Bilinçsiz Bir Durumdan Bilinçliliğe

Soru: Manevi algı seviyesine ulaştığımda, mevcut “ben” duygumda neler olur?

Cevap: Şu andaki “Ben”iniz, tüm büyük miktarda arzular ve düşünceler ile ilişkilidir. Onun kesinlikle tüm yaratılışı içerdiğini hissedersiniz. Bütün dünyalar, bütün “Adem” sensindir.

Kabala, başlangıçta böyle bir yapının cansız, bitkisel, hayvansal ve insani doğa seviyelerinin mükemmel, Işık, Yaradan, üst güç tarafından yaratıldığını söyler.

Ama bu yapıya kendini tam anlamıyla deneyimleme fırsatı vermek, kendini yeniden tanımak, onu yaratan kuvvete yani Yaradan’a eşit hissetmek ve bağımsız olmak için, bu durumdan çıkıp onun tam tersi durumun içine girmek, mükemmel bir durumdan mükemmel olmayan duruma geçmek, kendinizi ondan tamamen ayırmanız ve ancak ondan sonra kim olduğunuzu fark etmeye başlamanız ve yavaş yavaş bu ayrılığı kendinizin düzeltmesi gerekir.

Örneğin, bir kişiye en hoş, en iyi şeyleri verirsek ve hayatını istediği her şeyle doldurursak, o zaman bunu kanıksar. İlham almaz,  haz almaz ve etkilenmez. Her şeye sahiptir ve bu onun için standarttır.

Onu bu koşuldan çıkaralım ki, tam tersi olmanın ne demek olduğunu hissetsin diye, ona her iki koşul arasındaki farkı kendi başına değerlendirme ve yavaş yavaş iyi bir koşula yaklaşma, ancak kendi çabalarıyla onu kazanma fırsatı verelim.

Aynı zamanda, içinde kötü bir durumdan sürekli bir izlenim kalır, onun gittikçe daha net bir şekilde farkına varır. İyi koşula yaklaşırken, karşısındakine göre daha rahat, mutlu, ebedi bir hâl görür ve aralarındaki farkı giderek daha fazla hisseder. Bu iyi koşulu kendi başına kazanırken, kötü olanı kaybetmez. Böylece, kesinlikle kötü ve kesinlikle iyi olan iki parçayı birbirine bağlayarak, onları birbirine karşı hisseder.

O zaman eksi sonsuzdan artı sonsuzluğa bir algıya sahip olur ve gerçekten sonsuz olduğunu hisseder. Esasen bu, Yaradan’ın, üst gücün bize hissiyat olarak vermek istediği şeydir.

Bu koşula geldiğimizde, tüm olumsuz ve olumlu şeyler bir araya gelip, tek bir evrensel mükemmel uyum içinde birbirini tamamladığında, bu tam bir ıslah durumudur.

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı:

Sonraki yazı: