Twitter’da Düşüncelerim / 5 Kasım 2020

Yaradan, büyük bir haz alma arzusu olan, O’na zıt olup, Onunla hem fikir olmayacak, O’na direnip ve hatta O’na karşı öfke ve nefret hissedebilen bir adam yaratmaya karar verdi. Tüm bunlar, Yaradan’ı hissedip anlayabilmemiz ve O’nunla birleşebilmemiz için temelimizde var olmalıdır

İnsan kendi içinde iki zıtlığı birleştirmelidir: karanlık ve ışık, kötülük ve iyilik. Kötülük daha önce ortaya çıkmalı ki,insan ondan kopma, doğasının üzerine çıkma arzusuna sahip olsun. Haz alma arzusu, ışık nedeniyle, ona tekrar tekrar bağlanarak ve bağlantısını keserek gelişir

Yaradan yaratılanları hazırlar: Bizi inşa eder ve sonra tekrar tekrar kırar. Sonsuzluk dünyasına kadar tüm dereceleri, dünyaları inşa etti ve paramparça etti. İnsanın aralarında yaşayıp, iyinin ve kötünün üzerinde yükselebilmesi için, birbirine zıt bütün safhaları hazırlamıştır.

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: