Bugünü Yarın İle Eşitlemek

İçsel ışık ve saran ışık bizi zıt yollardan etkiler. İçsel ışık bize bu günün hissiyatını verir ve saran ışık ise gelecek hissiyatını verir. Ve bu şekilde iki zıt etki arasında var oluruz.

Onları kullanabilmelisin. Sonuçta, Bugün kendimi kötü hissedersem, Bu belki gelecekte daha iyi olabilir ve bunun tersi de olabilir, eğer bugün kendimi iyi hissedersem, o zaman bu gelecekte kötü sonuçlara yol açabilir. “İyiden kötüye” ve “kötüden iyiye”, “bugünden yarına” ve “yarından bugüne” nasıl bağlantı kurabilirsiniz? Aliya’nın (yükselişteki Awzen, Hotem, Peh) AHP’ı ile nasıl çalışılacağını bilirsek başarabiliriz.

AHP’I yükselterek ve onu eyleme dönüştürerek, bugünü yarın ile eşitleriz. V o zaman ne bugün ne de yarın “kötü” olmayacaktır. Sonuç olarak, bugün yarından ayırdığımız arzular Işık tarafından düzeltilir ve onunla doldurulur. Kendimizi Işık dolu bir dünyada, hem gündüz hem de gece Işık’ın parıltısı içinde bulduğumuz sonucu ortaya çıkar, yazıldığı gibi “Karanlık, Işık gibi parlayacak.”

Bu fırsat bizim için Tzimztum Bet (ikinci kısıtlama) tarafından sağlanır. Bunun sayesinde kendimizi zıt Işıklar sisteminde buluruz: içsel ve saran ışık. Ve yükselişteki AHP sayesinde, karanlığı kalıcı bir Işığa dönüştürebiliriz.

Equalize Today With Tomorrow

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed