Daily Archives: Mart 4, 2019

Yaradan’ın Hükmünü Anlamak

Soru: O’nun yönetiminin kötü olarak kabul edilmesinden ziyade neden Yaradan’ın hükmünün reddi kötülük olarak algılanıyor? Eğer O hükmediyorsa, kötüyü hissetme sebebim nedir?

Cevap: Mesele bu değil. Yaradan için ve hatta kendiniz için bile neyi ve nasıl hissettiğiniz önemli değildir. Asıl mesele, üst yönetimi kötü olarak algılarsanız, onun doğru anlayışına sahip olmadığınızdır. Bunun için, üst yönetim ile form eşitliğinde olmalısınız.

Şimdi ailesi tarafından bir şeyler yapmaya zorlanan küçük bir çocuk gibisiniz ve çocuk onların kötü olduğunu düşünür. Ona nasıl davranmasını önerirsin? Ona şöyle söylersiniz: “Senin için en iyi olanı istediklerini anlamak zorundasın. Eğer sana ‘iyi’ davranırlarsa, bu senin için gerçekten kötü olurdu.”

Yaradan’ın kuralını anlamamız gerekir. O zaman dünyayı doğru bir şekilde göreceğiz ve neden böyle davrandığını ifşa edeceğiz. Bizler, televizyonu açıyoruz, gazeteyi açıyoruz, internette giriyoruz ve haberler ve dedikodular yağmuruna tutuluyoruz…

Bunu anlamamız mümkün değil, ama hepsi Yaradan’ın yönetimi. Resmin tamamını görebilseydik bütün insanlığı nasıl yönettiğini ve ailesinin ondan ne istediğini anlamak isteyen bir çocuk gibi O’na bu konuda nasıl yardım edebileceğimizi anlardık.

Understanding The Creator’s Rule

Gerçek Yaratılışı Hissetmek

Soru: Bir kabalistin beklentileri sıradan bir insandan daha sık mı yerine getirilir?

Cevap: Böyle şeyler karşılaştırılamaz. Bu, bir çocuğa, araştırma yapan, bütün gece ayakta kalan, sürekli inceleyen bilge babasının yerine geçmeyi isteyip istemediğini sormak gibidir. Bir çocuk bunu hayal edemez.

Söyleyebileceğim tek şey, bir kişi Kabala ile ciddi olarak meşgul olduğunda, gerçek çalışma sürecine girdiğidir. Kişi gerçek yaratılışı hissetmeye başlar.

Feeling The True Creation

Kabala İpuçları – 8/5/18

Soru: Kendinizden çıkmak, bir tür geçici koşul mudur yoksa bir Kabalistin her zaman kendini hissettiği bir seviye midir?

Cevap: Kendinizden çıkmak bazen geçici olabilir, bazen de farklı şekillerde tekrarlanabilir. Daha sonra kalıcı ve sürekli bir hale gelir.

Soru: Doğrudan doğruya üst güçten gelen her şey haz olarak mı hissedilir?

Cevap: Evet, çünkü üst güç Yaradan’ın ihsan etme ve sevgi niteliğidir. Form eşitliği yasasına göre, eğer bizim tarafımızdan aynı şekilde edinilmiş ve hissedilmişse, o zaman haz aldığımız dereceye kadar Yaradan’ı ve O’nunla olan yapışmamızı hissederiz.

Soru: Sorular ve cevaplarla nasıl ilişki kurmalıyım?

Cevap: Cevaplar sorularla birlikte çalışılmalıdır. Eğer cevap alamadıysanız, tekrar sorun. Bir soru sayfası hazırlayın ve onları cevaplayın, soruları ve cevapları düzenleyin. Onlardan defterler veya komple kitaplar yapın. Bu çok önemlidir! Bunun ilerlemenizi hızlandıracağına inanıyorum.

Soru: Benim gerçek “kendim”, kaynağıyla, Yaradan’la bağlı olan kalpteki siyah bir nokta mıdır ve egoizmim benden ayrı mı var olur?

Cevap: Egoizm sizin değildir. O, yukarıdan verilmiştir, böylece onu aşacağız ve yeni dünyayı hissetmeye başlayabileceğiz. Bizim “benimiz” sabit bir noktadır. Onun etrafında yeni ediniminizi inşa edersiniz.

Soru: Bir Kabalist, Yaradan’dan nasıl farklıdır?

Cevap: Bir Kabalist, Yaradan’dan, egoizmin üzerinde ihsan etme ve sevgi niteliğini inşa etmesi bakımından farklıdır. Bu özellik Yaradan’da başlangıçta bulunmaktadır. Bizde sonradan edinilir ve O’nda bu doğaldır.

Soru: Ölüm bir ceza mı yoksa bir ödül müdür?

Cevap: Ölüm diye bir şey yoktur. Kabala çalışması vasıtasıyla egoist bir arzudan özgecil bir arzuya geçiş vardır. Eğer kişi Kabala çalışmazsa, o zaman onun egoist arzusu sıfıra gelinceye kadar yavaş yavaş kaybolur, buna ‘kişinin ölümü’ denir.

Soru: Sürekli olarak çalışmanın gerekli olduğunu söylüyorsunuz ve insanları derslere katılmaya davet ediyorsunuz, bir tür çalışma amacıyla, çalışmayı değiştirmek mümkün müdür?

Cevap: Çalışmanın yerini hiçbir şeyle değiştiremezsiniz, çünkü dersler esnasında üst ışık üzerimize iner.

Soru: Bana sunulan her şey bir illüzyon ise, o zaman bütün yükselişler ve düşüşler aynı tasvirin bir parçası ve dolayısıyla bir illüzyon değil midir? Bu labirentten kurtulmaya çalışmalı mıyız?

Cevap: Zeki olmaya çalışmayın! Yükselişler ve düşüşler manevi koşullardır. Onlar, bu dünyada sizin varlığınızdan sonra geriye kalanlardır. Sahip olduğunuz şey budur. Hem yükselişler hem de düşüşler manevi aşamalarda meydana gelir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 8/5/18

Islahın Faydası Nedir?

Soru: Tüm olaylar önceden planlanmışsa, o zaman benim değişmemin faydası ne? Ne olması gerekiyorsa, zaten olacak.

Cevap: Hayır. Dünya, onun doğal seyrini yönetmesine izin vermememiz için yaratılmamıştır: “Her ne olacaksa, olacak”. Bunu bu şekilde kabul etmemeli ve onunla böyle ilişki kurmamalıyız.

Soru: Yani bir senaryo var, fakat önceden belirlenmiş değil mi? Ya da bu gösterinin katılımcıları için bir tür özgür seçim var mı?

Cevap: Eğer kendi üzerimde bir dereceye yükselebilseydim, içimdeki her şeyin oradan belirlendiğini bulurdum: gördüklerim, hissettiklerim, nasıl davranmaya karar verdiğim ve ulaştığım şeyler. Her şey bu derecede bulunmaktadır.

Ancak bunu bilmiyorum. Bu nedenle, varsayılan bu yüksek dereceye uygun olarak, görmeden, anlamadan ve bilmeden, ona olan inancım ve ihsan etme niteliğimin ölçüsünde hareket etmeliyim.

Eğer vermek, Yaradan’a bağlanmak, O`nun gerekli gördüğü şeyleri yapmak niyetine sahipsem, o zaman bu dereceye yükselirim, O`nun içinde yazdığı her şeyi gerçekleştiririm ve her şeyin bu şekilde hazırlandığını ifşa ederim; güneşin altında yeni bir şey yoktur.

Fakat ıslah olmuş bir dünya görmek için kendimi ıslah etmem gerektiği kararına varırım; Bunu önümde tasvir ederim ve o gerçekleşir.

What Is The Benefit Of Correction?

Olayları Etkileme

Facebok’tan Soru: Kontrol edildiğimiz ve olayların seçiminde özgür olmadığımız bilinci beni üzüyor. İçinde var olduğumuz ve işlevimizi yerine getirdiğimiz, programlanmış zaman çizelgesini kesinlikle etkileyemiyoruz. Öyleyse, kullanamıyorsak neden bu kadar çok bilgiye ihtiyacımız var?

Cevap: Gerçekten de birçok bilgi kişiyi boğar ve onda üzüntüye ve acılara yol açar.

Ancak, doğru, iyi bilginin tüm üzüntülerimizi azalttığını bilmek sizi memnun edecektir ve alışılmışın aksine, her şeyin nasıl düzenlendiğini, tüm dünyanın ve tüm bu sistemin şeffaf vizyonunu ve nasıl büyük bir uyum içinde etkileşime girdiğini anlayarak, işleri kolaylaştırmayı sağlar. Evrenin tüm sisteminin bu harika uyumuna “Yaradan” denir.

Bu sistemi, bu uyumu ifşa etmemiz gerekir, böylece içimizde canlanacak ve sonra her şey basit, hissedilen, net ve kendi iyiliğimiz için olacaktır.

Soru: Bizler gerçekten kontrol ediliyor muyuz ve olayları seçmekte özgür değil miyiz?

Cevap: Hayır. Aynı zamanda, genel yaratılışın, tüm ruhların, her zaman ve her seviyedeki ortak hedefin hareketine nasıl katılabileceğinizi keşfedeceksiniz: mükemmel birlik, bağ ve Yaradan ile benzerlik.

Bu amaç çok güzeldir. Belki uzaktır ama onu göreceksin ve ona katılabileceksin, yana yaklaşabileceksin ve girebileceksin. Yani sizler davetlisiniz!

Influencing Events

Bnei Baruch’u Dünya Çapında Tek Bir Manevi Kap — Manevi Embriyo Yapmak

Üst yönetim, kendimizi tek bir manevi kap olarak hissetmemiz için bizleri tüm dünyadaki, tek dünya Kabalistik grubunda birleşmek için itmektedir. Bu amaçla, dillerdeki, zaman dilimlerindeki, düşünce tarzlarındaki, hazırlık seviyelerindeki, iletişimdeki teknik engeller vb. gibi farklılıklara rağmen, tüm farklılıkların üstesinden gelmek, birbirini anlamak ve hissetmek gerekir.

En önemlisi, üst yönetimin talebiyle evrensel birliğe doğru ilerlediğimiz ve onu adım adım, aşama aşama uyguladığımızı anlamaktır. Manevi dünyaya girdiğimiz ilk basamak embriyo olarak adlandırılır. Bu embriyo mükemmel olmalı, yani, kırılmış Adam HaRishon’un ortak ruhunun yapısına benzer olmalıdır.

Şimdi bu ruhun parçalarını tek bir ruha geri topluyoruz ve anlamalıyız ki bu embriyo birliğin ilk basamağıdır. Embriyo, tavizler, grupla ilgili olarak kendini iptal etmek üzerine kurulur. Kalpten katılım gereklidir, ancak kişi Yaradan’ın elindeki, kalbinin efendisi değildir. Bu yüzden Yaradan’ı nasıl etkileyeceğimizi öğrenmemiz gerekir, böylece O, kalplerimizi bir araya getirecektir. Bizler o zaman manevi bir embriyo olacağız.

Beraber oturmak ve çalışmak yeterli değildir – kalpleri bir şekilde birleştirmeniz gerekir ve bu en zor olanıdır. Dünya grubunun inşası bize yeni bir bağ kuvveti sağlamaktadır, çünkü üstesinden gelinmesi gereken birçok ilave engeller/müdahaleler ortaya çıkmakta. Grubumuzda, elimizden gelenin en iyisini yaptık, tüm fiziksel eylemleri gerçekleştirdik gibi görünüyor ve kalp, bizim gücümüz dahilinde değil. Ancak tüm Bnei Baruch Dünya Klisinde birleşmeye çalışarak, kalplerimizi açma, birbirimize duyduğumuz duyguları keskinleştirme yönünde bir adım daha atıyoruz.

Dünyadaki 80 grubun, farklı düşünce tarzlarına ve kültürlere sahip muazzam sayıda insanının böylesine geniş bir birleşimi nedeniyle, bizler uyanabilecek, birbirimize dokunabileceğiz ve üst sistemin içinde manevi bir embriyo olarak adlandırılacak olan, ortak bir Kli yaratma eksikliği izlenimini tamamlayacağız.

Tek ihtiyacımız olan, ruhun bizden ayrılmış parçalarını birbirine bağlamaktır. Ne de olsa, bir zamanlar mükemmel bir sistemin yapısı içinde tek bir ruh olarak, Adam HaRishon olarak var olduk. Ancak, bu sistem kırıldı ve şimdi Kutsallığın sonsuza dek bu kusursuz manevi bedende hüküm sürmesi için kendimizden çıkmamız ve kayıp parçaları kendimize geri eklememiz gerekiyor.

Kulağa çok basit geliyor: kendinden çıkmak, esasen kendi organlarım olan ruhun dışarıdaki, tüm parçalarını toplamak ve onları bana geri eklemek. O zaman, bu bağda Adam HaRishon’un yapısına benzer şekilde, bu Kli’yi dolduran Yaradan’ı ifşa edeceğiz.

Üç eylem yapmam gerekir ve gerisini Yaradan bitirecek:

Kendimden çıkmak

Ruhumun ayrılmış parçalarını toplamak

Bu organları kendi bedenime yerleştirmek, böylece tek beden haline gelsinler.

En zor şey, içsel olarak bağlanmak ve onları içime yerleştirmek için bu organlardan gerçekten yoksun olduğumu hissetmektir. Şu anda altıncı bir parmağa ihtiyaç hissetmediğim gibi onlara ihtiyacım olduğunu hissetmemekteyim.

Making Worldwide Bnei Baruch One Spiritual Vessel—The Spiritual Embryo