Talep, İçsel Özlemlerin Bir İfadesidir

Soru: Hiçbir sözüm yoksa kelimelerin elverişli olmadığı yerde, onlu için nasıl talep edebilirim?

Cevap: Kelimelere ihtiyacınız yok. Sadece iç çekebilir ya da ağlayabilirsiniz. Bu da bir taleptir.

Bir talep, içsel özlemlerinizin, onluda eksik olduğunu düşündüğünüz şeyin ifadesidir. Ortak arzunuzu, sanki kilden bir yapı oluşturuyormuş gibi bir araya getirmeye çalışın. Onu birlikte toplayın. Bu sizin Yaradan’a talebiniz olacaktır.

Soru: Kişi sadece Yaradan’ın isimlerinden birini söyleyebilir mi?

Cevap: İsim yok, mantra yok, konuşma kalıplarını ezberlemek yok, hiçbir şeye gerek yoktur. Hata yapmaya devam edersiniz.

Sadece sessizce oturabilirsiniz, sizin de hemfikir olduğunuz gibi herkes Yaradan’a kalbinden talep eder. Bunu en az birkaç dakika yapmaya çalışın; bu iyi bir egzersizdir.

Adlara gelince, zaten üst seviyelerde olduğunuzda ve bazı niteliksel ve niceliksel anlamları temsil eden on Sefirot’u bir araya getirmeye başladığınızda ve On Sefirot’tan oluşan ruhunuzdan, manevi Partzuf’u birleştirdiğinizde, o zaman bu tür düzenlenmiş arzulardan yaratılmış olan genel güç, Yaradan’ın adı olarak adlandırılacaktır.

Bu tür belirli adlar kümesi vardır, yani birbirine bağlanmış on tanenin durumu. Bunlar Yaradan’ın adlarıdır.

A Request Is An Expression Of Inner Aspirations

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed