Tek Bir Düşünce İçinde Yaşama

Soru: Öğretmen, manevi bilginin iletilmesinde öğrenciye ne şekilde bağlıdır?

Cevap:  Birçok şekilde. Öğretmen, öğretmenle ortak bir dalgaya uyum sağlamasına yardımcı olmak için, öğrenciyi geliştirmeye çalışmalıdır. Sadece birbirlerini anlamaya değil,  yavaş yavaş ortak hislerle dolu tek bir düşünceyle birlikte yaşamaya çalışmalıdırlar.

Soru:  Bir Kabalistin öğrencisi olmak ne demektir?

Cevap: Bir Kabalistin öğrencisi olmak, öğretmenle aynı duygu, anlayış ve düşünceyi istemek demektir.

Soru: Bir öğrenci, Kabalist bir öğretmenle ilgili hangi kurallara uymalıdır?

Cevap: Öğrenci,  kendini öğretmeninin düşüncelerine bağlamaya ve mümkün olduğunca derinlemesine onun içine girmeye çalışmalıdır. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Bunu yapmak için, öğretmenin faaliyetlerinde ona yardımcı olmak gibi, yardımcı yöntemler vardır.

Sıradan bilimde bile birçok şey, bir öğrencinin öğretmenine ne kadar yakın olduğuna bağlıdır. Kabala’da, bu daha çok böyledir çünkü bir Kabalist, öğrencilerine profesör gibi sadece bilgiyi değil, sıradan duyular ve nitelikler tarafından hissedilemeyen hisleri de aktarır. Bu nedenle, burada çok daha fazla yakınlık – aralarında ortak bir bağ gerekir.  Ancak bu, yavaş yavaş elde edilir.

Live In One Idea

 

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Önceki yazı: