Category Archives: 10’lu Gruplar

Toplumun Önemini Anlama

Rabaş, Rabaş Makaleleri, “Toplantının Gündemi 1” Makalesi: Benzer şekilde, dost sevgisinde de toplantının en başında, toplanırken, dostları ve her dostun önemini övmeliyiz. Kişi grubun yüceliğini kabullendiği ölçüde, onu takdir eder.

“Ve sonra dua et” demek, herkes kendini incelemeli ve gruba ne kadar çaba verdiğini görmeli demektir. Grup için bir şey yapma gücün olmadığını gördüğü zaman, Yaradan’a yardım etmesi ve dost sevgisine bağlanma gücü ve arzusu vermesi için dua eder.

Gerçek şu ki kişi toplumun yararı için bir şeyler yapmak istemez. Neden toplumu önemsemeli, neden onu düşünmeli? Bu kişinin arzularına karşı çok zor bir iştir. Bu nedenle, Rabaş makalesinde çok net ve kesin talimatlar verir.

Kişi, amacının tam olarak topluma bağlı olduğunu, toplumla olan bağın ve Yaradan’la olan bağın aynı ve tek olduğunu anlamalıdır. Toplum bize özellikle verilir, böylece onun içinde kendimizden kurtulmaya çalışabiliriz, yani böylelikle “ben”in önemini azaltabilir ve dışımızdakilerin önemini arttırabiliriz. Bu çok karmaşık bir sistem, çok zor bir durumdur.

Bunu tek başımıza yapamayız. Sadece bunun için talep edebiliriz ve hatta “Evet, istiyorum” diyerek, gerçekte istemememize rağmen yapay olarak yapabiliriz. Yaklaşmak bir yana, bunun hakkında düşünmek bile bizim için çok zordur.

Soru: Bütün gücümü topluma vermem ne anlama geliyor?

Cevap: Bu ancak, yukarıdan toplum için faydalı ve gerekli olanı düşünmemizi ve yapmamızı zorunlu kılacak böyle bir ihsan etmenin ve sevginin gücünü alırsak mümkündür. O zaman bunu yapabiliriz, aksi halde yapamayız. Beni kendi içime ve bana en yakın insanların çemberine kendiliğinden kilitleyen doğamın üzerinde olamam.

Realize The Importance Of The Society

Karşılıklı Birleşme Ve Bağ Arasındaki Fark Nedir?

Soru: Karşılıklı birleşme ve bağ arasındaki fark nedir?

Cevap: Bağ, bir amaç uğruna doğal bir dışsal eylemdir, oysa karşılıklı birleşme içsel niteliklerimiz aracılığıyla birbirimizle birleştiğimiz içsel bir eylemdir. Herkesin, diğerlerine doğru hareket halindeyken, onlara dahil olmaya ve birleşmeye çalıştığı durumdur.

Soru: Birleştiğimiz zaman, kötü eğilimimizin ifşa olacağını söylüyorsunuz. Karşılıklı birleşme mi demek istiyorsunuz?

Cevap: Kötü eğilim her iki durumda da kendini gösterir. Biz, bunu hissetmeliyiz.

Eğer kendimizi birleşmeye iyice zorlarsak, o zaman bu birlik içinde bizi ondan geri iten bir içsel güç olduğunu hissederiz. Yaradan tarafından yaratılan, içimizde bir yılan vardır, bizim kötü eğilimimizdir ve sadece birleşmeye çalışırsak onu ifşa edebiliriz! Sonra on pençesiyle, onlumuzu birliğin dışına itmeye başlayacaktır.

Soru: Yani her halükarda, buna değil, bağlantıya mı odaklanıyoruz?

Cevap: Evet. Bu yılanı aramamıza gerek yok. Biz her zaman sadece pozitif olanı düşünürüz ve ona koşarız.

What Is The Difference Between Mutual Integration And Connection?

Dostlar Vasıtasıyla Kendi Ruhunu Gör

Soru: Yazılıdır ki (Psalms 1): ‘‘… ne de kibirlilerin arasında oturun.’’ ‘‘Kibirliler’’in kendi içsel koşulları olduğunu bilen birisi, onluda aniden ‘‘kibirliler’’i görür. Kişi bununla nasıl çalışmalı?

Cevap: Onlar (dostlar), gözlerinde mükemmel görünene kadar kendini grup vasıtasıyla değiştirmelidir. Bu kişinin çalışmasıdır. Dostlar vasıtasıyla kendi ruhunu yani tüm on Sefirot’u görmelidir.

Yorum: Daha gelişmiş koşullarda, bazen bu “kibirli”yi, bilerek/kasıtlı olarak kendi içimizde uyandırmamız gerektiğini söylemiştiniz.

Benim Yorumum: Hemen değil. Her şeyden önce, doğru sistemi, metodolojiyi inşa etmeliyiz ve daha sonra hızlı geçiş için kaynakların içine bakmalıyız. O zaman, negatif güce de ihtiyacımız olacak.

See Your Soul Through The Friends

Bu Yüzden Kalp Gerçekten Bir Dostu Sevebilir

Rabaş, ‘‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev’ ile İlgili Olarak’’: Bilgelerimiz şöyle der: “Günahkârları dağıtın; bu hem onlar için hem de dünya için iyi.” Diğer bir deyişle, onların var olmaması daha iyidir. Ancak, Hak’tan yana olanlar için bunun tersidir: “Hak’tan yana olanları bir araya getirin; hem onlar için hem dünya için daha iyi.”

Başlangıçta Hak’tan yana olanlar yoktu. Hak’tan yana olanlar bizim ıslah olmuş niteliklerimizdir. Yeni bir dereceye girdiğimiz her seviyede, eski Hak’tan yana olanlar düşer ve yeni günahkarlar yükselir ve bizler, onları tekrar Hak’tan yana olana çeviririz.

“Hak’tan yana olan” sözünün anlamı nedir? “Dostunu kendin gibi sev” kuralını uygulamak isteyenlerdir. Onların tek niyeti, kendine olan sevgiden çıkmak ve diğerlerini sevme doğası üstlenmektir. Ve bu yerine getirilmesi gereken bir İlke (sevap) olsa ve kişi kendini onu yerine getirmeye zorlasa da, sevgi yine de kalbe verilen bir şeydir ve kalp, doğası gereği onunla hemfikir olmaz. Peki, o zaman kişi diğerlerini sevmenin kalbe dokunmasını sağlamak için ne yapabilir?

Bu imkansızdır. Sadece Üst Işık bizim için böyle bir ıslah yapabilir. Bu iki kuvvet gerektirdiği için bizim gücümüz dahilinde değildir; biri ıslah olmamış olan, diğeri ise bizim sahip olmadığımız ıslahın gücüdür. Bizler tam olarak nasıl veya neyin düzeltilmesi gerektiğini bile bilmiyoruz.

Bize 612 Islah verilmesinin nedeni budur: onların kalpte bir his oluşturma gücü vardır. Ancak, bu doğaya aykırı olduğundan, dost sevgisini yerine getirme becerisine sahip olmada çok küçük bir histir. Bu yüzden, şimdi onu gerçekten nasıl uygulayacağına dair tavsiye aramalıdır.

Kişinin, “Dostunu sev” kuralında gücünü artırabilmesi için tavsiye, dost sevgisidir.

Bu, ihsan etme ve ihsan etme uğruna almanın da söz konusu olduğu gerçeğinden bahsetmektedir.

Soru: Onlulardaki çalışma, çalıştaylar ve çalışmaların hepsi tek bir şeye mi yöneliyor: Islah Eden Işık’ı çekmek?

Cevap: Evet, başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tora, egoist arzularımızı ıslah eden ve onları özgecil hale getiren Üst Işıktır, bir egoist niyetin özgecil olana ıslah edilmesi, bir emri yerine getirmek olarak adlandırılır.

So That The Heart Would Truly Love a Friend

İçsel Yansıma Nedir?

Soru: İçsel yansıma nedir?

Cevap: İçsel yansıma, dostlarımın tüm özelliklerini ve arzularını kendi içimde gördüğümde, onları ihsan etme ve sevgiye yönlendirmeye çalışmamdır.

Soru: Eğer onlu benim içimdeyse, neden her zaman onluda toplanmamız gerektiğini söylüyorsunuz?

Cevap: Böyle çalışıyorsunuz ki senin dışında hayal ettiğin bu onlu senin içinde oluşuyor. Her şey dışsallıktan başlar.

What Is Inner Reflection?

Uygulama Onluda Olur

Dünyanın yukarıdan aşağıya doğru basamaklandırılması, ıslahın hazırlığıydı ve aşağıdan yukarıya doğru olan tersi bir süreç de onun uygulanmasıydı. Yukarıdan aşağı doğru basamaklanma sırasında, formun eşitsizliği için tüm koşullar oluşturuldu, böylece Yaratan’la eşitliğe bu eşitsizlikten ulaşabilecektik. Islahın sonu, yaratılan varlık ile Yaratan arasındaki tam bir eşitliktir.

Bütün bu uygulama onluda gerçekleşir. İlk on, ilk HaVaYaH, bölünmüştü, mümkün olan tüm şekillerde paramparça edildi ve Yaratan’la form eşitsizliğini ve bağ eksikliğini tamamlamak için indirildi. Daha sonra bu kırılmayı onluda bağ kurarak ıslah etmeye başlarız. Onumuzdaki bağlantı üzerinde çalışarak, nasıl daha gelişmiş bir onlu oluşturduklarını görmeye başlayana kadar farkında olmadan birçok onlular toplarız.

Implementation Occurs In The Ten

Çemberin Görüşüyle Anlaşmazlık

Soru: Anlaşmazlığınızı çemberin görüşü ile ifade etmek mümkün mü yoksa sadece ona karşı gitmeyen şeyler mi söylemeniz lazım?

Cevap: Bağınızı nasıl hayal ettiğinizle alakalı. Bazı anlaşmazlıkları uyandırmanız mümkün ve sonra ilginç bir polemik ve açıklama alevlenecektir. Esas olan; yaptığınız şeyin yakınlaşma amacına hizmet ediyor olmasıdır.

Bu çok ciddi, sert ve karşılıklı açıklamalarda olabilir. Ama sonunda çalıştayın başındakinden daha büyük bir yakınlaşma söz konusuysa, o zaman bu zaten faydalıdır.

Disagreement With The Opinion Of The Circle

Aracılar Olmadan Adam Ve Yaradan

Soru: Yaratan ve insan arasındaki ilişkinin özü nedir? Bir aracı gerekli mi?

Cevap: Kişi ile Yaradan arasında hiçbir aracı olamaz: sadece kendisi ve Yaradan.

Ayrıca, insanlığın geri kalanı sözde herkeste vardır, ama insanlık da kişinin içindedir.

Eğer kendisine olanla ilgili doğru bir ilişki kurarsa, tüm kişisel özelliklerinin, Yaradan’ın özelliklerinin arka planına karşı bir gösterme olduğunu anlarsa ve her iki fotoğrafı da doğru bir şekilde birbirine bağlarsa, ifşa ettiği, onun ve Yaradan’ın buluştuğu dünyada, bütün yaratılışın gerçek görüntüsüne gelir.

Soru: Bu, bir insanın bu dünyayı özümsediği ve Yaradan’la yalnız kaldığı anlamına mı gelir?

Cevap: Kural olarak, bu onlu içinde olur.

Man And The Creator Without Intermediaries

Onluda Çalışma

Soru: Onlu birlikte çalışırken, etkili çalışma, en az bir üye, diğer dokuz üyeyi düşünürken mi, yoksa onlunun tamamı aynı anda aynı şeyi yaptığında mı oluşur?

Cevap: Sadece birkaçının herhangi bir zamanda, diğerlerini düşünmesi yeterlidir ve bu birkaç kişi periyodik olarak her biri kendi sıralarını alarak döner.

Her şey, gerçekleşmesini istedikleri için değil, üst kontrol sistemi tarafından kontrol edildiği için bunlar, yukarıdan hatırlatılırlar ve aralarında kendi bağlarına ve üst güçle birliğe doğru, sürekli olarak yeniden düzenlenirler.

Hiçbir şeyi kontrol etmezler; sadece onlu hakkında düşünmeye çalışırlar. Sadece birbirlerini, bu kontrol eden gücün büyüklüğünü ve onu birlikte etkileme yetenekleri için uyandırmaya ihtiyaç duyarlar.

Work In The Ten

Twitter’da Düşüncelerim /1/8/18

Yasaların ifşası’ Ondan başkası yok ve O iyi ve iyilik yapan’ bizim içimizde değil; aramızda olur, bir grup Kabalistin arasında, ‘ Komşunu kendin gibi sev’ i inşa etmeye arzusunda büyüyen egonun üzerinde- ruhun kırılmasının bir sonucu

Üst dünyaların yasası ‘Ondan başkası yoktur; o iyi ve iyilik yapandır’ sadece bir grup onlunun içinde ifşa olabilir. İfşa Embriyo safhası ile başlar- Ben neredeyse kendimi gruptan önce iptal ederim; Yaradan’a benzerim. Bu yüzden her koşul altında üsttekine sadık kalırım.

Üst yol: Eğer düşüş hissedersen; bu demektir ki Yaradan sana yaklaşıyor ve böylece senin ondan farklılıkların ifşa oluyor, senin farklılıkları benzerliğe ıslah etmen için. Dolayısıyla düşüşlerde sevin ve sevinçte ıslah için talep et! Bu yüzden bir Kabalist bir laikten ayrılır.

Manevi çalışma: Yaradan birinin şahsi öğretmeni olamaz. Bu onu edinmek isteyen egomuzdur. Ancak sadece gruba bağlandığım ölçüde; gruba girdiğimde, kendimi içinde iptal ederim, Yaradan’ın mevcudiyetini grup birliğinin tam merkezinde keşfederim.

Her an; mümkün olan en iyi geleceğe ulaşman için yukarıdan ihtiyacın olan her şeyi aldığını farkına varman önemli!

  1. Yani; grupta birliği elde etmeyi denemeliyiz ta ki orada a) bunun için göreceli arzu b) kendi gücümüz ve niteliklerimiz ile bunun edinmenin imkânsız olduğunun farkına varma c) bunun yalnızca Yaradan’ın ihsan etme niteliğinde mümkün olduğunun farkına varma d) talep olana kadar
  2. Manevi derece: Yaradan’ın ifşa olduğu, sevgi/ ihsan etmenin manevi niteliğini aldıktan sonra 10’lu 1. manevi dereceyi elde eder. (1 /125) Yaradan’ın ifşası olan üst ışıkla doldurulmuştur- ve yeni; sonsuz mükemmel bir dünyayı hisseder.
  3. Dua: Değişim isteği, eğer grup (10lu) kişisel egoların üzerinde ihsan etmek için tek bir arzu içinde birlik olursa yükselir. Böyle bir arzu Yaradan’a bir dua (MAN) olarak adlandırılır. Eğer dua olgunlaşmışsa; anında 10lu’ya yukarıdan bir cevap çeker ( MAD; bağlantının anlamı)

My Thoughts On Twitter, 1/9/18