Monthly Archives: Mart 2018

Zenginlik Arzusunun Sınırı Nedir?

Soru: Zenginlik ve bilgi arzusunun doğal olduğunu söylüyorsunuz. Onu nasıl tatmin edebiliriz? Kendiniz için belirlemeniz gereken önlem, sınır nedir?

Cevap: Ölçü, yalnızca üst Işık’ı kendiniz aracılığıyla topluma aktarılmasındadır.

Yemek, cinsellik ve aile, mutlaka tatmin etmeniz gereken arzulardır, aksi takdirde var olamazsınız. Ancak zenginlik, güç ve bilgi fizyolojik değil, toplumsal arzulardır.

Bu nedenle, onları yalnızca, topluma, çevrenizi saranlara, onlar vasıtasıyla tam olarak bağlanabildiğiniz ölçüde geliştirebilirsiniz.

What Is The Limit Of Craving Wealth?

Twitter’da düşüncelerim 3-8-18

Yaradan’a ulaşmak için bireysel arzu bir ruh değildir. Manevi olanı değil yalnızca Yaradan’ı hissetmeyi arzulayan ortak ruhun küçük bir parçasıdır. Sonra Yaradan’ı edinmek, ruhun parçalarını birleştirmede birliği edinmenin fark edilmesi
Eğer kişi kendine yalnızca, dünyasında olan her şeyin tek bir üst güçten geldiği ve ‘Ondan başkası yok’ prensibini amaçlarsa o zaman her acı kişinin kendini Yaradan’a, birliğe yönlendirmesi gerektiğinin bir sinyalidir.
Üst dünyalara girmek, doğamızdaki alma arzusunu hissetmeye başlamak değil (ego), yeni bir niyetle verme arzusunu hissetmeye başlamaktır. Kendisi için alma bilgisi, düşünceleri ve duygularından, üst ışığın etkisinin altında meydana gelen özgecil aruzlara değişir.
Neden Yaradan Kabala çalışmasında beni utandıran durumlar yaratıyor? Yaratıyor ve daha sonra ifşa ediyor.
Size egonuzun hala nerede olduğunu göstermek için. Utanç, egonun bir göstergesidir. İsteksizliğin utancını tercih etmesi, size işaret ettiği şeyi düzeltmeniz içindir.
Israil ‘Beyin Drenajı’ problemi hakkında ne yapabilir?
Bilim adamlarının, akademisyenlerin ve ayrılmaya karar veren diğer üstün akılların kalbinde ne yattığını anlıyorum.
İçimde egodan başka bir şey yoksa onu nasıl iptal edebilirim?
İşte bu yüzden bir grupta organize olduk, dostlarla bir bağda- böylece egom onlara hizmet ediyor ve onların egosu bana yardım ediyor. Birbirine karşılıklı olarak dâhil olma, anti- egoist bir alan yaratır.
Bir hayvan vücudu manevi çalışmayı nasıl engelleyebilir?
Bir hayvan vücudu kontrolden çıktığında engelleyebilir. Ama eğler kişi bunu yönetirse, ıslah etmek için bencil arzularını kullanırsa böylece güdüler onu yönlendirir, kişi evrilir.
Eğer her şeyle kendimle olduğum gibi ilgili olursam- benimle, benim dışım arasında hiçbir fark yok, dünyayı bir bütün olarak hissederim, onu dolduran ışığı algılarım, Yaradan’ın birleşik gücünü, bu dünyada var oluşumun hatırına gerçeği ifşa ederim.
Biz ışığın bizzat kendisini değil bu ışığın arka planına karşı olarak çalışıyoruz, ışığın karşısında olmayı algılar ve benzerliği isteme arzusunu elde ederiz. Işıldama, Işık içimizde bir egoist arzu ve kötülüğü taşıyan kötü bir eğilim olduğunu açığa çıkarır.
Alma arzusu ve ihsan etme arzusu- sadece onlar, onların kombinasyonları manevi dünyayı ve onu dolduran her şeyi oluştururlar. Manevi dünyayı ve onun güçlerini görmek için ihsan etme niteliklerini kazanmalıyız. Ve dünyamız sadece bizim hayal gücümüzde var.
Sizin çabalarınızla, Kabala öğrencilerinin bir grup içinde bağlanması ruhunuzun damarlarını yaratır. Eğer bir başkasıysa, bu onun ruhudur. Her birimiz vücutta kendini organizmaya eklemeye çalışan bir hücreyiz. Bu şekilde sen tüm beden arzusunu, ruhunu kazanırsın!

My Thoughts On Twitter, 3/8/18

Twitter’da düşüncelerim-3-12-18

Kabala kalıcı, kesin yasalara göre teker teker azalan üst köklerin sırasından ne daha fazlası ne de daha azıdır. Takip ederek, birleşerek ve bir üst hedefi edinme’ Yaradan’ın yaratılanlara bu dünyada ifşası.’

Tora’nın emirleri üst dünyanın kanunları ve kuralları ki dolayısıyla dünyamızın da kanunlarının kökleridir. Bu yüzden, Tora’nın kanunları daima ve her şekilde dünyamızın kanunlarına benzer.

Aramızdaki uçurumu gizlemek anlamsızdır- birlik ve sevginin eş değer ve pozitif gücüne bağlanmak için gereklidir.

İnsanlar değişirse olaylar da değişecektir. Gelişimin tüm seçenekleri her an önümüzde:

  • biraz iyiye doğru – dünya daha nazik oluyor
  • biraz kötüye doğru- daha acımasız

Her şey kişinin özgür seçimine bağlı

Trump, Amerika için iyi olduğuna inandığı sonuçları hedefleyerek, bir anlaşma yapmak için kendisini konumlandırdığında izleyicilerin ne düşündükleri hakkında çok daha az umursayarak iş sistematik bir pragmatizm sergiliyor.

Yazının tamamı: @newsmax

My Thoughts On Twitter, 3/12/18

Twitter’da düşüncelerim-3-11-18

İhsan etme eylemlerini anlatan kutsal kitabı okuyan biri, egoizmin üzerinde yükseldiği dereceyi, üst dünyaya benzer olduğunu anlamaya başlar, onu sıkıntıdan, bilgi için çalışmalardan, bir grup içinde çalışmadan -üst ışık tarafından düzeltilen- ilaç olarak okur.

Dünya Kabala Kongresi 2018, Newark NJ, USA
Mayıs 3 – 6, 2018

Daha fazla bilgi için : All As One-Convention-2018

Tora, kişinin Yaradan seviyesine yükselme methodu, 3 bölümden oluşur.

1- Güçsüzleşme (Tuşiya)

2- Egoyu ıslah etme (Tavlin)

3- Tamamlamak- Tora’nın ışığı

1&2 – Tora’yı almak için hazırlık, kişinin doğasının ıslahı

3- Yaradan’dan Tora’nın gelişi

Şöyle diyor: Yaradan’ın yüzü kötülük yapanlardadır.

Yaradan’ın yolunu izlemek isteyenler daima kötülük yaptığını görürler, böylece Yaradan’dan talep ederler ve her şeyi yaparlar bu sebeple Yaradan kötülüğü bırakmalarına yardım eder, ışığıyla. ‘ Yaradan’ın yüzü kötülük yapanlardadır’ onları ıslah etmek için.

Kötülük eğer kişi böyle hissederse kötülüktür.

Kötülüğün büyüklüğü iyiyi elde etmenin engeline bağlı.

Eğer kişi ıslaha önem veriyorsa ıslahın engellerinde kötülüğü hisseder.

Bu yüzden, kişi kötülüğü maneviyata önem verdiğinde hisseder.

Kötülük egoizm için nefret yaratır- sevgiye karşı bir engel Yaradan için

Kişi çalışmaya başladığında, egoizmde çalışmaktan zevk aldı.

Yukarıdan bir düşüş geldiğinde kişi, egoizmin hükmünde maneviyattan sürgün hisseder ve kurtuluş için dua eder.

Eğer kişi ihsan edemiyorsa, acı çeker, verme ve sevgi arzusuyla ve egoizmden özgür olmayı ister.

Mısırdan çıkarken, ihsan etme niyetini edindiler, Hasadim Işığını

Kızıl denizde, Hohma ışığı parladı.

Aşağıda Tora’nın alınışı= yapacağız ve duyacağız

Mucize yukarından ve Tora aşağıdan, insanlara istediklerinde verilen ( gökyüzünde değil)

Mısır’dan çıkış hakkında anlatımın emri, egoizmden kurtuluşun köklerini uyandırma ve manevi dünyalara giriş. Bütün takip eden dereceler buradan geliyor. Bu derece tüm üst dereceleri uyandırır. Böylece Matza’yı sadece Pesah’ta yemek yeterlidir.

Adamdaki gelişmeler Mısırdan çıkış, egoizmin/Firavun’un egemenliğinden çıkışla başlıyor. O zamana kadar egoizm tarafından yönetildiği ve Yaradan anlayışı tarafından yönetilemeyeceği için Tora’nın ne hakkında konuştuğunu anlayamaz. Egonun üstesinden gelerek kişi Tora’ya ve Yaradan için çalışmaya ulaşır.

Toraya ihtiyaç- egoizmi ıslah etmemiz için bir araç- kişi egoist olduğunu ve egoizmin kötü olduğunu keşfettiğinde artar. O zamana kadar ‘Yaratılanın sevgisinden Yaradan sevgisine’yi elde etmek için Tora – egoizmi ıslahın metodu- çalışmaz.

Rabaş şöyle dedi: Şmura (korunan) belirtir ki, kişi manevi eylemler, egoizmin ıslahının eylemlerini gerçekleştirirken korunmalı ve egoizmden çıkmalıdır. Eğer kendimizi egoizmden nasıl koruyacağımızı bilmezsek, Tora’nın temel yönünü ikincisi ile değiştirmiş oluruz.

Sadece sürgünden kurtuluş bir önceki sürgünün acısını hissettirir.

Kurtuluştan önce kişi sürgünün ne kadar acı olduğunu söyleyemez.

Bu, ışığın karanlığın hissini vermesindendir. Işık yokken, karanlığın edinimi yoktur.

Pesah bize sürgünü hissetmeyi öğretir; birlikten ve kurtuluş birleşmeye fırsattır. Ayrılık birlikten sürgünün hissini ifşa eder, egoizmden özgürleştirmek amacıyla Firavun’un egemenliğinden kurtulma arzusunu yükseltmeyi vererek.

Biz düşüşten 620 kez daha fazla yükseliş yaşarız. Kişi düşüşü yalnızca egoizminde hisseder. Yükselişte, birleştiğimizde karşılıklı ihsan etmek için ortak arzuyu hissederiz. Çabaların, Yaradan’a verilen memnuniyetin toplamı. Bu yükselişin hissini 620 kat daha güçlendirir.

My Thoughts On Twitter, 3/11/18

Twitter’da düşüncelerim-3-10-18

Sürgünden çıkışı tartışmak için bir Pesah geleceği vardır ve Mısır’dan- bizi bölen egoizmden- çıktığımızı hayal ederiz. Çünkü sürgün hakkında konuştuğumuzda, içimizdeki sürgün duygusunu arttırır ve gelecekteki kurtuluşumuz için kuvvetleri ondan alırız.

Mısır köleliğinden kurtuluştan önce, ulus en düşük derecede, 49’uncu egoizm derecesindeydi. Yaradan ifşa oldu ve onları serbest bıraktı. Yaradan’ın ifşasından önce onlar başka güçlerin de var olduğunu düşündüler. Ancak kurtuluş sadece O’nun olduğunu ortaya çıkardı.

Amelek’in Mısır’dan çıkış esnasında sana ne yaptığını hatırla. Amelek kişinin egoizmidir. Kişi kendi yönetiminden kurtulmaya çalıştığında, manevi çalışmadan, birlikten kaçmayı dilediğinde ortaya çıkar. Egoizm daha sonra ortaya çıkar ve bu arzuyu engeller.

Mısır’da nasıl köle olduğumuzu hatırlayın, çünkü manevi yükselişte kişi bir önceki düşüş üzerinde çalışmalıdır. Düşüşte, kişinin algısı kusurludur ve kişi yalnızca onu geliştirmeyi düşünür.

Sadece yükselişte kişi geçmiş düşüşten faydalanabilir.

Arzular Yaradan tarafından yaratılmıştır ve yeni olanları yoktur. Fakat insanın farkındalığı onları ne kadar algıladığını / onlara ne kadar bağlandığını belirler. Düşüşte, sürgünü ifşa ettiğinde, Mısır, ve farkındalığının derinliğine göre, kurtuluşu yani Mısır’dan çıkışı elde edebilir.

Sina Dağı / Nefret Dağı

Çünkü nefret doğdu:

  1. Manevi dünyanın elde edilememesinde- Tora’ya, manevi yükselmenin bir aracına
  2. Ego’ya- yaradılışın amacına can atan bir kalpte
  3. Kabalayı geliştiren ışık olarak Tora’ya

Kişinin kendi bencil doğasını değiştirmesi imkânsızdır, krizlerin birbirimize nasıl sıkıca bağlandığımızı gösterecek olmasına rağmen ve bu nedenle ‘Komşunu kendin gibi sev’ kuralına uymak için birleşilmedir. Çözüm ıslah eden ışığın yardımında. O’M! ( Or Makif)

Ari’nin günlerinde ona karşı büyük bir direniş ortaya çıktı, onun manevi edinimlerine inanmadılar (kendi eserlerinde yazılıdır) sadece kuşaklar sonra eserleri kabul edildi ve onun manevi edinimleri hakkında konuşmaya başladılar.

Ruhun yaratılması: Kişinin arzularını ve aklını bir noktada sınırlaması ve Yaradan’a yapışması içindir. Bütün engellerde, akılda yükselmek ve ona yapışmak. Yapışma noktalarından ruhun bedenini yaratın. Yavaş yavaş Yaradan’ın planını anlamaya başlayın.

Kutsal kitaplar, kutsallıktakiler tarafından yazılmıştır örneğin ihsan etmede, sevgide, Yaradan’ın edilmesinde. Birisi Yaratan’ın bir hissinden, herkese iyilik etme arzusundan, başkalarının sevgisinden kendisininki gibi bahsediyorsa, bu tür işler kutsaldır.

My Thoughts On Twitter, 3/10/18

Sorularınıza Cevaplar, Bölüm 217

Soru: Adam HaRişon’un (İlk İnsan) 6000 yıl önce yaratılmış olduğunu yazdınız. Bu kadar büyük bir tutarsızlığı/farklılığı tarih olarak açıklamıyorsunuz. Onlarca ya da hatta yüz milyonlarca yıllık insan eliyle yapılmış eserlerin (insan kalıntıları dahil) tarihlendirilmesini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Tora, 5.780 yıl önce dünyamızda üst dünyayı ilk keşfeden bir insan olduğunu yazar. O, Yaradan’a benzer hale geldi ve Yaradan’a benzer olan “Domeh” kelimesinden gelen, “Adam” olarak adlandırılmaya başlandı. Üst dünyaya ulaşamamış insanlar hayvan seviyesindedir. Tora, fiziksel dünyamız hakkında değil, manevi seviyelerden bahseder.

Answers To Your Questions, Part 217

Perde Ve Toplumsal Sorumluluk

Soru: Kabala, alma arzusunda “perde” terimini kullanmakta. Yani kişi her zaman bir şeyler almak ister.

Bir toplumsal sorumluluk ya da topluma karşı sorumluluk kavramını perde konsepti ile eşit tutmak mümkün müdür?

Cevap: Evet. Perde, bir kişinin eylemleri ve düşüncelerinde kesinlikle açık bir anti-egoist, anti-bireysel sosyal yönelimdir, yani egoizme rağmen, toplum uğruna eylemlerdir.

Screen And Social Responsibility

Öğrencinin Öğretmen Önünde İptali

Soru: Öğrencinin öğretmen önünde iptali nedir?

Cevap: Öğretmenden alabilmek için onun önünde kendinizi iptal etmeniz gerekir. Bu gerekli bir durumdur. Maneviyatla ilgisi olmayan sıradan hayatta olduğu gibi değil, ancak ruhsal niteliklerinizle ilgili olan iptal etmek ne demektir?

Onları iptal etmeniz, sıfır olmanız, öğretmeninize “girmeniz” gerekir ve sonra tamamen onun hizmetinde/himayesinde olacaksınız ve sizden, bir sonraki manevi koşulunuzu yaratacak.

Bir anne, bebeğini emzirdiğinde, o, yaşaması sebebiyle sütü emer, besinini alır. Burada da aynı şey- bir öğrenci, besinini öğretmenden almalıdır ve bu nedenle kendisini iptal etmek, ağzını açmak ve almak zorundadır.

Soru: Rabaş’ın önünde kendinizi iptal etmek zorunda olduğunuz ilk anı hatırlıyor musunuz?

Cevap: Belki de benim için çok daha kolaydı, çünkü bana mümkün olan her şeyi anlatacak bir öğretmenin olmasını çok istedim. Ayrıca, Rabaş çok az konuşurdu ve bir şekilde anlamak, tahmin etmek ve ayrıntıları çıkarmak zorundaydım.

Fakat prensipte, onun yanında nasıl göze çarpmayan biri olunacağını araştırırsınız, böylece onun içindeki her şey otomatik olarak size aktarılır.

Soru: Sizin için zor ya da çekici miydi?

Cevap: Başlangıçta çok çekiciydi. Sadece “mağarasına” girmek ve yanına oturmaktan başka bir şey istemiyordum.

Sonra bu daha da zorlaştı, çünkü egoizm, onun üzerine yükselmek, egoist arzunun böylesine bayağı bir şekline ulaşmak ve içinde öğretmenin vermek istediği her şeyi almak için sürekli büyümekteydi. Bu nedenle, egoizm sürekli büyümelidir ve reddetme daha güçlü ve daha güçlü hale gelir.

Annulment Of The Student Before The Teacher

Neden Kanser Daha Genç İnsanları Etkiliyor?

Cevap: Çünkü egoizmimiz sürekli genişliyor. Kanser, kendi etrafındaki her şeyi yiyip bitiren ve sonra bedenle ölen, egomuzun doğrudan sonucudur. Her şey yalnızca egoizme bağlıdır.

Kanser hastalarında onun (egonun) yok edilmesi ile uğraşmayı deneyin ve sonuçları göreceksiniz. Tam bir başarı olacağını garanti etmiyorum, ancak bağıntılı bir başarı olacaktır.

Soru: Mutlak başarı garanti etmiyorsunuz, çünkü hepimiz bir şekilde birbirimize mi bağlıyız?

Cevap: Birincisi, biz hepimiz bağlıyız. İkincisi, eğer grup manevi çalışması ile düzgün bir şekilde meşgul olursak, o zaman bu, grubun gençleşmesine, iyileşmesine ve hatta bedenin göreceli iyileşmesine neden olur.

Sürekli grup hakkında düşünmek, içinde olmak zorundayız. Küçük bir grup bile, zaten fiziksel, manevi ve ahlaki sağlığın merkezidir.

Bunu yapmaya çalışın ve hiçbir sorununuzun olmayacağını göreceksiniz, onlara cevap vermeye başlayacaksınız. Bütün sistemi, aranızdaki bağlantıdan hissedeceksiniz. Bu doğaldır. Yalnızca birbirimiz arasında karşılıklı bir ilişki içerisinde hareket etmek dışında düşüneceğimiz hiçbir şeyimiz yok.

Why Does Cancer Affect Younger People?

Maneviyatta Eşitlik

Soru: Çalıştayın önemli kurallarından biri de eşitliktir: “Çemberde, daha fazla veya daha az önemli katılımcı yoktur.” Herkes nasıl eşittir?

Cevap: Herkes birlik ile ilgili olarak eşittir. Daha yüksek ve daha alçak bir araya gelemez. Onlar aynı seviyede olmalılar.

Maneviyatta bağlantı sadece benzerlik derecesine göre mümkündür: senin bana ve benim sana. Bir zaman – ben size göre, bu yüzden daha yükseğim ve siz daha alçaksınız. Başka bir zaman – siz bana göre, bu yüzden daha yükseksiniz ve ben daha alçağım. Sonuç olarak, bizler eşitiz.

Equality In Spirituality