Evrenin Yapısı, Bölüm 7

Üst Dünyalar — Işığın İfşasının Dereceleri

Soru: Yaradan’ın ışığının gizlenmesinin farklı dereceleri, dünyalar olarak mı adlandırılır?

Cevap: Yaradan’ın ışığının içimdeki ifşalarına dünyalar denir. İbranice’de “Barış”: “Olam” (Alama) “gizlenme” kelimesinden gelir.

Soru: Yani bu, bizim düşündüğümüz dünyalar gibi bazı dünyalarla ilgili değil midir?

Cevap: Hayır. İçlerinde fiziksel parametreler yoktur. Onları sadece kendi içimde, arzumda hissederim.

Soru: Kabalistler bunu beş dünyaya böldüler. Bu, Yaradan’ın ışığını %100 oranında alma arzumdan gizlersem bu, Keter’in en yüksek dünyası olduğu anlamına mı gelir?

Cevap: Hayır, tam aksine. Kendimi tamamen gizlediğimde, bu Asiya dünyasıdır. Bunun üzerinde, kendimi biraz daha az gizlediğimde, Yetzira dünyasıdır. Sonra Beria dünyası vardır. Ve ışığı ciddi şekilde ifşa etmeye başladığımda, bu Atzilut dünyasıdır. Işığın tam ifşasına Adam Kadmon dünyası denir. Bu nedenle, hepimiz bütün bu beş dünyada da varız.

Soru: Bütün bu dünyalar dünyamızın yaratılmasından önce mi gelir?

Cevap: Söylediğimiz gibi, bizim dünyamız ilüzyondur. Manevi dünyada yokmuş gibidir, çünkü tamamen alma üzerine inşa edilmiştir.  Asiya dünyasının (çizimdeki kırmızı dikdörtgen) ilk aşamasıdır – söylenene göre şu andaki koşul.

Soru: Bu dünyaları kim tanımladı ve ne zaman yaptılar?

Cevap: Kabalistler bunu binlerce yıldır anlatıyorlar. Dünyaların ilk keşfi Adem tarafından yapıldı. Bize ulaşan ve Tora’da anlatılanlar kendisi ve öğrencileri Shem, Ham ve Yefet tarafından yazılmıştır.

Soru: Yani bu bilgi binlerce yıldır var mıdır?

Cevap: Adem’in zamanından bu yana neredeyse 6.000 yıldır vardır. Bu bilgi nesilden nesile aktarılmıştır: Adem’den Nuh’a 10 nesil, Nuh’tan İbrahim’e 10 nesil ve Tora’da tarif edildiği gibi, İbrahim’den bize.

The Structure Of The Universe, Part 7

 

 

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed