Korona Virüs: Sosyal Altyapımızı Değiştirme Fırsatı

“Birbirimize yardım edip birbirimizi desteklersek, bu geçici süreyi yepyeni, dengeli ve uyumlu bir dünya haline getirmek için gereken her şeye sahip olacağız.”

Korona virüs salgınının başlamasından bu yana hayatımızdaki aksaklıklardan şikayet etmek için birçok neden bulabiliriz. Ancak, daha yakından bakarsak, sosyal altyapımızı daha iyi hale getirmek için nadir bir fırsatın ortasında olduğumuzu göreceğiz.

Korona virüsün dünya çapındaki dalgalanma etkileri bize benzersiz bir idrak testi sağlamıştır: Korona virüs salgını kriz ya da fırsat, hastalık ya da ilaç, virüs ya da aşı, evlerimizde izolasyon ya da insan bağının yeni evresi olarak görüp görmememiz, yalnızca bizim tutumumuza bağlıdır.

Doğa her şeyi ve herkesi daha fazla bağ için geliştirir. Gerçekte, doğanın varoluşsal niteliği içinde yüzeye çıkan tüm gözyaşlarını ve bölünmeleri onarmayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Aşırı tüketim, materyalist durum ve sömürücü güç için koşuyor olduğumuz paralel yarışlar, hayatımızı bu alanların birinde veya tümünde diğer kişileri geçecek şekilde kurduğumuz yerde, Korona virüsün başlamasıyla aniden durdu.

Eğer bir an için geri adım atıp insanlığı tek bir organizma olarak görürsek, o zaman Korona virüsün nasıl bir hastalık olarak değil de ilaç olarak geldiğini görebiliriz: insanlığın vücudunu onun hücrelerinin- yani bizlerin- egoist, tüketici ve materyalist bağımlılığından iyileştirmek için.

Bununla birlikte, her birimiz başkalarını harcama pahasına kendi çıkarlarımızın peşinde koştuğumuz yerde, buna göre çalışan sosyal altyapılar yaratıp bunlara bağlı kalarak, dar egoist lenslere bakmaya alıştığımızdan, Korona virüsün hayatımıza getirdiği kısıtlamaların olumlu etkisini görmeyi çok zor buluyoruz.

Karşıt zihniyetimiz nedeniyle doğanın olumlu etkisini olumsuz olarak algılıyoruz: doğa integral olarak, birbirine bağımlı tek bir bütün olarak işlev görürken, biz kendimizi diğer insanlardan ve doğadan ayrı varlıklar olarak görerek bireysel algılıyoruz.

Ayrıca, doğanın onu dikkatle ve kademeli olarak tam bir bağ ve öz denge safhasına yönlendirerek, her an tüm yaratılışın faydasına hareket ettiği yerde bizler karşıt bir şekilde hareket ediyoruz: bencil bir şekilde, sadece kendi menfaatimiz ve konforumuz için ihtiyaç duyduğumuz herkesi ve her şeyi hesaba katarak.

Dolayısıyla, doğada olumsuz bir eylem veya tutum yoktur. Negatif olarak algıladığımız şey, doğanın pozitif ve özgecil formuna karşı bizim negatif ve egoist formumuzdan kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle, eğer bizler Korona virüsü bize ilacını veren doğa olarak – birbirimize daha olumlu bir şekilde bağlanmak ve yeni keşfedilen karşılıklı küresel bağımlılığımızı ümit verici bir şekilde gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görürsek – o zaman hepimiz için mutlu ve sağlıklı bir dünya yaratabileceğiz.

Açıkça, başlangıçta aramızda kurduğumuz engelleri aşmanın zor olması bekleniyor. Ama eğer birbirimize yardım edip birbirimizi desteklersek, bu geçici süreyi yepyeni, dengeli ve uyumlu bir dünya haline getirmek için gereken her şeye sahip olacağız.

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed