En Son Teknoloji İçsel Bağ Koşulu

Kalplerin, farklılıkların ve sınırların ötesinde bağ hissi, küçük ya da büyük bir grubun, yeni ya da emektarların olmadığı, herkesin sanki tek bir bedenmiş gibi, eşit olarak katılım sağladığı ortak bir zemindir. Dünyada tek bir Kli’nin, yeni bir bağ derecesinin hazzını elde etmek, ortak kabımızda karşılıklı bir eksiklik inşa etmek için mesafe ve dil (iletişim) engelleri ortadan kalktı. Bu hafta sonu, binlerce öğrencimin yerel gruplarında ve neredeyse dünyanın her yerinden birbirine bağlandığı, ilk Dünya Sanal Kabala Kongremiz’de ulaşılan hedef budur.

Manevi nitelikleri, bireysel olarak değil, Yaradan’ın ifşasının aynı yüceltilmiş amacını hedefleyen erkekler ve kadınlar olarak aramızda, bizim zamanımızda hissetmeye başladık. Bu kongre Kli’mizi güçlendirdi. Ders sırasında çalıştığımız kavramları anlama ve uygulamaya, birbirine yakınlaşmaya ve yeni bir gerçeklik keşfetmeye, ortak Kli’mizin yenilenmesine doğru, bizi bir adım daha ileri götürdü. Yaratılışın amacına ulaşana kadar bu devam eden çabayı sürdürelim!

A State-Of-The-Art Inner Connection

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed