi görünüyor ve böylece Yaradan’a olan ihtiyaç açıkça gösteriliyor.

Ruhun kavramı (Klitat Zera), üsttekinin AHAP’ında , onluda, kendini tamamen iptal etme koşuluyla , yani kişinin egosunun iptaliyle olur.

Yaradan’ın ifşası, önce gelen gizlenmenin temelini açıkça gösterir. Gizlenmenin derecesi; onlunun düşüncesine göre belirlenir. Bu süreci hızlandırabilir.

Doğa’nın kanunlarının cehaleti, toplumda kanun koyma ve onlarla insanları nesilden nesile yargılama ile sonuçlanıyor. Ne saçma!

Bu dünyanın doğası ‘Almak ’ ve yukarıdan verilen güç ‘ihsan etmek arasında; birbirlerini dengeledikleri noktada seçim özgürlüğü belirir.

Hayal edin: Onlu yukarıdaki AHAP, Yaradan; içinde senin ruhunun olduğu- iptal edilmiş egonun ( düşünceler ve arzular) noktası doğar.

İçinde Yaradan’ın ifşasını hızlandırmak mı istiyorsun? Dünya algını kontrol et. Eğer Yaradan gizlendiyse; o anı en büyük ceza olarak kabul et.

Kabala bir soru ile başlar: Ben ne için yaşarım? Dünyada olup bitene göre değerlendirsek; insanlığın gelişiminin tümü bugün bizi bu soruya getiriyor.

Uyum, her iki tarafın da şartlı teslim olmasını talep etmez. Doğa; zıtlıkların dengesinde bulunur. Rekabet yok; tamamlama var!

Birlik; toplumun ihtiyacı olan tek şeydir. Büyüyen Ego’yu evcilleştirmenin metoduna ve birliğe ulaşmaya Kabala denir. İhtiyacımız olan her şey budur.

Asil olmak dünyaya ışık getirmektir. ‘Kendiniz için yerine’ ‘kendinizden’ hareket etmenize olanak sağlayacaktır. Deneyin ve egonun sizi nasıl dolandırdığını görün!

Kim manevi olarak ilerlerse GE’ye yapışır; sağ bacak, ihsan etme niteliğidir. Ancak ilerlemeye devam etmek için kişi AHAP’ı da kullanmalıdır, sol bacak; egodur.

Bacaklar hareket eder. RAGLAIM (bacaklar), MERAGLIM (izleyiciler) sözcüğünden gelir, muhalifler demektir. Fakat kesinlikle ters yardımları sayesinde üst dünyaya ulaşmak için yükseliyoruz.

İçinde Yaradan’ın ifşasını hızlandırmak mı istiyorsun? Dünyadaki varlığını hayal etmek üzerine odaklanın: “İyilik yapan O’nun dışında başka hiç kimse yok”.

My Thoughts On Twitter, 11/12/17

Hızlı Kabala İpuçları – 4/23/17, Bölüm 2

Soru: Eğer ruh herkes için tekse ve ruh nitelikler açısından Yaradan’a benzerlikse, bu, Yaradan’a olan benzerliğin de aynı zamanda herkes için tek olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, herkes kendi parçasına sahiptir. Sonuçta hepimiz ortak ruhun birer parçasıyız ve her parça tamamen benzersizdir. Yaradan’a benzer olmak, doğanız gereği, kim olduğunuza göre, kişinin bir parçasını egoistik formdan özgecil bir forma dönüştürmek anlamına gelir.

Soru: Kabalaya göre, bir insandan ne kadar nefret edersen, onu sevmekle ruhunu o kadar çok doldurmuş olacağın doğru mudur?

Cevap: Eksi ne kadar büyük olursa, bunun üzerinde yarattığı artı o kadar fazladır ve sonuç olarak, ruhunuz o kadar büyük olur.

Soru: Neden bazen ruhun Yaradan’ın bir parçası olduğu ve bazen de bunun yaratılış, alma arzusu olduğu söyleniyor?

Cevap: Aynıdır, çünkü onun dolmasına göre ruh Işık’tır ve doğasına göre o yaratılıştır, Yaradan’a zıt olan arzudur. Başka bir deyişle, bir ruh iki zıt kısımdan oluşur.

Soru: Başlangıç ve bitiş Yaradan tarafından belirlendiyse, ruhumun özgür iradesi nedir?

Cevap: Özgür irade kendi başınıza bu sona ulaşmaktır, böylece “sopayla mutluluğa” zorlanmazsınız, ama onu kendiniz arzularsınız.

Soru: Eğer insanları sevip, onlara yardım edersem, Yaradan Işık’ı bana iletecek mi?

Cevap: Hayır. Yaradan sadece senin aracılığınla hiçbir şey yapmayacak. Yalnızca grupta olduğun zaman, Kabalistik kaynaklarda anlatılan tüm koşulları yerine getiriyorsan.

Soru: Kabala, sevgi ile ilgili bir bilim midir?

Cevap: Evet, gerçek sevgi, Kabala’yı anlamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 4/23/17, Part 2