Category Archives: Bilim

Neden Bu Kadar Çok Bilgiye İhtiyacım Var?

Soru: Manevi bir bağı daha kolay tasvir etmek için Kabala’nın teorik bölümünü çalışıyorum. Bu materyali kendim için çalışıyorsam, neden bu kadar çok bilgiye ihtiyacım var?

Cevap: Kendi yapınızı ve dünyanın yapısını anlayabilmeniz için tam olarak buna ihtiyacınız var.

Sizler, ebedi bilimi çalışıyorsunuz! Bu dünyada ve sonraki dünyada, bu hayatta ve “başka-dünyevi” hayatta ona ihtiyacınız olacak.

Bunu çalışın! Sonsuza kadar sizlerle kalacak olan budur.

Why Do I Need So Much Knowledge?

Kabala ve Zihinsel Yetenekler

Soru: Kabala çalışmak için kişinin herhangi bir özel entelektüel yeteneğe ihtiyacı olmadığını, ihtiyacı olan tek şeyin, üst Işık’ı çekmek olduğunu söylüyorsunuz. Sadece eğitimsiz öğrencileriniz olsaydı daha iyi olmaz mıydı?

Cevap: Gerçek şu ki, bu dünyadaki bir kişiye yardım eden bir hayvan olan, egoist zihinden bahsediyorsun. Onun zihninin alanı, bir aptaldan, Einstein’a kadar olabilir, ancak Kabala ile hiçbir ilgisi olmayacaktır.

Bu nedenle, kişinin asıl amacı, Yaradan’a ulaşma arzusudur ve bu Zihinsel yeteneklere bağlı değildir.

Bununla birlikte, öğrencilerimin çoğunun yüksek eğitimi vardır.

Soru: Fakat eğitimsiz olsaydı, sizin için hiç önemli olur muydu?

Cevap: Kesinlikle değil! Sadece hayatın anlamı hakkında soru önemlidir ve bunu gerçekleştirmek için çok büyük bir arzu.

Kabbalah And Mental Abilities

Evrim Ve Manevi Alan

Soru: Neden evrimimiz ruhsal alanın dışında gerçekleşir?

Cevap: Maneviyat alanının dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Biz sadece tarihsel gelişimin görünüşte dünyamızda gerçekleştiğini söylüyoruz. Dünyamızda bu ne anlama geliyor? Hepsi maneviyat içindedir. Dünyamız yoktur. Bu şartlı bir bölünmedir.

Tek bir yaratılış var ve her şey onun içinde var. Dünyalar arasında herhangi bir ayırma ile hiçbir yapay bölünme yoktur. Tüm sınırlamalar bizim içimizde olduğundan, sınırlı kazanımlarımızın ve olanaklarımızın bir sonucu olarak, her şeyi parçalara bölen biziz.

Evolution And The Spiritual Space

Neden İnsana Akıl Verildi?

Soru: Eğer arzu ilkelse ve bizi kontrol altına alıyorsa, zihin arzuları nasıl değerlendirebilir, kullanabilir ve kontrol edebilir?

Cevap: Arzularını algılamak, onları ıslah etmeyi istemek, onları bir şekilde Yaradan’ın arzularına nasıl adapte edeceğini düşünmek ve arzularını düzeltecek olan Saran Işık (Ohr Makif) denilen, yukarıdan gücü istemek için insana bir akıl verildi.

Bu nedenle, kişi, arzularının Yaradan ile olan çizgiye getirilmesini, bu arzuları ıslah eden güçleri almayı ve Yaradan’dan doğru eylemleri onları yerine getirmeden önce bile yapmaya başlamayı ister. Kişinin Yaradan’ın önünde sürekli ilerlediği anlaşılıyor.

Soru: Kişi arzularını kontrol edebilir mi?

Cevap: Teorik olarak, evet.

Soru: Kabalist düşüncelerini yönetebilir mi?

Cevap: Kabalist düşüncelerini, Yaradan’a bağlı oldukları ölçüde yönetebilir. Bu, sürekli olarak Yaradan’a yapışma istediğini yükseltmesi gerektiği anlamına gelir.

Why Was Man Given A Mind?

Düşünceleriniz Nerede?

Tora, Deuteronomy 20:18: Böylece, size tanrıları için yapmış oldukları tüm iğrençliklere göre hareket etmenizi öğretmemeliler, bu vasıtayla Efendi’ye, Tanrı’nıza karşı günah işlersiniz.

Dünyanın ulusları, bizi, maddi hayatın bütün zevklerine ve tüm sorunlarına iten bu arzular. Fakat bunların hepsi çok fazla insanı alıp götürür.

İnsanları, insanoğlunun içindeki kötülüğü yok etmeye ve onları iyi ve başkalarına iyilik yapan oldukları seviyeye getirmeyle meşgul olan Kabala bilgeliğine gelmelerine rağmen, dünyamızın onları nasıl ters yöne çektiğini görüyoruz.

Burada egoizmimize karşı koymalıyız, yüzleşmeliyiz. Tora’nın çağrısı bunun içindir.

Kişi öyle bir seviyeye yükselmelidir ki bu dünyadan varoluşu için ihtiyaç duyduğu kadarını almalı ve geri kalan her şeyi yalnızca üst dünyanın edinilmesine yönlendirmelidir.

Bu, yerde uyumamız, ekmek ve su ile yaşamamız ve yetersiz bir hayat sürmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Kişinin, bedeninin gerektirdiği her şeye sahip olması gerekir. Örneğin; o günde beş öğün talep edebilir, basit bir yatakta değil, kuştüyü yatakta uyuyabilir vb.

İsteklerini makul bir şekilde yerine getirmekle başlamalıyız. Sonra yavaş yavaş, kişi, başkalarıyla bağda ihsan etme niteliği içine girdiğinde, onun yaşam talepleri, zorlama olmaksızın doğal olarak değişecektir.

Bu taleplerin ne olacağı önemli değil! Kişinin niyetleri, başkalarına vermeye ve diğerlerini birliğe doğru çekmeye yönelik olduğunda, bedeninin ne istediği önemli değildir. Ona istediğini verin böylece kendi içsel gelişimine müdahale etmez.

Soru: Bunun anlamı, baş yukarı doğru yönlendirilirse, beden yavaş yavaş tevazu koşuluna gelecek demek mi?

Cevap: Tabii ki, ancak, inançlar ve çeşitli manevi uygulamalar nedeniyle değil, doğal bir şekilde.

Kişi düşüncelerinin olduğu yerdedir. Bu nedenle, geri kalan her şey doğal olarak minimale, kişi için gereken normal seviyeye gelir. Onun maddesel seviyesi, maneviyatta bulunduğu seviyeye uygun olarak, otomatik olarak kendini sınırlar.

Hiçbir endişeyle onu rahatsız etmeyen, sıradan bir hale gelir; eğer ona sahipse iyidir, fakat değilse de sorun değil. Önemli olan, düşüncelerinizin nerede olduğudur.

Where Your Thoughts Are

Geleceği Tahmin Edebilir Miyiz?

Soru: Geleceği bilimsel olarak tahmin etmek mümkün müdür?

Cevap: İmkânsızdır, çünkü Batı toplumu istikrarlı durumunu kaybetmiştir ve eski modeli değiştirmek için yeni bir toplum modeli ya da bir koşul yoktur. Toplumsal gerileme ve toplumsal izolasyon eğilimi var. Yoksullardan zengin bölgelere göç dalgaları artmaktadır ve göçmenlerin asimile mekanizması reddedildi ve kapılar kapanıyor.

Gelecek bize, sanki tüm temel ihtiyaçlarımız ücretsiz verilecekmiş gibi gösteriliyor. Robotlar çalışacak ve insanlar boşta kalacak. Bu gelecek, günümüzün zıddıdır ve onunla uyumlu değildir. Bu nedenle, on yıl içinde gerçekleşmek üzere olan geleceğe geçiş, anlaşılamamıştır ve hiçbir şekilde tahmin edilemez.

Can We Predict The Future?

Evren Akıllı Mı?

Soru: Evren akıllı mı?

Cevap: Kabala bilgeliğine göre, akıl ya da zeka, Hohma’nın Işığı olarak adlandırılır ve yalnızca maneviyatta belirli seviyelere erişen bir kişi bu Işığa sahip olabilir. Bu nedenle, dünyamızda akıllı sayılan insanlar Kabalistik perspektiften bakıldığında gerçekten bir zekâ veya akla sahip değildirler.

Bununla birlikte, ihsan etme niyetiyle, arzularımızla çalışmaya başladığımız zaman, enerji, bizi dolduran Işık, Hohma Işığı (Bilgelik), zihnin gücü olarak adlandırılır. Bu koşulda, yaratılışın kontrol sisteminin sahipleri haline geliriz.

Soru: Kabalistler doğanın ve Yaradan’ın, bir ve aynı olduğunu söylüyorlar. Durum buysa, doğa akıllı mıdır?

Cevap: Ne demek istediğine bağlı. Eğer doğaya değinirken Yaradan’ı kast ediyorsanız, Yaradan akıllıdır. Algılamamızda, O’nun temsil ettiği her şey bilgeliktir (akıldır).

Is The Universe Intelligent?

Robot Hemşire

Haberlerde (BBC): “Akademisyenler, kültürel farkındalık ve iyi bir başucu şekli olan hümanolojik robotların yaşlılara yönelik krizin çözümüne yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

“Uluslararası bir ekip, bakım evleri ya da korunaklı konutlarda yaşlı insanlara bakmaya yardımcı olmak için çok yönlü robotlar geliştirmek için 2 milyon poundluk bir proje üzerinde çalışıyor.

“Robotlar tablet satın alma ve arkadaşlık hizmeti sunma gibi günlük görevlerle destek sağlayacaklar.

“Akademisyenler bakım evleri ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletebileceklerini söylüyor. …

Yorum: İnsanlar her zaman yaşlılara yardım ederek, iyilik ve merhametle, hayır işlerini yürüttüklerini düşünmüşlerdir.

Benim Yorumum: Günümüzde insanlar arasında şefkat ve merhametin neredeyse hiçbir özelliği keşfedilmedi. Yaşlılara yönelik bakım çok emektir ve zordur. Kimse onunla ilgilenmek istemez ve yaparsa, yalnızca daha yüksek ücret karşılığı içindir. Ancak herkes çok para ödemeyi göze alamaz.

Bu nedenle, yaşlılara normal bakım sağlamak için, robotik teknoloji geliştirmek ve herkesin bu şekilde yardım almasını sağlamak özellikle gereklidir.

Soru: Bu tür bir yardım, bir insanı iyi işler yapmada sınırlar mı?

Cevap: Hayır, oda insanlara yardım etmek için her zaman aynen kalacaktır, ancak yaşlı bir kişi günde 24 saat bakıma ihtiyacı olduğunda, o zaman tabii ki hikâyeleri bile okuyabilen çok işlevli bir robota ihtiyacınız olur. Bu bizim geleceğimiz – böyle bir makinenin elinde olmak.

Soru: Böyle bir işe itilen kişi, ne tür bir geleceği bekleyebilir?

Cevap: O kişi maneviyatına bağlanmak dışında, tüm dünyevi meslekler için kendini robotlarla değiştirmelidir. Kendisini ıslah etmeye ve sadece üst dünyaya ulaşmaya ve onun daha yüksek yönetimini bize yaklaştırmaya çalışmalıdır. Bu şekilde, robotların değil, sadece bizim olabileceğimiz başka bir sisteme gireceğiz.

Bu gerçek çalışmadır, bunu yerine getirmeliyiz ve bunu yerine getireceğiz, doğa bizi zorlayacak.

Robot Nurse

Tüm İnsanlığın Doğru İlişkilerinin Bilimi

Soru: Kabala’nın bilgeliği insanları, insan topluluğunun bir parçası olarak hissetmek ve onları bütün ulusların maneviyatından sorumlu kılmak için eğitebilir mi yoksa bu özellik yalnızca Yaradan tarafından bireylere mi verilir?

Cevap: Kabala, bireysel ve toplu olarak insanların eğitimi için düşünülmüştür. Bu sayede dünyamızın yönetim sistemine giriyoruz ve olumlu ve olumsuz, iki kuvvetin yardımıyla nasıl yönetildiğini hissediyoruz. Bu, kendimizi bu güçlere göre doğru koşula getirdiğimiz anlamına geliyor ve bu yolla biz, dünyayı ve içinde hepimizin olduğu hızlı gelişimi teşvik ediyoruz.

Kabala, insanlar arasındaki doğru/uygun bağlantının bilimidir. Acil olarak dengelenmesi gereken muazzam ve sınırsız egoizmi keşfeden modern insanlar için eğitimsel bir yöntemdir.

Beyni Kim Kontrol Eder?

Haberlerden (Veche, Razved): “Arnold F. Smeyanovich, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Bölümü Başkanı ve beyin cerrahı, 47 yıldan fazla, tahminen 9.000 hasta üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştirmiş akademisyen:

“Evet, önümde bir madde görüyorum, istediğim pek çok bilgi ile dolu hücreler; Newton gibi, önünde saygı ile eğileceğim her araştırmacı gibi. Bunun nasıl çalıştığı belli değil. Sinirlerden gelen bir uyarıyla, kulaklar veya gözler bir ‘resim’ yaratabilir. Ama sonunda, kişi bunun; bir maymun mu yoksa bir lamba mı, ya kendisi mi olduğunu anlar. Beyinin süper bir bilgisayardan çok daha güçlü olduğu açıktır.

“En fazla heyecan uyandıran şey şu ki bilinç vücutta bir yere sahip değil ve beyinle bilinç arasındaki ilişki tamamen karmaşık bir sır. Muhtemelen bunu Yaratan kontrol ediyor.”

Yanıt: Bugün bilim insanları, artık Yaratan kavramını konuşmaktan korkmuyorlar ve böylece de bunun aklın ötesinde olduğunu, bunu anlamanın, bir modelini yapmanın imkânsız olduğunu kabul ediyorlar.

Onların anladığı şu; belirli bir eylemle beynin bir bölgesi uyarıldığı zaman, bu bölgeler aralarında özel karmaşık ilişkiler yapılanır. Bunun ötesi ne? Bilmiyorlar.

Orada bir kutu var şurada bir kutu var ve aralarında bir çeşit bağlantı kurulu ve bazı diğer bağlantılar da başka bir yerde. Ancak bunun özü anlaşılmıyor. İçeride gerçekten de neler oluyor bilinmiyor. Kişinin içinde ona damgasını vuran bir düşünde nedir ve ona belli bir hacimde var olduğu hissini veren nedir bilinmiyor.

Düşünce, kişi için, onu etkileyen bir resim çizer; bu herhangi bir şey olur, kişiyi etkiler ve burada bir bilgi işlem vardır. Peki, bütün bunların hepsi nerede? Beyinde değil.

Geçekte, devasa tek bir “beyin” var, ben buna güç alanı diyeceğim, kesinlikle bunun içinde her şey mevcut. Bu alana Yaradan diyoruz. Sürekli olarak bu alanla bağlantıdayız ve az ya da çok onun içinde bulunuyoruz.

Kendimizi gri madde ya da minik partiküllerle sınırlamamaya çalışmalı ve bu güç alanı dışında hiçbir şey olmadığını anlamalıyız. Maalesef, bunun tüm kapasitesini algılamıyoruz, her şeyin nasıl karşılıklı olarak tek ve bir olan bütünle bağlantıda olduğunu görmüyoruz. Yaradılışın gerçek resmi gözümüzden kaçıyor ve görünen o ki bu nedenle de anlaşılamıyor.

Ancak, beynin karakteristiklerinin sonsuz sayıda olduğu ve biyolojik kısmın yalnız manevi süper bilgisayar ile bağlantıda olan kısım olduğunun keşfi bizi aslında Yaradan’ın içinde olduğumuz gerçeğini kabul etmeye getirir; insanlığın amacı Yaradan ile olan bu bağlantısını keşfetmektir.

Haberlerden: “Tıp ve psikoloji alanında Nobel ödülü sahibi John Eccles… beynin, düşünce üretmediğine ancak düşünceyi sadece dışarıdan aldığına inanmıştı… Teoriler, hipotezler ve keşifler nereden geliyor? Bu, fizyologlar tarafından bilinmiyor. Aynı zamanda beynin –varlık içinde varlık- şeklinde bir gizem olduğunu düşünüyorum.”

Yanıt: Bu doğru. Bundan dolayı Kabala Bilgeliği’ni çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Haberlerden: “Doğa’da bir benzeri olmayan kalp ve aklın nasıl da harikulade düzenlendiğini gördüğüm zaman, bunun Tanrı’nın elleri olmaksızın gerçekleşemeyeceği konusunda hiç şüphem kalmıyor. Büyük Rus cerrahı Nikolai Pirogov, bireyin beyninin düşünce dünyasının düşüncesinin bedeni olduğunu yazmıştı. Varoluşu farkına varmak gerekiyor, ek olarak beynin düşüncelerinin, başka, daha yüksek dünyanın da farkına varmak gerekiyor.

Yanıt: Evet, kesinlikle. Her birimiz, beyin denen şey vasıtasıyla birbirimizle bağlantılıyız; ancak esasen bu beyin değil, ruhtur.

Yorum: Smeyanovich’e “Ne düşünüyorsunuz, ruhun yeri tam olarak nerededir, beyinde mi, omurilikte mi yoksa kalpte mi?” diye sorulduğunda Smeyanovich, şöyle yanıtladı: ‘Bu varlığın, herhangi bir yere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Eğer ihtiyacı varsa, o halde bütün vücut, ev sahibi demektir.”

Yanıt: Hayır. Ruh, uçsuz bucaksız bir güç alanıdır; ruh, bizim içinde var olduğumuz yüksek aklın gücüdür.

Soru: Ruhun nerede yer aldığını söylemek mümkün mü?

Yanıt: İlk olarak, üst dünyalarda hiçbir yer, mekân veya hareket yoktur. İkinci olarak, bedenlerimiz yoktur. Bu, bize görünen bir yanılsamadır. Zohar Kitabı ve Kabala Bilgeliği, bize açıkça der ki, bizler kendimizi ve dünyamızı, bir hacim içinde ve çok sınırlı formlarda hayal ediyoruz ve aslını mevcut değiliz. Tam tersine, bu bir yanılsamadır.

Soru: Akademisyenlerin, bu anlayışa ulaşma kapasiteleri var mı?

Yanıt: Teorik olarak veya başka bir yolla tahmin edecekler ancak buna bilimsel olarak ulaşamayacaklar. Bu, başka bir bakış açısına sahip olmayı gerekli kılar.

Yavaş yavaş Kabala Bilgeliğine ulaşacaklar ve “gri maddelerinden” uzaklaşmış olacaklar ve dünyayı ihsan etme arzusu vasıtasıyla idrak etmeye başlayacaklar.

Bu sırada, dünyayı idrak etme yöntemi, araştırmacının aklı vasıtasıyla sorgulamasında yer alıyor ancak bu, tek bir arzu vasıtasıyla gerçekleşmek zorunda. Bunun içinde bütünleşmesinin derecesine göre, kişi, gerçek dünyayı idrak etmeye başlar.

(Kab.Tv’den, Michael Laitman’la Haberler, 7 Nisan 2016)

Who Controls The Brain?