Category Archives: Birlik

Kabalistik Birlikler

Rabaş, Sosyal Yazılar ‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev İle İlgili Olarak”: Ve realitede görüyoruz ki laikler arasında da dost sevgisi vardır. Onlar da dost sevgisini edinmek için çeşitli çemberlerde bir araya gelirler. Öyleyse dindar ve laik arasındaki fark nedir? Ayet der ki (Psalms 1), ‘‘… ne de aşağılayanın koltuğuna oturdu.’’

Dünyada çeşitli ilgi alanı ve konulara göre oluşturulmuş erkek, kadın, karma grup, çocuk vb. sayısız birlik vardır. Ancak bunların hepsi bir şekilde kendini tamamlamak ve yaşamlarını süslemek/dekore etmek için vardır.

Kabalist birlikler, kendilerinin dışına çıkarak, kendi kendilerinin üzerine yükselmek amacıyla bir araya gelirler. Kabalistler, onları, orijinal egoist doğalarının üzerinde yükselten özel bir doğa kuvveti çekecek şekilde birleşmeye çalışırlar. Bunu yaparken, aralarında “Arvut” (“Karşılıklı Garanti”) olarak adlandırılan tamamen yeni ilişkiler ortaya çıkar.

Amaçları, dünyamızın ötesinde, doğamızın ötesinde çalışmaktır. Bu insanlar, insanlık içindeki diğer tüm topluluklardan farklı olarak birliklerinde çok sıra dışıdırlar.

Kabbalistic Associations

Neden Diğer Ruhları Anlamalıyım?

Soru: Neden diğer ruhları anlamalıyım?

Cevap: Onlar senin ruhunun parçalarıdır. Yaratılışta gereksiz bir şey yoktur. Her zaman ve her koşulda, tüm özel ruhların birliği olan, ruhunun tamamını edinmelisin. Onları kendi içinde birleştirerek, Yaratan ile bağlantılı olan Âdem gibi olacaksınız.

Fakat başka ruhların kendilerini ıslah etmesini beklemek zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Onları kendi içinizde ıslah etmek zorunda olan sizsiniz.

Why Should I Comprehend Other Souls?

Ne Çeşit Bir Birlik Bir Klipa Olarak Adlandırılır?

Soru: Dostlar arasındaki ne tür ilişkiler Klipa olarak adlandırılır? Bir örnek verebilir misiniz?

Cevap: Klipa, Yaradan’ın Kendisini tezahür ettireceği ifşa olan birliğe karşı karşı hareket eden, ilkel ve egoist bir güçtür.

Kişinin, kötü eğiliminin ve egoizminin üzerinden gelmesini gerektirmeyen çeşitli birlik biçimleri vardır- egoizm oraya müdahale etmez aynı zamanda egoizm tarafından desteklenen belirli birlik türleri de vardır milliyetçilik ve faşizm gibi.

Bu yüzden dünyasal seviyede bir kontrol; sınırlar olmaksızın birlik ve sevgi uğruna gerçekten hareket edip etmememizdir. Fark budur.

Eğer kendi insanlarınıza ve ülkenize karşı iyi olanı yapmak istiyorsanız ve dünyanın geri kalan kısımlarını umursamıyorsanız, ya da tam tersine, dünyanın diğer kısımlarına zarar vermek istiyorsanız o zaman bütün birliğiniz maneviyat karşıtıdır. Bu nedenle bu birlik başarısız olacak ve var olamayacaktır.

İşte bu yüzden Baal HaSulam, bunun nesiller üzerinde bir lanet olduğunu söylüyor.

What Kind Of Unity Is Called A Klipa?

“Ben” – Yaradan’a Benzerlik Derecesi

Soru: Kendine ulaşma sürecinde tam olarak ne elde ediyorum: yasalar, program veya “kendim” kavramını mı? Bir insanın “ben” i nedir?

Cevap: Kişinin içinde Yaradan’ın kıyafetlenmesinin derecesine onun “ben”i denir. Dünyamızda “ben”i, egoizmimizle ilişkilendiririz. Ve manevi dünyada, “ben” yoktur. Manevi dünyada, “Ben”, Yaradan’a benzerliğin ölçüsüdür.

Soru: Kabalistik bakış açısından var olan nedir: “ben” yoksa sadece “biz” mi?

Cevap: Sorun şu ki tüm dünya, tüm evren benim. Bu nedenle, arkadaşlarımla birleştiğimde, gerçek “ben”ime ulaşırım.

Soru: Benim “ben”im Yaradan’ın bir kişide kıyafetlenmesinin derecesi mi yoksa Yaradan’ın içimde kıyafetlendiğini fark etmemin derecesi mi?

Cevap: Senin “ben”in şu anda içinde konuştuğun şey; bu, bugün olduğun şeydir. Ve kişinin gerçek “ben”i, birlik olmak ve sevme arzusudur ki bu da Yaradan’a eşit olmaktır. Bu başarılmalıdır.

Birlik olmaya ve bu birlik içinde Yaradan’ı ifşa etmeye çabalamaya başlayın ve her şey yoluna girecektir.

“I” – The Degree Of Similarity To The Creator

Neden Komşum Beni İlgilendirir?

Soru: Eğer manevi çalışmayı yapıyorsam, neden başka birinin arzuları ve endişeleri beni ilgilendirir? Köpeğimin veya komşumun ne hissettiğini neden önemsemeliyim?

Cevap: Eğer başka birine verirsem, başka birini doldurursam, bunu yaptığımızda, ben de kendimi Yaradan’a benzer bir şekilde deneyimliyorum. Kendimi üst dünya da, diğerini dünyamızda buluyorum. Benim için diğer olanın kim olduğu önemli değil.

Eğer kendi arzumu bırakıp, bir başkasının arzusunu yerine getirebilirsem, onun arzularını birincil ve benim arzularımı destekleyici olarak deneyimlersem, işçiler, onları yerine getirenler olarak, o zaman kendimi Yaradan olarak hissederim.

Soru: Bütün bunlar boyunca, niyetim ne olmalı?

Cevap: Yaradan’la formun benzerliğini elde etmek için başka birinin arzusunu yerine getirmek olmalıdır. Çünkü bunu yaparak Yaradan’ı hoşnut ederim.

Why Is My Neighbor Any Of My Business?

Beni Baruch Nedir?

Soru: Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, öğretmenimin yöntemini kullanan insanlardır, büyük Kabalist Rabaş, Rav Baruch Shalom HaLevi Aşlag. Bu yöntemi kendi başlarına fark ederler ve öğretmenimin onlara rehberlik eden tek kişi olduğunu hissederler veya hissetmeye çalışırlar.

Soru: Bugün Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, Baal HaSulam ve Rabaş’ın eserlerini inceleyen ve bunları gerçekleştirmeye çalışan, çeşitli doğal eğilimler ve zihniyetlerle, farklı dillerle, dünyanın dört bir yanına yayılmış bir grup insandır.

Soru: Bnei Baruch niçin uluslararası bir organizasyon?

Cevap: Baal HaSulam bunun hakkında ana makalesi “Arvut’’ (Karşılıklı Güvence)” makalesinde yazar. Kabala’nın esas olarak gerçekleştirilmesi, sadece İsrail ulusunda değil, tüm dünyada olmalıdır. İsrail halkı sadece bir kanaldır. Prensip olarak, Tora’nın tümü, tüm dünyayı, tüm bu parçalanmış yaratılışı Yaradan’a getirmek amacıyla verildi.

Soru: Bnei Baruch’ın amacı nedir?

Cevap: Bnei Baruch grubunun amacı, kendi içlerinde ifşa olmak ve tüm dünyaya, tüm insanlara Yaradan’ın ifşa olacağı tek bir bütünde birleştirmenin bir örneğini göstermektir.

What Is Bnei Baruch?

Neden Kanser Daha Genç İnsanları Etkiliyor?

Cevap: Çünkü egoizmimiz sürekli genişliyor. Kanser, kendi etrafındaki her şeyi yiyip bitiren ve sonra bedenle ölen, egomuzun doğrudan sonucudur. Her şey yalnızca egoizme bağlıdır.

Kanser hastalarında onun (egonun) yok edilmesi ile uğraşmayı deneyin ve sonuçları göreceksiniz. Tam bir başarı olacağını garanti etmiyorum, ancak bağıntılı bir başarı olacaktır.

Soru: Mutlak başarı garanti etmiyorsunuz, çünkü hepimiz bir şekilde birbirimize mi bağlıyız?

Cevap: Birincisi, biz hepimiz bağlıyız. İkincisi, eğer grup manevi çalışması ile düzgün bir şekilde meşgul olursak, o zaman bu, grubun gençleşmesine, iyileşmesine ve hatta bedenin göreceli iyileşmesine neden olur.

Sürekli grup hakkında düşünmek, içinde olmak zorundayız. Küçük bir grup bile, zaten fiziksel, manevi ve ahlaki sağlığın merkezidir.

Bunu yapmaya çalışın ve hiçbir sorununuzun olmayacağını göreceksiniz, onlara cevap vermeye başlayacaksınız. Bütün sistemi, aranızdaki bağlantıdan hissedeceksiniz. Bu doğaldır. Yalnızca birbirimiz arasında karşılıklı bir ilişki içerisinde hareket etmek dışında düşüneceğimiz hiçbir şeyimiz yok.

Why Does Cancer Affect Younger People?

Maneviyatta Eşitlik

Soru: Çalıştayın önemli kurallarından biri de eşitliktir: “Çemberde, daha fazla veya daha az önemli katılımcı yoktur.” Herkes nasıl eşittir?

Cevap: Herkes birlik ile ilgili olarak eşittir. Daha yüksek ve daha alçak bir araya gelemez. Onlar aynı seviyede olmalılar.

Maneviyatta bağlantı sadece benzerlik derecesine göre mümkündür: senin bana ve benim sana. Bir zaman – ben size göre, bu yüzden daha yükseğim ve siz daha alçaksınız. Başka bir zaman – siz bana göre, bu yüzden daha yükseksiniz ve ben daha alçağım. Sonuç olarak, bizler eşitiz.

Equality In Spirituality

Bir Çemberde Birleşmek Sorunları Çözecektir

Soru: İnsanlar bir çember oluşturduğunda, çemberde herhangi bir sorunun çözülebileceğinden emin olmak için çemberin doğru/uygun şekilde ayarlanması çok önemlidir. Bu güven nereden gelir?

Cevap: Çember, her biri kendilerinin üzerine, kendi özel egoizmleri üzerine yükselen, bir egoistler grubudur ve birlikte, içinde Yaradan’ı hissetmeye başladıkları ortak bir bağlantı noktası oluşturmaya çalışırlar.

Onlar, bu gücü keşfettikleri ölçüde, tüm sorunları gerçekten görüp, çözebilirler.

Uniting In A Circle Will Solve Problems

Öğrencilerime Yeni Yıl İçin Dilekler

Önümüzde harika bir yıl var- daha fazla insan uyanışının yılı. Kendinizi bunun öğretmeni olmaya hazırlamanızı rica ediyorum. Bu size bağlıdır.

İleriye bakacaksınız, insanlara doğru bir şekilde nasıl yaklaşacağınızı, doğanın bize ne yol gösterdiğini düzgün şekilde onlara nasıl açıklayacağınızı, bu anın avantajlarından yararlanmamız için ne yapmamız gerektiğini, bu durumu bir sonraki daha yüksek ve ebedi doğanın seviyesine yükselmek için doğru bir şekilde öğreneceksiniz.

Maddi yaşamın çerçevesini terk ederek, sonsuz ve mükemmel bir hayat hissetmeye başlayacağız ve hayatımızın artık bedenimizin hissettiği duruma göre değerlendirilmediği, manevi bir düzlem üzerinde var olacağız.

Bu koşula ulaşmalı ve Kabala bilgeliğinin bizi bu koşula götürdüğünü tüm insanlara açıklamalıyız. Bu koşula birlikte ulaşalım. Hiçbir şeyi değiştirmeye veya kendimizi herhangi bir şekilde sınırlamaya ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var- aramızda ve daha sonra onların içinde doğru bağlantıları kurmak. Tam olarak aramızdaki boşluklarda, yüksek koşulu keşfetmeye başlayacağız.

Sizlere sağlık ve aranızda muazzam karşılıklı sevgiyi diliyorum, böylece sıcaklığımızı tüm dünyaya yayacağız ve tüm dünya çevremizde bir araya gelecek ve hepimiz, sihirli bir halıda gibi, bir sonraki seviyeye yükseleceğiz.

Wishes For My Students For The New Year