Daily Archives: Mayıs 10, 2019

Yaradan’ın Tutumunu İfşa Etmek

Dünyaların yukarıdan aşağıya doğru inişleri, öyle bir şekilde inşa edilmiştir ki, onun eylemleri nedeniyle yaratılış, Yaradan’ın ona karşı tutumunu giderek daha fazla ifşa etmektedir. Bunun araştırma sürecinde olduğu görülmektedir. Manevi dünyada, rasyonel mantığımızla cevap aramak imkânsızdır – bunun duyusal olarak içine girmeliyiz ve sonra daha fazlasını anlayacağız. O zaman, hislerimizden, mantığımızda bir açıklama bulabiliriz.

Benim, haz alma arzumla Yaradan’ın önünde durduğumu ve şimdi bana karşı olan tutumunu, belli bir düzeyde ifşa ettiğimi hayal edin. Onunla çalışmaya başlarım; bu hazzı reddederim ve açıklamalar yaparım. Aynı zamanda, arzum benim yaptığım manevi eylemden sonra gelişmekte ve iyileşmektedir ve bu yüzden aniden, Yaradan’ın benim için önceden düşündüğümden çok daha fazlasını yaptığını hissederim. Görünüşe göre, büyümüş ve bunu fark etmişimdir; bu bir çocuğun büyüdükten sonra, ailesinin onun için istediği şeyleri haklı çıkarmasına benzemektedir.

Ardından perdem kısıtlanır; daha önceden idare ettiğim şeye, daha fazla dayanamam. Daha fazla anladığım için, perdenin büyümüş olması gerekirdi gibi gelir. Ama olan bu değildir ve ben üst olanın arzusunun önünde, kendimi iptal etmekten başka hiçbir şey yapamayacağımı hissederim.

Yaradan’ın bana karşı artan sevgisini ve O’na aynı şekilde cevap vermedeki yetersizliğimi ifşa ederim. Bu nedenle, dünyalardan (Olamot) inişin, tüm derecelerine gizlilik (Alamot) dereceleri denir. Yaratılışın çıkış yolu yoktur; Üst ışığı ve Yaradan’ın buna karşı tutumunu gizleyerek, onun arkasına gizlenmek ve bir şekilde geride kalmak için, kendisini perdelerle engeller. Bunlar onurun dereceleri değil, ama daha ziyade zayıflığın dereceleridir. Bütün bunlar yaratılış pahasına değil, manevi bir kap inşa eden Yaradan’ın pahasına gerçekleşiyor.

Revealing The Creator’s Attitude

 

Doğanın Bütün Güçlerinin Kaynağı

Soru: Yaradan kimdir?

Cevap: Yaradan, dünyanın diğer tüm güçlerini kendi içinde barındıran üst güçtür.

Soru: Orijinal kaynaklarda yazılmıştır ki: “O’nu edinmeden, Yaradan’ı anlamak mümkün değildir.” Bu doğru mudur?

Cevap: Evet, çünkü anladığımız her şeyi duyulardan öğreniriz – dokunmak, hissetmek için her şeyi ağzına sokan bir çocuk gibi. Bu nedenle  tatmak, en önemli alıcı, en önemli duyu organıdır. Aynı şekilde görme, duyma, koku alma, dokunma ve tat almayı içeren beş duyumuzda her şeyi deneyimlemeliyiz.

Onlarda bir şey hissettiğimizde, hepsi kusursuz bir sistemde toplanır ve tüm becerilerimiz ondan kaynaklanır. Bundan başka, duyularımızı dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar vb. doğal duyu organlarımızın kapsamını genişleten araçlarla tamamlarız.

Ancak, evrende duyularımızın algılamadığı güçler vardır. Kabala bilimi, aynı beş duyuyu içeren ancak farklı bir düzeyde ek bir duyu organı geliştirmemizi sağlar.

Onların doğalarını keşfederek, “Yaradan” olarak adlandırılan ortak kaynaklarını ifşa eder ve bizi nasıl etkilediklerini, içinde bulunduğumuz tüm koşulları, güçleri ve şartları nasıl belirlediklerini öğrenmeye başlarız. Ardından, hâlihazırda hayatımızı belirleyen güç sistemini çalışırız.

Böylece, zaten ne olduğunu, ne olacağını, neden olduğunu ve neden olacağını, gelecekte bir şeyi değiştirip değiştiremeyeceğimizi vb. bildiğimiz zaman, kişinin bilinçli var oluşu başlar. Yani hayat sadece bilinçli değil, aynı zamanda yönetilebilir hale gelir. Bu, Kabala biliminin konusu ve amacıdır.

The Source Of All The Forces Of Nature

 

Yaradan’dan Ne İstemeli?

Baal HaSulam, Mektup No.27: Yaradan’a, gerçeğin yolunda yürürken sana yol göstermesi, yol boyunca tüm engellerden koruması ve yaptığın her şeyde başarıya ulaşmanda yardım etmesi için dua ediyorum.

Kalp ve akılla, özlem ve duayla ilgili sana göstermiş olduğum yolu titizlikle izlemelisin, sonrasında Yaradan kesinlikle bizi başarıya ulaştıracak ve çok yakında ruh ve beden olarak bu dünyada ve gelecekte birleşeceğiz.

Her öğretmen, öğrencilerini Baal HaSulam’ın yazdıklarına dair hazırlar. Bizim tarafımızdan bir talep olmalı. Talep, duadır.

Ben, sürekli olarak Yaradan’la bağda olmayı, içimde O’nun eylemlerini hissetmeyi istemeliyim ki hepimiz O’nu ve O’nun onluyla ilgili, grupla ilgili eylemlerini hissedelim.

O’ndan, bana bu onluda, bu grupta bir yer göstermesini ve onlara dahil olduğumu hissetmeme izin vermesini talep ederim, böylece aramızdaki tüm mesafeleri doldururken Kendini aramızda ifşa edecektir.

Talebimin nihai amacı, O’nun bizi tamamen birleştirmesi ve doldurmasıdır. Bu birincil öneme sahiptir. Böylece, yavaş yavaş kişi, “Ben, grup ve Yaradan birdir” koşuluna gelene kadar grupla ve Yaradan ile bağ kurar.

What To Ask The Creator

 

Her Şey Ruhun Köküne Bağlıdır

Soru: Her yerde ve her zaman “Ben” imi ayırım. Diğer insanlardan soyutlanma hissi, onlarla bağ kurmamı engellemekte. Onları uzaklaştırmaktayım. Ne yapmalıyım?

Cevap: Seni tamamen anlıyorum. Ama bir tek sen değilsin. Neredeyse herkeste böyledir.

Diğer insanlarla kolayca iletişim kuran insanlar vardır. Diğerleri içinse bu zordur ve diğer insanları hiç hissetmezler. Etraflarında insanlar değil, bitkiler varmış gibi kendi başlarına yaşarlar. Yaradan bizi böyle yarattı.

Bu nedenle, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmamalısınız ve kırılmamalısınız. Bu ruhunuzun köküne bağlıdır. Kabalistik olarak gelişerek, her şeyin bu kökten ortaya çıktığını keşfedeceksiniz. Ruh, içinizdeki her şeyi tamamen belirleyen kendi Reşimo’suna (manevi gen) sahiptir.

Her birimiz, kendine özgü, diğerlerine hiç benzemeyen, manevi bir gene sahibiz. Bu bizim genel sistemdeki, ortak ruhtaki yerimizdir. Bu sadece benim, sadece senin, sadece onun ve diğerlerinindir.

Bu yer, tüm özelliklerimizi belirler: fiziksel, biyolojik, genetik, manevi, hangisi olursa olsun. Aynı yer kaderimizi de belirler.

Manevi genimizi, onun yerini ve ortak ruhtaki koordinatlarını bilseydik, bizimle ilgili olan her şeyi hesaplayabilirdik. O zaman, ya bizde ya da yaşamımızda, olmuş, olan ya da olacak olan şeylerde, anlaşılmaz bir şey olmazdı.

Ancak, bu şimdilik bizim için kapalıdır. Bu ifşa, manevi gelişiminizde sizi engellemeyeceği, ancak yalnızca yardım edeceği zaman, her şeyi edineceksiniz.

Everything Depends On The Root Of The Soul

 

Kabala İpuçları – 11/4/18

Soru: Sisteme dönmek ile ondan bir cevap alma arasında bir zaman aralığı var mı, yoksa bir Kabalist derhal bir cevap alır mı?

Cevap: Cevabı hemen alırsınız. Asıl soru, cevabı anlayıp anlamadığınızdır.

Soru: Kendinizi ikna etmenin ve anlamanın aynı şey olduğunu söyleyebilir misiniz?

Cevap: Kendinizi ikna etmek yeterli değildir, anlamak, büyük bir sorundur. Ancak bunlar, Yaradan’a, üst sisteme yaklaşımınızın tüm bölümleridir. En üst yönetim sistemine Yaradan denir.

Soru: Doğru talebim, dünyaya yansır mı ve ardından dünyanın ıslah olduğunu görür müyüm?

Cevap: Islah olmaya başladığınız aynı derecede, dünyayı ıslah olmuş olarak görmeye başlayacaksınız.

Soru: Yaradan’a bir taleple grubun merkezine dönmek ve ardından grubun talebimi yukarı taşıması ile benim doğrudan Yaradan’a dönmem arasındaki fark nedir?

Cevap: Eğer sizin talebiniz ve grubun her bir üyesinin talebi ve onların hepsi birlikte uyumlu ise, o zaman müşterek talep Yaradan ile olan ilişkinizi doğrudan etkiler.

Soru: Kişi iyi koşullardayken, Yaradan’a benzer olmayı istemeyi nasıl unutmaz?

Cevap: Bunu yapmak için, size bu konuyu hatırlatacak bir gruba sahip olmalısınız ve siz de onlara hatırlatacaksınız. O zaman, iyi durumlarda, Yaradan’a dönmeyi hatırlayacaksınız. Ancak, kötü durumlarda, hatırlatmaya gerek yoktur; çünkü o zaman egonuz sizi buna zorlayacaktır.

Soru:  Diğer insanlar, Yaradan’ın neden onları duymadığını anlayamazken neden hala Kabala bilgeliği ve bir istekle Yaradan’a dönüp sonuç alabilmek için nasıl doğru talepte bulunma konusunda genel bir bilgiye sahip olmayan insanlar var?

Cevap: Bu tamamen yanlıştır. Bırakın sorsunlar/istesinler. Kabala Bilgeliği’nin önerdiği gibi, bırakın konuşsunlar ve sonra biz konuşmalıyız.

Soru: Başkaları üzerindeki hayali kontrol,  kendini kontrol etmek gibi bir şey midir? Kendini kontrol ederek, başkalarına yardım etmek mümkün müdür?

Cevap: Bu temel olarak doğrudur.

Soru: İlk önce Yaradan’a talep etme arzusu uyandırılmalı mı yoksa kişi istemese bile her tür koşulda talep etmeli midir?

Cevap: İstemeseniz bile, yine de talep etmelisiniz. Bu, içinizde Yaradan ile doğru bağı yavaş yavaş uyandıracaktır. İstediğiniz herhangi bir durumda, dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz; ancak cevap alacağınız, gerçek ve etkili bir talep, grubun içinden geçmelidir.

Soru: Yaradan bizi yalnızca, grubumuzun üyelerinin sorunları hakkında dua edersek mi duyar?

Cevap: Siz ihsan etme, diğerlerini sevme, Yaradan gibi olma niteliğini edinmeyi talep ediyorsunuz; bu nedenle O, bunu duyacaktır.

Soru: Herkes, ruhun köküne göre bile farklıysa, Yaradan’a nasıl eşit olabilir?

Cevap: Tamamen kapalı integral (bütünleyici) bir sistemde, küçük veya büyük yoktur, yakın veya uzak yoktur, herkes kesinlikle aynıdır.

Blitz Of Kabbalah Tips – 11/4/18

 

Kabala İpuçları – 10/14/18

Soru: Yaradan bizi nereye getirmek istiyor? “Gerçek iyilik” nedir?

Cevap: Yaradan’ın amacı, bizi O’nunla tam bir benzerliğe getirmektir. Buna “İyilik” denir çünkü O, mutlaktır ve bizi mutlak bir duruma getirmek ister.

Soru: Talmut Eser Sefirot’ta, haz alma arzusunun, özünde ne kötü, iyi  ne de aşağı  olduğu yazılıdır. Sadece bizi Yaradan’dan ayırdığı için kötüdür. Öyleyse, Yaradan’a ulaşmak istiyorsak, o zaman bu kötü bir arzu mu?

Cevap: Bu alma arzusunu ifade eder. Eğer beni Yaradan’dan ayırırsa ya da ben egoist bir ihtiyacı yerine getirmek için Yaradan’ı kullanmak istersem, bu arzunun kötü bir kullanımıdır.

Soru: Doğru mu anlıyorum: Yaradan en iyisi için her şeyi yapar ve aralarındaki farkı anlamak ve ilerlememize devam etmek için bize iyilik ve kötülük mü verildi?

Cevap: Evet.

Blitz Of Kabbalah Tips – 10/14/18

 

Öğretmene Karşı Şikâyetler

Soru: Belli bir aşamada, sevilen öğretmeniniz artık o kadar sevilmiyor gibi gelir, bu niye olur? Dahası, sizi manipüle ediyor ve eleştirmek istediğiniz şeyleri tekrar tekrar söylüyor gibi gelir.

Cevap: Bu doğaldır. Öğrenci, öğretmenle ilgili şikâyet ve eleştiriler olmadan ilerlemez. İlerleme iki tarafta gerçekleşir: sol ve sağ, bir tarafta eleştiriniz var, diğer tarafta güçlü gerekçeler.

Bu nedenle eğer öğretmene karşı eleştirel bir tutum, içinizde ortaya çıkarsa bu şimdi, sizin ve diğerlerinin görüşlerine rağmen ve reddedilmeye ve hatta aniden ortaya çıkabilecek olan öğretmene karşı nefrete rağmen,  diğer taraftan eklemeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun üstüne, ona tutunmaya devam edeceğiniz koşula, mantık ötesi inançla yükselmeniz gerekir

Bu, öğrenci tarafından muazzam bir çaba gerektirir. Ve eğer zaten bunun içinde iseniz, tebrikler. Bu çalışma, manevi dünyaya, ilk manevi edinimde girdiğiniz zaman bile bitmez – daha yüksek derecelerde bile devam eder.

Birdenbire gruptaki dostlarınız tarafından reddedildiğinizi hissettiğiniz ölçüde, onlara karşı tamamen mantıksız bir nefretin sizde ortaya çıktığını fark edersiniz, aynı mantıksız nefret, sadece eleştirel tutum değil, öğretmene karşı içinizde ortaya çıkacaktır. Bunun üstesinden mantık ötesi inanç ile gelmeniz gerekecek.

Complaints Against A Teacher

 

Kabala’da İnanç Kavramı

Soru: Kabala’da mantık ötesi inançtan bahsettiğimizde, dünyamızda genel olarak kabul edilen “inanç” kelimesiyle aynı anlama mı gelir?

Cevap: Hayır, Kabala bilgeliğindeki inancın, bu kelimenin dünyevi anlayışı ile ilgisi yoktur. İnancın kategorisi, felsefe, psikoloji ya da gündelik yaşamın içinde değildir.

İnanç, içimizde üst gücün etkisi altında oluşan, ihsan etme niteliğidir. Bir şeye inandığımı söylediğimde, bu sadece bazı olgularla belli bir bağım olduğu anlamına gelir. Ancak bu hiçbir şekilde Kabala’nın ima ettiği inançla bağlantılı değildir.

Kabala’da inanç kavramı, üst gücün, üst ışığın etkisi altında olan bir kişide ortaya çıkan özel bir niteliktir. Ancak o zaman, kişi tamamen kendisiyle ilgisi olmayan özgecil eylemler yapabilir. Sanki ek bir vücuda sahiptir – manevi biri ve onun yardımı ile çalışır.

The Concept Of Faith In Kabbalah

 

Denge İçin Çabalamak

Soru: Eğer ben tam bir egoizm isem, nede üst güce benzer olabilirim?

Cevap: Üst güce benzer olmak ancak iki güç olan egoizm ve özgecilik arasında bir denge kurmaya çalışırsanız mümkün olur. İçinizde doğal olarak ortaya çıkan güç sizin egoizminizdir ve bu size, sizsiniz gibi gelir.  Ama siz değilsiniz, bu aynı zamanda Yaradan.

Siz, egoistik gücün  ara vermeden devamlı bir şekilde doğumdan ölüme karıştığı, biraz donmuş  jöle gibi, kesinlikle nötr bir şeysin ve bu kişiye,kendisiymiş gibi gelir.

Ancak, ona bu olumsuz kuvveti, Yaradan’dan bağımsız olarak istemesi gereken olumlu bir güçle dengeleme fırsatı verilir. Bu, tam olarak onun nasıl Yaradan’a yakınlaştığı ve O’nunla birleştiğidir. Yaradan’dan kendisine olumlu güçle dengede olmasını öğretmesini talep eder, böylece iki karşıt güç belirir ve orta çizgi adı verilen denge, onların arasında ortaya çıkar.

Sağ (özgecil) ve sol (egoist) çizgiler arasındaki dengede ortaya çıkan bu orta çizgiye Adem (insan) denir, çünkü tam olarak bunun içinde, kişi  Yaradan’a benzer hale gelir.

Hem egoizm hem de özgecilikle ilgili iyi bir kontrole sahip olma vasıtasıyla, kişi onlarla doğru bir şekilde etkileşime girebilir, sürekli yukarı ve aşağı dengeleme yapabilir ve bu dengede yükselebilir. Önemli olan dengeyi sağlamayı/korumayı öğreniyor olmasıdır. Bu bizim çalışmamızdır.

Strive For Balance

 

Tüm Düşüncelerin ve Duyguların Tek Kaynağı

Soru: Düşünmek ve analiz etmek ne demektir? Sadece oturup maneviyatı edinmek istediğimi mi düşünmeliyim? Yoksa bu, dostlara yönelik davranışlarımı mı ima ediyor?

Cevap: Eylem çok basittir: bütün düşüncelerimin ve hislerimin tek bir temeli olmalı-Yaradan- O, düşündüğüm ve hissettiğim her şeyi içimde yaratır, canlandırır ve yerleştirir. Bana ne olursa olsun, içimde ne tezahür ederse etsin, Yaradan hepsini yapar.

Bu nedenle, sürekli olarak “ O’ndan başkası yok” düşüncesinde olmanız tavsiye edilir. Eğer dostlarımla aynı düşünce ve duyguları arzu edersem ve bütün kalplerimizi ve aklımızı birleştirmeye çalışırsak, o zaman, birlikte tüm çabalarımızı tek büyük ortak çabada, içinde Yaratan’ı kaynak olarak, duygularımızın ve aklımızın temel nedeni olarak hissetmek istediğimiz, tek büyük kalp ve tek büyük akılda birleştiririz.

Eğer bizler, böyle ısrarlı bir şekilde, düşüncelerimizin ve duygularımızın nedeni olarak Kendini bize ifşa etmesini talep edersek, o zaman çok hızlı bir şekilde, üst ışığın yardımıyla, Yaradan’ın içimizde tezahür etmeye başladığı bir koşula geliriz.

Single Source Of All Thoughts And Feelings