Harfler Vasıtasıyla Varlıkların Özünü Bilmek

Soru: Harfler vasıtasıyla varlıkların özünü anlamak, ne demektir?

Cevap: Öncelikle her bir harfi, hangi öğelerden oluştuğunu anlamak gerekir.

Ayrıntılara derinlemesine girmeden, her bir harf, Hohma ve Hasadim ışığının, almanın ve vermenin, onların arasındaki çeşitlilik ve karşılıklı uyumun belirli bir birleşimidir.

Başka bir deyişle, bir şey almak için ne kadar verebilirim? Ya da tam tersi, nasıl alabilirim ve bunun için ne vermeliyim? Aynı görünseler de, bunlar farklı şeylerdir. Bu, hangisinin önde olduğuna bağlıdır.

İkincisi, harfler birbiri ardına gelişigüzel takip edemez. Birlikte bulunamayan harfler vardır, belli bir sıraya sahip olmaları gerekir.

Harfler ışığı temsil ederler. Manevi sistemin yapısına göre beş Sefirot vardır: Keter, Hohma, Bina, ZA ve Malhut. Bina’nın ortasına kadar harf yoktur, sadece soyut ışık vardır.

Bina’nın ortasından ve üstünden başlayarak, üst ışık Kelim’e (kaplara), arzulara girer. Bu nedenle, Bina’nın alt kısmında dokuz, ZA’de dokuz, Malhut’ta dört olmak üzere, toplamda yirmi iki harf vardır.

Daha fazla ya da daha az olamazlar çünkü Bina’dan Malhut’a kadar Sefirot sayısı, yani her Sefira belirli bir harfe karşılık gelir. Ayrıca, farklı seviyelerde, Sefirot farklı harflerle gösterilebilir. Tüm gelişmeyi yukarıdan aşağıya doğru tamamlamak için, kelimelerin sonuna yerleştirilen beş ek harf (Manzepach) daha vardır.

Gematria’ya (harflerin sayısal değeri) göre Aleph’den Tet’e kadar ilk dokuz harf tek birimlerdir, Yod’dan Tzadik’e kadar onlukları ve son dört harf Kuf, Reish, Shin ve Tav da yüzlükleri temsil eder.

Know The Essence Of Things Through Letters

 

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed

Sonraki yazı: