Daily Archives: Temmuz 1, 2018

Sağ ve Sol Çizgi

Soru: Şamati (Duydum) kitabında; “sağ ve sol çizgi” terimleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hangi safhalarda bizler sol çizgideyiz hangilerinde sağ çizgide?

Cevap: Bunlar oldukça zor kavramlardır.

Sağ çizgi, kural olarak, ihsan etme, sevgi, ortaya çıkma, Işıktır.

Sol çizgi egoizm, alma, kendini sevmektir.

Bizler, iki çizgide kalmalıyız, çünkü kişiyle ya da Yaratan bir bağ, ihsan etme ve almanın etkileşimi üzerine kurulmuştur.

Her iki çizginin kombinasyonu, bir orta çizgi yani verme ve alma niteliklerinin doğru kombinasyonunu yaratır. İçinde, dinamik bir ara sistemi kuruyoruz. Örneğin, ben size verdiğim kadarını alıyorum ve siz bana verdiğiniz kadarını alıyorsunuz. Bağlantımızı doğru bir şekilde ayarlayarak, Yaradan’ı iki çizginin arasında hissetmeye başlarız.

Başka bir deyişle, ortadaki çizgi Yaratıcının kendisidir. Onun ifşası iki zıt nitelik üzerine inşa edilmiştir, ancak bu niteliklerin O’nunla hiçbir ilgisi yoktur.

Right And Left Lines

Neden Komşum Beni İlgilendirir?

Soru: Eğer manevi çalışmayı yapıyorsam, neden başka birinin arzuları ve endişeleri beni ilgilendirir? Köpeğimin veya komşumun ne hissettiğini neden önemsemeliyim?

Cevap: Eğer başka birine verirsem, başka birini doldurursam, bunu yaptığımızda, ben de kendimi Yaradan’a benzer bir şekilde deneyimliyorum. Kendimi üst dünya da, diğerini dünyamızda buluyorum. Benim için diğer olanın kim olduğu önemli değil.

Eğer kendi arzumu bırakıp, bir başkasının arzusunu yerine getirebilirsem, onun arzularını birincil ve benim arzularımı destekleyici olarak deneyimlersem, işçiler, onları yerine getirenler olarak, o zaman kendimi Yaradan olarak hissederim.

Soru: Bütün bunlar boyunca, niyetim ne olmalı?

Cevap: Yaradan’la formun benzerliğini elde etmek için başka birinin arzusunu yerine getirmek olmalıdır. Çünkü bunu yaparak Yaradan’ı hoşnut ederim.

Why Is My Neighbor Any Of My Business?

Kişisel Yönetim ve Genel Yönetim Arasındaki Bağlantı

Soru: Kişisel yönetimim ve genel yönetim mevcut. Bunlar nasıl birbirine geçiyorlar?

Cevap: Genel yönetim insanlara ve dünyaya iner ve kişisel yönetişim bir kişi veya onun küçük topluluğuna iner aynı zamanda, her iki yönetim türü de, birbiriyle ters düşebilir.

Görüş: Yaradan bir kişiyle hiçbir şekilde kişisel ilişki kurmaz, yalnızca insanlığın tamamı vasıtasıyla kurar demiştiniz.

Benim yorumum: Önemli değil. Yaradan bir kişiyi etkiliyorsa veya insanlar birbirlerini seçime bağlı olarak etkilemek istiyorsa, o zaman bu kişisel bir etkidir. Örneğin, karşılıklı bir garanti oluştururken (Arvut), arkadaşlarımızı seçimimize bağlı olarak etkilemek istiyoruz.

Yaradan’ın kişiye şahsi bir talebi yoktur. Bir kişi çevresinin bir ürünüdür ve bu nedenle Yaradan ona bu çevrenin bir parçası olarak muamele eder.

Soru: Vücudumuz milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Her hücreye ayrı ayrı yaklaşım göstermediğimi ve hatta onları ayırt bile edemediğimi söyleyebilir miyim ve aynı şekilde Yaradan da bize bakar ve bizi görmez mi? Sadece genel resmi mi görüyor?

Cevap: Gerçek şu ki, genel sistem bütünüyle deterministik, birbirine bağlı. İçinde seçili hücreleri izlemeyi gerektiren hiçbir şey yok.

Bizler, algımızdan bozuk, egoistik görünen ideal dünyada varız. Yönetimin sorunu, bizi bu ideal dünyayı ifşa etmeye zorlamaktır. Bu nedenle, genel ve bireysel etkiler birbirine bağlıdır.

The Connection Between Personal and General Governance

Kendinde Olumsuz Nitelikler Görüyorsan

Soru: Önceden algılamadığımız kendimizdeki olumsuz nitelikleri keşfettiğimizde ne yapmalıyız? Onunla nasıl çalışırız?

Cevap: Korkma! Yaradan, yalnızca içteki gerçek özünüzü size ifşa eder. Olan her şey için ona şükür.

Egoizmin büyümesinin ifşasını, “sol çizgide yükselmek” olarak adlandırıyoruz. Buna göre, solu dengelemek için sağ çizgiyle çalışmanız gerekiyor.

Sol ve sağ çizgiler birbirleriyle ilişkili olarak çok güçlü hale geldiklerinde, aralarında Yaradan’ı yani sizi kontrol eden ve üzerinizdeki tamamen bağımlı olduğunuz niteliği keşfedeceksiniz. Onunla birleşerek, onu etkileyebilecek ve böylelikle tüm gelecekteki safhalarınızı, kaderinizi belirleyebileceksiniz.

If You See Negative Qualities In Yourself …

Beni Baruch Nedir?

Soru: Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, öğretmenimin yöntemini kullanan insanlardır, büyük Kabalist Rabaş, Rav Baruch Shalom HaLevi Aşlag. Bu yöntemi kendi başlarına fark ederler ve öğretmenimin onlara rehberlik eden tek kişi olduğunu hissederler veya hissetmeye çalışırlar.

Soru: Bugün Bnei Baruch (Baruch’un Oğulları) nedir?

Cevap: Bnei Baruch, Baal HaSulam ve Rabaş’ın eserlerini inceleyen ve bunları gerçekleştirmeye çalışan, çeşitli doğal eğilimler ve zihniyetlerle, farklı dillerle, dünyanın dört bir yanına yayılmış bir grup insandır.

Soru: Bnei Baruch niçin uluslararası bir organizasyon?

Cevap: Baal HaSulam bunun hakkında ana makalesi “Arvut’’ (Karşılıklı Güvence)” makalesinde yazar. Kabala’nın esas olarak gerçekleştirilmesi, sadece İsrail ulusunda değil, tüm dünyada olmalıdır. İsrail halkı sadece bir kanaldır. Prensip olarak, Tora’nın tümü, tüm dünyayı, tüm bu parçalanmış yaratılışı Yaradan’a getirmek amacıyla verildi.

Soru: Bnei Baruch’ın amacı nedir?

Cevap: Bnei Baruch grubunun amacı, kendi içlerinde ifşa olmak ve tüm dünyaya, tüm insanlara Yaradan’ın ifşa olacağı tek bir bütünde birleştirmenin bir örneğini göstermektir.

What Is Bnei Baruch?

Bir Sürü Değil, Bir Grup

Facebook’tan Soru: Tüm tavsiyeleriniz sürüden ayrılmak üzerine. Bu çok zor. “Sürünün içinde kalmak” hayatı daha kolay hale getiriyor. Belki o bir sürü, ancak benimle ilgileniyor, yoksa yalnızım.

Cevap: Ben kişinin herkese yardım etmesi ve herkes için sorumlu olduğunu düşünmesi hususunda, sürüden ayrılması gerektiğine inanıyorum. Onların içinde saklanmaz, aksine onları yönlendirirsin, ileriye doğru iter, kollarında tutarsın.

“Sürüde” olan her insan böyle bir sorumluluk hissettiğinde, karşılıklı güvence niteliği ortaya çıkar ve içinde, daha yüksek bir yönetim ifşa olur.

Arkadaşlarını hissedersin, onların seninle aynı olduklarını görürsün. Yani, bu “sürü”, gruptur, fakat bir sonraki seviyededir.

Not A Herd, But A Group

Bir Kabalist’in Algısı

Soru: Kabalist’lerin hepsi ‘ben ve benim egoizmim’ ikili algısına sahip midir?

Cevap: Bu, bireyin kendisiyle ilişkilendirdiği şeye bağlıdır: Kalpteki nokta veya kişinin egoizmi. Birbiriyle olduklarında ise, o zaman kişi kendini ikili safhada, ikiye bölünmüş hisseder.

Soru: Bu iyi bir safha mı?

Cevap: Çok iyi! Yaşamın herhangi bir noktasında, herhangi bir safhada, iki kısımdan oluştuğunuz düşüncesine tutunursunuz: Birincisi egoizmin arzusudur, diğeri ise bir insan olarak arzunuzdur.

En azından, kendinizi egoizminizden ayırmak, ona uzaktan bakarmış gibi bakmak ve kendinizi hepimizin ne kadar egoist olduğu konusunda ikna etmek en iyisi. İyi ile yan yana, hepimizin ne olabileceğini fark et. Her halükarda egoizm ortadan kalkmayacak ama biz biraz olsun ondan ızdırap çekmiyoruz. Tamamen objektif olarak tedavi ediyoruz. Bu daha da yükselmenize yardımcı olan harika ve doğal bir niteliktir.

A Kabbalist’s Perception

Arzularını ve Düşüncelerini Nasıl Ayıklarsın?

Soru: Kabala metodunun, bir kişinin arzularını ayıklayarak, kaderini ifşa etmesine yardım ettiği doğru mu? Bize gelen arzuları ve düşünceleri nasıl ayıklarız?

Cevap: Yapamazsın! – bunu düşünme bile. Arzuları ve düşünceleri ayıklayacak kadar akıllı, gelişmiş ve kabiliyetli olduğunuzu düşünmeyin.

Yapabileceğin tek şey, Üst Işık’a bu işi yapma fırsatı vermek. Bunun gerçekleşmesi için, içsel, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamalı ve Üst Işık’ın seni kontrol etmesi, kendi başına çalışmasına müsade etme konusunda mutabık olmalısın. Üzerindeki etkisini hissetmeye başla.

How To Sort Out Your Desires And Thoughts