Daily Archives: Mayıs 27, 2018

Yaradan İle Bağ Stresi Ortadan Kaldırır

Soru: Dış dünya, modern kişiyi devamlı bir stres durumuna sokuyor. Bununla nasıl baş ediyorsunuz?

Cevap: Devamlı stresin ne olduğunu hayal edemiyorum çünkü ben olan her şeyde Yaradan’la bağlarım. Eğer onun gücündeysek, onun sürekli etkisi altında isek ne tür bir stres olabilir ki? Sakinleşmekten ve onun üzerimizdeki eylemlerinin akımıyla yüzmekten başka bir şeye ihtiyacımız yok.

Baal HaSulam ve Rabash’ın düzenli olarak makalelerini okumanızı tavsiye ederim. Tüm stresi hızlı bir şekilde sizden alacaklar. Dünyanın bir iyiliksever güç tarafından yönetildiğini ve ihtiyacımız olan tek şeyin, her şeyi Yaradan’a getirmek için, onunla sürekli bir bağ olduğunu anlayacaksınız.

Connection With The Creator Annihilates Stress

Zihin ve Duygular

Soru: Bir kişi Kabala’yı akılla anlayamaz ancak sadece duygusal açıdan mı anlayabilir?

Cevap: Zihnimiz duyuların bir türevidir. Ruhsal dünya akıl ile anlaşılamamaktadır, çünkü Yaradan bir arzu yarattı yani duyguları ve arzularımızı değiştirmeye başladığımız zaman akıl onlarla birlikte değişir.

Bu nedenle duyulara dönüyoruz – değiştirilmek zorundalar ve akıl sırasıyla değişecek.

Akıl bizim egoist arzularımıza hizmet eder. Diğer bir deyişle, bencildir.

Soru: Niyetler değiştiğinde akla ne olur? Farklı olmaya mı başlar?

Cevap: Duygular sevgi ve ihsan etme için değiştiğinde, akıl da değişir. Akıl açıkça arzuların bir hizmetçisidir.

Soru: Bilim adamları, bir kişinin beynin potansiyelinin% 3-5’ini kullandığını tespit ettiler. Eğer kişi ihsan etmek için çalışıyorsa, kalan% 97’yi kullanacak mı?

Cevap: Evet. Ancak bunun için hala ihsan etme niteliğini elde etmek gerekir.

Mind And Feelings

Yukarıdan Bir Hediye

Soru: Sıradan hayattaki korkunç hayal kırıklığımın, üst dünya gerçeğine gelmeme yardımcı olacak bir hediye olduğunu söyleyebilir miyim?

Cevap: Kesinlikle! Bu gerçekten bir hediyedir. Nihayetinde pek çok kişi hala maddi hedeflerin tatmininin peşinde koşuyor.

Aynı zamanda, Kabalistler hiçbir şekilde bir kişinin bir keşiş haline gelmesini, kendini sınırlamanı, açlıktan ölmesini vb. söylemez. Aksine, hayattan zevk al! Vücuda ne istiyorsa ver. Asıl önemli olan onun sana müdahale etmemesi, çok fazla zaman ve çaba gerektirmemesi ve sana daha yüksek doğayı inceleme fırsatı vermesidir.

A Gift From Above

Yaradan Neye Benziyor?

Soru: Büyük Kabalistlerden herhangi biri Yaradan’ı kendi içsel görüşüyle gördü mü? Yaradan neye benziyor? Belki bu saçma ama umutsuzca onu bir şekilde hayal etmek istiyorum. Bir damla su bir okyanusun indirgenmiş örneği ise o halde Yaradan’ın kişiliğinin de görünür bir örneği olmalıdır.

Cevap: İlk olarak, Yaradan’ın kişiliği yoktur. İkincisi, bizler anlamadan bir şey hayal ettiğimizde onu Yaradan’a işaret edemeyiz. Yaradan bağ, ihsan etme ve sevginin niteliğinden başka bir şey değildir. Herhangi bir ses veya görüntü olmadan objektif olmayan bir şeydir. Sahip olan bir kişide tanımlayabileceğimiz bir niteliktir.

Başka bir deyişle, eğer sende herhangi bir ölçü, güç ya da kuvvette ihsan etme niteliği varsa, o zaman Yaradan’ın senin içinde somutlaştığı ve bu bölümde senin içinde var olduğu söylenebilir.

Soru: Bir kişi Yaradan’ın içinde somutlaştığını görebilir mi?

Cevap: Hayır, görmek imkansız. Sadece bir birey ihsan etme ve sevginin niteliğini edindiğinde, kendi içinden içsel görüşü ile Yaradan’ın içinde ne kadar var olduğunu hissedebilir, hatta onu ölçebilir.

Gerçek şu ki; Kabala bilgeliği, niteliklerin, duyuların, arzuların, güçlü yönlerinin, ekranların uzaklıktan sevginin gücüne yakınlık ya da reddedilme kuvvetinin vs. ölçülmesini sağlar. En nihayetinde, hepsi bize Yaradan’la birliğe doğru form ya da hareketin benzerliğinin resmini verir. Bir kişi “Yaradan” anlayışına ne kadar yakın ya da ondan ne kadar uzak olduğunu anlayabilir.

Soru: Bir Yaradan var ve onun nitelikleri var denebilir mi?

Cevap: Hayır. “Yaradan” derken, nitelikleri kastediyoruz. Maddi düzeyde de sadece nitelikleri görüyoruz, yalnızca bize bunlar nesnelermiş gibi geliyor. Aslında tüm bunlar kuvvetlerdir.

Her şey iki kuvvetten oluşur: Alma kuvveti ve ihsan etme kuvveti. Onların etkileşimleri bizim için formun her biçimini yaratır.

What Does The Creator Look Like?

Yaradan’ın Kaç İsmi Var?

Soru: Yaradan’ın isimleri ne anlama geliyor? Yaradan’ın kaç ismi var?

Cevap: Evrende var olan her şey Yaradan’ın ismidir çünkü tecrübe ettiğimiz her şey ondan gelir. Renkler, sesler, şekiller vb. hakkında konuşuyorsak, bunların tümü Yaradan’ın tezahürleridir.

Soru: Öyleyse neden Kabalistik kitaplarda Yaradan’ın 72 ismi olduğu yazılıyor?

Cevap: Bu farklı. Yaradan’a benzer olma arzunuzun ne kadar hazır olduğuna bağlı ve bu benzerliğe orantılı olarak, O’nu hissetmeye başlayabilirsiniz. Yaradan’ın en yüce hissi, üst seviyede genel tezahürünün olduğu 72 isimde ifade edilir.

How Many Names Does The Creator Have?

Uygulama Onluda Olur

Dünyanın yukarıdan aşağıya doğru basamaklandırılması, ıslahın hazırlığıydı ve aşağıdan yukarıya doğru olan tersi bir süreç de onun uygulanmasıydı. Yukarıdan aşağı doğru basamaklanma sırasında, formun eşitsizliği için tüm koşullar oluşturuldu, böylece Yaratan’la eşitliğe bu eşitsizlikten ulaşabilecektik. Islahın sonu, yaratılan varlık ile Yaratan arasındaki tam bir eşitliktir.

Bütün bu uygulama onluda gerçekleşir. İlk on, ilk HaVaYaH, bölünmüştü, mümkün olan tüm şekillerde paramparça edildi ve Yaratan’la form eşitsizliğini ve bağ eksikliğini tamamlamak için indirildi. Daha sonra bu kırılmayı onluda bağ kurarak ıslah etmeye başlarız. Onumuzdaki bağlantı üzerinde çalışarak, nasıl daha gelişmiş bir onlu oluşturduklarını görmeye başlayana kadar farkında olmadan birçok onlular toplarız.

Implementation Occurs In The Ten

Sorular Ve Cevaplar – 224

Soru: Dünya Kli’sindeki dostlar henüz daha ilk dereceyi edinmemiş olsalar bile Kabala çalışarak dünyayı etkileyip iyi yönde değiştirebilir mi?

Cevap: Herkes Âdem’in sisteminin bir parçası olduğundan Kabala bilgeliği ile dünyadaki her insanın herhangi iyi bir ilişkide olmasının tüm dünya üzerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenir.

Soru: Kabala bilgeliğinin çalışması onu öğrenen ve yakınındakiler için tehlikeli olabilir mi? Örneğin, eğer kişi tek çalışıyorsa

Cevap: Bir kişi mutlaka zihinsel olarak sağlıklı olmalı, fiziksel ya da sanal bir grupta çalışmalı ve herkesle sürekli temas halinde olmalıdır – başarı ve sabır!

Soru: Kalpteki nokta büyüdü ama şu an kapalı. Mutluluk duygusunu kaybettim. Bir şey fayda etmiyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Bu tam olarak yedi yıllık açlığın başladığı yoldur. Egoizmden zorunlu bir çıkıştır. Sonra kişi egoyu değil Yaradan’ı memnun edeni yapmak için üst dünyalara girer.

Answers To Your Questions, Part 224

Neden Yaradan bir egoist değil?

Soru: Yaradan gelişiyor ve değişiyor mu?

Cevap: Yaradan değişmiyor. O’na göre değişmekte yalnız bizleriz ve bu değişiklikleri O’na atfedebiliriz. Ama aslında, onda hiçbir değişiklik yoktur. O kesinlikle saf ve değişmeyen bir üst ışıktır.

Bunu alternatifli olarak güneş gözlüklü ve güneş gözlüksüz baktığımız güneşle karşılaştırabiliriz, ancak bunu yaptığında ışık değişmez.

Soru: Neden Yaradan bir egoist değil?

Cevap: Bu onun mükemmelliğindendir. İhsan etme ve sevme özelliğinden oluşan bir güçtür, çünkü onun doğasıdır. Birinin ya da bir şeyin pahasına alma ya da haz alma arzusu olmadığı için, bu olumsuz olamaz.

Why Isn’t The Creator An Egoist?

Kişinin yaşam süresi neye bağlıdır?

Soru: Farklı insanların ortalama yaşam süresini ne belirler?

Cevap: Gerçekten önemli mi? Uzun yaşamak gerçekten bir hediye mi?

Yaşamda verilen ciddi sorunları çözebilirken, yaşamaya değer.

Bu olasılık tükendiğinde ve sadece hayvan bedenine hizmet etmek için var olduğunda, artık yaşamaya değmez. Ama biz onu yok etmeyiz; bu nedenle, beklenen yaşam süresini herhangi bir şekilde azaltmak yasaktır.

What Does One’s Lifespan Depend On?

Kendinizi Mükemmelleştirin!

Soru: Dünyada sadece kötülük varsa, “dünyada hiçbir kötülük yoktur” ifadesini nasıl anlamalıyım? İnsanlığın acımasız ve kötü tarihi, savaşlar ve ihanet bunun kanıtıdır.

Cevap: Dünyadaki bütün kötülük benim kötülüğümdür, iyi ile dengeleyemediğim bir şeydir. Kötülük benim içimde vardır! “Tüm kınayanlar kendi kusurları ile bunu yaparlar” diye yazılmıştır. (Kiddushin 70b)

Sonuç çok basittir: Eğer mükemmel bir dünya görmek istersem, kendimi mükemmelleştirmeliyim. Bunun böyle olduğunu, ancak mantıksız ve gerçekçi görünmüyor olabildiğini keşfedeceğiz. Etrafımda gördüğüm tek şey benim yansımamdır. Öyleyse böyle bir kötülük keşfedildiğinde ne yapılabilir? Ben, kendimi değiştirmeliyim.

Perfect Yourself!