Zohar Kitabı Kim İçindir?

Herkes İçin Zohar, Tora, “BeHaalotha”58: Torah’ın literal hikâyeler ve Esau ve Laban’ınki gibi cahil sözler anlatmak için geldiğini söyleyenlere yazıklar olsun. Eğer böyle olsaydı, bugün bile eğitimsiz bir kişinin sözlerini kurallara hem de onlarınkinden daha iyisine çevirebilirdik. Ve eğer Tora dünyevi meselelere işaret ediyor olsaydı, bu dünyayı yönetenler arasında bile daha iyi şeyler söyleyenler vardır, böylece onların arkasından gider ve aynı şekilde onları kurallara çevirirdik. Ancak, Torah’ın bütün sözlerinin en yukarıda anlamı vardır.”

Zohar Kitabı’nı yeni başlayanlara anlatmak çok zordur. Bu tamamen kapalı kutudur. Onun metinleri edebi veya tarihsel olarak, genellikle korkutucu, gizemli görünmektedir.

Rabaş’la çalışmaya başladığımda, Zohar Kitabı’nın giriş makalelerinden biri olan Baal HaSulam’ın “Kabala İlmine Önsöz” adlı makalesini çalışmam önerildi. Ancak tüm metot, manevi çalışma tekniği, onun içinde duyguların dilinde değil, Kabala’nın dilinde açıkça anlatılmıştır.

Zohar Kitabı, ders kitabı olarak kullanılamaz, sadece Kabala’yı ciddi bir şekilde çalışan insanlar için, üst sınıflar için materyal olarak kullanılabilir.

Soru: İçinde hangi sırlar gizlidir?

Cevap: Bu sırları bir insana anlatmak imkânsızdır, çünkü anlaşılmaz şeyleri bir araya getirmesi gereken uygun bir akla sahip olmadığı için her şey ona belirsiz olacaktır.

Gerçek şu ki halen Kabala çalışan bir kişi sıradan bir dünyevi psikolojiye sahiptir. Işık onu biraz değiştirmeye başlayana kadar kendi üzerinde çalışmalıdır ve buna göre çalışılan materyali farklı algılayacaktır.

Soru: Öyleyse, Zohar Kitabı neden yazılmıştır?

Cevap: Çalışılacak, değiştirebileceğiniz bir şeye sahip olmanız için ve değişimlerinizin ölçüsünde, eskiden tek taraflı görünen dünyanın nasıl değiştiğini hissedersiniz ve artık onu bütün olarak görürsünüz.

O zaman, onu tamamen farklı algılarsınız: tamamlayıcı, değiştirilebilir, ortak bir bütün olarak. Tüm cansız, bitkisel, hayvansal ve insan doğası, tek bir sistem olarak algılanacaktır.

Sadece onun içinde yaşayacaksınız. Diğer her şeyi değiştirmeden, bir şeyi değiştiremeyeceksiniz.

Zohar Kitabı, Tora hakkında bir yorumdur/açıklamadır/tefsirdir. Tora’da kişinin ve tüm insanlığın yolu ile ilgili kesinlikle her şey, başından sonuna kadar yazılıdır. Sadece manevi basamaklardaki yükselişe göre değişen kişi, içinde yazılı olanı elde eder.

Who Is The Book Of Zohar Meant For?

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed