Daily Archives: Ocak 23, 2019

İbranice Dili Günü: Sevginin Kodu Hakkında Bilgi Edinmek İçin Bir Fırsat

Özgürce İbranice konuşabildiğimiz bir zamanda yaşadığımız için şanslıyız. İbranice öğrenmeye 1970’lerin başından, Litvanya’ya taşınırken, aktarma sırasında başladım. O zamana kadar Gemara’yı okuyan ve bir Sidur’dan (Yahudi dua kitabı) dua eden büyük babam vasıtasıyla İbraniceyi çok az öğrenmiştim. Eğer ona İbranice kelimelerin anlamını sorarsanız, size Yidişçe cevap verirdi, tıpkı doğduğum şehir Vitebsk’de yaşayan tüm yaşlı insanlar gibi. Anne babalarımızın İbranice konuşması tamamen yasaktı. Genellikle Rusça ve bazen de Yidişçe konuşurlardı.

Özel Bir Dilin Doğuşunu Kutlamak

İbrani dili benzersiz bir fenomendir. O, sevgi-nefret ilişkilerinin bir ifadesidir.

İkinci tapınağın asılsız nefret sonucu yıkılmasından sonra İbranice, Yahudilerin günlük konuşma dili olmaktan neredeyse tamamen ortadan kalktı. 2. yüzyıldan 20. yüz yılın başına kadar Yahudilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları yerlerin yerel dillerini konuştular. Yine de temel İbranice okumayı ve yazmayı öğrendiler, böylece dua edebildiler ve kutsal kitapları okuyabildiler, tıpkı Vitebsk’teki büyükbabam gibi.

“İbranice Dili Günü” Yeniden Canlandırmayı/Uyanışı İşaret Eder

Doğum günü, İbrani Dili gününe rastlayan ve şerefine bugün kutlanan, Eliezer Ben-Yehuda, İbraniceyi yeniden canlandıran adamdır. Ancak daha derin ve daha kapsamlı bir bakış açısıyla gözden geçirdiğimiz zaman, her gün İbranice konuşmaya devam etmemizin nedeni, İsrail halkının yavaş yavaş manevi kökenlerine geri dönmesidir: tek adam tek kalp olmak, bütün insanlar için bir birlik örneği oluşturmak ve böylece “uluslara ışık” olmak.

İbrani dilinin yeniden canlanması İsrail halkını birbirine bağlayan yapıştırıcının ilk ibaresidir. Ve amacımızı henüz yerine getirmememize rağmen, buna doğru yolumuzdayız.

İbranice Manevi Bağ İçin Kod Sağlar

Kabala bilgeliğine göre, İbranice diğer tüm diller gibi bir dil değildir. Yirmi iki İbranice harf, aslında yirmi iki kod sembolleridir. Kabalistler bu kod sembollerini manevi gerçeklikle bağı keşfetme sürecini tanımlamak için kullanırlar.

Kabalistler maneviyatın kendisinden, şekli ve formu olmayan “soyut bir ışık” olarak bahsederler ve manevi gerçekliğe girerken kişinin ilk hissettiği hisse “beyaz ışıkta siyah nokta” olarak değinirler. Bu küçük nokta kişinin ruhunun köküdür.

Diğerlerine olan sevgi aracılığıyla, bu küçük siyah nokta ek arzular edinir ve “ruh” diye adlandırdığımız manevi bir kapta gelişir. Ruh başkalarının sevgisiyle büyüyüp geliştikçe, daha sonra daha büyük manevi ışıkla doldurulabilir.

İbranicedeki her harf, yatay ve dikey çizgilerden oluşan benzersiz bir şekle sahiptir. Yatay çizgiler sevginin yoğunluğunu ve ruhun verilmesini ifade ederler. Dikey çizgiler ruhu dolduran ışıkları ifade ederler. Bu nedenle, İbranice harflerinin yirmi iki şekli, ruhun, başkalarına olan sevginin ışığı ile doldurulduğu yirmi iki yolu ifade eder. Ve harfler, kelimeler ve cümleler oluşturmak için birleştiğinde İbranice ortaya çıkar.

İbranice Konuşanların Manevi Görevi

Bugün, başkalarına olan sevgi aracılıyla manevi gerçeklikle bağ, bin yıl boyunca şişen insan egosunun üzerine çıkarak gerçekleşmek zorundadır. Her ne kadar Yahudiler dünyanın dört bir köşesinde toplanmış ve yine İbranice konuşmaya geri dönmüş olsalar da Kabala, İbranicenin gerçek canlanmasının ruhun canlanması olduğunu açıklar.

Yahudi halkının bir sonraki aşaması, sadece İbranice konuşmak değil, aynı zamanda onu ruhtan konuşmaktır. Diğer bir değişle, vermenin ve sevmenin niteliğini yeniden geliştirmek, ruh içine ışığı almak ve böylece kalpten kalbe İbranice konuşmaktır.

Hebrew Language Day: An Opportunity to Learn About the Code of Love

Eğer Yaradan’dan Başkası Yoksa O Zaman Ben Kimim?

Soru: Eğer Yaradan’dan başkası yoksa o zaman ben kimim ve neredeyim?

Cevap: Siz yoksunuz. Yaradan ile aranızda hiçbir farkın olmadığı bir koşula ulaşmanız gerekir ve kesinlikle kendi “Ben” inizin olduğunu hissetmezsiniz. O’nunla düşünceler, arzular ve eylemlerde birleşirsiniz.

Soru: Yaradan’ın da kendi “Ben”i yok mu?

Cevap: Zamanın, mekanın ve hareketin ötesinde, başlangıçta tek var olan sonsuz güç olduğundan Yaradan’ın “Ben”i hakkında hiçbir fikri yoktur. Bu nedenle, Yaradan hakkında böyle bir soru yoktur, çünkü O’nun hangi koordinatlarda var olduğunu hayal edemeyiz.

If There Is No One Else Besides The Creator, Then Who Am I?

Düşüncelerimiz Nereden Gelir?

Soru: Yaradan, neden bana düşüncelerimin benim düşüncelerim ve arzularımın benim arzularım olduğu hissiyatını vermektedir?

Cevap: Yaradan bunu, O’nun, tüm düşüncelerinizin ve arzularınızın hem kötü hem de iyi tüm eylemlerinizin, çevrenizde ve dışınızda size olan her şeyin kaynağı olduğunu ifşa etmeniz için yapar.

Farklı düşünceler yaşarken, onları kendi düşünceniz sanırsınız, ama onlar sizin değildir.

Çoğu zaman, kişi kendisini bunların onun düşünceleri olmadığını fark ederken bulur. Ama onlar nereden geldiler? Bulutların içinden bir yerden mi süzüldüler ve şimdi kafasına indiler? Ya da kişi “Hayır, sanmıyorum. O! Ben bunu demek istememiştim.”, der.

Bir şekilde kendisini kontrol eder ve onunla ilgili yanlış bir şeyler olduğunu görür. Bunlar bizim, benlik ve kendimizi nasıl konumlandırdığımızın sorunlarıdır.

Where Do Our Thoughts Come From?

Yaradan’ı Ortağınız Olarak Nasıl Hissedersiniz?

Soru: Yaradan’ın manevi çalışmadaki ortağım olduğunu nasıl hissedebilirim?

Cevap: Bunu bir öncül olarak kabul etmek zorundayım ve bunun için O’na başvururum. Ve sonra O`nun taleplerime derhal cevap verdiğini göreceğim. Yaradan yaşayan bir insan değildir, ama benim doğru taleplerime cevap veren bir sistemdir.

Ve taleplerim, sadece Yaradan’dan dünyanın ihtiyaç duyduğu şeyleri alırsam ve özveriyle onu kendimden bütün Kli’ye (ruh /kab) geçirirsem doğrudur. Ve her birimiz aynı şeyi yapmalıyız.

Özünde, O’ndan dünyaya ve dünyadan O’na iletken olmak istiyorum. Bunun için, dünyanın tüm ıstırabına katlanmak zorundayım ve onları kendimde doğru şekilde oluşturmak zorundayım ki böylelikle, onların hepsi O’nun ile birleşmeyi amaçlayacak.

Dünyanın tüm egoist arzularını yeniden kendime kaydederim, onları Yaradan uğruna niyetiyle örterim ve O’na başvururum. Ve sonra, O’ndan belirli nitelikler ve bilgiler alırım ve onları düzelterek, dünyaya öyle bir şekilde veririm ki dünya, kendi egoizminden Yaradan’a doğru biraz daha ilerleyecektir.

How Do You Feel The Creator As Your Partner?

Kendimizi Değiştirerek, Dünyamızı Değiştiririz

Soru: Her şey sadece benim içimdeyse, beni etkileyebilecek başka bir güç var mıdır?

Cevap: Dışarıdan, Yaradan sizi O’nun Işığı ile etkiler ve bu Işıkta, sanki beyaz bir ekranda gibi kendi dünyanızı, kendi niteliklerinizle tasvir edersiniz.

İstemsiz olarak tasvir ettiğiniz bu dünyayı, artık kendi iradenizle düzeltebilir ve onu farklı bir şekilde tasvir edebilirsiniz. Bu nedenle, bu ekranda size her türlü problemler sunulur, böylece kendinizi düzeltir ve dünyayı iyi olarak görürsünüz.

Soru: Eğer Yaradan da benim içimdeyse, bu benim dışımda başka birisi olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Hayır, siz bu şekilde düşünüyorsunuz. Çok basit bir ilişki bulmamız gerek: kendimizi değiştirdiğimiz kadar, dünyamızı da değiştiririz.

Her birimiz bu dünyayı, kendi yöntemiyle hisseder. İçinde bazı noktalar var ki birbiriyle kıyaslayabiliriz/karşılaştırabiliriz ancak bunlardan ifade bile edemediklerimiz vardır.

Bu nedenle bizim görevimiz, birbirimizle bağ kurarak, milyarlarca insandan oluşan dünyanın tam bir resmini yaratmaktır. O zaman bağımızın içinde, sonsuzluk dünyasını göreceğiz.

By Changing Ourselves, We Change Our World

Yaradan`a Karşı Bir Şey Yapmak Ne Demektir?

Soru: Yaradan’a karşı bir şey yapmak, O`nun yaratılan varlıkları memnun etme arzusuna karşı anlamına mı gelmektedir?

Cevap: Bunu söyleyebilirsiniz veya O’nun tekliğine katılmadığınızı söyleyebilirsiniz. O var ve siz varsınız. Burası, insanlar dışında kimsenin var olmadığını iddia eden mutlak ateistlere ve yüksek güçten başka kimsenin olmadığını söyleyen insanlara ve onların arasındaki geri kalan her şeye bölünmenin ortaya çıktığı yerdir. İnsanın kendisi, gerçekten neyin içinde olduğunu anlamamakta. Bütün dinler ve inançlar bu iki nokta arasında yoğunlaşmıştır.

Kabala, bilinçsizce var olduğumuzu söylemektedir.

İnsanlık geliştikçe, sadece bizim var olduğumuz ve Yaradan’ın tamamen psikolojik bir tablo olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi gitgide Yaradan’ı ifşa etmek, O’nu anlamak ve O’na ulaşmak ihtiyacına geliyoruz.

What Does It Mean To Do Something Against The Creator?