Daily Archives: Ekim 25, 2020

Yeni Hayat 1163 – Avrupa ile Yahudiler Arasındaki İlişki

Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

Yahudiler, bağ kurma sistemini Avrupa’ya getirmelidir çünkü onsuz Avrupa uçuruma düşecektir. Yahudi halkı nesiller boyunca Avrupa’daki hükümetlere ve kiliselere yakın durumdaydı. Ticari ilişkiler kolayca geliştirildi ve 18. yüzyılda Yahudiler, uluslar, filozoflar, bilim adamları, bankacılar ve yönetim içinde daha da fazla yer aldı. Avrupalılar geliştikçe, Yahudilerle rekabet edemeyeceklerini anladılar ve bu nedenle onları kendi aralarında ortadan kaldırmak istediler. Birçok insan Yahudilerden nefret ediyordu çünkü onlar, dinlerine ve kültürlerine zıttılar. Kabala bilgeliğine göre, dünya milletleri, Yahudilerin iyi bir yaşam için bir sırları olduğunu ve bunu ifşa etmeyeceklerini düşünmekteler. Yahudilerde yatan sır, aramızda var olan karşılıklı reddetmenin üzerinde nasıl bağ kurulacağı ve iyi bir hayat kazanılacağıdır.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1163-avrupa-ile-yahudiler-arasindaki-iliski/

 

Twitter’da Düşüncelerim / 24 Ekim 2020

Tüm kültürleri özümsedik. Tek bir ulus olarak toplanmamıza izin verilmeyecek – ta ki bizler tüm ulusların bir araya gelmesini dileyene kadar Başkalarını düşünene kadar ve sonra, tam da bu uğurda, kendimizi düzeltiriz ve her açıdan gelişebiliriz- herkesin gelişmesini önemsiyorsak.

Bir kişi ancak dostlarına yardım ettiğinde, kendisini iyileştirmeyi değil dostlarını iyileştirmeyi önemsediğinde iyileşir. O zaman gerçekten her sorunun üstesinden gelebilir.

Bir eylemin özü niyetle ölçülür. “Daha fazla ihsan etme” niyeti bir kişiyi Yaradan’a yaklaştırır ve”daha fazla alma” niyeti onu Yaradan’dan uzaklaştırır. Ortada, bir kişinin nerede olacağına karar verdiği nötr bir sıfır noktası vardır…manevi dünyada mı yoksa fiziksel dünyada mı?

Bu, Yaradan’ın dünyasında mı yoksa kendi kabuğumda, kendi dünyamda mı olduğumu belirler.

Niyeti kontrol etmek için kişinin dikkatini anlık eylemden uzaklaştırması gerekir, böylece eylem önemsiz hale gelir ve asıl mesele şu olur: Bu eylemi kimin için yapıyorum ve bu eylem kime fayda sağlıyor.

Başkalarını önemsemek egoist doğamın tam tersidir. Ama hepsine sevgi ile yaklaşmaya başlayana kadar duran, bitkisel, hayvan ve insan derecelerinin üstesinden gelerek kendimi değiştirebilirim. Benden gizlenenlerin yaratılanlar olmadığını, Yaradan olduğunu ifşa edeceğim böylece doğru ihsan etme niyetini inşa edeceğim.

Yaradan, Kendisini bana hemen göstermek istemiyor, bu dünyanın farklı görüntülerinin arkasına saklanıyor. Eğer onlar aracılığıyla, başkalarına karşı iyi bir tavır sergilemeyi öğrenirsem, sonuçta Yaradan’a ihsan edeceğim. Gerçekte, Yaradan onların arkasında değil, onların içinde.

Yaratılanlar bana, Yaradan’a “ihsan etme uğruna” niyetine ulaşmama yardım eder.