Daily Archives: Kasım 3, 2021

Yaradan’ımızı Gelin ve Görün

Aramızdaki tüm duvarları yıkacak şekilde bağlanmaya çalışıyoruz. Hepimizin, düşüncelerimiz, arzularımız ve karakterlerimiz açısından farklı olması önemli değil, önemli olan sadece bir şey var: Tek amaç etrafında birleşmek. Bizi birbirimize bağlayan şey budur.

Bu nedenle kimsenin doğal niteliklerini değiştirmeye gerek yoktur, tam tersine,  aramızda ne kadar farklılık olursa o kadar iyidir. Ama aynı zamanda kendimize bir hedef belirledik ve hepimiz onun içinde bağlanmayı amaçlamak istiyoruz. Bu, ifşa etmek istediğimiz Yaradan olacaktır çünkü Yaradan bağımızın sonucudur.

Yaradan’a gel ve gör (Bo-re) denir yani geleceğiz ve O’nun bir olduğunu göreceğiz. O’nu aramızda bir bütün olarak, ortak anlaşma, ortak anlayış ve duyguyla ve bağımızın bir noktasında ifşa edene kadar, Yaradan’ı ifşa etmeyeceğiz.

O’na gel ve gör denmesinin nedeni budur çünkü O’nun varlığının koşulunu bağımızla inşa ederiz. Yaratma olmadan Yaradan yoktur. Biz bu Yaradan kavramını yaratana kadar O yoktur ve O sadece Yaradan’ımız olarak bize göre var olmaya başlar. Bunun dışında, sadece edinemediğimiz soyut bir üst güç vardır.

Kabala’nın İfşa Zamanı

Tüm ana kaynaklarımızda, tüm insanlığın Adem adında tek bir kolektif görüntüde birleşmesi gerektiği yazılıdır. O zaman yükselecek ve üst gücün, Yaradan’ın seviyesine ulaşacağız. Bizler bu koşulda var olmalıyız.

Dünyevi koşulumuz, tarihsel varlığımızın yalnızca kısa bir dönemini kapsar. Bundan daha fazlasını değildir.

Eğer bir insanın hayatın anlamını anlama arzusu varsa, o zaman onu durdurmak imkansızdır. Ne kadar yüce ve tatmin edici olursa olsun varlığının sona ereceğini anlar. Varlığı geçicidir, sınırlıdır, yani başlangıçta hiçbir maliyeti yoktur. Ufkunun kapsamının bu hayattan daha yüksek ve daha geniş olduğunu hisseder ve bu nedenle, artık bu küçük çembere bakamaz.

Bir şeyi anladığına inanan ve böylece arzularını sınırlayan insanlar, tutarsızlıklarını kendilerine gösterirler. Bu arada, Kabala karşıtlığının şu anda hüküm sürdüğünü söyleyemem. Tabii ki, bir yerlerde hala bunu söyleyen akıllı adamlar var, ama genel olarak, biz zaten bunu aştık.

Kabala’nın eski karşıtları, onun hakkında alenen konuşmanın imkansız olduğunu fark ettiler ve şimdi kendileri Kabala öğretiyor ve kitap satıyorlar. Bugün, herhangi bir din ile ilgili mağazadan Kabala üzerine kitaplar satın alabilirsiniz ve ben kırk yıl önce onları hiç bulamazdım.

Yorum: Bir yandan Yahudilerin, ıslah metodunu dünyaya sunmaları gerekirken, diğer yandan bugün dünya ulusları Kabala ile daha fazla ilgileniyor.

Cevabım: Eğer kişinin Yaradan için bir özlemi varsa, bu durumda onun kim olduğunun bir önemi yoktur. Fakat elbette bu işte daha çok Yahudi olmayanlar olacaktır. Kitle açısından böyle olmalıdır, çünkü her şey piramit boyunca ilerler.

Yapay Zekâ ve Problem Çözme

Yorum: Yönetime dahil olan ancak bir çözüm bulamayan kişiler, yapay zeka oluşturmayı ve bu görevi ona devretmeyi teklif etmekteler.

Cevabım: Yapay zeka yönetim sorununu çözmeyecektir. Sonuçta, yönetim sadece liderlik etme ve itaat etme yeteneği değildir. O, çeşitli psikolojik ve zihinsel sorunları, her insanın tüm dünyalarını diğer insanlarla koordine etmek için bir fırsattır. Yönetim en yüksek psikolojidir.

Gerçek şu ki, yapay zeka ilkel bir şey olduğu için, egoist anlamda bir makine yaratabilirsiniz. Yalnızca, hangi güvenilirlik derecesi ile daha fazla kazanıp daha az kaybedebileceğini seçer vb.

Bunlar oldukça basit denklemlerdir, ancak bütüncül bir topluma uymazlar ve istesek de istemesek de çalışmayı bırakırlar. Burada yönetim, doğa tarafından içimizde ortaya çıkanlara dayanmalıdır.

Diyelim ki insanlık post-kapitalist veya başka bir durumdaysa ve ortaçağ kavramları temelinde hareket edecekse, bundan hiçbir şey çıkmayacaktır.

İnsanlar arasında, girdikleri yeni üretim, yönetim ve toplum örgütlenmesi sistemi konusunda karşılıklı bir anlayış olmalıdır. Görüyoruz ki tüm sistemler ihlal edildiğinden bunu istemeden yapmak zorunda kalacağız.

Bu nedenle, her lider toplumda, kolektiflerde, her yerde hangi iç yasaların tezahür ettiğini bilmelidir. Kişi ancak onlar aracılığıyla hareket edebilecektir.

Yorum: Ancak sıradan bir girişimin veya firmanın amacı, minimum maliyetle karı maksimize etmektir.

Cevabım: Aynısı burada da var. Doğanın tüm yasalarına bağlıyız. Onların bilgisi, doğada ve toplumda minimum ihlaller de dahil olmak üzere minimum maliyetle maksimum karı doğru bir şekilde elde etmemizi sağlayacaktır. Buna yönetim optimizasyonu denir.

 

Neden Dünya Milletleri Kabala’ya Çekiliyor?

Soru: Halakha tarafından Yahudiliğe ait olmayan dünya milletleri neden Kabalistik metoda çekilmektedir ve Yahudiler Kabala dışında her şeyi yapmaya hazırdır?

Cevap: Her şeyden önce, dünya ulusları Kabala’da özel, gizli, temel diyeceğim bir şey olduğunu hissediyorlar.

Temel olarak, tüm dinler, inançlar, bir kişinin maneviyat hakkında hayal edebileceği her şey ondan kaynaklanmıştır. “Dünyamızın dışında, maddi yaşamın dışında, var olduğumuz o kısa yılların dışında, yüzeyinde küçük böcekler gibi döndüğümüz bu küçük kürenin dışında ne var? Başka boyutlarda, başka alanlarda, başka bölümlerde bir şeyler var mı?”

Bu sorular herkesi ilgilendirir. Ve temelde tüm cevaplar Kabala’ya bağlıdır. Bu nedenle, insanlar başka inançlardan veya dinlerden cevap alamazlar, ancak bazı geleneklere inanmaları ve takip etmeleri gerekir. Bundan fazlası değil.

Ve Kabala bunu kişiye açıklamakla kalmaz, aynı zamanda onu alır ve yeni bir boyut görmeye ve hissetmeye başladığı, zamanın, mekanın ve hareketin ötesinde, evrenimizin, dünyamızın ötesinde var olduğu bir düzeye yükseltir.

Doğal olarak, Kabala’ya özellikle insanlığın gelişiminin bir sonucu olarak az ya da çok olgun bir duruma geldiğimiz ve dünyamızın orada bittiğini anladığımız bizim zamanımızda talep artıyor. Peki ya sonra? Kabala bilimi tam olarak bu soruyu cevaplar.