Daily Archives: Kasım 5, 2018

Kişi Nasıl Nötr Olabilir?

Soru: Eğer ben bir egoist olarak doğduysam ve benim bütün “öz”üm egoizmse, ben nasıl nötr/tarafsız olabilirim?

Cevap: Gerçek şu ki, bir kişi yaratılış amacına doğru yönlendirildiğinde, kişiye bir dereceye kadar nötr olduğu koşullar verilir. Seçme özgürlüğüne sahiptir ve seçebileceği doğru koşullar verilir. Ancak bu, kural olarak sadece grubun içindedir.

Dünyamızda, Kabala’nın tartıştığı bir kötülük yoktur. Bu kötülük, yalnızca birleşmek isteyen dostların arasında kendini gösterir ve kötülük – onların bencillikleri – onların hedefe ulaşmasını engeller.

Kabala dışında ormandaki hayvanlar seviyesinde kötülük mevcuttur. Bu, sadece insanlığı gruba getirmek için gereklidir.

How Can One Be Neutral?

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 225

Soru: Kabala bilgeliğine göre, zamanın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?

Cevap: Zaman, eylemlerde sebep ve sonuç düzeni/sırasıdır. Hissiyatımızda “zaman” dediğimiz bir süreç oluştururlar.

Soru: Acı, insanlara üst dünyanın bir parçası olan, kalpteki noktayı geliştirmek için onları uyandırmak amacıyla verilir. Ama hayvanlar neden acı çekiyor?

Cevap: Dünyamızda yaşayan hepimiz, ortak/genel yaratılmış arzuyu oluştururuz ve bunu düzeltme/ıslah etme yoluyla kişi, doğanın tüm seviyelerinin geleceğini de düzeltir.

Answers To Your Questions, Part 225

Kabala Ve Bireysellik

Soru: Bireyselliğini kaybetme korkusu olan bir kişi, Kabala çalışmak için uygun değil midir?

Cevap: Aksine, Kabala için uygundur, kaybedecek bir şeyi vardır. Ama onun çalışması sadece gruba dahil olmada, kendi bireyselliği üzerinedir.

Soru: Kişinin “Ben”i nedir?

Cevap: Kişinin “ben”i, gruba dahiliyetinin, her an kendi kendini iptal etmesinin bir ölçüsüdür. Orada onun gerçek bireyselliği ifşa olur.

Soru: Bu net değil: grupta eşitlik nedir?

Cevap: Bizler onu uygulayana/sağlayana kadar anlamayacağız. Bunun için uğraşmalıyız ve Üst Işık, Yaradan, onu bizim için yerine getirecektir.

Kabbalah And Individuality

Neden Üst Işığı Hissetmiyoruz?

Soru: Eğer Işıktan bahsedersek, o zaman hissettiğim acı nedir?

Cevap: Bu acıya bağlıdır: sevgi ya da nefret.

Acı, arzu edilenin yokluğudur. Eğer birisine vermek, memnun etmek istersem ve yapamazsam, bu bir tür acıdır. Eğer aksine almak istiyor ve almıyorsam, bu başka bir acı türüdür.

Soru: Şöyle söylenir; eğer hayatın Işığı, merhamet Işığında kıyafetlenmediyse, o keskin bir bıçağa benzer. Bunun anlamı nedir?

Cevap: Bize gelen her Işık, onu başkalarına aktarmak için ihsan etme niteliğinde kıyafetlenmelidir ve o zaman bizim yararımız için olacaktır. Bizler bunun için hazırlanmalıyız, aksi takdirde Işık gelmeyecektir.

Üst Işığı hissetmiyoruz, çünkü onu başkalarına aktarma arzusuna sahip değiliz. Kendimi bir Işık iletkeni haline getirir getirmez o zaman üst Işık derhal başkalarına açtığım ölçüde bende açılır.

Soru: Öyleyse acı ve ıstırap hissettiğim zaman, hayat Işığının (Hohma), ihsan etmemde, merhamet ışığında (Hassadim) kıyafetlenmediği anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz?

Why Don’t We Feel The Upper Light?

İnsan Neden Akla İhtiyaç Duyar?

Beni Yaradan’dan ayıran her şeye kötülük denir. Ancak, bunun kötülük olduğuna, akılda veya kalpte, nasıl karar veririm?

Eğer onu iptal etmemiz, mantık ötesi inançla çalışmamız gerekiyorsa, Yaradan neden kişiyeherhangi bir hayvanın aklının üstünde olan aklı verdi?

Yaradan, insan için aklı, kesinlikle hayvansal aklımıza karşı çalışmamız için yaratmıştır. Aksi halde acı ve tatlının nerede olduğunu anlayamazdık. Aklımızı, üst akıl ile değiştiririz. Bir şeyden başlamamız gerektiğinden, Yaradan bize hayvansal aklı verir.

Bu Yaradan’ın alma arzusunu nasıl yarattığına emsaldir, onun için bizler ilkönce almayı tatlı ve ihsan etmeyi acı olarak hissederiz. Kişi, Yaradan’ın başlangıçta yaratılanları neden O’na zıt olarak yarattığını sorabilir. Ancak bu, zaten şu soruyla ilgilidir: O, neden yaratılışı kırdı? Ve cevap: Işığın avantajı karanlıktan elde edilirdir.

Why Does A Person Need The Mind?

Klipa Ve Kutsallık Arasındaki Fark

Klipa ve kutsallık arasındaki fark eylemde değil, niyettedir. Kutsallık, Yaradan’ın da dahil olduğu diğerlerinin yararına olan her şeydir ve kişinin kendi iyiliği için olan her şey Klipa’dır.

Eylemlerde, Klipa ile kutsallık arasında hiçbir fark olmadığı, ancak sadece niyetlerde olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer buna dikkat edersek, Klipa’dan kutsallığa doğru hızlı bir şekilde hareket etmenin ve bunun tersine, kutsallıktan Klipa’ya düşmenin kolay olduğunu göreceğiz.

Bu nedenle, kişinin yalnızca niyetine dikkat etmesi gerekir ve kişi kendi eylemlerini hızlı bir şekilde düzeltebilir. Yaradan’ın bizi içine soktuğu içsel koşulların önemi yoktur. Bizler sadece niyeti kontrol etmeliyiz ve gerekirse grup içinde, ıslahların yardımıyla onu derhal değiştirmeliyiz. Bu en güvenilir testtir.

Bir insanın bu resmi oluşturması uzun yıllar alır, ancak oluştuğu zaman, kişi ıslahları nispeten hızlı ve kolay bir şekilde yapar.

Difference Between Klipa And Holiness

Kabalistik Birlikler

Rabaş, Sosyal Yazılar ‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev İle İlgili Olarak”: Ve realitede görüyoruz ki laikler arasında da dost sevgisi vardır. Onlar da dost sevgisini edinmek için çeşitli çemberlerde bir araya gelirler. Öyleyse dindar ve laik arasındaki fark nedir? Ayet der ki (Psalms 1), ‘‘… ne de aşağılayanın koltuğuna oturdu.’’

Dünyada çeşitli ilgi alanı ve konulara göre oluşturulmuş erkek, kadın, karma grup, çocuk vb. sayısız birlik vardır. Ancak bunların hepsi bir şekilde kendini tamamlamak ve yaşamlarını süslemek/dekore etmek için vardır.

Kabalist birlikler, kendilerinin dışına çıkarak, kendi kendilerinin üzerine yükselmek amacıyla bir araya gelirler. Kabalistler, onları, orijinal egoist doğalarının üzerinde yükselten özel bir doğa kuvveti çekecek şekilde birleşmeye çalışırlar. Bunu yaparken, aralarında “Arvut” (“Karşılıklı Garanti”) olarak adlandırılan tamamen yeni ilişkiler ortaya çıkar.

Amaçları, dünyamızın ötesinde, doğamızın ötesinde çalışmaktır. Bu insanlar, insanlık içindeki diğer tüm topluluklardan farklı olarak birliklerinde çok sıra dışıdırlar.

Kabbalistic Associations

Başkalarının Yararı İçin Eylemde Bulunmak

Manevi çalışmanın en önemli unsuru, tek bir doğrultuda hareket eden tüm düşüncelerimize, eylemlerimize, arzularımıza ve sözcüklerimize filtreler ve kısıtlamalar koymaktır: Kafadaki düşüncelerin, kalpteki arzuların, ağızdaki kelimelerin ve ellerin eylemlerinin yalnızca başkalarının yararı için çalışmasını sağlayın.

Ancak bu hastaneden hastaneye koşmak, muhtaçlara yardımcı olmak ya da yaşlı bayanların karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek vb. anlamına gelmez. Böyle bir şey değildir! Bunun bize herhangi bir sonuç vermediğini görmekteyiz.

Geriye sadece tek şey kalıyor: tek bir ulus haline gelerek, Üst ışığı tüm dünyaya aktarmak, Tora’da yazıldığı gibi, “Ve sen bana bir Cohen ulusu olursun.’’ Eğer bunu üstlenip ‘‘Cohenler’in bu dünyada hiçbir ayrıcalığı yoktur.’’ sözündeki gibi kendi yararımız için almaktan çıkıp, ona ve dünyaya ihsan etmek için tüm dünya ile Yaradan arasında aracılar olursak, o zaman bütün dünyaya uyum, denge getireceğiz ve görevimizi tamamlayacağız.

Bu, her zaman doğru bir şekilde ölçmek ve tartmak, adil hükümler vermek ve kendilerini kontrol etmek zorunda olan Shoftim’in (Yargıçlar) bölümünün özüdür.

Acting For The Benefit Of Others