Bununla Yaradan’ın Ne İlgisi Var?

Facebook’tan Soru: Öğrettiğiniz her şey, insanlar arasındaki ilişkilerin saf psikolojisidir. Yaradan, Işık ve diğer tüm özelliklerin bununla ne ilgisi var?

Cevap: Gerçek şu ki Yaradan, aralarında ihsan etme ve sevginin özel bir ilişkisi olduğu zaman insanlar arasında edinilir. Dünyevi ihsan etme, dünyevi sevgi değil, fakat daha üst bir seviyede, yani bizim egoizmimizin üstünde.

Egomuzun üstünde bir sonraki seviyeye yükselmek için, prensipte yalnızca bununla ilgilenen Kabala Bilgeliği’ne gereksinim vardır. Yani, o psikolojidir ama bir sonraki, daha yüksek seviyede.

Dünyevi psikolojimizde bir kişinin kendini pratikte değiştirmesine gerek yoktur. Burada kişi üst gücü almalı ve Kabala ona bunu nasıl yapacağını açıklar. Bu gücü alarak kişi kendi benliği üzerine diğerlerini sevmek ve onlara ihsan etmek için çalışan tamamen farklı, kendinin dışında başka bir kişiyi inşa eder. Yani, materyal seviyede ‘Ben kendimin içindeyim’ ve manevi düzeyde ‘kendimin dışında’ davranırım.

Materyalistik psikoloji bununla ilgilenemez; bunun için araçlara sahip değildir, bir kişiyi tersine çevirebilecek Işık’ın gücü yoktur. Bu sebeple psikoloji, psikolojidir ve Kabala, Kabaladır.

Soru: Materyalistik psikolojinin bizi dünyevi gerçekliğe ve Kabalistik psikolojinin üst gerçekliğe adapte ettiğini söylemek mümkün müdür?

Cevap: Elbette, kendimi, egonun üstünde ve egoizmimden tamamen ayrılma üzerine inşa edilmiş farklı bir ilişkiler sistemine adapte ederim.

What Does The Creator Have To Do With It?

Üzgünüm, bu öge için yorum yapma kapatılmış.

"Kabala ve Hayatın Anlamı" Yorumlar RSS Feed