Daily Archives: Mart 23, 2019

On’luda Herkes İçin Bir Yer

Soru: Onlumuzda aktif ve pasif dostlar var. Bazen aktif dostlardan bir çekirdek oluşturma arzusu doğmakta, fakat diğer yandan da onlu içinde onlu var gibi görünüyor. Dikkatimizi eşit bir şekilde vermeli ve dağılmamak için kesinlikle herkese odaklanmalı mıyız?

Cevap: Benim düşünceme göre, onlu şekli oluştu, bırakın öyle kalsın.

Onları karıştırmaya gerek yok. Onlu, manevi bir birliktir. O her şeye sahip olmalı: çekirdeğe, tembellere, başarılılara. Bu nedenle, onun içindeki bir şeyi zorla değiştirmek gerekmez. Orada herkes için bir yer olduğu dikkate alınmalıdır.

A Place For Everyone In The Ten

Kongre: Diğerlerini Özümsemek

Soru: Bazı dostlardan kongreye fiziksel, bazıları sanal olarak katıldığında, tüm onlularla nasıl iletişim halinde olabiliriz?

Cevap: Fark nedir? Kongrede rastgele onlular olacaktır. Dostlarımın nerede olduğu önemli değil.

Kongre, tüm onluları, tüm dünya Kli’sini, görüşleri, hisleri – tüm dostlarımızda olan her şeyi, özümsemek için tasarlandı, kendi onlumla gelmem ve “Bu İtalyan grubu, burası onların masası” şeklinde işaretli masaya oturmam için değil.

Burada ya da Roma’daki evimde ya da başka bir yerde otursam ne fark eder ki? Herkesle karışmak, onların ruhlarını ve canlılıklarını olabildiğince hissetmek zorundayım ve bu ölçüde ilerleyeceğim.

İlerlememiz, birbirimizle karşılıklı olarak nasıl birbirimize karıştığımıza bağlıdır; bu bizim gücümüzdür – her birimiz ayrı ayrı değil, ancak birlikte!

Bu yüzden, bırakın dostların bir kısmı buraya gelsin ve bir kısmı orada kalsın, fark yoktur; asıl mesele, tüm dostlarımın izlenimlerini, sevgilerini, hislerini ve amaca yönelik özlemlerini sürekli olarak özümsemeye çalışmamdır. Bu güçlere ihtiyacım var.

Congress: Absorbing Others

Kabala’nın Yolu

Soru: Kabala’nın yolu nedir?

Cevap: Kabala’nın yolu orta çizgidir.

Sol çizgi egoizmin yoludur ve sağ çizgi ihsan etmenin yoludur. İkisinden birinde hareket edemeyiz, çünkü bu iki çizgi de yukardan gelir. Onlar bizim gelişimimizin güçleridir ve bizler onları birbirleriyle uygun bir biçimde birleştirecek şekilde düzenlendik.

Sağ ve sol çizgileri birleştirme ve orta çizgide hareket etme becerisi, tüm çabalarımızın sonucudur.

The Path Of Kabbalah

Maneviyat Kaybolmaz

Soru: Hayatın anlamı hakkındaki soru, birkaç yıl süren çalışmadan sonra şiddetini/keskinliğini kaybederse ve çalışma bir alışkanlık, bir hobi ve yaşam tarzı haline gelirse kişi ne yapmalıdır?

Cevap: Gerçek şu ki çalışmanın bir yaşam biçimine dönmesi çok iyidir.

1976 yılında bağımsız olarak Kabala çalışmaya başladım. 1979’da öğretmenimi buldum ve 1982’de onun yanına taşındım. 40 – 45 yıllık Kabala çalışması nerdeyse bir ömür.

Hiç pişmanlığım yok. Benim yaşımda hala hayatta olan insanlara baktığımda, görüyorum ki hiçbir şey kaybetmedim. Aksine, hayatı onlardan daha az değil, daha fazla anlıyorum. Öğrencilere sahip olduğum için mutluyum ve onların içinde geleceği görüyorum.

Kabalanın, birini hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünemiyorum. Kişi kısa bir süre için bile gelse ve sonra eski yaşamına dönse, yine de bir şey kazanır, ruhuna muazzam üst Işığı ekler.

Bu Işık şimdi donmuş, “beklemede” durumunda olmasına rağmen, yine de maneviyat kaybolmaz. Bu sonuz bir koşuldur, sadece şu an uykudadır. Ve sonra, bir noktada, tekrar kişinin içinde uyanacak ve kişi manevi yola devam edecektir.

Spirituality Does Not Disappear

Aile İçin Bir İyilik Mi?

Soru: Yaradan’dan, Kabala ile ilgilenmeyen ailem ve arkadaşlarım için bir iyilik talep edebilir miyim?

Cevap: Talep edebilirsiniz, ama ne geleceğini bilmiyorum. Özel bir şeyle sonuçlanacağını sanmıyorum çünkü talep, ıslah için bir talep olmalıdır ve siz bir durumun iyileşmesi için talep etmektesiniz, ancak ıslah olmadan iyileşme imkansızdır.

Soru: Yaradan’dan egoizmimi ıslah etmek için bana Işık göndermesini talep edebilir miyim?

Cevap: Evet, bu mümkündür, ancak talebiniz mümkün olduğunca özgecil olmalıdır.

A Blessing For The Family?

Manevi Çaba İçin Enerjiyi Nereden Alırsınız?

Soru: Kabalistler manevi çaba için enerjiyi nereden alırlar?

Cevap: Sadece Yaradan’dan!

Enerjiye sahip olmak, sağlıklı olmak, manevi olarak çalışmak, bunları istiyorsunuz, sorun değil! Her şeyi alacaksınız! İstediğiniz kadar enerjiyi!

Sadece enerjinin yukarıdan akmasına izin verin, böylece başkalarına yakınlaşmanın, sevginin ve ihsanın niteliğine ilerlemenin doğru manevi eylemlerini gerçekleştirebilirsiniz. O zaman sonsuz miktarda enerjiye sahip olacaksınız.

Bu, beynimizin veya vücudumuzun bir takım hareket gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu türden enerji değildir. Bu tamamen farklı bir enerjidir. Bu tüm etrafımızda olan, sonsuz bir şekilde, manevi evrende sınırsızca yayılır.

Where Do You Get Energy For Spiritual Efforts?

Manevi Yasalar Değişebilir Mi?

Soru: Yaratılan bir varlık, Yaradan’ın seviyesinde, kendisi için yeni yasalar koyabilir mi?

Cevap: Ne yaratılmış olan ne de Yaradan yeni yasalar belirleyemez.

Manevi yasalar, Yaradan’ın doğası olan üst Işık’tan, küçük bir siyah noktanın ortaya çıkması gerçeğinden kaynaklanmıştır – Işığa karşıt bir nitelik ve bu nokta gelişmeye başladı.

Işığın etkisiyle bu noktanın gelişmesi, bütün dünyaları ve Adem’in ruhu ve parçalanması da dahil içlerindeki her şeyi ve daha ilerideki koşulumuzu inşa etmiştir. Her şey, üst Işığın etkisi altında onun tüm değişikliklerini, başkalaşımlarını ve parçalarını geliştiren ve inşa eden bu noktadan gelmektedir.

Burada yapay bir şey yoktur ve hiçbir şey değişemez. Her şey sadece ters yönde değişebilir; eğer birbirimizle bağ kurarsak, bu siyah noktayı etkilemeye başlarız ve onu Işığa denk olduğu koşula getiririz.

Can Spiritual Laws Change?

Üçgen: Ben – Grup – Yaradan

Soru: İlk önce ne hissetmeliyiz: Yaradan’ın arzusu (eksikliğini) mu, yoksa bir dostun arzusu mu?

Cevap: Her ikisi de olabilir. Bizler, Yaradan ile yapışmaya gelmeliyiz, yani ihsan etme niteliği ile tam bağa gelmeliyiz. Bu, sadece grup vasıtasıyla başarılabilir.

Bu nedenle, öncelikle onlu ile tam olarak bağ kurmalısınız. Bu ancak Yaradan’ın size bağ niteliğini, merhamet (Hasadim) niteliğini vermesini talep etmeniz durumunda yapılabilir; böylece O, sizleri dostlarınızla birleşebileceğiniz, Saran Işığın (Or Makif) yardımıyla etkileyecektir.

Yaradan’ı dostlarınızla birleşmek için kullanırsınız ve bunu Yaradan’a yapışmak için yaparsınız. Bu, sabit bir üçgendir.

Bu nedenle, her iki şekilde de hareket etmelisiniz. Yani, Yaradan’la yapışmayı başarmak, O’na haz vermek, O’nun için çalışmak için onluyu kullanın; diğer taraftan, onlu içinde birleşin. Bunu yapabilmek için, Yaradan’a dönmeniz gerekir, böylece onlu ile birleşme gücüne sahip olursunuz. Bu üçgende sürekli dönmeniz gerekir.

En önemli şey, “Dost sevgisinden Yaradan sevgisine” gelmektir. Bu nedenle, Yaradan’ı, dost sevgisini elde etmek için kullanın ve dostlardan, ulaşılabilecek en yüksek noktadan, sevgi denilen birlikten, tek bir arzuya ve tek bir niyete dahil olduğunuzda, birlikte bir bütün olarak Yaradan’a yönlendirileceksiniz.

Triangle: Me – Group – Creator

Her Şey Işığın Etkisi Altında Değişir

Rabaş, “Dostların Önemine Dair”: Fakat kişi, kendi erdemlerinin ve niteliklerinin dostununkinden daha yüce ve daha iyi olduğunu görebiliyorsa, dostunu nasıl kendisinden daha yüce olarak düşünebilir?

Bu doğrudur. Egoizm her zaman bize tuzak kurar. Fakat Işığın etkisi altında her şey değişir.

Biz sadece egoist varlıklarız. İçimde yüzde yüz egoizm dışında hiçbir şey yoktur. Işık’ın beni etkilediği ölçüde, içimdeki egoizm biraz zayıflar ve diğerlerinin benim üstümde olduğunu hissetmeye başlarım.

Daha önce gördüğüm ve şimdi farklı olan şeyin yalnızca beni etkileyen Işığın yoğunluğuna bağlı olduğunu anlamaya başlarım. Ve orada gerçek yoktur.

Bu nedenle, Yaradan’a daha yakın olmak ve O’na benzer olmak istiyorsam, o zaman Işığın benim üzerimde mümkün olduğunca çok etki etmesini isterim. Aynı zamanda, hiçbir şey anlamayan en düşük ve en yavaş insan gibi görüneceğimi bilirim. Ama umurumda değildir; Aksine, bu beni memnun eder, çünkü içimde egoizm dışında hiçbir şeyin olmadığı gerçeğini ifşa ederim.

Bu nedenle, Işığın ilk eylemi, içimdeki her şeyin egoizmden konuştuğu hissiyatıdır. Ve ikincisi, egoizm yerine Işığın niteliğinin içimde şekillenmeye başlamasıdır.

Everything Changes Under The Influence Of The Light

Talep, İçsel Özlemlerin Bir İfadesidir

Soru: Hiçbir sözüm yoksa kelimelerin elverişli olmadığı yerde, onlu için nasıl talep edebilirim?

Cevap: Kelimelere ihtiyacınız yok. Sadece iç çekebilir ya da ağlayabilirsiniz. Bu da bir taleptir.

Bir talep, içsel özlemlerinizin, onluda eksik olduğunu düşündüğünüz şeyin ifadesidir. Ortak arzunuzu, sanki kilden bir yapı oluşturuyormuş gibi bir araya getirmeye çalışın. Onu birlikte toplayın. Bu sizin Yaradan’a talebiniz olacaktır.

Soru: Kişi sadece Yaradan’ın isimlerinden birini söyleyebilir mi?

Cevap: İsim yok, mantra yok, konuşma kalıplarını ezberlemek yok, hiçbir şeye gerek yoktur. Hata yapmaya devam edersiniz.

Sadece sessizce oturabilirsiniz, sizin de hemfikir olduğunuz gibi herkes Yaradan’a kalbinden talep eder. Bunu en az birkaç dakika yapmaya çalışın; bu iyi bir egzersizdir.

Adlara gelince, zaten üst seviyelerde olduğunuzda ve bazı niteliksel ve niceliksel anlamları temsil eden on Sefirot’u bir araya getirmeye başladığınızda ve On Sefirot’tan oluşan ruhunuzdan, manevi Partzuf’u birleştirdiğinizde, o zaman bu tür düzenlenmiş arzulardan yaratılmış olan genel güç, Yaradan’ın adı olarak adlandırılacaktır.

Bu tür belirli adlar kümesi vardır, yani birbirine bağlanmış on tanenin durumu. Bunlar Yaradan’ın adlarıdır.

A Request Is An Expression Of Inner Aspirations