Daily Archives: Kasım 1, 2019

Her Tür Ruh İçin

Soru: Bir Kabalist tarafından yazılmış bir metnin bir sayfasının, maneviyata girmek için yeterli olduğunu duydum. Neden bu kadar çok kitap, binlerce sayfa yazıldı?

Cevap: İlk olarak, her insan kendi kaderine, kendi ruhuna, kendi gelişimine sahiptir. Birisi belirli bir şeyi sever; başka bir kişi başka bir şeyi sever.

Yaradan’a farklı yollarda ve farklı hızlarda ilerleriz. Biri sola yürür, biri sağa, biri yarım adım gitmez, vb.

Baal HaSulam ve Rabaş tarafından, tekrarların yapıldığı ve her birinden bir zerre almaya gerek olmayan hiçbir mektup veya yazılar olduğunu görmüyorum.

Ama mesele bu değil. Sonunda, onları çalıştığımız zaman, tüm bunların içimizde işlendiği, kıyıldığı ve bir sonuç getirdiği koşula geliriz.

Soru: Eğer Şamati kitabı içimde bir duygu fırtınasını uyandırıyorsa bu, onun benim ruhuma ve hedefime uygun olduğunun kanıtı mıdır?

Cevap: Tabii ki.

Soru: Bir kitabı kontrol edebilmenizin yolu bu mu?

Cevap: Hayır. Aynı şekilde Baal HaSulam ve Rabaş’ın kitapları sizin sahip olduğunuz şeylerdir. Başkalarına doğru yayılmamanızı tavsiye ederim.

For Every Type Of Soul

Ruhun Bedenle İlişkisi Var Mıdır?

Soru: Bu dünyada biyolojik bedeninde yaşayan bir insan, ruhunu bir şekilde etkileyebilir mi?

Cevap: Özünde, maddesel bedenimizin amacının ne olduğunu mu soruyorsunuz?

Gerçek şu ki bize maddesel bir beden verilir, böylece ruhla özdeşleşmeye başlayabiliriz, onu açığa çıkarabilir, geliştirebilir ve belli bir durumdan sanki bedenin dışına çıkar ve orada çalışmaya başlayabiliriz.

Soru: Bir Kabalist olarak hala bedeninize dikkat ediyor musunuz? Bu sizin için önemli midir?

Cevap: Elbette. Bedenimde var olduğumdan dolayı ruhumu edinir, geliştirir ve ıslah ederim. Ancak, bedenin kendisi buna sadece dolaylı olarak katılır.

Soru: Bu, kişinin ruhunu geliştirmenin ancak kişinin maddesel bedeninde var olduğu bir durumdayken mümkün olabileceği anlamına mı gelir?

Cevap: Evet, ama ruh bedenle ilgili değildir yani bir bedende yaşadığımda ruhumu geliştiririm.

Soru: Peki bu nasıl yapılır?

Cevap: Ruhumuza ‘arzularımız’ denir. Arzular ya olumsuz, egoist olanlar ya da pozitif, özgecil olanlar olabilir. Onların üzerinde çalışırız, böylece özgecil arzular her zaman egoist olanlara üstün gelir; ruhumuzu inşa ederiz.

Does The Soul Relate To The Body?