Daily Archives: Temmuz 2, 2018

“Ben” – Yaradan’a Benzerlik Derecesi

Soru: Kendine ulaşma sürecinde tam olarak ne elde ediyorum: yasalar, program veya “kendim” kavramını mı? Bir insanın “ben” i nedir?

Cevap: Kişinin içinde Yaradan’ın kıyafetlenmesinin derecesine onun “ben”i denir. Dünyamızda “ben”i, egoizmimizle ilişkilendiririz. Ve manevi dünyada, “ben” yoktur. Manevi dünyada, “Ben”, Yaradan’a benzerliğin ölçüsüdür.

Soru: Kabalistik bakış açısından var olan nedir: “ben” yoksa sadece “biz” mi?

Cevap: Sorun şu ki tüm dünya, tüm evren benim. Bu nedenle, arkadaşlarımla birleştiğimde, gerçek “ben”ime ulaşırım.

Soru: Benim “ben”im Yaradan’ın bir kişide kıyafetlenmesinin derecesi mi yoksa Yaradan’ın içimde kıyafetlendiğini fark etmemin derecesi mi?

Cevap: Senin “ben”in şu anda içinde konuştuğun şey; bu, bugün olduğun şeydir. Ve kişinin gerçek “ben”i, birlik olmak ve sevme arzusudur ki bu da Yaradan’a eşit olmaktır. Bu başarılmalıdır.

Birlik olmaya ve bu birlik içinde Yaradan’ı ifşa etmeye çabalamaya başlayın ve her şey yoluna girecektir.

“I” – The Degree Of Similarity To The Creator

Edinim Sürecinde İfşa Olan Nedir?

Soru: Kabalaya göre kişi başlangıçta edinim sürecinde neyi ifşa eder ve sonunda ne vardır?

Cevap: İlk olarak kişi, dünyadaki her şeyin insan için yaratıldığını ve böylelikle Yaradan’ın niteliklerini anlayacağını ifşa eder. Bu nedenle varoluşun anlamı, Yaradan’ın eylemlerini kendi içimizde ifşa etmektir.

Sonunda, kişi tam ıslaha ulaştığında, içindeki her şeyin Yaradan’la uyum içinde, O’nunla mutlak bir mutabakat içinde olduğunu ifşa eder.

Soru: Kişi İlk önce “O’dan başkası yok” ve daha sonra “O iyi ve iyilik yapandır” diye ifşa ettiğine inanılır. Onu böyle aşamalara ayırabilir miyiz?

Cevap: Böyle söyleyebilirsiniz. Ancak her adımda, hepsi birbirine karışır.

Soru: Şamati kitabında şöyle yazılmıştır: “Yaradan benim gölgemdir.” O’nun, kişinin gölgesi olduğunu fark ederek, Yaradan’a ulaşmada bir kişi nasıl yükselebilir? Bir şey bunu görmemizi engelliyor mu?

Cevap: “Yaradan benim gölgemdir” demek, her şeyin Yaradan’ın yansıması olduğu anlamına gelir ve insanın da. Yaradan insanlara göre nasıl hareket eder, bu yüzden insan bu hareketleri yapar.

What Is Revealed In The Process Of Attainment?

Kabala İpuçları – 1/14/18

Soru: Ruhun özellikleri nelerdir? Kişinin karakter özellikleri, ruhla ilgili midir?

Cevap: Hayır. Ruh sadece ihsan etme ve sevgi niteliğidir, dünyamızdaki mevcut ihsan etme ve sevgi kavramlarıyla ilgisi yoktur: Joseph Sarah’ı sever, Sarah Joseph’i sever ya da Andrew Nicole’a bir armağan verir. Bu aynı sevgi ve aynı hediye değildir.

Soru: Daha anlamlı ve daha güçlü olan yüksek bir ruhun, ondan daha düşük ve daha zayıf bir maddesel seviye üzerinde etkisi olmaması nasıl olabilir?

Cevap: Bir etkisi var, nasıl! Yani yüksek ruh etkiler öyle ki bu, daha düşük ve zayıf ruhlar onu hissetmezler. Dahası, onların gelişimine katılır.

Soru: Evrende bir insanın, tam bir ruhla doğduğu, kırılmayan ve doğum ve ölüm yoluyla bedensel değişimlere eğilimi olmayan bir gezegen var mıdır?

Cevap: Yeryüzünün dışında hiçbir yerde, manevi dünyaya çeken buradaki yaşam türüyle karşılaşmayacaksınız. Gezegenimiz bu yönden eşsizdir.

Soru: Ruhun yasaları nelerdir?

Cevap: Üst dünyanın yasaları: ihsan etmenin niteliği, bir Masah’a (perde), Aviut’a (yoğunluk- arzunun derinliği) ve Reşimot’a (anılar- manevi bilginin verileri) bağlılıktır. Bu, Kabala bilgeliğinde öğrendiğimiz her şeydir; bunlar ruhun gelişiminin yasalarıdır.

Soru: Mevcut bedenlenmede, bazı ruhların zaten daha yükseğe çıkmış olması ve başkalarının hiç umudunun bulunmadığı ve yeniden doğacakları bir durum olabilir mi?

Cevap: Evet. Prensipte bu böyledir.

Soru: Din, ruhun gelişimini nasıl etkiler?

Cevap: Din etkilemez ve ruhun gelişimi ile ilgisi yoktur, bu yüzden Kabala bilgeliğine katılmalı ve öğrenmelisiniz.

Soru: Bir ruhu edinerek ve daha yüksek güçleri çekerek, hala hayatta iken daha yüksek dünyalara yükselebileceğim, orada yükselmeye ve insanlığı yükseltmeye devam edeceğimi söylemek mümkün mü? Kabala bilgeliğinin anlamı bu mu?

Cevap: Evet. Çok iyi ifadelendirme.

Soru: Adem’in yeniden birleşmiş ruhunun tamamlanmasına kadar, şimdiki ve gelecekteki öğrencileriniz uğruna dünyamızda kalma yeteneğine sahip misiniz?

Cevap: Hepimiz her koşulda karşılıklı olarak bağlıyız. Gerektiğinde ortadan kaybolacak ve gerektiğinde geri döneceğim.

Soru: Eğer bir kişi, ruhunun gelişimi için uygun olmayan yanlış bir seçim yaparsa, yüksek güçler onu doğru tercihe yönlendirecek mi?

Cevap: Hayır, daha yüksek güçler, sadece bir insanın seçme özgürlüğünün yardımıyla ilerleyip ilerlemeyeceğini seçmesini mümkün kılar.

Soru: Bir suçlu ya da hırsız manevi bir kişi olabilir mi?

Cevap: Hayır. Manevi bir kişi çalamaz. Bizim gözümüzde kötü algılanan bir çeşit eylem yapabilir, ama aslında daha yüksek bir amaca hizmet ediyordur.

Soru: Neden özellikle Kabala bilgeliğine dahil olmayı seçtik?

Cevap: Ruhlarınız zaten olgunlaşmıştı. Siz en egoistlersiniz; bu nedenle Kabala bilgeliğine dahil olmak için olgunlaştınız.

Soru: Eşsiz, seçilmiş ruhlar var mı ve onlar eşsizliklerini hissediyorlar?

Cevap: Her insan benzersiz hisseder, çünkü onun ruhu bireyseldir/özeldir. Ancak eşsizlik sadece ve yalnızca gerçekleştirme yoluyla incelenir, bu nedenle manevi gerçekleştirme için ciddiyetle hazırlamak gerekir, ona katılmak ve onu teşvik etmek gereklidir.

Blitz Of Kabbalah Tips – 1/14/18

Bütün Dünya Mısır’dır

Bütün dünyamız, tüm hayatımız, Mısır’dır, sürgün yeridir. Bizler burada doğduk ve kendimizi, yanlış bir gerçeklik içinde, ihsan etme, sevgi, özveri, birlik, yani Yaradan’ın niteliklerinden çok uzakta hissederek büyüdük.

Kabala bilgeliğinin çalışması, bizi dünyanın giderek daha doğru bir vizyonu üzerine ayarlamaya yöneliktir, böylece dünyada sadece tek bir kişi olduğunu görebiliriz.

Herkes kendini sadece bu kişi olarak görmeli. Eğer bütün insanlığı kendi içine alırsa, birlik ve sevgi ve kendi içinde yapması gereken çeşitli düzeltmeler sayesinde, dünyada var olan tek bir insanı gerçekten görecektir.

Bu arada, dünyadaki birbiriyle çelişen ve karşıt olan birçok güç keşfederiz. Bunların tümünü tek bir kaynağa, bir arzuya, hiçbir şeyin olmadığı tek bir güce bağlamalıyız. Bu şekilde, yavaş yavaş, kendi kendini iptal etmenin, her an yapmamız gereken tek eylem olduğu sonucuna varacağız, benden, diğerlerinden, başka herkesten gelen tüm güçleri yok edeceğiz ki böylece her şey üzerinde tamamen hâkim olan sadece bir üst kuvvet kalır.

Bu, bizi Yaradan’ın önüne, O’nun tarafına, O’na bağlı kalmaya ve O’na dahil olmaya zorlayan koşuldur.

The Whole World is Egypt

Kabalistik Muska Var Mıdır?

Soru: Kabalistik muska var mıdır? Kırmızı ipler yardım eder mi?

Cevap: Hiçbir şey yardımcı olmaz! Kesinlikle hiçbir şey! Bana inanın. Kendinize kırmızı bir ipi bağlamayı deneyin ve kendinizi kırmızı paçavralarla sarın. Hiçbir şey yardımcı olmayacaktır!

Soru: Yine de psikolojik olarak yardımcı olabilir mi?

Cevap: Her şey psikolojik olarak yardımcı olabilir. Bir toga yapabilir ve eski Roma’daki gibi giyebilirsiniz. Ama sonra ne olacak?

Manevi psikoloji, sadece grupta birbirlerinin karşılıklı etkilerinden gelir. Gerçi arkadaşlar sadece fiziksel dünyada vardır ve herkes bir egoisttir, onlar birbirlerini etkileyebilir.

Soru: Kırmızı ipliklerden bahseden herhangi bir kaynağa rastladınız mı?

Cevap: Hayır. Bir yerde belirtilse bile, kesinlikle herhangi bir maddesel tezahür anlamına gelmez. Ne Baal HaSulam ne de Rabash bu konuda her hangi bir şey yazmamıştır.

Do Kabbalistic Amulets Exist?

Kabala Bir Kişiyi Ele Geçirdiğinde

Soru: Eğer Kabala metodu bizleri problemlerin üzerine yükseltirse, o zaman kişi dünyadan uzaklaşıp bulutlarda gezinirken, problemlerini fiziksel düzeyde çözmeyi durdurur mu?

Cevap: Hayır, bu yalnızca başlangıçta kişinin metodu ilk keşfettiği zaman olabilir.

Aniden bilim, insanlar, kitaplar ve öğretim ile karşılaşır – dünyamızda her şeyin nasıl düzenlendiğini açıklayan tüm sistem. Bazı insanlar buna özellikle çekilir, diğerleri sorunlarının üstesinden gelme ve farklı koşullara girme fırsatına çekilir, üçüncü bir grup hayatın ve ölümün ne olduğunu anlamak ister, dördüncü grup ruhlara ve onların reenkarnasyonlarına ne olduğunu vb. öğrenmek ister.

Başka bir deyişle, sıradan insanlar Kabala ile karşılaştıklarında çözülen pek çok soruna sahiptirler. Bu bir insanı ele geçirdiğinde, ailesi, işi ya da başka bir şeyden bile vazgeçebilir. Böyle bir sistemin keşfi insanları şaşırttığı için burada çok dikkatli davranmak gerekir.

Bu nedenle, Kabala her nesilde ya da bir sebep olmadan ifşa olmaz. Ancak bizim neslimizde o ifşa olabilir, çünkü insanlık birçok farklı koşullardan geçmiştir ve uygulamada insanlık bir şeyler tarafından zor şaşırtılabilir.

When Kabbalah Captures A Person

Genel Ve Özel Eşittir

Soru: Baal HaSulam, “Kabala Bilgeliğinin Özü” adlı makalesinde “genel ve özel olanın eşit olduğunu” yazıyor. Bu ne anlama geliyor?

Cevap: Maneviyat, parçalara bölünemez ve bu nedenle manevi sistemin herhangi küçük bir kısmı, tüm sistemle aynı değere sahiptir.

Sistemden en küçük, mikroskobik parçacığı çıkararak bile, onu tamamen yok ederiz, çünkü manevi sistemin her bir zerresi kesinlikle onun tüm parçalarında vardır! Böylelikle küçük bir parçacığın olmaması, tüm sistemin doğru işleyişinin bozulmasını beraberinde getirir.

Buradan genel ve özel olanın eşit olduğu ilkesi gelmektedir. Başka bir deyişle, eğer küçük bir boşluk, bir ihmal, bir rahatsızlık veya bir arıza varsa, bu tüm sistemde tezahür eder!

Soru: Bu prensip pratikte nasıl uygulanır?

Cevap: Maneviyatta daima bütünlüğe doğru çaba göstermeliyiz. 125 seviye arasındaki fark, giderek genel sisteme olan bağlantımızı daha kapsamlı bir şekilde ortaya koymamızdır.

The General And The Particular Are Equal