Category Archives: Ahlak

Eşitliğe Nasıl Ulaşırız?

Yorum: Dünyamızda, eşitlik, insanlığın tarih boyunca sürekli mücadele ettiği bir şeydir.

Cevap: Eşitlik yoktur ve asla olamaz. Eşitlik ancak Yaradan ile ilgili olabilir, çünkü O’nun için hepimiz eşitiz, tıpkı çocukların ebeveynleri için olduğu gibi. Yaradan bizim ortak kökümüzdür. Ve dolayısıyla O’nun tarafından kesinlikle eşit yaratılırız.

Fakat birbirimize göre hepimiz farklıyız. Aramızdaki farklılık türlerini bile ölçemiyoruz. Bizi karşılaştırmak için ortak bir ölçme çıtası yok. Yalnızca Yaradan ile yapışmaya yaklaşırken ve O’nda birleştiğimizde hepimiz O’nun önünde eşit oluruz.

Soru: O’nunla yapışma arzusunda eşit olduğumuz söylenebilir mi?

Cevap: Bunda bile, eşit değiliz, ancak kademeli olarak oraya ulaşıyoruz. Sadece O’na bağlı kalarak ve onun “kölesi” olma vasfı ile eşitliği elde ederiz, çünkü kölelikte herkes aynıdır.

Üst sisteme itaat ettiğinizde, ona doğru şekilde katıldığınızda, o zaman ilke olarak bu koşula kölelik denir. Fakat bu kölelik muazzam bir ilham duygusu ve sevinç ile doludur.

How Do We Reach Equality?

Neden Nefret Ediyoruz?

Facebook’tan Soru: Eğer biz, Yahudiler seçilmişsek, öyleyse neden birbirimizden o kadar çok nefret ediyoruz?

Cevap: Çünkü egoizmimizi ilk ıslah edecek olanlar olarak seçildik. Bizi ıslaha iten bu egoizm, karşılıklı nefreti uyandırır. Buna “dik kafalı, kibirli insanlar” denir.

İnsanlığın geri kalanına gelince, onlar birbirlerine karşı asılsız nefrete sahip değiller.

Why Do We Hate?

Kabalist Yalan Söyleyebilir Mi?

Soru: Bir Kabalist tarafından edinilen ihsan etme ve sevgi niteliği, onun dışsal davranışını, küfür edemez, bağıramaz veya hakaret edemez gibi biraz sınırlar mı?

Cevap: Ne olduğuna bağlı. Bir Kabalist affedebilir ve her insanı, her şey için ister istemez affedecektir ve Yaradan’la ilgili olanlar dışında, bir kişinin davranışını bir suç olarak görmeyecek. Bununla birlikte, bir Kabalistte öfke, içerleme ve katlanamama bol miktarda mevcuttur.

Soru: Kabalist yalan söyleyebilir mi?

Cevap: Eh, ben sizi sürekli olarak Kabala bilgeliğine daha fazla çekmek için kandırıyorum. Egoyu her hangi bir şekilde, doğrudan manevi gelişime yönlendirmek olanaksızdır, çünkü itiraz edecektir. Onun üstesinden sadece dolaylı yoldan gelmek mümkündür, “yalan” vasıtasıyla. Duyduğunuz ve öğrendiğiniz her şeyin, egomuza ne kadar çok zarar verdiğini tahmin edemezsiniz.

Soru: Manevi hazzın dünyamızdaki en büyük haz olduğu söyleniyor. Bu bir yalan mı?

Cevap: Manevi haz, yalnızca dünyamızda değil, tüm dünyalardaki en büyük şeydir, ama sadece biz ona ulaştıktan sonra.

Can A Kabbalist Lie?

İnsanlar Neden Yalan Söyler

Soru: Bilim adamları, insanların, değerlerini başkalarının gözünde korumak için yalan söylediklerini söylüyor. Psikologlara göre, bu durumda “beyaz yalan” denen şey kullanılır. Sizin bakış açınızdan yalan nedir?

Cevap: Yalan, kendisini yaralanmış ve aşağılanmış görmek istemeyen bir organizmanın, doğal bir savunma reaksiyonudur. Bunun bir yalan mı yoksa gerçek mi olduğu benim için ne fark eder? Önemli olan kendimi belirli bir seviyede tutmaktır. Eğer yalan söylemem gerekiyorsa, yalan söyleyeceğim ve gerçeği söylemem gerekiyorsa gerçeği söyleyeceğim. Birini ya da diğerini hesaba katmıyorum, yalnızca içsel koşulumu düşünüyorum.

Bu nedenle, insanlar yalanın ya da hakikatin ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değiller. Her şey yalnızca bir kişiye bağlı olarak belirlenir. Birine, “Neden yalan söylüyorsun?” diyemezsin. “Yalan söylemiyorum, benim için gerçek bu” diyecek. Gerçek neden odur? Çünkü bu şekilde kendimi mümkün olan en iyi durumda destekliyorum. Tek gerçek bu!

Tarafsız gerçek yoktur, çünkü doğamız sadece haz alma ve her an kendimizi mümkün olan en üst düzeyde rahatlık koşulunda tutma arzusudur. Bu nedenle, bu durumu destekleyen şey, benim için doğru ve desteklemeyen yalandır.

Soru: Kabalistik anlamda yalan nedir?

Cevap: Kabalistik anlamda, her şey yalnızca yaratılışın amacına göre değerlendirilir. Yaratılışın amacıyla hemfikir olan her şey gerçektir ve hemfikir olmayan her şey yalandır. İhsan etmeye, sevgiye, üst güçle yapışmaya ve bir sonraki seviyeye yükselmeye götüren şey gerçektir. Tam tersi yalandır.

Soru: Eğer bu, yaratılışın amacı ile alakalı değilse ve bu dünyada olduğu gibi mevcutsa? Gerçek mi yoksa yalan mıdır?

Cevap: Hiçbir şey söylenemez. Farklı çağlarda ve farklı kültürlerde gerçek ya da yalan için tamamen farklı ölçütler görürüz.

Soru: Dünyada koordinatsız yaşadığımız anlamına mı geliyor?

Cevap: Elbette. Koordinatlar, egoist kalbimin beni nasıl büktüğünü gösterir. Bir dakika “Evet, gerçek bu” diyebilirim ve bir dakika sonra “Hayır, bu bir yalan” derim.

Why People Lie

İntikam, Egoizmin Yenilgisi

Soru: Bir insanda intikam duygusu nereden gelir?

Cevap: İntikam duygusu, ego’nun çok zor bir yenilgiye uğraması, aşağılanma yaşayan bir ego sonucu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda, kişi her şeyi yapmaya hazırdır; başka seçeneği yoktur. Egomun en merkez noktasına hakaret ettiğiniz bir durum, eğer bana sıfır olduğumu gösteriyorsanız ve bana var olma fırsatı bırakmıyorsanız, bu his, benim içimde bir intikam duygusu uyandırır.

Eğer daha yukarda olduğumu ve beni zirvenin üzerinden “ittiğinizi” benim bir hiç olduğumu gösterdiğinizi düşünürsem, o zaman içimdeki duyguyu üreten faktöre karşı aşırı tepki oluşur. Böyle bir durumda, yalnızca öldürmeye, yakmaya ve ezmeye hazır olmak değil, aynı zamanda bu faktörün bu dünyadan herhangi bir biçimde yok olmasını da isterim!

Soru: Bir Kabalistte böyle bir duygu uyandırmak mümkün müdür?

Cevap: Kesinlikle, Kabalistler diğerlerinden daha keskin duygular yaşarlar. Bununla birlikte Kabalistler, bu duyguların Yaradan’dan geldiğini ve sadece böylelikle insanın kendisini O’na geri çekeceğini anlar.

Soru: Aşağılayıcı bir durumda, normal biri intikam alacaktır. Kabalist ne yapar?

Cevap: Kabalist, kendisinde birazcık da olsa aşağılama hissetmeyecek bir koşula gelene kadar, kendisini düzeltecektir, çünkü bu his, başkalarından değil, Yaradan’dan gelmektedir. Çünkü “O’ndan başkası yok” (Deuteronomy 4:35).

Soru: Neden diğer insanlar arasında bu böyle değilken, bazı insanlar arasında intikam gelenek sınıfına yükseltilir ve nesilden nesle geçer?

Cevap: Bu, yetiştirme ve yaşadıkları dönem ile ilgilidir. “Kan davası” nın çok yaygın bir gelenek olduğu dönemler vardı. Yenilgiye müsamaha etmek imkânsızdı ve sadece bir düello bu duyguları silebilirdi.

İnsanlık tarihinin tamamında, büyük aşağılanma hisseden bir kişinin nasıl ilerleyeceğini hesapladığı birçok dönem vardır. Bugün, egoizm o kadar büyüdü ki, özel koruma mekanizmaları yarattı. Aksi takdirde, geçen bir arabadan gelen her korna ötüşünde, sürücülerin birbirlerini vurduğunu görürdük.

Günümüzde bir Kabalist hakaret, affetme veya bir hakarete tepki olarak eylemler ile ilgilenmez. Aslında, gerçekte hayat büyük bir aşağılanma kaynağıysa da, temelde, aşağılanmış hissetmemek için onu kalbe almamalıyız, götürmemeliyiz.

Revenge, The Defeat Of Egoism

İyiyi Kötüden Ayırmayı Öğrenmek

Soru: İyi ile kötüyü birbirinden nasıl ayırabiliriz? Ne de olsa, ikisi de aynı maske altında saklanabilirler.

Cevap: Bunu yavaş yavaş öğreniriz. Burada hiçbir aldatmaca yoktur, çünkü bizi yaratan ve şekillendiren güçle ilgileniyoruz, uğraşıyoruz. Bu nedenle, kişi kendini iyice incelemeli ve kendisinin mutlak bir egoist olduğunu anlamalıdır. Sonra kendini giderek daha fazla keşfetmeye devam edecektir.

Başka yolu yok. İlk ıslah derecesine ulaşana kadar ilerlemeye devam etmesi gerekir. Sonra onun için daha kolay hale gelecektir, çünkü nasıl olacağına dair kendi anlayışını geliştirecektir.

Learning To Distinguish Good From Evil

Başkalarına Nazik Olun

Soru: Kişi üst seviyeye yükseldiğinde, bu ona bütün ilişkileri yönetme fırsatı mı veriyor ya da en azından bir kısmını?

Cevap: Manevi basamaklarda yükselmek, kişinin sadece kendi üzerine yükselmesine izin verir, diğerlerinin üzerine değil. Manevi yükseliş sırasında kişi, başkalarına nazik davranmak için kendini nasıl kontrol edeceğini öğrenir.

Islahımızın anlamı budur, aramızdaki ilişkileri öylesine yakınlaştırır ki böylece onların içinde Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Be Kind To Others

Günah Nedir?

Soru: Günah nedir?

Cevap: Günah, başkalarına zarar vermek için egoyu kullanmaktır, ancak egonun kullanımını farklı şekillerde açıklamak mümkündür. Örneğin, hala büyüyen bir ağacı kesebilirim ve manevi seviyede günah olsa bile, dünyamızdaki tanıma göre, günah değildir.

Dünyamızdaki bir kişi onun normal, saygın varlığı için gerekli olanlardan fazlasını kullanıyorsa, bu seviyenin üzerindeki tüm kullanımlara “günah” denir.

Bu, normal maddesel seviyede, düzenli fiziksel varoluştan bahsediyor. Her hayvan otomatik olarak bunun için çaba gösterir. Eğer bir ineğe pasta verseniz ya da bir ata şampanya, onlara dokunmayacaklardır ve kuştüyü bir yatağa yatmayacaklardır. Onlar yalnızca bedenleri için gerekli olanı isterler.

Bir insanın bile, yalnızca fiziksel bedeni için gerekli olana ihtiyacı vardır ve bundan fazlasına yoktur. Başka her şey manevi kazanıma, manevi dünyaya çıkmaya yönlendirilmelidir. Tüm bu yaşam insana, üst dünyaya ulaşmak için ruhu keşfetmesi, hayatı boyunca üst dünyaya çıkmak için verilir. Günah, kişi bu konuyla meşgul olmadığı zamandır.

Soru: Sanatla, kitaplar yazmayla, resim yapmayla, müzikle, bankada para toplamakla, faiz kazanmakla vb. uğraşan kişi için bunların hepsi günah mıdır?

Cevap: Hayır, ama görevini yerine getirmiyor. Kişinin, tüm çeşitli sanat ve bilimler için sahip olduğu tüm eğilimler, ona yalnızca maneviyatı ifade etmesi, dünyayı birliğe doğru yönlendirmesi için verilir. Diğer her şey sadece kafasını karıştırır.

What Is Sin?

İyi Tutum, İstismara Karşı Korunmadır

Soru: Dünyamızda çocukları sağlıksız ilişkilerden korumak nasıl mümkün?

Cevap: Bu tamamen çocukların, yalnızca ailelerinin aşıladığı değil aynı zamanda kreşte, okulda, sokakta ve grup içinde aldıkları eğitime bağlıdır. Her şey bir çocuğun büyüdüğü ortama bağlıdır. Eğer dünyada başkalarıyla iyi ilişkiler için onu eğitirseniz, üst dünya yoluyla ona bir çeşit koruma sağlanır.

Hayatın her durumunda tam güvenle bu nasıl başarılır söyleyemem; ancak kişi diğerlerine karşı iyi bir tutuma sahipse, akıllıca ve sakince davranıyorsa, trafik kurallarını ihlal etmiyorsa ve saldırganlık yapmıyorsa, o zaman daha üst yönetim yoluyla ve diğerleriyle karşılıklı işbirliği yoluyla, en az sorunla karşılaşacaktır. İyi bir tutum ve başkalarına açık olmak, istismara, bozukluklara ve tüm olumsuz olgulara karşı en önemli korumadır.

Soru: Dünyamızda “köpek köpeği yer” durumu olsa bile, diğer insanlara karşı iyi tutum yoluyla sağlanan koruma yeterli mi?

Cevap: Köpekler eğitimli olduklarında bile, onlara yiyecek ve özenle yaklaşılmalıdır. Aynı şey, daha da kötü olsalar bile insanlar için de geçerlidir.

http://laitman.com/2016/09/a-good-attitude-is-a-protection-against-abuse/

Bizi Kibirden Ne Koruyacak?

Yorum: Denir ki bizler “O’nun tüm yollarında yürümek ve O’nu sevmek ve Efendi’ye, Tanrı’na ibadet etmek” (Deuteronomy 10:12), ve O’na hizmet etmek zorundayız.

Cevap: Eğer O, mutlak ise O’na hizmet etmeye gerek yok. Bizim sadece, O’nun üst dünyada onlar için yarattığı insanlara hizmet etmemiz gerekir. Yaradan’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Siz O’na ne verebilirsiniz? O mükemmel!

Soru: Gerçekte insanlara hizmet etmemde öyle ya da böyle hala kendini ortada gösteren egoizm yok mu?

Cevap: Üst sistemde her şey öyle düzenlenmiştir ki önce, eğer tüm niyetlerim bencilce ise insanlara manevi olarak hizmet edemem ve ikinci olarak, başkalarından kafama sadece “tokat” yerim.

Ve ben doğru davransam ve her şeyi onlar için fedakârca yapsam bile, onlar hala beni istedikleri kadar eleştirecekler ve böylece beni kibir ve gururdan koruyacaklar; bunun için onlara çok teşekkür ederim! Ancak, beni eleştirmezlerse bu bir sorundur. Bu Yaradan’dan bir cezadır.

http://laitman.com/2016/09/what-will-save-us-from-pride/

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12