Monthly Archives: Kasım 2018

Dostlar Vasıtasıyla Kendi Ruhunu Gör

Soru: Yazılıdır ki (Psalms 1): ‘‘… ne de kibirlilerin arasında oturun.’’ ‘‘Kibirliler’’in kendi içsel koşulları olduğunu bilen birisi, onluda aniden ‘‘kibirliler’’i görür. Kişi bununla nasıl çalışmalı?

Cevap: Onlar (dostlar), gözlerinde mükemmel görünene kadar kendini grup vasıtasıyla değiştirmelidir. Bu kişinin çalışmasıdır. Dostlar vasıtasıyla kendi ruhunu yani tüm on Sefirot’u görmelidir.

Yorum: Daha gelişmiş koşullarda, bazen bu “kibirli”yi, bilerek/kasıtlı olarak kendi içimizde uyandırmamız gerektiğini söylemiştiniz.

Benim Yorumum: Hemen değil. Her şeyden önce, doğru sistemi, metodolojiyi inşa etmeliyiz ve daha sonra hızlı geçiş için kaynakların içine bakmalıyız. O zaman, negatif güce de ihtiyacımız olacak.

See Your Soul Through The Friends

Manevi Gelişimin Baş Düşmanı

Soru: Kabala’da büyümemize en çok zarar veren düşünce ya da eylemler nelerdir? Hangi arzu bizim baş düşmanımızdır?

Cevap: Tembellik. Başka hiçbir şey yolumuzda durmaz. Sadece tembellik.

Kendinizi öyle bir çevreye sokmalısınız ki sürekli olarak sizi canlandıracak, sizi ileriye doğru çekecek, sizi itecek, sizi kışkırtacak. Bu son derece önemlidir. Ayrıca, egoizminizi yalnız bırakın. Bu sizi rahatsız edecek ve haklı olarak böyledir. Karakteriniz veya nitelikleriniz üzerinde uğraşmayın. Sizler üst dünyaya girmek için tam olarak bu şekilde yaratılmışsınız. En önemli şey çalışma için daha fazla enerjiye sahip olmaktır.

Soru: Manevi gelişimde tembelliğin bir örneğini verebilir misiniz?

Cevap: Kesinlikle. Bir kişinin onu doğru bir şekilde yönlendiren, ona doğru hedefi gösteren ve bunu başarması için gereken enerjiyi sağlayan doğru çevreye etkin bir şekilde müdahil olamamasıdır.

Bir kişinin, onu doğru şekilde yönlendirebilen, ona doğru hedefi ve ona ulaşmak için enerji verebilen doğru çevrede aktif katılımının olmamasıdır.

Soru: O zaman maneviyata doğru ilerlememi engelleyen bedensel tembellik nedir? Bazen bize bedensel tembelliğin iyi bir şey olduğunu söylemektesiniz.

Cevap: Fiziksel dünyaya ilişkin olarak, tembellik yararlı bir niteliktir. Ne kadar az telaşlı, o kadar iyi. Ama bir kez doğru yolu keşfettikten sonra ilerlemek için tüm gücünüzle devam etmelisiniz.

The Archenemy Of Spiritual Development

Yeni Bir Gün – Yeni Bir Hayat

Soru: Manevi dengenin dışsal bir örneğini verebilir misiniz ve o kendini nerede göstermektedir?

Cevap: Hayır, çünkü bizim dünyamız manevi güçlerin dengesine bir örnek değildir.

Dünyamızda manevi hiçbir şey yoktur. O sadece bir kişiyi içsel birliğe getirmek için gereklidir. Bu nedenle, soyutlanmış negatif güçler burada çalışır. Olumlu güçler yoktur, bazen çalışsalar da bu sadece bizi “O’ndan Başkası Yok” şeklindeki doğru tanıma getirmek için ters bir durumdur.

Soru: Belki de bunu şu anda, uyum ve sevginin hüküm sürdüğü ama herkesin dünyada dünden önceki günlerde yaşanan kavgaları ve uyuşmazlıkları hatırladıkları bir aile örneğinde görmek mümkündür?

Cevap: Hiçbir şey unutulmaz. Ancak, her iki eş de kendilerini bilinçli bir şekilde dengeliyorlarsa ve her ikisinin de doğru birlikteliğe yönelik net bir istekleri varsa, çünkü her iki tarafta da kötülük olduğunu anlarlar ve bununla bağlantılı olarak bir çeşit iyilik de mevcuttur ve bunları dengeye getirmek isterler. Daha sonra kötülüğü etkisiz hale getirirler ve kontrol altında tutarlar. Bu manevi sistemin, daha çok ya da daha az nasıl var olduğudur.

Yorum: Sıklıkla eşinizle olan ilişkinizden örnek verirsiniz. Eğer akşam bir tartışma yaşadıysanız, ondan sonra sabahleyin hatırlamıyorsunuz ve bunun hakkında konuşmuyorsunuz.

Cevap: Bunun gibi değil. Ertesi sabah her şeyi hatırlıyorum ve eşim de öyle. Yine de, her sabah temiz bir sayfayla başlayacağımıza karar verdik ve bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz.

Aramızda bir antlaşma var ve onu ihlal etmemeye çalışıyoruz. Bu iyi, ciddi manevi çalışmadır. Ertesi gün, geçmişi hatırlamayacağımız konusunda anlaştık. Bir kere gün bittiğinde, üzerine çarpı atılır.

Soru: Kişi bunun kendisi için iyi olduğunu anlar mı, bu şekilde tüm sıkıntılarını atlatabilir mi?

Cevap: Aksi takdirde, uzun yıllar boyunca bir evliliği sürdüremezsiniz. Biz 50 yıldır evliyiz!

Soru: Kişi gücü nereden alabilir? Yaradan’dan mı?

Cevap: Hayır. Burada sadece evliliği sürdürme arzusuna ihtiyacınız var. Belli bir davranış sistemi geliştirmelisiniz.

A New Day—A New Life

Herkesin Bir Şansı Vardır

Soru: Eğer bir kişinin hayatındaki tüm olaylar kazara değilse, her fiziksel olayın bir üst sebebi, bir üst kökü mü vardır?

Cevap: Her insanın kendine ait “meleği” vardır; yani özellikle onu yöneten üst güç. Başka bir deyişle, her birimiz, kalpteki noktası, ruhunun kökü aracılığıyla, manevi sistemin içerisine yerleştirilir.

Realitede, mesafeler yoktur, üst ve alt dünyalar yoktur – bunlar tek ve aynı sistemdir, sadece her şey onun hissiyatının içerisine ne kadar derinden girdiğimize veya onun hissiyatının ötesine ne kadar geçtiğimize bağlıdır.

Eğer bizler “ruh” ya da “üst dünya” olarak adlandırılan bu sistemin hissiyatı içerisine dalarsak, o zaman düzeltilmiş arzularımızla ona nüfuz ederiz ve onun içinde çalışırız.

Eğer, düzeltilmemiş egoist arzularımız nedeniyle, bu sistemde çalışamazsak, o zaman bizim dünyamızı hissederiz ve doğal olarak, üst dünyayla yani geleceğin embriyosuyla sadece ilk bağlantıya sahip oluruz.

Sadece kendimizi düzeltmeye başladığımızda, bu sisteme kademeli olarak dahil olabiliriz. Bununla birlikte, prensip olarak, hepimiz, her insanın kendisini üst sistemde hissetmeye başlama fırsatına sahip olduğu bir koşul içerisindeyiz.

Everybody Has A Chance

Çevresel Afetlere Neden Olan Nedir?

Soru: Bütün Çinliler araba sahibi olmak isterse ne olur?

Cevap: Herkes bir arabaya hatta birden fazla arabaya sahip olsa bile; dünyada ve ekolojide hiçbir şey değişmeyecek. Dünyada 7 veya 14 milyar özel araç varsın olsun. Arabalar ekolojik felaketlere neden olan şey değildir. Bizim bozuk/yozlaşmış ilişkilerimiz ekolojik felaketlerin sebebidir.

Doğada ve onun incelenmesinde neyin görünür olduğunu anlamalıyız; çevresel felaketler, teknoloji, cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerden değil, insan seviyesinden kaynaklanır. Sadece bizler, ilişkilerimizin/bağımızın seviyesinde, diğer tüm doğa seviyelerinde sıkıntıya neden oluyoruz.

Ekoloji ve sağlık, depresyon ve uyuşturucu bağımlılığı, boşanma ve diğer tüm alanlardaki sorunlar ve doğadan kaynaklanan bütün felaketler, yalnızca bizleri daha yüksek bir seviyede olan sebebi anlamaya itmektir. Her zaman Doğa, daha yüksek bir seviyeden gelen bir problem, daha düşük seviyelere iner ve sistemi oradan harekete geçirir.

Umarım egoist seviyemizde kötülük olarak gördüğümüz bu kötülüklerden kurtuluş arayışı içinde, egoizmimizden vazgeçmek zorunda kalacağız, birbirimize sevgi ve anlayışla davranırsak, insan seviyemize bağlı olarak doğa ile sadece cansız, bitkisel, hayvansal seviyelerde dengede olabileceğimizi anlamak zorunda kalacağız.

O zaman, bir bütün olarak doğaya birliği getireceğiz ve genel doğa ile bir dengeye ulaşacağız.

What Causes Environmental Disasters?

Bu Yüzden Kalp Gerçekten Bir Dostu Sevebilir

Rabaş, ‘‘‘Dostunu Kendin Gibi Sev’ ile İlgili Olarak’’: Bilgelerimiz şöyle der: “Günahkârları dağıtın; bu hem onlar için hem de dünya için iyi.” Diğer bir deyişle, onların var olmaması daha iyidir. Ancak, Hak’tan yana olanlar için bunun tersidir: “Hak’tan yana olanları bir araya getirin; hem onlar için hem dünya için daha iyi.”

Başlangıçta Hak’tan yana olanlar yoktu. Hak’tan yana olanlar bizim ıslah olmuş niteliklerimizdir. Yeni bir dereceye girdiğimiz her seviyede, eski Hak’tan yana olanlar düşer ve yeni günahkarlar yükselir ve bizler, onları tekrar Hak’tan yana olana çeviririz.

“Hak’tan yana olan” sözünün anlamı nedir? “Dostunu kendin gibi sev” kuralını uygulamak isteyenlerdir. Onların tek niyeti, kendine olan sevgiden çıkmak ve diğerlerini sevme doğası üstlenmektir. Ve bu yerine getirilmesi gereken bir İlke (sevap) olsa ve kişi kendini onu yerine getirmeye zorlasa da, sevgi yine de kalbe verilen bir şeydir ve kalp, doğası gereği onunla hemfikir olmaz. Peki, o zaman kişi diğerlerini sevmenin kalbe dokunmasını sağlamak için ne yapabilir?

Bu imkansızdır. Sadece Üst Işık bizim için böyle bir ıslah yapabilir. Bu iki kuvvet gerektirdiği için bizim gücümüz dahilinde değildir; biri ıslah olmamış olan, diğeri ise bizim sahip olmadığımız ıslahın gücüdür. Bizler tam olarak nasıl veya neyin düzeltilmesi gerektiğini bile bilmiyoruz.

Bize 612 Islah verilmesinin nedeni budur: onların kalpte bir his oluşturma gücü vardır. Ancak, bu doğaya aykırı olduğundan, dost sevgisini yerine getirme becerisine sahip olmada çok küçük bir histir. Bu yüzden, şimdi onu gerçekten nasıl uygulayacağına dair tavsiye aramalıdır.

Kişinin, “Dostunu sev” kuralında gücünü artırabilmesi için tavsiye, dost sevgisidir.

Bu, ihsan etme ve ihsan etme uğruna almanın da söz konusu olduğu gerçeğinden bahsetmektedir.

Soru: Onlulardaki çalışma, çalıştaylar ve çalışmaların hepsi tek bir şeye mi yöneliyor: Islah Eden Işık’ı çekmek?

Cevap: Evet, başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tora, egoist arzularımızı ıslah eden ve onları özgecil hale getiren Üst Işıktır, bir egoist niyetin özgecil olana ıslah edilmesi, bir emri yerine getirmek olarak adlandırılır.

So That The Heart Would Truly Love a Friend

İnsanlar Neden Acı Çeker?

Soru: Kabala’nın bakış açısından insanlar niçin ve neden acı çekerler?

Cevap: Kişi acı çeker, çünkü içinde var olduğu ancak hissetmediği üst dünyayı ifşa etmek istemez.

Kendi arzularını kendi içinde geliştirmek için acı çeker, çünkü bu arzulara göre, onun ifşa kapasitesi ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bizler, çabalamadan üst dünyayı ifşa etmek için başka imkânlara sahip değiliz.

Ve her bir edinim için, ne tür bir çaba göstermeniz gerektiği açıktır. Aynı zamanda, egomuz herkese karşı belirli bir çaba göstermeye karşı direnecek ve baskı yapacaktır. Bu olmadan, ortaya çıkan resmin boyutunu, derinliğini ve bu koşulu belirleyen tüm renkleri ve özellikleri belirleyemeyeceğiz.

Why Do People Suffer?

Emirler – Aramızdaki Bağın Kanunları

Soru: Amaca doğru ilerleyen bir grupta boş konuşma veya dedikoduya karşı kanunlar olmalı mıdır?

Cevap: Tüm emirler sadece aramızdaki içsel bağdan bahseder. Ancak, dünyamızda bunlar mekanik eylemler şeklinde tanımlanmaktadır: belirli bir yemek yeme şekli, elleri yıkama ve kişinin tarlada veya hayvanlarla, vb. ile çalışırken yaptığı diğer bedensel eylemler. Gerçekte, tüm bu arzular ya bağımızı kolaylaştırır ya da engeller. Onları doğru bir şekilde anlamak ve gerçekleştirmek zorundayız.

Bu nedenle, çeşitli niteliklerimizin birliğimize giden yol boyunca ifşası, diğer kişilerle bağa yönelik ilişkimiz, kendimizi doğru bir şekilde düzene sokmak için gereklidir. Bu şekilde, tüm olumlu ve olumsuz emirleri gözlemleyerek, bağ için neleri kullanacağımızı ve nelerden kaçınacağımızı anlar ve amaca ulaşırız.

Bu, Işık veya Tora olarak adlandırılan, üst gücün yardımıyla gerçekleştirilen emirlerin yerine getirilmesidir.

Commandments—The Laws Of Connection Between Us

Kök ve Dal Arasında Doğrudan Bir Bağlantı Var Mıdır?

Baal HaSulam, On Sefirot’un Çalışılması 1. Kısım, 3. Bölüm, Histaklut Pnimit: O’nun içinde olmayan ve doğrudan O’ndan uzanmayan ve de yaratılışın tam tersi olan her şey, bizim doğamıza aykırı olacaktır ve katlanmak bizim için zor olacaktır.

Soru: Doğrudan üst güçten gelmeyen bazı nitelikler vardır. Mademki “O’ndan başkası yok” , o zaman bu nasıl mümkün olabilir?

Cevap: Yaratan’ın tüm iyi nitelikleri, egoizmimize uygun olarak bizim içimizde tersine tezahür eder.

Örneğin, Yaradan’da hiçbir çaba yoktur, yani, bizim kökümüzde ağır çalışma yoktur. Bu nedenle, mutlak bir dinlenmenin içinde olmaya özlem duyarız, çünkü herhangi bir çaba, acı çekmemize neden olur. Çok fazla kalori harcayabilirim, fakat sadece iyi hissetmek amacıyla. O zaman her şey yolundadır.

Soru: Kök ve dal arasında doğrudan bir bağlantı var mıdır?

Cevap: Hayır, o bir çeşit filtreden geçer. Bu, her şeyin ters olarak gerçekleştiği perdeyle aynıdır. Üst ışık manevi Partzuf’a geldiği zaman, Partzuf, üzerinde bir kısıtlama yapar, onu yansıtır, hesaplama yapar ve ancak ondan sonra ışığı alır.

Aynı şey aşağıdan yukarıya doğru yükselme sırasında da olur. Yaradan’a yakarışa gelmek için de aynı şekilde davranmalıyız. Bu muazzam bir çalışmadır. Bizler, üst ışığı isteriz, ama bunun için çaba gösteremeyiz.

Is There A Direct Connection Between Root And Branch?

Kalbinizle Nasıl Konuşulur?

Düşünce: Bir kadının kalbi bir erkekten biraz daha hızlı atar: Erkekler için dakikada 70, kadınlarda 78. Bununla beraber, birlikte yaşayan çiftlerde, özellikle de yakın ilişkileri varsa, kalp ritimleri ve solunum benzer hale gelir. Yani, bilim insanları öyle iddia etmektedir.

Ama insanlar birlikte coşkuyla bir şeyler yapsalar bile, onların kalpleri birbirine uyumlu hale gelir.

Benim Yorumum: Bu, insanların birbirleri üzerindeki etkisidir. Aynı takımda çalışıyorlarsa yakın bağlar veya paylaşılan hobiler, tek bir görev veya atmosfer olmasa bile uyumlu hale gelirler.

Kişinin çevre üzerindeki etkisi çok yönlüdür. Bir ülkede yaşayan insanların ortak bir zihniyet kazandığını görürüz ve eğer uzun bir süredir orada yaşıyorlarsa, o zaman bu ülkede yaşayanların özelliklerini bile edinirler. Bu, insanlara bağlı değildir, sadece yaşadıkları toprakların kendisine bağlıdır.

Soru: Bu Kabala’da nasıl işler?

Cevap: Bu, Kabala’da çok farklı bir hikâyedir. Gerçek şu ki, Kabala çalışarak, bizler birbirimize aynı topraklarda yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz ve aynı etkiye maruz kaldığımız dünyevi seviyede değil, bizim bile bilmediğimiz radyoaktif ortam veya bazı diğer parametreler ile bağlanırız.

Ortak amacımız konusunda tutkuluyuz ve kendimizi gördüğümüz yer burası. Dahası, kendimizi bu ortak amaçta sadece dostlarımızın içinde eridiğimizde görebiliriz.

Bu nedenle, Kabala’da, başka herhangi bir insan etkileşim biçiminde mevcut olmayan böyle bir birlik ve bağ gelişir. Kabala’da, birbirimize benzemediğimiz ortaya çıkar, birlikte birleşmiş parçalar haline geldiğimiz bir sistem oluştururuz ve kişi bir diğeri olmadan var olamaz. Bu nedenle,burada her şey bir derece daha yüksek.

How To Speak With Your Heart