Yeni Hayat 1072 – Hümanizm Ve Milliyetçilik

   Dr. Michael Laitman, Oren Levi ve Nitzah Mazoz ile söyleşide

İnsanlık, nefesin daralması ve genişlemesine benzer şekilde hümanizm ve milliyetçilik dalgaları arasında dolaşır. Egoist bir bakış açısından, benim milliyetim ile dünya arasında bir fark vardır. Doğal afetlerle ilgili bir şey duyduğumuzda, tepkilerimiz, ilgili insanlara hissettiğimiz yakınlık derecesine bağlıdır. Hümanistler, nesilden nesile bununla felsefi olarak ilgilendiler oysa bugün daha pratik bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kabala bilgeliğine göre, gerçek hümanizm, insan doğasının üzerindedir ve benzersiz bir gücün edinilmesini gerektirir. Sevgi ve özgecilik ile ilgili eğitim yoluyla kişi, sınırlarını aileden ulusa ve hatta tüm dünyaya genişletebilir. Sevgiyi geliştiren bir kişi, tüm dünyayı kucaklar ve içindeki tüm doğayı ve olayları hissetmeye başlar. Kişi, başkalarına sevgiyi ne kadar yükseltirse o kadar çok haz alır, bütünlüğü ve sonsuzluğu hisseder.

 

Söyleşinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kabala.info.tr/kutuphane/michael-laitman/dr-laitman-ile-yeni-hayat/yeni-hayat-1072-humanizm-ve-milliyetcilik/

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed