Daily Archives: Temmuz 23, 2018

Ortak Ağda

Soru: Dünya ruhunun birliği, tarihte var olan tüm Kabalistlerin ruhlarının şu anda bize bağlı olduğu anlamına mı geliyor?

Cevap: Modem aracılığıyla bize bağlanmazlar ama hepimiz sürekli tek bir ortak ağdayız.

Soru: Siz bir keresinde onlara doğrudan soru sormamızı önerdiniz. Bunu yapmayı nasıl öğrenebiliriz?

Cevap: Sorular sorun ve belli içsel hissiyatlar geliştirmeye başlayacaksınız.

In The Common Network

Hangi Dünya Gerçek?

Soru: Manevi dünyanın sadece Kabalistlerin hayal gücünde var olması mümkün müdür? Bunun Gerçek olduğuna dair garanti nedir?

Cevap: Kimse size manevi dünyanın, dünyamızdan daha gerçekçi bir şekilde var olduğu sözü veremez ve garanti edemez.

Ancak, dünyamızın gerçek olmadığı gerçeği Kabalistler tarafından zaten ifşa edilmiştir. Bunu, bizim hayali dünyamızın üzerinde var olarak hissederler ve bu dünyanın amaca uygun olarak yaratıldığını anlarlar, bu yüzden bizler, kendimizi bundan uzaklaştıracağız ve gerçek dünyaya çıkacağız.

Üst manevi dünya gerçektir, çünkü Yaradan’ı, tek harekete geçiren gücü onun içinde ediniriz, “O’ndan başkası yok”. Manevi dünyada, her şeyi yöneten gücü ifşa ederek, onun gerçekten var olduğunu belirleriz.

Which World Is Real?

Kişi Ve Üst Kuvvet Arasında

Grup: 10 + İnsanlık

Grup, kişi ile üst kuvvet arasındadır. Kişinin, grubu atlayarak üst güçle çalışma, alma veya verme şansı yoktur. On yıl önce yalnız kalmış gibi görünse de, o hala gruba aittir, sadece ondan gizlenmiştir. Şimdi rastgele bir grupta oturduğunda – bu Yaradan ile bir bağlantı kurmak için çeşitli fırsatların ortaya çıkmasıdır.

Grup her zaman oradadır. Ona Adam (insan) denir. Grup tüm sistemdir: onlu ve tüm insanlık. Bu nedenle, kişi grubu atlayarak, Yaradan’dan kendi başına talep etmek isterse, o hatalıdır/yanlıştır. Bundan ciddi bir şey çıkmayacaktır, tıpkı yeni başlayan biri gibi. Eğer kişi gerçekten Yaradan’la bir bağlantı kurmak istiyorsa, gruba katılmalı ve onun içinde Yaradan’ı ifşa etmelidir.

Yaradan onun (grubun) içinde olduğundan dolayı, grubun üstünde asla herhangi bir alan hissedemeyeceğiz. Grup kalıcı bir yapıdır, fakat gizlenmiştir ve Yaradan da kalıcı bir unsurdur ve O da gizlidir. Sözde grubun, sanki dostları görüyormuşuz gibi fiziksel bir tezahürü vardır. Fakat gerçek grup – manevi alan, manevi nitelik/kalite ve üst güç – kendini bize gösterdiği an, Yaradan da onun içinde ifşa olacaktır. Kişi diğerleri olmadan var olamaz.

Between A Person And The Upper Force

Geri Sayım Başladı

Tapınak, o sanki tekrar yıkılmış gibi her gün onarılmıyor. Her şeyden önce, Ari’nin zamanından bu yana, yıkımı düzeltmek için zaten bir görevimiz var. Bu nedenle, o andan beri, geçtiğimiz ıslahlarla/düzeltmelerle ilgili gecikmemizin uzun yıllarını saymaya başlayabiliriz. Ayrıca, ıslahın yapılmadığı her gün, yıkıma eklenir. Daha ve daha fazla egoist arzular ifşa oluyor ki bunlar zaten ıslah edilmiş olmalıydı ve biz onların üzerinde bağlanmış olmalıydık. Ancak, bunu henüz yapmıyoruz ve bu nedenle, kalbin yükünü güçlendiriyoruz.

The Count Down Has Begun

İnsan Gelişimin Son Aşamasında

Soru: Eğer ruhsal kazanım bireysel ise, o zaman başkalarıyla olan bağlantının sonuçları, geçmişte yaşadığım her şeyden bir daha geçmem gerekmediği gerçeğini nasıl etkiler?

Cevap: İnsanlığın gelişiminin son aşamasında olan ilk bizleriz ve bunu tamamen geçmeliyiz. Kabala kapalı olduğundan, 2000 yıldan fazla bir süredir milyonlarca insandan gizlendiğinden, şimdi onu yeniden canlandırmaya ve yaymaya başlamalıyız. Bizler bu yüzden öncüleriz, onun dağıtımında ön ayak olan kimseleriz.

Soru şu ki, tekrar geçmemize gerek olmayan, geçmişte yaptığımız ıslahlar oldu mu? Cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde, ruhun ıslahının neredeyse tamamlandığı söylenebilir. Bununla birlikte, son seviye hala ıslah edilmelidir.

At The Last Stage Of Human Development

Kahkaha, Yaşamamıza Yardımcı Olur

Soru: Kahkahanın hayatta yardımcı olduğu bilinmektedir. Bilim adamları, kahkahanın önemli bir sosyal işlevi yerine getirdiğine ve insanları birleştirdiğine inanıyorlar. Kahkanın insanları birleştirdiğini söylemek mümkün mü?

Cevap: Bizim dünyamızda kahkaha, egoistik olabilen- alaycı, nispetçi ve tamamen küstah- bir tatminkarlık ifadesidir, çünkü egoizm kendisini basit, yapmacıksız bir biçimde gösterir.

Kahkaha, egoizmin hazzının daha fazla tezahürüdür.

Soru: Kahkahanın kökleri nelerdir?

Cevap: Kişisel haz. Kişisel tatmin. Genellikle, gördüğüm her şeyin kindar olduğunu söyleyebilirim.

Soru: Daha yüksek bir koşul, iyi kahkaha var mı?

Cevap: Kabala’da iyi kahkaha, Yaradan’a olan karşıtlığını ifşa etme üzerine anlayışa dayanır. Bununla birlikte, kişi eşzamanlı olarak bundan nasıl kurtulabileceğini anlar. Sarah’ın İshak’ın doğumunda söylediği gibi: “Yaradan beni güldürdü.” Bu zaten yüksek bir seviyededir.

Aynı zamanda, bir olgunun tamamen imkansızlığına dayanan, çok hoş, güzel ve neşeli bir şey ortaya çıkar. Bu nedenle kahkaha, iki karşıtın birleşimidir.

İyilik ve nezaket sadece kötülükten, zararlıdan ve karanlıktan ortaya çıkabilir.

Laughter Helps Us Live

Kabala İpuçları – 2/4/18

Soru: Manevi olarak güçlü olan kişi daha fazla mı egoisttir?

Cevap: Evet, kişi manevi merdivende ne kadar yükselirse, onun egoist ve özgecil özellikleri daha güçlüdür. Daha büyük iniş ve çıkışlar yaşar. Ancak, bir yandan da, genellikle bu şekilde görünmez. Bir Kabalistin içinden geçtiği tüm manevi süreçler, tamamen dışsal bir gözle görülmez.

Soru: Tzimtzum (kısıtlama) ve bir Masach’ın (perde) çalışması aynı mıdır?

Cevap: Masach ihsan etme uğruna bir niyetle çalışmayken, Tzimtzum kendim için almayı reddetmemdir.

Soru: Bir Kabalist, normal bir insanın yapamayacağı hangi eylemleri gerçekleştirir?

Cevap: Sadece ruhsal eylemler. Dünyamızda, sadece vücudumuzun mümkün kıldığı aynı işlevleri yapabiliriz. Bu nedenle, bir Kabalist, onun hayvansal bedeninin çerçevesi dışında olanı yapamaz.

Soru: Manevi bir eylemin örneğini vermek mümkün mü?

Cevap: Başkalarına fayda sağlamak istediğiniz, sizin değil onların iyiliği için her eylem, manevi bir eylem olarak kabul edilir.

Soru: Kabala bilgeliği metodu kime yönelik?

Cevap: Ona yakın olmak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Soru: Bu dünyada takip edilebilecek, sonuçları olmayan manevi yasalar var mıdır?

Cevap: Dünyayı korumak için insanlara karşı iyi olmaya çalışın. O zaman, sonuçlar da iyi olacak.

Soru: Üst Işığı manevi amaçlar için kullanmamak mümkün müdür?

Cevap: Bu imkânsızdır. Üst Işık, ihsan etme uğruna bir niyetle çalışır. Bu, yalnızca sizin ihsan etme arzunuzdan, başkalarını tamamlamaktan kaynaklanan bir özelliktir. Bu nedenle, onu manevi amaçlar için kullanmamak, onun ifadesine terstir.

Soru: Kabala bilgeliğinde içsel çalışmanın niyeti nedir?

Cevap: İçsel çalışma, kendi içimdeki arzularımla, çeşitli arzuları, niyetleri vb. ile karşılaştırdığım bir durumdur.

Soru: Geçen son 100 yılda, elektrik kullanımını büyük ölçüde benimsedik. Başka bir 100 yılda, Yaradan’ın gücünün başka bir formunu kullanıyor olacak mıyız?

Cevap: Her geçen gün ne kadar birleştiğimizi ve bir araya geldiğimizi değerlendirdiğimizde, Yaradan’ın gücüne, 100 yıldan daha erken bir zamanda yardım çağrısında bulunmanın gerekli olacağını düşünüyorum. Bunun nedeni, aksi takdirde, birbirimizi basitçe “yiyip bitireceğimizdir”.

Blitz Of Kabbalah Tips – 2/4/18

Gelecek Dünya

Soru: Kabala’da “gelecek” veya “sonraki dünya” nedir?

Cevap: Gelecek dünya, Kabala çalışarak ulaşacağım dünyadır. Bir sonraki dünyadır çünkü o, bir sonraki algı seviyesindedir.

Ancak o, gerçek bir dünyadır. Benim sadece niteliklerimi almadan, ihsan etmeye biraz değiştirmem gerekiyor ve tersine çevrilmiş bir dünya göreceğim.

The Future World

Neden Kişi Kabala Korkusu Hisseder?

Soru: Neden kişi Kabala’yı uygulamak istendiğinde, aşılamaz bir korku ortaya çıkıyor?

Cevap: Kabala’nın ne olduğuna dair bilgi eksikliği nedeniyle korku ortaya çıkıyor.

Kişinin ruhunun ıslahından daha hoş, daha gerçekçi ve daha gerekli hiç bir şey yoktur. O, sizin dünyamızda fiziksel doğumunuzdan önce var olan ve bedenin ölümünden sonra sizinle birlikte kalacak olan ebedi parçanızdır.

Onu geliştirmek gereklidir, böylece bu dünyada bile, üst dünyayı ruhunuzla hissedeceksiniz ve kendinizi bedenle değil, onunla ilişkilendirmeye başlayacaksınız. Kişi buna ulaşmalıdır. Bunun hakkında göz korkutucu bir şey yok.

Soru: Kişi, Kabala çalışan diğer insanlarla özel bir içsel bağlantıya girerek “güvenlik yastığı” edinebilir ve korkudan kaçabilir mi?

Cevap: Belki şimdi sen, tamamen anlattığın şeylerle yönlendiriliyorsun. Bununla birlikte, prensip olarak, insanlar amaçlarını anlamak için Kabala çalışmaktadır. Kabala’yı korkudan ve kaygılardan kaçmak için bir araç olarak çalışmak da olumludur. Bu dünyada, bu yaşamda korku ve endişeden dolayı kendilerini bir şekilde güçlendirmek için Kabala’ya gelen insanlar var.

Why Does One Feel Fear Of Kabbalah?

Başkalarının Arzularıyla Yaşamak

Soru: Eğer gerçek yaratılıştan hiçbir şey hissetmiyorsak, sevdiğimizde, yiyecek aldığımızda veya yıldızlara baktığımızda ne hissederiz?

Cevap: Biz önemsiz derecede küçük egoizmimizde haz hissederiz. Tüm dünyamız, tüm hayatımız, onun içindedir. Onun dışında hiçbir şey hissetmeyiz.

Soru: Yani, hayalcilik, azap ya da aşk hakkında şiirsel hiçbir şey yok mu? Şiir yok mu, romantik bir şey yok mu?

Cevap: Bu, bedensel maddenin hem insanlar hem de hayvanlar tarafından, yaşadığı şeydir. Ancak bunlar, manevi incelemeler değildir. Manevi sezgiler/anlayışlar, kendim dışında birisini hissettiğimde ve onların düşünceleriyle, duygularıyla, onları doldurma yeteneği ile yaşadığım zaman, kendimden farklı bir koşuldan gelir.

Bunu yaparken, kendimi, maddeyi yaratan ve onu yeniden oluşturmaya, onu sürekli olarak daha yüksek derecelere dönüştürmeye devam eden Yaradan’a benzer hissetmeye başlarım. Bir başkasını doldurabileceğimi hissettiğimde – onları doyurmak, daha iyi için değiştirmek ama onların arzularına göre benim anlayışıma göre değil – o zaman Yaradan gibi hissederim ve Yaradan’ın ne hissettiğini hissederim. Buna manevi hayat denir.

Soru: Manevi hayatın ana kuralı nedir?

Cevap: Başkalarının arzuları ile yaşamaktır.

Soru: Neden manevi dünyayı hissedemiyorum?

Cevap: Çünkü sen niyet, arzu, kendin yerine başkalarını hissetme isteği/dürtüsü geliştirmedin.

“Kendin yerine” ne anlama gelir? Bu diğerlerini bir nesne (amaç) ve kendinizi bir araç olarak hissetmektir, bu nesneyi, doğru, olumlu bir koşula getirmektir.

Living Through The Desires of Others