Category Archives: Birlik

Ne Çeşit Bir Birlik Bir Klipa Olarak Adlandırılır?

Soru: Dostlar arasındaki ne tür ilişkiler Klipa olarak adlandırılır? Bir örnek verebilir misiniz?

Cevap: Klipa, Yaradan’ın Kendisini tezahür ettireceği ifşa olan birliğe karşı karşı hareket eden, ilkel ve egoist bir güçtür.

Kişinin, kötü eğiliminin ve egoizminin üzerinden gelmesini gerektirmeyen çeşitli birlik biçimleri vardır- egoizm oraya müdahale etmez aynı zamanda egoizm tarafından desteklenen belirli birlik türleri de vardır milliyetçilik ve faşizm gibi.

Bu yüzden dünyasal seviyede bir kontrol; sınırlar olmaksızın birlik ve sevgi uğruna gerçekten hareket edip etmememizdir. Fark budur.

Eğer kendi insanlarınıza ve ülkenize karşı iyi olanı yapmak istiyorsanız ve dünyanın geri kalan kısımlarını umursamıyorsanız, ya da tam tersine, dünyanın diğer kısımlarına zarar vermek istiyorsanız o zaman bütün birliğiniz maneviyat karşıtıdır. Bu nedenle bu birlik başarısız olacak ve var olamayacaktır.

İşte bu yüzden Baal HaSulam, bunun nesiller üzerinde bir lanet olduğunu söylüyor.

What Kind Of Unity Is Called A Klipa?

“Ben” – Yaradan’a Benzerlik Derecesi

Soru: Kendine ulaşma sürecinde tam olarak ne elde ediyorum: yasalar, program veya “kendim” kavramını mı? Bir insanın “ben” i nedir?

Cevap: Kişinin içinde Yaradan’ın kıyafetlenmesinin derecesine onun “ben”i denir. Dünyamızda “ben”i, egoizmimizle ilişkilendiririz. Ve manevi dünyada, “ben” yoktur. Manevi dünyada, “Ben”, Yaradan’a benzerliğin ölçüsüdür.

Soru: Kabalistik bakış açısından var olan nedir: “ben” yoksa sadece “biz” mi?

Cevap: Sorun şu ki tüm dünya, tüm evren benim. Bu nedenle, arkadaşlarımla birleştiğimde, gerçek “ben”ime ulaşırım.

Soru: Benim “ben”im Yaradan’ın bir kişide kıyafetlenmesinin derecesi mi yoksa Yaradan’ın içimde kıyafetlendiğini fark etmemin derecesi mi?

Cevap: Senin “ben”in şu anda içinde konuştuğun şey; bu, bugün olduğun şeydir. Ve kişinin gerçek “ben”i, birlik olmak ve sevme arzusudur ki bu da Yaradan’a eşit olmaktır. Bu başarılmalıdır.

Birlik olmaya ve bu birlik içinde Yaradan’ı ifşa etmeye çabalamaya başlayın ve her şey yoluna girecektir.

“I” – The Degree Of Similarity To The Creator

Neden Komşum Beni İlgilendirir?

Soru: Eğer manevi çalışmayı yapıyorsam, neden başka birinin arzuları ve endişeleri beni ilgilendirir? Köpeğimin veya komşumun ne hissettiğini neden önemsemeliyim?

Cevap: Eğer başka birine verirsem, başka birini doldurursam, bunu yaptığımızda, ben de kendimi Yaradan’a benzer bir şekilde deneyimliyorum. Kendimi üst dünya da, diğerini dünyamızda buluyorum. Benim için diğer olanın kim olduğu önemli değil.

Eğer kendi arzumu bırakıp, bir başkasının arzusunu yerine getirebilirsem, onun arzularını birincil ve benim arzularımı destekleyici olarak deneyimlersem, işçiler, onları yerine getirenler olarak, o zaman kendimi Yaradan olarak hissederim.

Soru: Bütün bunlar boyunca, niyetim ne olmalı?

Cevap: Yaradan’la formun benzerliğini elde etmek için başka birinin arzusunu yerine getirmek olmalıdır. Çünkü bunu yaparak Yaradan’ı hoşnut ederim.

Why Is My Neighbor Any Of My Business?

Beni Baruch Nedir?

Soru: Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, öğretmenimin yöntemini kullanan insanlardır, büyük Kabalist Rabaş, Rav Baruch Shalom HaLevi Aşlag. Bu yöntemi kendi başlarına fark ederler ve öğretmenimin onlara rehberlik eden tek kişi olduğunu hissederler veya hissetmeye çalışırlar.

Soru: Bugün Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, Baal HaSulam ve Rabaş’ın eserlerini inceleyen ve bunları gerçekleştirmeye çalışan, çeşitli doğal eğilimler ve zihniyetlerle, farklı dillerle, dünyanın dört bir yanına yayılmış bir grup insandır.

Soru: Bnei Baruch niçin uluslararası bir organizasyon?

Cevap: Baal HaSulam bunun hakkında ana makalesi “Arvut’’ (Karşılıklı Güvence)” makalesinde yazar. Kabala’nın esas olarak gerçekleştirilmesi, sadece İsrail ulusunda değil, tüm dünyada olmalıdır. İsrail halkı sadece bir kanaldır. Prensip olarak, Tora’nın tümü, tüm dünyayı, tüm bu parçalanmış yaratılışı Yaradan’a getirmek amacıyla verildi.

Soru: Bnei Baruch’ın amacı nedir?

Cevap: Bnei Baruch grubunun amacı, kendi içlerinde ifşa olmak ve tüm dünyaya, tüm insanlara Yaradan’ın ifşa olacağı tek bir bütünde birleştirmenin bir örneğini göstermektir.

What Is Bnei Baruch?

Neden Kanser Daha Genç İnsanları Etkiliyor?

Cevap: Çünkü egoizmimiz sürekli genişliyor. Kanser, kendi etrafındaki her şeyi yiyip bitiren ve sonra bedenle ölen, egomuzun doğrudan sonucudur. Her şey yalnızca egoizme bağlıdır.

Kanser hastalarında onun (egonun) yok edilmesi ile uğraşmayı deneyin ve sonuçları göreceksiniz. Tam bir başarı olacağını garanti etmiyorum, ancak bağıntılı bir başarı olacaktır.

Soru: Mutlak başarı garanti etmiyorsunuz, çünkü hepimiz bir şekilde birbirimize mi bağlıyız?

Cevap: Birincisi, biz hepimiz bağlıyız. İkincisi, eğer grup manevi çalışması ile düzgün bir şekilde meşgul olursak, o zaman bu, grubun gençleşmesine, iyileşmesine ve hatta bedenin göreceli iyileşmesine neden olur.

Sürekli grup hakkında düşünmek, içinde olmak zorundayız. Küçük bir grup bile, zaten fiziksel, manevi ve ahlaki sağlığın merkezidir.

Bunu yapmaya çalışın ve hiçbir sorununuzun olmayacağını göreceksiniz, onlara cevap vermeye başlayacaksınız. Bütün sistemi, aranızdaki bağlantıdan hissedeceksiniz. Bu doğaldır. Yalnızca birbirimiz arasında karşılıklı bir ilişki içerisinde hareket etmek dışında düşüneceğimiz hiçbir şeyimiz yok.

Why Does Cancer Affect Younger People?

Maneviyatta Eşitlik

Soru: Çalıştayın önemli kurallarından biri de eşitliktir: “Çemberde, daha fazla veya daha az önemli katılımcı yoktur.” Herkes nasıl eşittir?

Cevap: Herkes birlik ile ilgili olarak eşittir. Daha yüksek ve daha alçak bir araya gelemez. Onlar aynı seviyede olmalılar.

Maneviyatta bağlantı sadece benzerlik derecesine göre mümkündür: senin bana ve benim sana. Bir zaman – ben size göre, bu yüzden daha yükseğim ve siz daha alçaksınız. Başka bir zaman – siz bana göre, bu yüzden daha yükseksiniz ve ben daha alçağım. Sonuç olarak, bizler eşitiz.

Equality In Spirituality

Bir Çemberde Birleşmek Sorunları Çözecektir

Soru: İnsanlar bir çember oluşturduğunda, çemberde herhangi bir sorunun çözülebileceğinden emin olmak için çemberin doğru/uygun şekilde ayarlanması çok önemlidir. Bu güven nereden gelir?

Cevap: Çember, her biri kendilerinin üzerine, kendi özel egoizmleri üzerine yükselen, bir egoistler grubudur ve birlikte, içinde Yaradan’ı hissetmeye başladıkları ortak bir bağlantı noktası oluşturmaya çalışırlar.

Onlar, bu gücü keşfettikleri ölçüde, tüm sorunları gerçekten görüp, çözebilirler.

Uniting In A Circle Will Solve Problems

Öğrencilerime Yeni Yıl İçin Dilekler

Önümüzde harika bir yıl var- daha fazla insan uyanışının yılı. Kendinizi bunun öğretmeni olmaya hazırlamanızı rica ediyorum. Bu size bağlıdır.

İleriye bakacaksınız, insanlara doğru bir şekilde nasıl yaklaşacağınızı, doğanın bize ne yol gösterdiğini düzgün şekilde onlara nasıl açıklayacağınızı, bu anın avantajlarından yararlanmamız için ne yapmamız gerektiğini, bu durumu bir sonraki daha yüksek ve ebedi doğanın seviyesine yükselmek için doğru bir şekilde öğreneceksiniz.

Maddi yaşamın çerçevesini terk ederek, sonsuz ve mükemmel bir hayat hissetmeye başlayacağız ve hayatımızın artık bedenimizin hissettiği duruma göre değerlendirilmediği, manevi bir düzlem üzerinde var olacağız.

Bu koşula ulaşmalı ve Kabala bilgeliğinin bizi bu koşula götürdüğünü tüm insanlara açıklamalıyız. Bu koşula birlikte ulaşalım. Hiçbir şeyi değiştirmeye veya kendimizi herhangi bir şekilde sınırlamaya ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var- aramızda ve daha sonra onların içinde doğru bağlantıları kurmak. Tam olarak aramızdaki boşluklarda, yüksek koşulu keşfetmeye başlayacağız.

Sizlere sağlık ve aranızda muazzam karşılıklı sevgiyi diliyorum, böylece sıcaklığımızı tüm dünyaya yayacağız ve tüm dünya çevremizde bir araya gelecek ve hepimiz, sihirli bir halıda gibi, bir sonraki seviyeye yükseleceğiz.

Wishes For My Students For The New Year

Twitter’da düşüncelerim, 1/16/18- 1.kısım

Küresel Birlik: Her ulus, onu geleneksel formuna can atmaya zorlayan, doğal halinden uzaklaştıran dış faktörleri reddeden bir güce sahiptir. Bu yüzden; uluslar yalnızca doğal egoların üzerinde bağlanmalıdır. Ve bu sadece Kabala ile mümkündür!

Gizlilik: problemler bizi Yaradan’ın realitenin tümünü doldurduğunu ve yönettiğini ifşa etmeye zorlar. Yaradan’ın kuralını gizliliğinin tümünde resmetmeye çaba sarf ederim.

İnanç: Yaradan’ın tüm dünyayı gerçekten doldurduğu ifşa edilir.

Özgürlük: Kişi sadece özgürce seçtiği eylemlerinden sorumludur, farkında olmadan olanlardan değil. Çevre onu doğru eylemlere kalibre eder; ve en nihayetinde onların hepsini belirler. Yani; seçim hangi eylemi yapacağınızda değil, hangi çevrenin içinde olduğunuzdadır!

Zohar Kitabı; özellikle ıslahımız için önemlidir. O; Tora’nın Kabalistlik yorumudur. Tora dünya hakkındaki tüm bilgileri içerir, ancak Zohar onu düzeltmek için yazıldı, tam olarak bizim jenerasyonumuz için, ruhu ıslah eden üst ışığı ifşa etmek için.

Eğer bir nesil ıslah için hazır değilse; Kabala bilgeliği gizli kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag) birçoğunu gizlediği ve hatta yaktığı birçok kompozisyon yazdı, çünkü o Kabala’yı yaymada kısıtlanmıştı.

Bir nesil düzeltmeye hazır değilse, Kabala bilgeliği saklı kalır. Baal HaSulam (Y. Aşlag), Kabala dağıtımı kısıtlı olduğu için birçoğunu gizlediği hatta yaktığı bir çok kompozisyon yazdı.

Kabala bilgeliği her zaman gizlenmişti, çünkü o yalnızca insanlar kendilerini ıslah etmeye hazır olduklarında ifşa olur, başka bir deyişle ıslah için bilgeliği kullanmak amacıyla kendilerindeki ve dünyadaki kötülüğü tanıdıklarında. Bu yüzden özel hazırlık ifşası için mecburidir.

İnsanlar; manevi (egonun ötesinde) terimleri Kabala’dan alarak, Kabala’da ne olduğunu dünyamızda olanlar gibi egodan çıkmadan anlattı. Tanım kitleler için netleşti; bu da dünyada çalışmaya; yayılmaya öncülük etti. Bu sebeple Teoloji (dinlerin kökü) doğdu.

Belirlemeliyiz: Tüm sorunlar bizi ona döndürmeye zorlamak, onu aramıza koymak için Yaradan’dan geliyor aksi halde öfkeli ego içinde tutunamayız. Onu hayatımızın içine çekmek zorundayız. Varlığımızı onun belirlediği sonucuna varmak için. Onun gerekliliğini hissetmek için.

Etrafımdaki insanlar aslında benim parçam. Eğer kendimle uyum içerisinde olursam; onlarla da uyum içerisinde olurum- böylece dünyada mükemmelliğe ulaşırız. Mükemmel realiteye ulaşmak için, kendimiz mükemmel olmalıyız.

My Thoughts On Twitter, 1/16/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 207

Soru: Kabala bilgeliğinde hayal gücünün rolü nedir? Onun Sefirot ağacındaki herhangi bir seviyesindeki yeri nedir?

Cevap: Hayal etmek, bize yalnızca edinim sürecinde yardımcı olur; bağımsız olarak mevcut değildir.

Soru: Grubun dışına çıkmamak için değil, aynı zamanda fiziksel bedenler gibi grubun dışsal tezahürlerine bağımlı kalmamak için, fiziksel bedenler gibi, ancak manevi bağlamda, içimdeki bir şeyin önemi için hangi plana odaklanmalıyım ki böylece bu önem sonsuzluk dünyasına kadar gizlenmiş kalmasın?

Cevap: Bunu yalnızca karşılıklı destek, Arvut (karşılıklı garanti) yardımıyla yapmak mümkündür!

Answers To Your Questions, Part 207